Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn

Lc 12, 35
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (Rm 5,12.15b.17-19.20b-21)

Nếu chỉ vì một người mà sự chết đã thống trị, thì những ai được ban ân sủng dồi dào sẽ được sống và được thống trị.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma

 12 Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết ; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.

 15b Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. 17 Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị.

 18 Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. 19 Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.

 20b Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. 21 Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

🌸 Đáp ca Tv 39,7-8a.8b-9.10.17 (Đ. x. c.8a và 9a)

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

7Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
8acon liền thưa : Này con xin đến !

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

8bTrong sách có lời chép về con
9rằng : con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

10Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ;
lạy Chúa, Ngài từng biết :
con đâu có ngậm miệng làm thinh.

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

17Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa,
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài !
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng : “Đức Chúa vĩ đại thay !”

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Tung hô Tin Mừng Lc 21, 36

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 12,35-38)

Thật là phúc cho những đầy tớ khi chủ về mà thấy đang tỉnh thức.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Mến yêu hằng ngày

Hôm nay, nếu Chúa Giê-su gõ cửa nhà bạn, liệu bạn có háo hức đón tiếp Ngài?

Dụ ngôn về người chủ và đầy tớ của Đức Giêsu khen ngợi đức tính sẵn sàng với một thái độ tỉnh thức và chờ đợi. Chúa Giê-su mong muốn mỗi người chúng ta tỉnh thức chờ Ngài đến cả hôm nay, ngày mai, cho tới lúc chúng ta rời bỏ trần gian này. Và khi Ngài lại đến vào ngày sau hết, Ngài sẽ thưởng cho những ai trung tín qua việc lắng nghe và đón nhận Ngài “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.” (Kh 3,20).

Tỉnh thức chờ đợi và sẵn sàng là chúng ta cần tách mình ra khỏi những điều gây chi phối, cản trở và làm cho chúng ta xao lãng mà quên đi phần thưởng Chúa dành cho chúng ta, đó là cuộc sống vĩnh cửu. Dụ ngôn của Chúa Giê-su kể còn dạy chúng ta về một điều sâu xa hơn nữa là sự trung tín của chúng ta đối với Thiên Chúa. Tại sao sự trung tín lại quan trọng với Thiên Chúa như thế? Vì đây là nền tảng của bất kỳ mối quan hệ bền vững và ý nghĩa nào. Lòng trung tín cho chúng ta sự kiên tâm khi sống lời cam kết bền vững. Thiên Chúa cam kết với chúng ta mối dây yêu thương và sự trung tín vững chắc. Đó là ý nghĩa của Giao Ước mà Thiên Chúa đã lập ra.

Thiên Chúa yêu thích sự trung tín. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn luôn có thể trông đợi Thiên Chúa ban cho chúng ta những gì Người hứa hẹn và Thiên Chúa cũng mong đợi chúng ta trung tín với Người và với nhau. Chúa Giê-su đã nêu gương cho chúng ta khi Ngài trung thành và vâng theo Chúa Cha trong mọi việc, kể cả dâng hiến mạng sống Ngài trên thập giá vì chúng ta. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sống sự trung tín theo gương Chúa Giêsu? Đó chính là tình yêu! Chỉ có tình yêu mà Thiên Chúa đã tuôn đổ vào lòng chúng ta thông qua Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban cho chúng ta (Rôm 5,5) mới có thể biến đổi chúng ta, khiến chúng ta can đảm và vui tươi hiến dâng đời mình trong khiêm tốn phục vụ Chúa và tha nhân. Chúa Giê-su giải thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi và lòng kiêu ngạo để nhờ đó chúng ta có thể yêu và phục vụ người khác như Chúa Giê-su đã yêu và phục vụ mỗi người chúng ta (Ep 5,2).

Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã yêu con trước và Ngài đã ban sự sống của Ngài cho con. Ngay cả khi con sa ngã thì Ngài vẫn một lòng trung tín yêu thương. Xin giúp con kiên trì trong sự trung tín và không thoái lui khi gặp những khó khăn gian khổ. Chớ gì con không quên sự hiện diện của Chúa bên con mỗi ngày. Xin hãy lấp đầy trái tim con niềm vui của Chúa và một tinh thần khoan dung để con có thể sẵn sàng phục vụ và làm theo mọi điều Ngài muốn.

—-//—-//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/oct23.htm

Thứ ba tuần XXIX Thường Niên (19/10)
Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *