Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print
3.077 🌸

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giê-su, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 20 tháng 4 năm 2021
Thứ ba tuần III Phục Sinh

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con đón nhận một ngày mới với lòng tràn đầy sự biết ơn, và con sẽ cố gắng chia sẻ những tấm bánh cho anh chị em mình, để thỏa mãn cơn đói, tình yêu cùng khát khao được sống đúng phẩm giá của họ. “chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời” (Ga 6, 30-35). Bánh mà chúng con có thể chia sẻ với tha nhân cũng chính là hành động để nuôi dưỡng cuộc sống của họ. Liệu thái độ của chúng con có nuôi sống trái tim và làm phong phú cuộc sống của anh chị em không? Chúng con có khả năng làm cho người khác cảm thấy họ có giá trị, được tôn trọng và xứng đáng không? Xin Cha thương cho chúng con nên nguồn lương thực cho tha nhân ngày hôm nay. Lạy Cha chúng con…

4.184 🌸
🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con dừng lại một chút vào buổi chiều để điều chỉnh lại trái tim con. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “Hãy nuôi dưỡng những điều tốt đẹp và đặt mình phục vụ những điều tốt đẹp.” Con đã nuôi dưỡng đời sống của mình với lời nhận xét, thái độ hay cử chỉ của mình chưa? Con được mời gọi để trở thành những dấu chỉ sống động của điều thiện, điều tốt và vẻ đẹp mà Chúa đã đặt trên thế giới. Trong chiều nay, con sẽ sống để những người gần bên con cảm thấy họ được quan tâm, bảo vệ và chăm sóc cho nhu cầu của họ. Con sẽ cố gắng để biến nhu cầu của anh chị em mình thành nhu cầu của chính con.

3.840 🌸
🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Tâm trí con lắng đọng và xin tạ ơn Cha vì một ngày nữa đã qua. Con quan sát những người đã ngang qua cuộc đời mình. Thái độ của con đối với họ như thế nào? Liệu con đã bỏ rơi ai đó nơi góc đường? Trong tháng này, con được mời gọi chú ý đến những người không ai nhìn thấy, những người “vô hình”, những ai đang đau khổ và “sống bên lề xã hội hoặc bị loại trừ”. Con cầu xin sự tha thứ nếu con lại rơi vào thói quen cũ và đưa ra quyết tâm cho ngày mai. Con có thể làm gì cho những người vô hình xung quanh mình? Kính mừng Maria…

3.572 🌸
🌸 🌸 🌸
Tháng 04 năm 2021
CN T. hai T. ba T. tư T. năm T. sáu T. bảy
28/3 29 30 31 1/4 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 
Praying Flower

With Jesus in the morning

Be grateful for the new day that the Lord gives you, trying to make broken bread for your brothers and sisters, to satisfy their hunger, their love, their desire to live with dignity. “It is my Father who gives you the true bread from heaven” (John 6:30-35). The bread that we can share with others is also our actions with which we nourish the lives of others. Do our attitudes feed the heart and enrich the lives of others? Are we capable of making others feel valuable, respected and worthy? May we be food for others today. Our Father…

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

With Jesus during the day

Let’s stop this afternoon to calibrate the heart. Pope Francis tells us “Let’s feed the good and put ourselves at the service of the good.” What do we feed in our life with our comments, with our attitudes and gestures? We are invited to be living signs of the good, the goodness and the beauty that the Lord has placed in the world. Let’s live this afternoon making sure that those who are close to us feel cared for, protected and cared for in their needs. Let us try to make the needs of our brothers and sisters our own.

🌸 🌸 🌸
祈る花

With Jesus in the night

Quiet your thoughts and say thank you one more day. Observe the people who crossed your path. How was your attitude towards them? Is there one that was left on the edge of your path? This month you are called to be attentive to those who no one sees, to the “invisible”, to those who suffer and “live on the margins of society or are discarded.” Ask for forgiveness if you fell into old habits and make your resolution for tomorrow. What can you do for the invisible ones around you? Hail Mary…

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸
3.077 🌸
Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print