Cầu nguyện cho các nhà giáo dục (tháng 1)

Chúa Nhật Tuần XXX TN C (23/10)

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên

Lc 18,14
Dẫn vào thánh lễ

 Giáo huấn từ sách Huấn Ca trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy Thiên Chúa là Ðấng chí công và Ngài ưa thích lòng chân thành của người nghèo khó. Qua thư gửi ông Timôthêô, Thánh Phaolô tin rằng ngài được cứu độ hoàn toàn nhờ ơn Chúa, chứ không phải với sức riêng mình. Bài Phúc Âm thánh Luca dạy chúng ta cầu nguyện khiêm tốn, để được Chúa thương tha tội và ban ơn công chính. Vì “Ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”. Thiên Chúa không ưa kẻ kiêu ngạo, cậy sức mạnh, nhưng Ngài thương những ai nhận biết thân phận hèn yếu của mình.
 Như vậy, Lời Chúa hôm nay muốn giáo huấn chúng ta về sự cầu nguyện. Ðúng hơn, Thiên Chúa muốn mặc khải cho chúng ta về chính Ngài. Hiểu Ngài hơn, chúng ta sẽ biết cầu nguyện tốt hơn; và nhờ đó, chúng ta sẽ biết sống thánh thiện và đạo đức hơn.
 Chúng ta sốt sắng dâng thánh lễ. Xin cho chúng ta biết khiêm tốn khi cầu nguyện, để được Chúa thương tha thứ tội lỗi và ban ơn lành hồn xác.

Lời nguyện nhập lễ

 Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban.
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

🌸 Bài đọc 1 (Hc 35,12-14.16-18)

Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm

Bài trích sách Huấn ca

12Đức Chúa là Đấng xét xử,
Người chẳng thiên vị ai.
13Người không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn,
nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức.
14Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi,
hay tiếng than van của người goá bụa.
16Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý Người
sẽ được Người chấp nhận,
lời họ kêu xin sẽ vọng tới các tầng mây.
17Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm.
Lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng.
18Họ sẽ không rời đi
bao lâu Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn,
chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý.

🌸 Đáp ca Tv 33,2-3.16-18.19 và 23 (Đ. c.7a)

Đ.Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.

2Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.
3Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

Đ.Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.

17Chúa đối đầu với quân gian ác,
xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời,
16nhưng để mắt nhìn người chính trực
và lắng tai nghe tiếng họ kêu.
18Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời,
giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

Đ.Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.

19Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
cứu những tâm thần thất vọng ê chề.
23Chúa cứu mạng các người tôi tớ,
ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.

Đ.Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.

🌸 Bài đọc 2 (2 Tm 4,6-8.16-18)

Tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê

 6 Anh thân mến, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. 7 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. 8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính ; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.

 16 Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ. 17 Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng. 18 Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời. Chúc tụng Người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Tung hô Tin Mừng2 Cr 5,19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 18,9-14)

Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính ; còn người Pha-ri-sêu thì không.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Lời nguyện giáo dân

 Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa hằng lắng nghe những lời khiêm tốn nài xin. Vậy, ý thức thân phận yếu đuối của mình chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1. “Có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi”. Nhờ cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn hiệp nhất, khiêm tốn và liên đới với nhau trong tình bác ái, huynh đệ, trở nên dấu chỉ của tình yêu của Chúa giữa thời đại, và cùng nhau xây dựng Nước Trời ngay giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn can đảm vượt qua những rào cản của giận hờn, ghen ghét, ra khỏi “cái tôi” ích kỷ của mình để tha thứ, để mở lòng chủ động đến với người anh chị em đang bất hòa với mình. Chúng con cầu xin Chúa.

3. “Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia luôn chăm lo, cống hiến cho đất nước với tâm hồn ngay thẳng, biết đặt quyền lợi, tự do của người dân lên hàng đầu; nhất là xin cho họ biết quan tâm đến người nghèo nhiều hơn. Chúng con cầu xin Chúa.

4. “Tôi đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin”. Xin cho mọi người trong cộng đoan chúng ta luôn noi gương Thánh Phaolô tông đồ, nhìn nhận phận yếu hèn của con người, mà biết gắn bó với Đức Kitô để được trung thành trong đức tin và bước theo Chúa đến cùng. Chúng con cầu xin Chúa.

 Chủ tế: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sử dụng muôn hồng ân Chúa ban, trong tâm tình biết ơn và tránh những tư tuởng, hành vi tự mãn, tự tôn hoặc những mặc cảm tự ti buồn tủi, để chúng con luôn là dấu chỉ của niềm vui, sự hiệp nhất và phục vụ chân thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lời nguyện tiến lễ

 Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phục, và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Kinh tiền tụng

 Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
 Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.
 Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
 Thánh! Thánh! Thánh! …

Lời nguyện hiệp lễ

 Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ơn thiêng của bí tích chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Inoruhana: Bông hoa cầu nguyện
Inoruhana: Bông hoa cầu nguyện

🌸 Học hỏi Lời Chúa (Ban MVPT)

THIÊN CHÚA ỦI AN VÀ BÊNH VỰC KẺ NGHÈO HÈN KHIÊM HẠ

 “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13)

I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc I (Hc 35,12-14.16-18)

Thiên Chúa lắng nghe lời kêu xin của kẻ nghèo hèn (cc. 12-14.16). Đây là một chủ đề căn bản trong Cựu ước. Người không đón nhận những hy lễ được dâng kèm với những bất công xã hội. Vì thế, việc dâng lên Thiên Chúa những hy lễ với mục đích mong Người không giáng phạt vì những điều này là một sai lầm, bởi chính Thiên Chúa là Đấng công minh, chính trực, không thiên vị ai. Nếu thiên vị, thì Người thiên vị với kẻ nghèo hèn và bị áp bức. Nhưng đây không thể gọi là thiên vị, mà là công lý tối thượng của Thiên Chúa.

Người nghèo kiên trì trong lời cầu nguyện (cc. 17-18). Chính sự nghèo khổ đã mang lại cho con người sức mạnh và lòng kiên nhẫn nài xin Thiên Chúa. Lời cầu khẩn đầy niềm tin và hy vọng có thể mang dáng dấp của sự phản kháng và ước mong thực thi công lý. Vì thế, “họ sẽ không rời đi bao lâu Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý” (c.18). Bao lâu chúng ta còn kiên trì cầu nguyện xin ơn giải thoát khỏi bất công, khi đó chúng ta còn biết tránh xa việc bắt tay với nó; ngược lại, bất hạnh thay nếu chúng ta không còn biết kêu van trước những bất công của cuộc đời!

2. Bài đọc II (2 Tm 4,6-8.16-18)

 Bức thư này có thể được gọi là chúc thư thiêng liêng của vị Tông đồ, bởi ngài viết trong những lúc cuối đời của mình. Đặc biệt, trong phần biện bạch của đoạn trích hôm nay, là phần cuối của bức thư, thánh Phaolô đã nói về cái chết gần kề của ngài (c. 6), để an ủi Timôthê, và khuyến khích ông cùng bắt chước ngài, và thánh nhân khẳng định rằng mình “đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp”, và đang “chờ đợi vòng hoa” vinh quang mà Thiên Chúa dành cho những kẻ yêu mến Người. Bên cạnh đó, thánh nhân cũng thổ lộ về tình trạng cô độc, bị bỏ rơi của mình (c. 16), nhưng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh nâng đỡ ngài (c. 17). Có thể nói, trong kinh nghiệm của thánh nhân, buồn sầu, khổ đau, ngục tù rồi sẽ qua đi, điều thiết yếu là sự ủi an, nâng đỡ vô cùng lớn lao của Thiên Chúa trong lúc gian truân.

3. Bài Tin Mừng (Lc 18,9-14)

 Dụ ngôn này của thánh Luca có thể được hiểu ở hai khía cạnh:

 Một lời giáo huấn về cầu nguyện

 Người Pharisêu tạ ơn Chúa, và điều này thật tốt đẹp. Nhưng ông ta so sánh mình với những người khác và tỏ thái độ khinh chê, xem thường người thu thuế đang bên cạnh ông. Trong lời cầu nguyện, ông đề cao bản thân, và đây là thái độ cầu nguyện không chuẩn mực. Còn người thu thuế chân thành nhìn nhận tội lỗi của mình, và mở lòng ra trước Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể tha thứ tội lỗi cho con người.

 Một lời giáo huấn về sự công chính

 Đây là chủ đề trọng tâm, được đặt ngay lúc khởi đầu dụ ngôn, nhắm đến “một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác”.

 Người Pharisêu, với lời cầu nguyện của mình, trở nên một đại diện tiêu biểu cho những hạng người này, trong khi người thu thuế tỏ ra một hình ảnh trái ngược hoàn toàn.

 Kết thúc dụ ngôn, chúng ta không nghe nói lời cầu xin của ai được nhậm lời, mà chỉ biết rằng người thu thuế ra về được nên công chính, còn người Pharisêu thì không. Thực ra, do bởi tình trạng của mình, người thu thuế không thể bước vào thế giới được cho là chính trực, chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho anh ta nên công chính cách nhưng không.

II. GỢI Ý SUY NIỆM

1. Bất công xã hội luôn là một vấn đề nhức nhối, ngay cả từ thời Cựu ước. Sách Huấn ca đọc được tình trạng này trong cuộc sống, và chỉ ra rằng Thiên Chúa là Đấng công minh, chính trực. Người sẽ không bỏ qua tội lỗi của người gian ác, và trả lại sự công bình cho người bị áp bức, cô thế cô thân. Cuộc sống của tôi hôm nay đôi lúc cũng trải qua những hoàn cảnh tương tự. Vây tôi có biết tín thác vào Chúa và lời hứa của Người để cùng với những người cùng khổ, luôn tìm được sự che chở và ủi an nơi Đấng mà tôi tin?

2. Thánh Phaolô Tông đồ trong chúc thư thiêng liêng, đã chia sẻ kinh nghiệm về hành trình đức tin của mình, trong đó, ngài đã bộc bạch những thời khắc khó khăn, cô độc của đời mình trong sứ vụ tông đồ; tuy vậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngài tin rằng tất cả rồi cũng sẽ qua, điều còn lại là sự yêu thương che chở vô cùng lớn lao của Thiên Chúa. Từ kinh nghiệm quý báu của thánh nhân, tôi có xác tín rằng dẫu khi tôi thành công hay thất bại, dẫu lúc tôi vững mạng hay yếu đuối, Thiên Chúa vẫn bên cạnh yêu thương và chở che tôi?

3. Dụ ngôn về người Pharisêu và anh thu thuế tội lỗi là một bài học về cách thức cầu nguyện và ý niệm về sự công chính. Từ hai hình ảnh đó, tôi sẽ rút ra được điều gì cho tôi trong mối tương quan thân tình với Chúa và với anh chị em của tôi?

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Bài liên quan 🌸

Viết một bình luận