♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Cầu nguyện bằng Thánh vịnh

150 Thánh Vịnh là các tuyển tập thánh ca của Đền thờ Giê-ru-sa-lem. Các Thánh Vịnh đã từng nuôi dưỡng lòng đạo của người Do thái, đã từng là lời cầu nguyện của Chúa Giê-su. Đó còn là thành phần căn bản của Các Giờ Kinh Phụng Vụ mà biết bao tu sĩ nam sữ, linh mục và phó tế, và cả người giáo dân nữa, đang cầu nguyện hằng ngày. Chúng ta sẽ ngỡ ngàng khi đọc Thánh Vịnh và khám phá ra những khát vọng sâu thẳm của lòng mình nơi những lời kinh này.

Kinh Sáng

Ngày ThứTuần 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4
Chúa NhậtCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ HaiCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ BaCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ TưCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ NămCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ SáuCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ BảyCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện

Kinh Trưa

Ngày ThứTuần 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4
Chúa NhậtCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ HaiCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ BaCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ TưCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ NămCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ SáuCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ BảyCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện

Kinh Chiều

Ngày ThứTuần 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4
Chúa NhậtCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ HaiCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ BaCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ TưCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ NămCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ SáuCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện
Thứ BảyCầu NguyệnCầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện

Kinh Tối (trước khi đi ngủ)

Chúa Nhật90
Thứ Hai85
Thứ Ba142
Thứ Tư30,2-6;129
Thứ Năm15
Thứ Sáu87
Thứ Bảy4;133

Phụ Lục

Các Thánh Vịnh sau đây có thể giúp chúng ta cầu nguyện chung hay riêng, theo Năm Phụng Vụ hoặc trong những hoàn cảnh cụ thể.

Các mầu nhiệm Nhập Thể, Giáng Sinh và Hiển Linh của Chúa Ki-tô
Mùa Vọng79, 84, 24, 129
Giáng Sinh2, 110, 131, 88, 71, 44, 18, 92, 97
Hiển Linh71, 94, 23, 28, 46, 65, 95-99
Dâng Chúa vào Đền Thờ47, 26, Thánh ca Simeon
Mầu nhiệm Vượt Qua
Mùa Chay90, 24, 1, 26, 118, 85, 30, 17, 62, 89, 43
Thương Khó21, 68, 42, 69, 139, 40, 54, 141
Chết và Phục Sinh29, 39, 15, 56, 58, 70, 101, 142, 125
Vượt Qua117, 3, 92, 113, 65, 97, 32, 149, 14
Thăng Thiên46, 67, 8, 18, 96, 10
Hiện Xuống67, 47, 103, 80, 77, 28, 32, 148
Đức Trinh Nữ Maria và các thánh
Mẹ Maria & các thánh trinh nữ44, 86, 47, 121, 147, 112, 126, 18
Các thánh Tông Đồ18, 46, 116, 138
Các thánh tử đạo115, 125, 33, 144
Các thánh mục tử1, 14, 91, 111, 36
Các bí tích
Thánh Tẩy41, 28, 8, 22, 65
Thêm Sức67, 127, 22, 103
Thánh Thể33, 22, 4, 41, 83, 103, 115, 147, 135, 26
Sám Hối50, 6, 31, 34, 101, 129, 142
Xức Dầu Bệnh Nhân87, 40, 142
Truyền Chức Thánh15, 23, 109, 131
Hôn Phối127, 126, 19
Đời sống Ki-tô hữu
Ban Sáng61, 148-150, 5, 91
Ban Trưa104, 120, 122
Ban Chiều140, 4, 90, 133
Tạ Ơn102, 29, 39, 60, 135, 137
Thử Thách85, 12, 69, 30, 125 (xem Cám Dỗ)
Cầu Nguyện cho người qua đời41, 64, 22, 62, 119, 129, 127, 145
Chiến Tranh43, 79, 89
Vui Mừng102, 125 (xem Tạ Ơn)
Bệnh Tật87, 40, 142
Sinh/ Chào đời8, Tc Dacaria
Hòa Bình/ Bình An84, 121, 132
Hành Hương119-133, Tc Dacaria
Khấn, Hứa15, 14, 145
Thu Hoạch Mùa Màng64, 66
Cám Dỗ90, 72, 76, 138 (xem Thử Thách)
Lao Động126, 104
Hiệp Nhất132, 86, 121, 147

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.