Cầu nguyện cho các giáo xứ (tháng 1)

Khát vọng được ngắm nhìn Thiên Chúa

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Trích sách Minh giải của thánh An-xen-mô, giám mục.

 Này hỡi con người bé nhỏ ! Hãy tạm gác một bên các nỗi lo toan, hãy tạm xa lánh các mối bận rộn. Giờ đây hãy vất bỏ những nỗi lo lắng vất vả, hãy để đó những căng thẳng nặng nề. Hãy dành cho Thiên Chúa một khoảng thời gian, và nghỉ ngơi đôi chút trong Người.

 Hãy vào phòng bạn ; hãy loại bỏ mọi thứ, ngoại trừ Thiên Chúa và những gì giúp bạn kiếm tìm Người, và sau khi đóng cửa lại, bạn hãy kiếm tìm Người. Bây giờ, hồn tôi hỡi, hãy nói, hãy thưa cùng Chúa : Con tìm kiếm nhan Ngài ; nhan Ngài, lạy Thiên Chúa, con tìm kiếm.

 Vậy giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin dạy hồn con cho biết tìm Ngài ở đâu và bằng cách nào, gặp Ngài ở đâu và bằng cách nào.

 Lạy Chúa, khi Chúa vắng mặt, nếu Chúa không ở đây, con tìm Chúa ở đâu ? Nếu Chúa ở khắp mọi nơi thì tại sao con không thấy Chúa có mặt ? Nhưng Chúa ngự trong ánh sáng siêu phàm. Và ánh sáng siêu phàm ở đâu hay làm thế nào con tới được ánh sáng đó ? Hoặc ai sẽ dẫn con và đưa con tới ánh sáng đó, để con nhìn thấy Ngài trong ánh sáng ? Rồi dựa vào dấu hiệu nào, qua gương mặt nào, mà con tìm Chúa ? Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con đã không hề thấy Ngài, con đã không biết mặt Ngài.

 Lạy Thiên Chúa vô cùng cao cả, con là kẻ lưu đày xa nơi của Chúa, con biết làm gì, biết làm gì đây ? Người tôi tớ băn khoăn vì yêu mến Ngài và bị đẩy xa nhan Ngài biết làm gì đây ? Con thao thức mong được thấy Ngài và nhan Ngài quá xa khuất con. Con khao khát đến với Ngài mà không sao tới được nơi Ngài ngự. Con muốn tìm thấy Ngài mà không biết Ngài ở đâu. Con ao ước tìm Ngài mà không biết nhan Ngài.

 Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa và là Chúa của con, thế mà chưa bao giờ con được trông thấy Ngài. Chúa đã dựng nên con và tái tạo con, Chúa lại mang đến cho con mọi ơn lành, thế mà con vẫn chưa biết Ngài. Rồi con đã được dựng nên để chiêm ngưỡng Chúa, thế mà con vẫn chưa đạt được mục đích ấy.

 Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ ?
 Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ.

 Khi nào Chúa nhìn đến và nhậm lời chúng con ? Khi nào Chúa rọi ánh sáng vào đôi mắt chúng con và tỏ nhan Ngài cho chúng con ? Khi nào Chúa trở lại với chúng con ?

 Lạy Chúa, xin đoái nhìn, xin lắng nghe, xin rọi ánh sáng trên chúng con, xin tỏ mình cho chúng con. Xin trở lại với chúng con, để chúng con được hạnh phúc, chẳng vậy thì thật là bất hạnh cho chúng con. Xin thương nhìn đến những nỗi khó nhọc và sức cố gắng của chúng con trong việc đi tìm Chúa, vì nếu không có Chúa, chúng con chẳng làm được gì.

 Xin dạy con tìm Chúa và xin Chúa tỏ mình ra cho kẻ đang kiếm tìm, vì con không thể tìm Chúa, nếu Chúa không dạy cho, cũng không gặp được Chúa, nếu Chúa không tỏ mình. Chớ gì con khát khao tìm Chúa và khi gặp rồi, con lại càng khát khao, chớ gì con mến yêu gặp Chúa, và khi gặp rồi, con lại càng mến yêu.

(Bài đọc 2, Kinh Sách, Các GKPV)

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Bài liên quan 🌸

Viết một bình luận