Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Tông đồ cầu nguyện 05

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giêsu, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸

Ngày 05 tháng 11 năm 2023

Phụng vụ Lời Chúa

Praying Flower

Cùng Chúa Giêsu vào buổi sáng

Người đứng đầu thì phải nên như người phục vụ
Trong ngày mới này “xin Chúa Thánh Thần làm cho con trở nên bạn hữu và tông đồ của Ngài” để con có thể tận tâm hiểu được điều Chúa nói với con hôm nay: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11). ĐTC nhắn nhủ con rằng, trở nên môn đệ của Chúa “cũng là một quy luật của cuộc sống: ‘Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi'”. Xin cho con khiêm tốn nhận ra rằng Chúa cao trọng hơn, và lòng khiêm nhường đơn sơ rằng chính Chúa mời gọi chúng con trở thành tôi tớ, bởi vì Chúa là tôi tớ của tất cả mọi người. Xin Ngài ban cho Đức Thánh Cha lòng khiêm nhường để luôn trở thành tôi tớ của Vương Quốc Nước Trời. Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Giáo Hội, nơi gặp gỡ
Con dành một chút thời gian để tĩnh lặng trái tim và định hướng lại hành trình trong ngày của mình. “Giáo hội là nơi gặp gỡ với Con Thiên Chúa hằng sống, và vì vậy đó là nơi gặp gỡ giữa chúng ta” (ĐTC Phanxicô). Con nhìn lại mình và tự hỏi, liệu đời sống của con có phản chiếu hình ảnh của một Giáo hội chào đón mọi người và là nơi gặp gỡ không? Xin cho con biết góp phần cùng với Đức Thánh Cha xây dựng Giáo Hội qua lời cầu nguyện và hành động của mình. Xin cho con nhớ rằng con đã được nhận lãnh Bí tích Thánh Tẩy, vì vậy con là một Ki-tô hữu và sống như một môn đệ của Chúa trong mọi môi trường và hoàn cảnh. Cuộc sống của con phản chiếu gì về Giáo Hội mà con thuộc về? Con xin dâng lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và sứ mạng của Ngài.

Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 🌸 🌸

祈る花

Cùng Chúa Giêsu vào buổi tối

Lòng Thương Xót
Đêm nay, con chuẩn bị tâm hồn để được nghỉ ngơi trong vòng tay yêu thương của Chúa. Con hồi tâm và tự hỏi: Con có biết ơn về tất cả những việc con đã trải qua không? Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì những cơ hội Ngài đã trao cho con, để con trở thành một người tốt hơn. Xin Lòng Thương Xót Chúa soi sáng để con nhận ra điều gì đang cản trở con bước theo Ngài. Xin Thánh Tâm Chúa dẫn con bước đi theo con đường ánh sáng và tìm thấy bình yên trong ngày mới mà Chúa ban cho con. Kính mừng Maria…

🌸 🌸 🌸

Tháng 11 năm 2023
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 

With Jesus in the morning

Let the greatest of you become a servant
On this new day “may your Holy Spirit make me his friend and his apostle” so that I may understand with my heart what you tell us today: “The greatest among you must be your servant” (Mt 23:11). To be your apostle, as the Pope tells me, “is also a rule of life: ‘Truly, truly, I say to you: a servant is not greater than his master, nor is a guest greater than the one who sent him.'” Give me this humble awareness that You are greater, the simple humility that it is You who invite us to become servants, because You are the servant of all. Give the Holy Father the humility to always become a servant of the Kingdom of your Father. Our Father (Argentina Team)

Praying Flower

🌸 🌸 🌸

Bông Hoa Cầu Nguyện

With Jesus during the day

The Church, a meeting place
Take a moment to calm your heart and reorient your day’s journey. “The Church is the place of encounter with the Son of the living God, and so it is the place of encounter among us” (Pope Francis). Ask yourself if you too are an agent of a Church that welcomes everyone and is a place of encounter. Through prayer and action, we build the Church together with the Pope. Remember that because you are baptized, you are always Church, in all your environments. What does your life say about the Church to which you belong? Pray for the Pope and his mission (Argentina Team).

🌸 🌸 🌸

With Jesus in the night

The mercy of your heart
Tonight I prepare to rest in your embrace and in your heart. Think back: have I been grateful for all that I have experienced? I thank you for all the opportunities you have given me to be a better person. I pray for your mercy to recognize what holds me back from following in the footsteps of Jesus. May it be your heart that helps me to follow the path of light and to find peace in a new day that you will give me. Hail Mary (El Salvador Team)

祈る花

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận