Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục, Bổn mạng các cha xứ, Lễ nhớ ngày 04 tháng 8.

 Chúa chọn một người nào là hoàn toàn tự do theo ý của Ngài. Chúa không theo sự hướng dẫn của con người, Chúa tuyển lựa con người là do ơn huệ của Ngài. Thánh Gioan Maria Vianney được Chúa mời gọi, được Chúa tuyển chọn để trở nên môn đệ trung kiên của Ngài.

THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY TRONG CUỘC SỐNG THẾ TRẦN:

 Thánh nhân được sinh ra trong một gia đình nông dân đạo đức, luôn biết kính sợ Thiên Chúa vào năm 1786 tại Dardilly thuộc địa phận Lyon nước Pháp. Vì là Người được Thiên Chúa để ý, nên ngay từ hồi còn thơ ấu, thánh nhân đã sống một đời sống thánh thiện, tuân theo ý Chúa; ngay từ 8 tuổi, đi chăn chiên, chăn cừu, thánh Vianney đã biết làm gương dậy các bạn cùng trang lứa quỳ trước ảnh mẹ Maria lần chuỗi và suy gẫm những sự trên trời. Thánh nhân có lòng chạnh thương người nghèo, lưu tâm và tìm mọi cách, mọi phương thế để giúp đỡ họ. Thánh Vianney luôn kiên tâm, can đảm để vượt thắng vấn đề học hành vì Ngài không được thông minh đặc biệt như nhiều người khác. Ngài rất vất vả trên đường học vấn để tiến tới chức linh mục. Tuy nhiên, thánh Vianney luôn cậy trông, phó thác và cầu nguyện, Ngài phấn đấu, chăm chỉ học thần học. Chúa luôn ghé mắt đoái thương những tâm hồn thành tâm thiện chí và yêu thương những con người quyết tâm theo Chúa. Thánh Vianney đã được lãnh sứ vụ linh mục năm 1815. Ba năm sau vào năm 1818, thánh Vianney được bổ nhiệm làm cha sở họ Ars, một giáo xứ bé nhỏ, ít giáo dân thuộc miền Dombes.

THIÊN CHÚA ĐÃ DÙNG MỘT CON NGƯỜI XEM RA KHÔNG TÀI TRÍ ĐỂ BIẾN ĐỔI GIÁO XỨ, BIẾN ĐỔI THẾ GIỚI:

 Thánh nhân nhận một giáo xứ dưới mắt người đời và dưới mắt các bạn hữu linh mục là một sự thua thiệt vì một linh mục chỉ có trong tay hơn trăm con chiên thử hỏi có bõ công gì ? Nhưng Thiên Chúa có cách của Người và đường lối của Người quả thực hoàn toàn khác lạ,hoàn toàn huyền nhiệm. Thánh Vianney luôn chu toàn trách nhiệm chủ chăn của mình Ngài chăm chỉ dậy giáo lý, hướng dẫn giáo dân, siêng năng đọc kinh nguyệngẫm chuyên cần giải tội. Thánh nhân đã được ơn Chúa đặc biệt, Ngài đã biến đổi giáo xứ nhỏ bé của Ngài trở nên điểm sáng chói ngời khắp thế giới, thu hút biết bao nhiêu người từ kắp nơi tới với Ngài nơi tòa cáo giải. Ngài đã ngồi tòa miệt mài từ giờ này qua giờ khác. Thiên hạ khắp nơi tuôn đến với Ngài như xưa dân chúng tấp nập tới với Chúa Giêsu để nghe Người giảng dậy khiến Người không có giờ nghỉ ngơi và cả không còn giờ ăn uống nữa.Thánh nhân đã làm việc không ngơi nghỉ, Ngài đã kiệt sức hơn là vì tuổi già.Thiên Chúa đã chọn những sự tầm thường để phá tan những sự cao sang.

THÁNH NHÂN RA ĐI VỀ VỚI CHÚA VÀ ĐƯỢC CHÚA THƯỞNG CÔNG:

 Thánh nhân ra đi về cùng Chúa trong bình an vào ngày 04/8/1859. Chúa thưởng công Ngài bằng vô số những phép lạ sau khi Ngài qua đời. Đức Thánh Cha Piô X nâng Ngài lên bậc chân phước. Đức Giáo Hoàng Piô XII trong dịp năm thánh 1925 phong Ngài lên bậc hiển thánh và đặt Ngài làm bổn mạng các cha xứ.

VÀI SUY NGHĨ VỀ THÁNH VIANNEY:

 Thánh Gioan Maria Vianney đã thay đổi một giáo xứ nhỏ bé xem ra không là gì trước mắt thế gian trở nên điểm sáng cho toàn thế giới về sự thánh thiện và đạo đức của Ngài. Nơi tòa giải tội, thánh nhân đã thực thi lòng bác ái tuyệt đỉnh của Ngài, thánh nhân họa lại chính con người thật của Đức Kitô, con người đầy tình thương xót và chạnh lòng tha thứ… Như Chúa Giêsu, Ngài đã cho nhân loại, cho những người đau khổ về phần hồn ăn.Ngài đã miệt mài với sứ vụ, nhân loại sẽ không bao giờ quên được lời của Ngài nói: “Cái chết thật vô cùng tốt đẹp khi người ta đã chịu đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô”. Ơn gọi của thánh Vianney là do Chúa. Tất cả đều do sự chọn lựa nhưng không của Chúa. Tất cả do hồng ân của Chúa. Thánh Vianney đã sống ơn huệ tuyệt vời của Chúa và luôn sẵn sàng thông chia cho mọi người ơn huệ quí báu mà Ngài đã nhận được nơi Chúa.

 Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa đã làm cho thánh linh mục Gioan Maria Vianney nên một tấm gương tuyệt vời về lòng tận tụy hy sinh của một người mục tử. Vì lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con hằng noi theo lòng bác ái của Người mà cố gắng đem nhiều anh em về với Đức Kitô để muôn đời cùng nhau hưởng nguồn vinh phúc (Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Gioan Maria Vianney).

 Xin thánh Vianney cầu thay nguyện giúp cho chúng con các linh mục quản xứ luôn biết noi gương bắt chước thánh nhân để chúng con siêng năng, chuyên cần giải tội và chăm chỉ ban phát các Bí Tích.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Nguồn: simonhoadalat.com

Bông Hoa Cầu Nguyện – Inoruhana

???? Một vài đặc điểm cụ thể nổi bật của thánh nhân:

 Gioan Vianey sinh ngày 8 tháng 5 năm 1786 tại Dardilly, trong một gia đình thôn quê đạo đức và quảng đại cưu mang nhiều linh mục vào thời cách mạng Pháp.
 Thánh nhân được cha mẹ tập rèn nhân đức, nên ngài sớm trổi vượt các bạn bè về đạo hạnh, lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria và quảng đại thương giúp kẻ nghèo hèn.

Chúng ta cùng nhau dừng lại một vài điểm nổi bật nơi thánh Gioan vianey.

  • Con người chậm trí

 Năm 11 tuổi (năm 1799), thánh Gioan Vianey cùng với 15 người khác dọn mình rước lễ lần đầu trong một thánh lễ được tổ chức giữa đống rơm. Và khi 15 tuổi, thánh nhân tỏ mình muốn đi tu; mẹ ngài tán thành ước nguyện, còn người cha thì băn khoăn và cấm cản vì sự kém trí của ngài.
 Năm 1805, thánh Gioan Vianey tới sống với cha Belley, họ Ecully. Ngài theo học với các bạn nhỏ tuổi hơn, nhưng vẫn không theo kịp với chúng bạn. Ngài thú nhận: “Tôi không thể bỏ được gì vào đầu tôi”. Vào năm 1810, thánh nhân được gia nhập chủng viện Verrieres, và sau hai năm, ngài được vào chủng viện Lyon. Tại đây, ngôn ngữ chính là Latinh, mà ngài lại rất dở về môn này; ngài cố gắng hiểu nhưng chẳng nhớ gì cả.
 Tuy nhiên, với lòng đạo đức, hết lòng yêu mến Chúa, sùng kính Đức Maria và yêu thương mọi người, nên Đức Giám Mục đã thụ phong linh mục cho ngài vào ngày 13 tháng 8 năm 1815 tại nguyện đường chủng viện Grenoble.

  • Cha sở thánh thiện và hy sinh

 Tháng 12 năm 1817, thánh Gioan Vianey được cử đến làm chánh sở họ Ars; và ngày 9 tháng 2 năm 1818, ngài lên đường nhận nhiệm sở mới. Tới nơi, ngài vào nhà thờ và cầu nguyên lâu giờ để xin Chúa giúp sức chu toàn bổn phận, hoán cải xóm đạo nghèo hèn và thiếu vắng đời sống đạo đức.
 Phương cách đầu tiên và quan trong nhất mà “cha sở họ Ars” dùng để hoán cải các bổn đạo khô khan là cầu nguyện. Ngài thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con xin lãnh chịu tất cả, nhưng xin Chúa hoán cải họ đạo của con… Con bằng lòng chịu mọi đau khổ như Chúa muốn, miễn sao họ biết hồi tâm hối cải”.
 Một phương cách hữu hiệu khác của thánh Gioan Vianey là ăn uống kham khổ, hy sinh hãm mình. Ngài chỉ ăn một vài củ khoai; còn nồi khoai để lâu đến nỗi củ khoai cuối cùng bị mốc. Hằng đêm, ngài đánh tội trước khi đi ngủ. Nhờ đó, họ Ars được biến đổi và hương thơm thánh thiện của ngài đã vượt ra bên ngoài không gian hạn hẹp của họ Ars. Nhiều người tìm đến để tận kiến cha sở thánh thiện, được nghe lời ngài giảng và được xưng tội.

  • Lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria

 Lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria đã ăn sâu vào trong cuộc đời và trở nên nguồn sức mạnh cho thánh Vianey. Ngài luôn cậy trông và phó thác cho Mẹ trót cả cộc đời, những dự tính và những thao thức. Thánh nhân nhấn mạnh: “Thánh Nữ Đồng Trinh đã sinh ra chúng ta hai lần, trong việc Nhập Thể và dưới chân Thập Giá: thành thử, ngài là Mẹ của chúng ta hai lần”. Ngài còn chỉ vẽ cho chúng ta cách cầu nguyện hữu hiệu nhất là cầu nguyện với Đức trinh Nữ Maria, người Mẹ tốt lành của chúng ta.
 Chính thánh Gioan Vianey đã lập hội Mân Côi để giúp các tín hữu thực hành việc đạo đức. Nhờ vậy, các vũ trường đóng cửa, nhiều người từ bỏ việc ham thích khiêu vũ và năng chạy đến với Mẹ bằng “chuỗi ngọc vàng kinh”.

  • Kiên trì ngồi tòa giải tội

 Suốt hai mươi năm trời, cha thánh vẫn luôn kiên trì ngồi tòa giả tội: từ sau thánh lễ sáng tới 11 giờ trưa, và từ 1 giờ chiều đến 8 giờ tối. Ngài xác tín: “Không phải tội nhân đến cùng Thiên Chúa để xin Ngài tha tội, nhưng chính Thiên Chúa chạy đến với tội nhân và làm cho họ đến với Ngài”. Do đó, chúng ta “hãy cho Chúa niềm vui này, và chúng ta sẽ hạnh phúc”. Bởi vì, “lỗi lầm của chúng ta như hạt cát bên cạnh ngọn núi lớn lao của lòng nhân từ của Thiên Chúa”. Nhờ tận tụy vì phần rỗi các linh hồn, nên ngài được Thiên Chúa ban cho ơn thấu tỏ lòng con người và giúp họ thống hối về tội lỗi của mình.
 Thánh Gioan Vianey chôn mình trong tòa giải tội vì phần rỗi các linh hồn đến hao mòn kiệt sức. Sau khi qua đời, cha thánh được chôn cất cạnh tòa giải tội, nơi mà người ta vẫn thường gọi là phép lạ lớn nhất của xứ Ars.

  • Nhiệt tâm dạy giáo lý và soạn bài giảng

 Trong hoạt động mục vụ, thánh Gioan Vianey thường đi thăm các gia đình. Và để chỉnh đốn lại tình trạng thiếu hiểu biết về đạo, ngài tận tâm dạy giáo lý cho trẻ em; ngài làm công việc này cách trung thánh suốt 27 năm. Vào năm 1824, cha thánh mở một trường nữ miễn phí cho các em nghèo. Ngài cũng lập một nhà mồ côi và tới đây dạy giáo lý mỗi ngày.
 Bên cạnh đó, cha thánh soạn bài giảng rất kỹ lưỡng. Ngồi trong phòng cạnh Nhà Tạm, ngài viết các bài giảng. Ngài viết, rồi xóa và viết lại bằng cách hỏi Chúa Giêsu chịu đóng đinh chi tiết về từng lời để có thể đánh động tâm hồn người nghe. Lời cha thánh Gioan Vianey giảng rất đơn sơ, nhưng có khả năng thức tỉnh lòng người. Nhiều người chân nhận: “Chưa bao giờ có vị linh mục nào nói với chúng tôi như thế”.

Montfort Nguyễn Xuân Pháp O.Cist
Nguồn: simonhoadalat.com

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê (04/8)
Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.