Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Tông đồ cầu nguyện 14

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giêsu, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸

Ngày 14 tháng 11 năm 2023

Phụng vụ Lời Chúa

祈る花:Inoruhana

Cùng Chúa Giêsu vào buổi sáng

Người đầy tớ đơn sơ
Ngày mới này, con đặt trong tay Cha ý chỉ cầu nguyện của ĐGH và Đức Giám Mục của con trong tháng này. Lời Chúa hôm nay hướng về con và giúp con trở nên người phục vụ của anh chị em mình. “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10). ĐGH nhắc nhớ con rằng Chúa Giêsu đã dạy “người làm chủ phải trở nên giống người phục vụ.” Hôm nay, con dâng lời nguyện cùng Chúa Cha, “Lạy Cha, con cảm tạ Ngài nhưng Cha biết: con chỉ là người đầy tớ vô dụng” (ĐGH Phanxicô), và con biết rằng nếu không có Cha con chẳng thể làm được gì. Con sẽ giữ vững tinh thần phục vụ trong mọi sự hôm nay. Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Lòng trung thành
Con cảm tạ Chúa vì thời gian gặp gỡ Ngài. “Thánh Phêrô chỉ cho chúng ta con đường, đó là tin tưởng vào Chúa, là Đấng ‘thấu suốt mọi sự’ về chúng ta. Thay vì tự tin vào khả năng trung thành với Chúa của bản thân chúng ta, chúng ta phải nương dựa vào lòng trung tín không hề lay chuyển của Chúa” (ĐGH Phanxicô). Con dâng lời cầu nguyện cho Đấng kế vị Thánh Phêrô, xin cho người luôn tin tưởng vào Chúa chứ không phải là sức mạnh của riêng người. Xin Ngài thêm sức cho Đức Thánh Cha như lời cầu nguyện của những Ki-tô hữu đang cùng hiệp thông để gửi tình yêu thương và sức mạnh cho ngài trong tháng này. Xin cho người cảm nhận được lòng thương xót của Chúa.

祈る花:Inoruhana

🌸 🌸 🌸

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi tối

Nước Trời
Con thinh lặng và hồi tâm về những điều con đã đạt được trong hôm nay. Con cảm tạ vì những niềm vui cũng như nỗi buồn. Thánh Phaolô nói với con rằng “Thật vậy, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.” (Rm 8,18) Nguyện xin Chúa tha thứ những lần con phàn nàn. Con tưởng tượng khi con trở thành một phần của Nước Trời. Con so sánh bản thân với hạt cải và nắm men như Chúa Giêsu đã giải thích trong dụ ngôn. Con sẽ thay đổi điều gì vào ngày mai? Xin cho con quyết tâm và luôn cầu nguyện cùng Mẹ Maria. Kính mừng Maria…

🌸 🌸 🌸

Tháng 11 năm 2023
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 

With Jesus in the morning

Simple servants
On this new day I place in your hands “the prayer intentions of the Pope and my Bishop for this month”. Your word today centers me and helps me to be a servant of my brothers and sisters. “We are mere servants, we have only done our duty” Lk 17:10. The Pope reminds us that Jesus “taught us that those who command should become like those who serve”. Today I say to the Lord, “Father, thank you, but you know: I am a useless servant” (Pope Francis), for I know that without you I can do nothing. I will maintain today an attitude of service in everything. Our Father (Team Argentina )

祈る花:Inoruhana

🌸 🌸 🌸

祈る花:Inoruhana

With Jesus during the day

Faithfulness
I thank you Lord for this time of encounter with you. “Peter shows us the way: to trust in him, who ‘knows everything’ about us, not trusting in our ability to be faithful to him, but in his unwavering fidelity” (Pope Francis). I pray to you Lord that the Successor of Peter may always trust in you and never in his own strength. Send him the love and strength of all of us who pray for him this month. Make him feel your compassion. ( Team Argentina)

🌸 🌸 🌸

With Jesus in the night

The Kingdom of God
Be silent, meditate on what you have accomplished today. Give thanks for the joys and sorrows. St. Paul tells us “I maintain that the sufferings of today do not weigh as much as the glory that one day will be revealed to us.” Ask forgiveness for the times you complained and imagine what it will be like to be part of God’s Kingdom. Compare yourself to a grain of mustard seed and pinch of yeast, just as Jesus explained his parables. What changes will you make for tomorrow? Make a resolution and always pray to Mary. Hail Mary (Team El Salvador)

祈る花:Inoruhana

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận