Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print
3.366 🌸

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giê-su, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 24 tháng 6 năm 2021
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Vào lúc đầu ngày sống, con lắng đọng tâm hồn và dâng lời tri ân vì một ngày mới đến. “Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.”(Lc 1,63) Cha ơi, con tạ ơn Cha vì Cha gọi con bằng tên, một cái tên rất riêng. Xin Cha ban ơn cho con, để con cũng được giống như thánh Gioan Tẩy Giả, biết chuyên chú lắng nghe tiếng Cha mỗi ngày. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha…

5.736 🌸
🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

“Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” (Thánh Gioan Tẩy Giả -x. Lc 3,11) Thay vì tích trữ, cho đi thì cần hơn; thay vì tiêu hoang, tiết độ thì cần hơn, thay vì muốn thành công bằng mọi giá, nhường chỗ cho người khác thì cần hơn. Con có thể cho đi điều gì: thực phẩm, quần áo, tiền bạc, thời gian? Chúa biết rõ lòng con, và tỏ tường việc con có thể giúp đỡ tha nhân như thế nào. Xin cho con đừng lãng phí cơ hội thực thi lòng nhân từ và tình yêu thương. Thiên Chúa hằng ân thưởng cho những ai biết nâng đỡ anh em bằng cả con tim với lòng vui vẻ.

5.156 🌸
🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Trong màn đêm tĩnh lặng, con dành chút thời gian ngẫm nghĩ về những gì con đã trải qua hôm nay. Có điều gì còn lưu dấu trong tim con? Trước những gì đã xảy ra, con nhìn thấy sự lành nhiều hơn hay là sự tồi tệ nặng nề? Con nhìn nhận hiện thực, người khác và chính mình dưới lăng kính nào? Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lúc con chìm sâu trong chán chường, chẳng nhận ra bao cơ hội cho sự lớn lên, được ẩn giấu dưới muôn hình vạn trạng. Ngày mai, liệu con có thể làm gì để trở nên tốt hơn đây? Lạy Cha chúng con…

4.747 🌸
🌸 🌸 🌸
Tháng 06 năm 2021
CN T. hai T. ba T. tư T. năm T. sáu T. bảy
30/5 31/5 01/6 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01/7 02/7 03/7
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 
Praying Flower

With Jesus in the morning

I am silent in my heart and I thank God for the day that has begun. “He, asking for a tablet, wrote like this: ‘His name is John ‘” (Lk 1:63). I thank God for the name, which is the name by which He calls me, and I ask for the grace, like John the Baptist, to be attentive and faithful to this call each day. I dedicate the day for the Pope’s intention for this month, the young people who are preparing for marriage. Our Father…

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

With Jesus during the day

“Whoever has two tunics share with those who don’t, and whoever has food do the same” (St. John the Baptist – cf. Lk 3:11). Instead of accumulation, donation is necessary; instead of waste, sobriety; instead of success at any price, give space to the other. What can I offer to those who need help: food, clothing, financial resources, time? God knows our hearts and knows how we can really help others. Let us not waste opportunities to exercise kindness and love. The Lord always rewards those who help from the heart and with joy.

🌸 🌸 🌸
祈る花

With Jesus in the night

I think for a moment about what I experienced today. What was imprinted on my heart? Do I try to see the good in what happens to me or does the negative weigh more on me? From what angle do I see reality, people and myself? I ask the Lord for forgiveness for the moments when I remained stuck in despondency, without recognizing the opportunities for growth that are hidden behind so many appearances. What do I propose to make tomorrow better? Hail Mary…

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸
3.366 🌸
Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print