Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương (tháng 6)

Thứ sáu tuần I Mùa Chay (26/2)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

đi làm hoà với người anh em ấy đã,

Mt 5, 24
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (Ed 18,21-28)

Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết, Ta lại không muốn cho nó từ bỏ con đường tội lỗi của nó mà được sống sao ?

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en

21 Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này : “Nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của Ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. 22 Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến ; nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh. 23 Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng – Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao ?

24 “Nhưng nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác làm mọi điều ghê tởm : nó làm thế mà được sống sao ? Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhắc đến ; vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết. 25 Các ngươi lại nói : ‘Đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng.’ Vậy hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe đây : Phải chăng đường lối của Ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng ? 26 Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. 27 Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. 28 Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.”

🌸 Đáp ca Tv 129,1-2.3-4.5-6a.6b-8 (Đ. c.3)

Đ.Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ?

1Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,
2muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con.
Dám xin Ngài lắng tai để ý
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Đ.Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ?

3Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ?
4Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Đ.Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ?

5Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người.6aHồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Đ.Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ?

6bHơn lính canh mong đợi hừng đông,
7trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi,
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
8Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Đ.Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ?

Tung hô Tin Mừng Ed 18,31

Đức Chúa phán : Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới.

🌸 Tin Mừng (Mt 5,20-26)

Hãy đi làm hoà với người anh em ấy đã.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Gợi ý suy niệm

Ngày 5-2-2009, trong một cuộc gặp gỡ thường niên có tính tôn giáo,
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chia sẻ với các tham dự viên:
“Dù chúng ta chọn niềm tin nào, hãy nhớ rằng
chẳng có tôn giáo nào lấy căm thù làm giáo lý chủ yếu cho mình…
Chẳng có Thiên Chúa nào lại dung túng
chuyện cướp đi mạng sống của một người vô tội.”
Trên núi Sinai, ông Môsê đã nhận được giới răn “Ngươi chớ giết người.”
Đức Giêsu cho thấy uy quyền của mình trong việc giải thích giới răn ấy.
“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết…”
Ngài đã đẩy giới răn này đi xa hơn nhiều, vào tận trái tim con người:
“Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa” (c. 22).
Tình cảm nóng giận có thể dẫn đến nhiều chuyện không hay.
Nó khiến người ta dùng lời nói mà lăng mạ, làm nhục người khác.
Giận mất khôn, nóng giận thậm chí có thể đưa đến chỗ giết người.
Nhưng Đức Giêsu không muốn loại trừ thứ nóng giận chính đáng,
như ta thấy có nơi Ngài (x. Mc 3,5; Mt 23,17).
Mùa Chay là thời gian dành cho việc làm hòa với người anh em.
Đây là công việc vừa quan trọng, vừa cấp bách.
Quan trọng đến nỗi đòi ta để của lễ lại trước bàn thờ
và đi làm hòa với người anh em đó, rồi mới trở lại dâng của lễ.
Tương quan với Thiên Chúa cần được diễn ra trong bầu khí hòa thuận.
Chúa chỉ nhận lễ vật khi trái tim ta bình yên.
Điều đáng lưu ý là chúng ta phải đi làm hòa
với các anh em đang có điều bất bình với ta,
phải đi bước trước làm hòa dù ta chẳng phải là người gây chuyện.
Nhưng cũng phải làm hòa với cả thù địch của mình (c. 25).
Trên đường bị đưa đến cửa công, cần mau mau dàn xếp cho ổn thỏa.
Cần trả ngay món nợ chưa thanh toán, kẻo bị kết án và tống ngục.
Làm sao thời gian Mùa Chay vừa là thời gian ta làm hòa với Chúa,
vừa là thời gian ta làm hòa với một người đang sống gần bên.
Đó là thời gian người con cả thôi đứng ngoài cổng,
nhưng vào nhà để chung vui với cha và ôm lấy người em.
(Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)

🌸 Cầu nguyện

Lạy Chúa,
lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau
để làm thành một vòng tròn khép kín.
Sau đó chúng con hiểu rằng
cần phải buông tay nhau
để nhận những người bạn mới,
để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng
và trái tim được lớn lên mãi.
Lạy Chúa, chúng con biết rằng
cần phải nối vòng tay lớn
xuyên qua các đại dương và lục địa.
vòng tay người nối với người,
vòng tay con người nối với Tạo Hóa.
Chúng con thích Chúa
đứng chung một vòng tròn
với tất cả loài người chúng con,
nắm lấy tay chúng con
và đưa chúng con lên cao.
Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá
giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau
và nhận nhau là anh em.

(Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)

🌸 Mến yêu hằng ngày

 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)

 Ai là người muốn vào Nước Trời? Chắc chắn là tất cả mọi người chúng ta đều muốn vào Nước Trời. Điều này nên là mục đích cốt lõi và căn bản nhất của cuộc đời chúng ta. Không những thế, chúng ta còn nên tìm kiếm và đưa mọi người đến với Nước Trời nhiều nhất có thể.

 Chúng ta rất thường xuyên quên đây là mục đích tối hậu của đời mình. Ta quên hướng đôi mắt mình về Chúa và Nước của Ngài, ta quên đi lý do nguyên thủy nhất mà ta tồn tại ở thế gian này. Chúng ta rất dễ dàng bị cuốn vào những tham vọng thường ngày mà ta hay gọi là những mục tiêu nho nhỏ. Mục tiêu ấy có thể là đôi ba cuộc tiêu khiển, tiền tài, danh vọng và ti tỉ thứ khác. Điều đáng buồn là chúng ta thường xuyên coi những mục tiêu ấy như vạch đích và lý tưởng duy nhất cần hướng tới.

 Hãy cùng nhìn nhận lại bản thân mình và tự hỏi “Đâu là mục tiêu của đời tôi?”, “Tôi đang cố gắng phấn đấu và tìm kiếm điều gì mỗi ngày?” Vào cuối mỗi ngày, bạn dành vài phút hồi tâm và dò xét lại những gì đã trải qua trong một ngày, có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên vì nhận thấy bản thân thực sự luôn tìm kiếm những mục tiêu tầm thường và ngắn ngủi, hơn là hướng tới mục tiêu cốt lõi của đời người là tiến vào Nước Trời. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói rằng: “Chúng ta đừng bay là là dưới đất, nhưng hãy tìm kiếm những sự trên cao.”

 Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta lời gợi ý rõ ràng về cách làm thế nào để đạt được điểm đến tối hậu của đời người – Nước Trời. Con đường mà Chúa chỉ ra đó chính là sự công chính.

 Thế nào là công chính? Đơn giản đó là sự chân thật, không giả tạo. Và hơn hết, sự chân thật ấy được xây dựng trên nền tảng tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa. Người Pharisêu luôn phải gồng mình để tỏ vẻ họ là những con chiên thánh thiện và tốt lành luôn làm đẹp lòng Chúa. Hành động ấy tưởng chừng hoàn hảo đến độ họ có thể đánh lừa được chính bản thân họ và những người xung quanh, nhưng lại chẳng thể dối gạt được Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nhìn thấu lớp ngụy trang ấy và thấy được bộ mặt thật đằng sau của họ. Ngài xem sự công chính của nhóm người Pharisêu như một trò khoe khoang thô tục cho chính bản thân họ và người ngoài chiêm ngưỡng.

 Ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn biến Nước Trời thành điểm đến cuối cùng của cuộc đời, chúng ta phải cố gắng hướng mỗi mục tiêu nho nhỏ trong đời thường trở nên thánh thiện hơn. Không những thế, chúng ta phải năng tìm kiếm Chúa Giêsu với tất cả lòng thành và đức tin trong mọi điều bé nhỏ thường nhật. Hơn hết, chúng ta phải để cho đức ngay thật được tỏa rạng và khiến mọi điều dối trá ẩn sâu bị bộc lộ.

 Tóm lại, nên công chính, tức là chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa mọi ngày và biến sự thành thật thành mục tiêu kiên định của đời mình.

 Lạy Chúa, xin cho con nên công chính. Xin giúp con chân thật trong mọi điều con làm và mọi điều con tìm kiếm. Xin giúp con để con có thể kính yêu Ngài và yêu chính bản thân con mọi ngày suốt đời con. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.

—–
Nhóm Bạn Đường Linh Thao

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận