Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương (tháng 6)

Thứ năm tuần XXVII TN (08/10)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy

Lc 11, 10
Lời nguyện nhập lễ

???? Bài đọc 1 (Gl 3,1-5)

Anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe ?

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát

1 Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt ? 2 Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi : anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe ? 3 Anh em ngu xuẩn như thế sao ? Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao ? 4 Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công sao ? Mà quả thật là uổng công ! 5 Vậy Đấng đã rộng ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì Luật dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe ?

???? Đáp ca Lc 1,69-70.71-72.73-75 (Đ. x. c.68)

Đ.Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm dân Người.

69Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
70như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa :

Đ.Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm dân Người.

71Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
72sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước ;

Đ.Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm dân Người.

73Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
74và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Đ.Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm dân Người.

Tung hô Tin Mừng 

???? Tin Mừng (Lc 11,5-13)

Anh em cứ xin thì sẽ được.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp : ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? 8 Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9 “Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

???? Gợi ý suy niệm

Một thách đố lớn đối với đức tin của người Kitô hữu
đó là sự thinh lặng của Thiên Chúa.
Gặp cơn cùng khốn, con người cầu cứu Ngài
nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại.
Người lành bị trù dập, kẻ vô tội bị hàm oan,
nỗi đau khổ thể xác tinh thần vây bọc lấy đời người.
Con người quằn quại, rên xiết, gào thét, nổi loạn.
“Chúng tôi tố cáo Thiên Chúa vì Ngài vắng mặt.”
Ngài không được quyền vắng mặt và thinh lặng.
Nếu Ngài là Thiên Chúa quyền năng,
Ngài phải tiêu diệt sự dữ và kẻ dữ.
Nếu Ngài là Cha yêu thương,
Ngài không thể quay lưng trước nỗi khổ của con người.
Có nhiều người đã lý luận như thế và kết luận:
“Vì có đau khổ, nên không có Thiên Chúa.”
Có lúc người ta tưởng đau khổ là một vấn đề
có thể đem ra mổ xẻ, giải quyết.
Nhưng rồi người ta thấy đó là một mầu nhiệm.
Chỉ ai tin mới đến gần được mầu nhiệm ấy,
và đón nhận nó trong bình an.
Ðức Giêsu đã không trình bày con đường diệt đau khổ,
nhưng Ngài mang lấy đau khổ vào thân.
Trên thập giá, Ngài nghe được sự thinh lặng của Thiên Chúa,
và thấy được sự vắng mặt của Người.
“Lạy Thiên Chúa của tôi, tại sao Ngài bỏ tôi?”
Như ta, Ngài cũng bước đi trong bóng tối của lòng tin,
dù bị thử thách, vẫn một niềm tín thác:
“Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.”
Thiên Chúa vẫn là Ðấng toàn năng và yêu thương,
nhưng Ngài hành động không giống điều ta nghĩ.
Ngài không đưa Ðức Giêsu xuống khỏi thập giá
nhưng đưa Con của Ngài ra khỏi nấm mồ,
điều đó khó hơn nhiều.
Hôm nay Ðức Giêsu mời chúng ta cứ xin, cứ tìm, cứ gõ
và tin chắc sẽ được, sẽ thấy, sẽ mở cho.
Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu,
Ngài chỉ ban cho ta những điều tốt lành,
những điều có lợi thực sự cho ta,
những điều làm ta trưởng thành và triển nở,
những điều đưa ta gặp hạnh phúc đích thực,
thứ hạnh phúc không chỉ hạn hẹp ở đời này.
Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu,
nhưng Ngài không nuông chiều con cái,
Ngài dám cắt tỉa để chúng ta sai trái hơn.
Bạn hãy cứ cầu xin
nhưng hãy để cho Ngài định liệu,
vì Ngài biết rõ điều gì là tốt hơn cho bạn
trong hoàn cảnh này, ở đây, bây giờ.
Cần cầu nguyện nhiều, bạn mới biết điều bạn phải xin,
vì những điều chúng ta xin còn mang nhiều cặn bẩn.
Lắm khi chúng ta xin rắn mà không hay.
Cũng có khi ta tưởng Chúa cho chúng ta bọ cạp.
Cần có đức tin mới nhận ra rằng
Chúa đã nhận lời mình rồi,
nhưng theo một kiểu khác với kiểu ta muốn.
Cần đợi đến một lúc nào đó bạn mới thấy
mọi biến cố trong đời đều là quà tặng yêu thương.

(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

???? Cầu nguyện

Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,
những ơn con thấy được,
và những ơn con không nhận là ơn.
Con biết rằng
con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng,
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.
Con thường đau khổ
vì những gì Cha không ban cho con,
và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.
Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban
bởi lẽ điều đó có hại cho con,
hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.
Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha
dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con.

(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

???? Mến Yêu Hằng Ngày

 “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy… Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” Một số người dễ hiểu lầm câu nói này của Chúa Giêsu bởi họ nghĩ rằng cứ cầu nguyện thật nhiều thì cuối cùng Chúa sẽ nhậm lời cầu xin của họ. Nếu lời cầu nguyện của họ không được đáp lại, là vì họ không cầu nguyện đủ nhiều.

 Điều quan trọng là chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ và thường xuyên, tuy nhiên vấn đề mấu chốt ở đây là tôi nên cầu nguyện cho điều gì?

 Đây là chìa khóa, Thiên Chúa sẽ không nhậm lời cầu xin, bất kể chúng ta cầu nguyện lâu giờ và chăm chỉ đến đâu, nếu điều chúng ta xin không phải là “của tốt lành” trong kế hoạch hoàn hảo và ý muốn khôn ngoan của Ngài. Nhưng nếu vậy, chẳng lẽ những lời cầu nguyện chính đáng như: cầu xin cho một bệnh nhân ung thư khỏi bệnh, cho một người trong cơn nguy kịch được qua khỏi, lại không được nhậm lời cũng vì chúng nằm ngoài “kế hoạch của Chúa” sao? Có phải Thiên Chúa không giữ lời hứa chăng ? Có một điều chúng ta cần nắm rõ và nhớ kĩ rằng: Thiên Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn ta, và Ngài yêu ta hơn gấp vạn lần ta yêu chính mình hay bất kì ai khác. Thánh Ý nhiệm mầu, con người hữu hạn chúng ta không thể nào hiểu thấu, và cũng không có cách nào hiểu hết được. Bởi vậy, thay vì cầu xin Ngài cất đi những bất hạnh, chúng ta nên cầu nguyện để xin Chúa đồng hành trong những hoàn cảnh khó khăn ấy và biến nó thành một điều đẹp đẽ, thánh thiện. Do đó, cầu nguyện không phải là vấn đề nài xin Chúa cho đến khi chúng ta thuyết phục được Ngài làm những gì chúng ta muốn, giống như đứa trẻ vòi vĩnh, năn nỉ cha mẹ mình cho bằng được. Điều quý giá và hay nhất là chúng ta phải cầu nguyện cho ý muốn của Thiên Chúa được thực thi. Lời cầu nguyện không phải để thay đổi ý muốn của Thiên Chúa, nhưng là hướng đến việc biến đổi chúng ta, khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ và có thể ôm lấy tất cả những gì Chúa kêu gọi chúng ta thực hiện.

 Phản tỉnh: Liệu bạn có chỉ tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ cho ý Chúa được thực hiện không? Bạn có gõ cửa trái tim Chúa Kitô vì chỉ tìm kiếm kế hoạch thánh thiện và hoàn hảo của Ngài không? Bạn có cầu xin ân sủng Chúa để bạn và những người khác nắm bắt trọn vẹn những gì Ngài dành cho bạn không?

 Bạn hãy cầu nguyện chăm chỉ và ước mong lời cầu nguyện sẽ thay đổi cuộc sống của bạn.

 Lạy Chúa, xin giúp con tìm kiếm Chúa và gia tăng đời sống đức tin qua lời cầu nguyện mỗi ngày. Ước gì qua việc cầu nguyện, con nhận ra được ý muốn thánh thiện và hoàn hảo của Ngài trong cuộc sống của con. Chúa ơi, con tín thác nơi Ngài.

—-//—–//—-//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/twenty-seventh-week-in-ordinary-time/

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận