Cầu nguyện cho các tổ chức phi lợi nhuận (tháng 12)

Chúa Nhật Tuần XXVI – TN(25/9)

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Hãy tuân giữ điều răn của Chúa

1 Tm 6,14
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (Am 6,1a.4-7)

Giờ đây, chúng sẽ bị lưu đày. Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn.

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt

1a Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh phán thế này :
“Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on,
và sống an nhiên tự tại trên núi Sa-ma-ri.
4Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ,
mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng.
5Chúng đàn hát nghêu ngao ;
như Đa-vít, chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác.
6Chúng uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng,
nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giu-se sụp đổ !
7Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đày,
dẫn đầu những kẻ bị lưu đày.
Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn !”

🌸 Đáp ca Tv 145,6b-7a.7b-8.9-10 (Đ. c.1b) 

Đ.Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

6bChúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,
7axử công minh cho người bị áp bức,
ban lương thực cho kẻ đói ăn.

Đ.Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

7bChúa giải phóng những ai tù tội,
8Chúa mở mắt cho kẻ mù loà.
Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
Chúa yêu chuộng những người công chính.

Đ.Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

9Chúa phù trợ những khách ngoại kiều,
Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,
nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.
10Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.

Đ.Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

 🌸 Bài đọc 2 (1 Tm 6,11-16)

Hãy tuân giữ điều răn của Chúa cho đến ngày Chúa chúng ta xuất hiện.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê

 11 Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà. 12 Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời ; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. 13 Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đã làm chứng trước toà tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh : 14 hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện. 15 Đấng sẽ cho Đức Ki-tô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa.
 16Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử,
 ngự trong ánh sáng siêu phàm,
 Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy.
 Kính dâng Người danh dự
 và uy quyền đến muôn đời. A-men.

Tung hô Tin Mừng 2 Cr 8,9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 16,19-31)

Con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây : “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
 23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên : ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !’ 25 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’
 27 “Ông nhà giàu nói : ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !’ 29 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ 30 Ông nhà giàu nói : ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ 31 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin’.”

Lời nguyện giáo dân

Chủ tế: Thiên Chúa hằng thương yêu chăm sóc hết thảy mọi người và Ngài đặc biệt quan tâm đến những phận người nhỏ bé. Để có được một trái tim biết yêu thương, chúng ta tha thiết nguyện xin:

1. “Anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng”. Xin Chúa thương soi sáng, tuôn đổ phúc lành xuống trên Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục để các Ngài đủ sức can đảm nhiệt thành chu toàn sứ vụ, bằng lời rao giảng, gương sáng đức tin với một trái tim giàu tình thương và tự hiến. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Thế giới ngày nay vẫn còn nhiều nơi sống trong tăm tối của một xã hội bất công và bạo lực. Vì sự ích kỷ, kiêu ngạo, đam mê vật chất và hư vinh, mà nhiều người vẫn sống trong sợ hãi và cô đơn. Xin cho những tông đồ giáo dân luôn thể hiện đức tin qua tinh thần siêu thoát đối với vật chất, và yêu thương giúp đỡ những người bần cùng. Chúng con cầu xin Chúa.

3. “Có một ông nhà giàu kia,…ngày ngày yên tiệc linh đình”. Xin cho mỗi người chúng ta đừng bao giờ làm ngơ trước những nỗi khó khăn và khốn khổ của những người xung quanh, nhưng luôn luôn sẵn sàng ra tay trợ giúp, để đời sau chúng ta xứng đáng hưởng lòng Chúa nhân từ, xót thương. Chúng con cầu xin Chúa.

4. Hiện nay chiến tranh vẫn bùng nổ ở nhiều nơi trên thế giới, gây ra biết bao cảnh tang thương, Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng bác ái yêu thương thâm nhập mọi sinh hoạt trần thế, để mọi người biết thương yêu và tôn trọng nhau như Chúa Giê-su mời gọi. Chúng con cầu xin Chúa.

Chủ tế : Lạy Chúa là Cha toàn năng, nhân ái, Chúa mời gọi chúng con góp phần vào công cuộc hoàn thiện thế giới. Xin cho giới răn yêu thương của Chúa luôn sáng ngời qua những việc làm tốt đẹp và nhân ái của chúng con để thế giới dồi dào sự hiệp nhất, chứa chan lòng quảng đại và tràn ngập tình yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Gợi ý suy niệm

THIÊN CHÚA ỦI AN NGƯỜI KHỐN CÙNG TRONG NGÀY SAU HẾT

Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ” (Lc 16,25)

I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc I (Am 6,1a.4-7)

 Chúng ta đang ở năm 750 CN và Israel (vương quốc phía Bắc) đang thời cực thịnh cả về kinh tế lẫn chính trị. Khía cạnh tôn giáo cũng phát triển không kém: các đền đài phủ kín người tín hữu và khách hành hương; họ đến dâng lời cầu nguyện và những lễ phẩm. Các tư tế được vua trả lương hậu hĩnh chưa từng có. Và vì thế có lý do để người ta tạ ơn Chúa và tán dương nhà vua vì những thành quả đạt được.

 Tuy nhiên, có một người đàn ông không hiệp cùng với ca đoàn tán dương nền chính trị của vua Giarópam II, đó là ngôn sứ Amos, một người chăn chiên trong sa mạc ở miền Nam của Bétlehem, miền Giuđa. Amos đưa ra những lời công kích kịch liệt, vì cho rằng đất nước đang giàu có và thịnh vượng, nhưng chỉ đúng cho một số người mà thôi. Những người nghèo chân lấm tay bùn đang bị bóc lột nặng nề, và những kẻ yếu thế cô thân bị đối xử cách bất công. “Chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày. Chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen, và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ” (Am 2,6-7).

 Trước bối cảnh này, ngôn sứ Amos đã lên tiếng tố cáo chống lại vua Giarópam II, các tư tế, những người chủ và người giàu có, và Amos đã cảnh báo họ về một hệ quả phải xảy tới là kiếp lưu đày đối với những việc làm xấu xa của họ.

2. Bài đọc II (1 Tm 6,11-16)

 Trong những khuyến dụ của thánh Phaolô gởi cho Timôthê, thì những lời trong bài đọc hôm nay nhắm đến đời sống cá nhân của Timôthê hơn là ở khía cạnh mục vụ, đó là kiên trì với những nhân đức căn bản, tiếp tục chiến đấu cho đức tin.

 Sự kiên trì đó dựa trên nền tảng ơn kêu gọi mà qua đó, Timôthê đã đáp trả bằng việc tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Kitô; chính niềm tin sống động ấy làm cho Timôthê ngày càng trở nên giống Đức Kitô hơn.

 Tác giả bức thư đã đặt những lời khuyến dụ này trong viễn cảnh về sự trở lại của Chúa Kitô; điều này đã thúc đẩy tác giả thốt ra những lời vinh tụng ca ở cuối đoạn, và chắc chắn, nó cũng được sử dụng trong các hội đường và cả các cộng đoàn Kitô hữu.

3. Bài Tin Mừng (Lc 16,19-31)

 Dụ ngôn, theo cách thường thấy của thánh Luca, đã đặt để hai hình ảnh đối lập nhau là người đàn ông giàu có (không gọi là xấu) với anh Ladarô nghèo khó.

 Sứ điệp của dụ ngôn là: Thiên Chúa ân thưởng cho người nghèo khó và trừng phạt kẻ giàu sang vô cảm trước đồng loại. Đây cũng là lời dạy của Tám Mối Phúc (6,2-23) và của một số dụ ngôn khác.

 Ở đây ta còn thấy đề tài bữa tiệc, trước tiên là cảnh yến tiệc của người giàu có, và sau đó là khung cảnh đối lập của anh nghèo Ladarô trong lòng tổ phụ Ápraham giống như khung cảnh của Gioan với Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly (Ga 13,23). Rõ ràng đây là bữa tiệc thiên quốc (xem thêm bữa tiệc trong dụ ngôn người cha nhân hậu Lc 15,11-32).

 Giữa người giàu có và anh Ladarô nghèo khó có một vực thẳm lớn. Vực thẳm này được tạo nên từ cách hành xử của người giàu có với anh Ladarô khi còn tại thế (x. 16,9-13) và không thể vượt qua được. Điều này cho thấy phán xử của Thiên Chúa không thể thay đổi được, và số phận được ấn định ở một nơi mà con người không thể thoát ra được.

 Lời Chúa đủ để cho ai muốn lắng nghe Người. Thật vô ích khi cố gắng sai phái những vị sứ giả khác đến với người không chịu vâng nghe tiếng Chúa. Đây là một lời mời gọi hãy biết thành tâm đón nhận Lời Chúa.

II. GỢI Ý SUY NIỆM

1. Bất công xã hội luôn là một sự dữ mà Thiên Chúa, qua lời các ngôn sứ của Người, luôn lên án. Vậy trong vai trò ngôn sứ của mình, tôi cảm thấy thế nào mỗi lần tôi bắt gặp những bất công đó trong cuộc sống?

2. Vật lộn để sinh tồn trong cuộc sống này đã khó, nhưng vật lộn để sinh tồn trong cuộc sống mai hậu còn khó hơn nhiều. Qua bức tâm thư của Phaolô, tôi thấy tôi cần phải làm gì và phải như thế nào trong đời sống đức tin để được sự sống đời đời?

3. Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó là một lời mời gọi cho tất cả chúng ta, nhất là những người được Chúa ban cho có điều kiện trong cuộc sống này, biết lưu tâm và mở lòng trước những gia cảnh khốn cùng của những người con cái Chúa trong cuộc sống hằng ngày, vì chính những điều ta sống hôm nay là quyết định cho tương lai của chúng ta trong cuộc sống mai hậu. Đâu là tâm tình của tôi khi chính tôi lâm cảnh ngặt nghèo? Đâu là thái độ của tôi khi tôi thấy bao cảnh người cơ khổ?

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Viết một bình luận