Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giê-su, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 31 tháng 3 năm 2022
Thứ năm tuần IV Mùa Chay

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới trong tâm tình tạ ơn vì tình yêu Cha dành cho con, và vì Cha đã thương gọi con lao tác trong cánh đồng của Cha. “Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng” (Ga 5,35) Cũng như Gioan, con ước mong được trở nên ngọn đèn toả sáng cho người khác bằng Tin Mừng của Chúa Giêsu Ki-tô. Xin cho lời nói của con đi đôi với việc làm, để người khác tin rằng Cha ở trong con và con ở trong Cha. Hiệp cùng hết thảy những thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo, con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

“Đừng để đánh mất niềm hy vọng của mình. Chúng ta hãy lội ngược dòng, tiến lên phía trước, cùng nhau tìm kiếm giải pháp, tin tưởng vào đối thoại và gần gũi với nhau. Hy vọng tức là trở nên sáng tạo, dũng cảm, liều lĩnh và khôn ngoan” (ĐTC Phanxicô). Hy vọng là nhìn đến tương lai và những điều có thể được hiện thực từ viễn cảnh đó. Ai trau dồi nhân đức này thì sẽ nỗ lực hết mình để hiện thực hoá niềm hy vọng. Họ sẽ đưa ra những sáng kiến, chia sẻ tầm nhìn, linh hoạt và tự tin khi đưa ra các quyết định và giải quyết vấn đề. Họ thiên về sáng tạo và nắm bắt cơ hội. Liệu con có thể phát triển nhân đức này cách tốt nhất trong cuộc sống mình như thế nào?

🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Ngày sắp tàn, con hồi tâm nhìn lại những điều mình đã trải qua và biết ơn vì một hồng ân đặc biệt nào đó mà con đã nhận được. Chúa đã ban cho con những cơ hội nào ở nơi làm việc, gia đình, bạn bè và cộng đoàn của con? Con đã đáp lại ra sao trước các cơ hội ấy? Chu toàn các việc bổn phận hằng ngày bằng tình yêu và sự khiêm tốn là nhân đức dũng cảm. Liệu con có trung thành trong những điều nhỏ bé không? Con dâng lên Chúa ngày qua và xin Ngài giúp con đưa ra một quyết tâm để biết sống trung thành hơn. Kính mừng Maria…

🌸 🌸 🌸
Tháng 02 năm 2022
CN T. hai T. ba T. tư T. năm T. sáu T. bảy
30/01 31/01 01/02 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 
Praying Flower

With Jesus in the morning

I begin this day by thanking you for the love you have for me and for calling me to work in your harvest. “John was a burning and shining lamp” (Jn 5, 35) Just like John, I want to be a lamp illuminating people’s lives with the Gospel of Christ. May my actions of this day be consistent with my words and so that people can believe that I am in communion with the Lord. I offer my day in union with all those who work in evangelization and for the intentions of Pope Francis for the month of March. Our Father…

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

With Jesus during the day

Do not let them rob you of hope. Let us go against the current, go forth, look for solutions together, believe in dialogue, be close to each other. To have hope is to be creative, courageous, daring and smart” (Pope Francis). Hope represents a look to the future and what can be made of it. People who cultivate this virtue use their efforts to make it a reality. They create and share exciting visions, show more flexibility and confidence in decision making and problem solving. They are more inclined to create and seize opportunities. How can I best develop this virtue in my life?

🌸 🌸 🌸
祈る花

With Jesus in the night

I’m ready to close the day. I collect what I have lived and I am grateful for any special grace I have received. What opportunity has God offered me at work, in family, in friends, in the community? How did I respond? Carrying out the routines of each day with love and total surrender is a heroic virtue. Was I faithful in today’s little things? I surrender my day and make a resolution to grow in faithfulness. Hail Mary…

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸
Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print