Cầu nguyện cho các giáo xứ (tháng 1)

Chúa Nhật XIII TN A

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

“Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta.”

Rm 6, 8
Dẫn vào thánh lễ

 Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo Chúa, đón tiếp Chúa qua những người thi hành sứ mạng Chúa trao, cũng như qua những người bé nhỏ theo Tin Mừng. Theo Chúa trước hết là từ bỏ ý riêng, vác thập giá mình hằng ngày mà theo (như giáo huấn của Thánh Phao-lô trong bài đọc II); sau là sẵn sàng tiếp đón Chúa qua các sứ giả của Người (theo gương bà lớn thành Su-nêm đón tiếp Tiên tri Êlisa trong bài đọc I).
 Trong bài Phúc Âm theo thánh Mat-thêu, Chúa Giê-su Ki-tô đòi người môn đệ phải dám hy sinh tất cả cho Người để chứng tỏ tình yêu tuyệt đối đối với Người và để minh chứng Người thật là Thiên Chúa. Khi hy sinh như vậy, họ tìm được sự sống: “Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được.” (Mt 10, 39).
 Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, xin cho chúng ta sẵn sàng theo Chúa, tiếp nhận Chúa và hy sinh vì Chúa, để xứng đáng làm môn đệ của Người.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng; xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

???? Bài đọc 1 (2 V 4,8-11.14-16a)

Người thường ghé vào nhà chúng ta là một thánh nhân của Thiên Chúa.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai

 8 Một hôm, ông Ê-li-sa đi qua Su-nêm. Ở đó có một phụ nữ giàu sang. Bà ta khẩn khoản mời ông tới dùng bữa tại nhà bà. Từ đó, mỗi lần đi qua, ông lại ghé vào dùng bữa. 9 Bà ấy nói với chồng : “Này ông ! Tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một người của Thiên Chúa, là một vị thánh. 10 Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lên ở đó.” 11 Một hôm, ông đến nơi ấy, và lên trên lầu nằm nghỉ. 14 Ông nói với tiểu đồng : “Nên làm gì cho bà ấy ?” Giê-kha-di đáp : “Tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng thì đã già.” 15 Ông Ê-li-sa bảo : “Đi gọi bà ấy.” Nó đi gọi bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa. 16a Ông Ê-li-sa nói : “Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng.”

???? Đáp ca Tv 88,2-3.16-17.18-19 (Đ. x. c.2a)

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

2Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.
3Vâng con nói : “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,
lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

16Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô ;
nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy Chúa.
17Nhờ được nghe danh Ngài, họ suốt ngày hớn hở ;
bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang.

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

18Sức hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài,
hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con.
19Đấng bảo vệ chúng con là người của Đức Chúa,
vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ít-ra-en.

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

???? Bài đọc 2 (Rm 6,3-4.8-11)

Vì được dìm vào trong cái chết của Đức Ki-tô, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, chúng ta cũng được sống một đời sống mới.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma

 3 Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. 4 Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.

 8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta. 9 Thật vậy, chúng ta biết rằng : một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. 10 Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. 11 Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su.

Tung hô Tin Mừng 1 Pr 2,9

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, để loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Ha-lê-lui-a.

???? Tin Mừng (Mt 10, 37-42)

Ai không vác thập giá, thì không xứng với Thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

 37 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 39 Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

 41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

 42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

Lời nguyện giáo dân

Chủ tế: Để theo Chúa chúng ta phải sẵn sàng đón tiếp Chúa, từ bỏ mọi sự và vác thánh giá theo Ngài. Với quyết tâm theo Chúa, chúng ta khẩn khoản nài xin:

 1. Ta là vị Mục Tử nhân lành”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, các Đức Giám Mục và Linh Mục trong toàn thể Hội Thánh, luôn hết tình tận tụy lo cho đoàn chiên, và hăng say rao giảng Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.
 2. Chúng ta sẽ cùng sống với Người”. Xin Chúa ban cho mỗi người trong Cộng đoàn chúng ta luôn xác tín rằng Chúa đã sống lại thật, nhờ đó bừng cháy lòng khao khát Nước Trời, để can đảm thắng vượt cám dỗ trần gian, mà trung thành bước theo Chúa đến cùng.
 3. Kẻ nào đánh mất mạng sống vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó”. Xin cho các tín hữu, biết học hỏi những gương sáng, luôn kiên định trong đức tin, vững vàng vượt qua mọi gian nan thử thách, để minh chứng cho mọi người nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất phải tôn thờ.
 4. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, nhận ra giá trị của lời cầu nguyện và sự từ bỏ; nhờ đó dám dấn thân phục vụ những người kém may mắn, đang gặp đau khổ, bị gạt ra bên lề xã hội, đặc biệt là biết noi theo mẫu gương của Mẹ trong việc mau mắn lắng nghe và thực thi ý Chúa.
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ, xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Kinh tiền tụng

 Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 Chúng con biết rằng: vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.

 Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước Mình và Máu Con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào; Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

???? Gợi ý suy niệm

Ngôn sứ là những người được Chúa chọn để đem Lời Chúa đến với dân;
Họ chẳng có gì nổi bật ngoài sự thánh thiện và lòng nhiệt huyết,
dám nói về Chúa và chỉ ra những lối sống ngược lại với Thánh Ý Chúa, ngược lại với Tin Mừng.
Xung quanh chúng ta cũng có các ngôn sứ,
có thể là bạn, cũng có thể là tôi.
Khi chúng ta nói Lời Chúa cho ai đó,
hay khuyên nhủ một ai từ bỏ lối sống tiêu cực mà trở về nẻo chính đường ngay,
thì chúng ta đã trở thành những ngôn sứ của Chúa Thánh Linh.
Thiên Chúa luôn nói với chúng ta ngang qua Lời và các ngôn sứ.
Người mời gọi chúng ta đón tiếp sứ điệp của Người.
Ai đón tiếp Lời Chúa, đón tiếp các ngôn sứ của Chúa,
thì sẽ không bao giờ mất phần thưởng.
Ai chấp nhận sửa đổi vì Lời Chúa hay vì lời rao giảng của các ngôn sứ,
thì họ không còn xa Nước Thiên Chúa nữa.
Cũng như bà phụ nữ ở Su-nêm đã quảng đại đón tiếp ngôn sứ Ê-li-sa,
bà đã nhận được niềm hy vọng và sự an ủi lớn lao.
Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ.
Có khi chúng ta làm người đón tiếp.
Có lúc chúng ta lại trở thành những người được đón tiếp,
vì danh Chúa Giê-su.
Dù đón tiếp hay được đón tiếp,
chúng ta cũng nên nhớ lời thánh Phao-lô dạy rằng:
Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô,
chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người :
đó là niềm tin của chúng ta.
” (Rm 6, 8).
Chịu hi sinh vì Chúa Ki-tô,
thì sẽ được Chúa Ki-tô ban cho sự sống thần linh và hạnh phúc đời đời mai sau.

???? Cầu nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin giúp con nghe được tiếng nói của Chúa
qua những người mà Chúa gởi đến,
trên đường đời con đi.
Khi nghe được Lời,
xin cho con cũng trở nên những ngôn sứ
đem Lời Chúa đến với những người xung quanh.
A-men.

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Bài liên quan 🌸

1 comment

 1. Xứng với Thầy (28.6.2020 – Chúa nhật 13 thường niên năm A)

  Suy Niệm

  Hai mươi sáu năm trời, vác một cây thánh giá gỗ,
  dài 3,6m, ngang 1,8m, nặng 18 kg,
  vượt qua 50,140 km, 227 quốc gia, 7 lục địa:
  đó là điều mục sư Arthur Blessit đã làm từ Noel 1969.
  Ông là người giữ kỷ lục đi bộ quãng đường dài nhất.
  “Tôi đã đi qua các sa mạc, rừng rậm,
  đã từng bị tấn công bởi voi, rắn, cá sấu.
  Tôi đã bị bắt giam 21 lần và suýt bị hành hình…”
  Chỉ còn 50 nước ông chưa đặt chân tới.
  Ông hy vọng sẽ hoàn tất chuyến đi này trước năm 2000.
  Như vậy ông sẽ là người đầu tiên
  đưa thánh giá đi khắp mọi nơi trên thế giới.
  Cử chỉ của ông làm chúng ta suy nghĩ.
  Vác thánh giá là chấp nhận nặng nề và bấp bênh,
  nặng nề vì khúc gỗ trên vai, bấp bênh vì nguy hiểm.
  Ðức Giêsu mời gọi các môn đệ
  vác thánh giá của mình mà theo Ngài.
  Chẳng có con đường nào tốt hơn con đường Ngài đã đi.
  Con đường khó nghèo, khiêm hạ ở Bê-lem và Na-da-rét.
  Con đường rao giảng trong nhọc nhằn ở phần đất xứ Galilê.
  Con đường đầy đe dọa hiểm nghèo khi lên Giêrusalem.
  Con đường hiến mình khi vác thánh giá lên Núi Sọ.
  Chúng ta được mời gọi đi theo Ngài trên các con đường ấy,
  hay đúng hơn đi theo Ngài trên nẻo đường của đời mình,
  không cô đơn thất vọng, vì biết nơi mình sắp đến.
  Thánh giá của chúng ta không phải là khúc gỗ,
  nhưng là những gì ta phải từ bỏ, dù rất yêu mến,
  những người ta phải yêu mến, dù rất muốn từ bỏ.
  Chúng ta chỉ vác nổi thánh giá của mình
  nếu chúng ta dám yêu thực sự.
  Chỉ khi yêu mến Thiên Chúa và tha nhân,
  chúng ta mới dám quên mình, bỏ mình, mất mình, hiến mình.
  Ðiểm mới mẻ của Tân Ước là tình yêu đối với Ðức Giêsu.
  Ngài đòi ta phải yêu Ngài hơn cha mẹ, hơn con cái.
  Ngài còn đòi ta chịu mất mạng vì Ngài.
  Nếu Ðức Giêsu không phải là hiện thân của chính Thiên Chúa,
  nếu Ngài đã không chết vì chúng ta trước,
  thì Ngài chẳng có quyền đòi hỏi những hy sinh như vậy.
  Trải qua 20 thế kỷ, biết bao thế hệ Kitô hữu
  đã dám sống đến cùng tình yêu ấy.
  Truyền giáo không phải chỉ là thông truyền đức tin
  mà còn là thông truyền tình yêu,
  là làm cho Ðức Giêsu được mọi người yêu mean.
  Nhưng trước hết, chúng ta phải cảm nghiệm được Tình Yêu
  để cả cuộc đời ta là lời đáp cho Tình Yêu,
  là cuộc sống sao cho xứng với Thầy (c.37.38).
  Ước gì chúng ta yêu Ðức Giêsu trên mọi sự,
  yêu mọi sự trong Ngài và dưới Ngài,
  chấp nhận mất cái tôi nhỏ mọn, để được cái tôi triển nở.

  Cầu Nguyện

  Lạy Chúa,
  xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu,
  và trọn cả ý muốn của con,
  cùng hết thảy những gì con có,
  và những gì thuộc về con.
  Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con,
  lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa.
  Tất cả là của Chúa,
  xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.
  Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng.
  Ðược như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.
  Kinh dâng hiến của thánh I-Nhã
  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

  Trả lời

Viết một bình luận