3+

Chào mừng bạn đến với INORUHANA

Như nai rừng mong mỏi,
tìm về suối nước trong;
Hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa!

(Tv 42, 2)

🌸
Cầu nguyện mỗi ngày với Lời Chúa
Hiệp cùng Đức Thánh Cha và Giáo Hội
Sống Bạn Đường Với Chúa Giê-su

🌸

Lời Cầu Nguyện của Ki-tô Hữu
cho công cuộc Bảo Vệ Mọi Sự Sống

🌸 🌸 🌸

Lạy Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ vạn vật,
Chúa luôn quan phòng mọi thụ tạo
bằng tình yêu mến của Người.
Xin Chúa soi sáng tâm hồn mỗi người chúng con
để chúng con có thể nhận ra tiếng kêu khóc
của những anh chị em bị bỏ rơi, bị quên lãng
và của trái đất đang bị tổn thương nghiêm trọng.
Xin cho chúng con đừng vô cảm,
nhưng thấy rõ vai trò của mình
trong việc gìn giữ ngôi nhà chung là trái đất
biết nâng đỡ những ai yếu hèn và nghèo khó.
Để Bảo Vệ Mọi Sự Sống
và mở ra một tương lai tươi đẹp hơn,
xin bao bọc chúng con bằng
ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Linh,
biến chúng con thành
những khí cụ tình yêu của Chúa.
Và cùng với mọi tạo vật
chúng con có thể ngợi khen Chúa đến muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
Chúa chúng con. Amen.

(Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản, 8/5/2020)

🌸 God Bless You Always 🌸
3+