Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Thứ bảy tuần XI Thường Niên (22/6)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly
Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người,
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (2 Sb 24,17-25)

Ông Da-ca-ri-a, các người đã giết giữa đền thánh và bàn thờ.

Bài trích sách Sử biên niên quyển thứ hai

 17 Sau khi ông Giơ-hô-gia-đa qua đời, các thủ lãnh Giu-đa đến bái yết nhà vua và lúc ấy nhà vua nghe theo họ. 18 Họ đã bỏ Đền Thờ của Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên họ, mà phụng sự các cột thờ và các ngẫu tượng. Vì tội ấy Đức Chúa đã giáng cơn thịnh nộ xuống Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 19 Người đã sai các ngôn sứ đến với họ, để đưa họ quay về với Đức Chúa. Các vị ấy đã khuyến cáo, nhưng họ không thèm để tai. 20 Ông Da-ca-ri-a, con tư tế Giơ-hô-gia-đa, được đầy thần khí Thiên Chúa, đứng trên cao, đối diện với dân và nói : “Thiên Chúa phán thế này : ‘Tại sao các ngươi vi phạm lệnh truyền của Đức Chúa, mà chuốc lấy thất bại ? Vì các ngươi đã lìa bỏ Đức Chúa, nên Đức Chúa cũng lìa bỏ các ngươi’.” 21 Họ liền toa rập chống lại ông và, theo lệnh vua, họ ném đá giết ông trong sân Đền Thờ Đức Chúa. 22 Vua Giô-át không nhớ đến tình nghĩa mà ông Giơ-hô-gia-đa, thân phụ ông Da-ca-ri-a, đã dành cho mình, nên mới sát hại ông này. Lúc gần chết, ông Da-ca-ri-a kêu lên : “Xin Đức Chúa nhìn xem và báo oán cho con.”

 23 Đầu năm sau, quân đội A-ram tiến đánh vua Giô-át. Chúng xâm nhập Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, tàn sát tất cả các thủ lãnh trong dân và gửi tất cả chiến lợi phẩm về cho vua Đa-mát. 24 Thực ra, lực lượng A-ram chỉ đến với một số ít người, nhưng Đức Chúa đã trao một lực lượng rất đông đảo vào tay chúng, chỉ vì dân Ít-ra-en đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên mình.

 Quân A-ram đã trị tội vua Giô-át. 25 Khi chúng rút lui, bỏ vua lại trong cơn đau trầm trọng, các thuộc hạ của vua đã toa rập với nhau chống lại vua, trả thù cho máu người con của tư tế Giô-hô-gia-đa. Họ giết vua ngay trên giường. Vua đã chết và được mai táng trong Thành Đa-vít, nhưng không được chôn nơi phần mộ hoàng gia.

🌸 Đáp ca Tv 88,4-5.29-30.31-32.33-34 (Đ. c.29a)

Đ.Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở.

4Xưa Chúa phán : “Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn,
đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta,
5rằng : dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời,
ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.”

Đ.Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở.

29Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở
và thành tín giữ giao ước với Người.
30Ta cho dòng dõi Người muôn năm tồn tại,
cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh.

Đ.Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở.

31Nếu con cái Người bỏ không giữ luật Ta,
chẳng sống theo điều Ta quyết định,
32vi phạm những thánh chỉ Ta ban xuống,
chẳng tuân cứ mệnh lệnh Ta truyền.

Đ.Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở.

33Ta sẽ dùng roi sửa phạt lầm lỗi,
chúng gây nên tội, Ta phải đánh đòn.
34Nhưng với Người, Ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa,
quyết không hề bội tín thất trung.

Đ.Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở.

Tung hô Tin Mừng 2 Cr 8,9

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Mt 6,24-34)

Anh em đừng lo lắng về ngày mai.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

 24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

 25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo lắng cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo lắng cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? 26 Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ? 28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào : chúng không làm lụng, không kéo sợi ; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin ! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Mến yêu hằng ngày

Đối với con người, lo lắng là một lẽ bình thường trong cuộc đời. Điều chúng ta lo lắng mỗi ngày xoay quanh hàng tỉ thứ như tài chính, các mối quan hệ, công việc, gia đình, sức khỏe và nhiều thứ khác khiến chúng ta thấy lo âu, sợ hãi, hồi hộp và thậm chí trầm cảm. Việc lo âu thái quá có thể trở thành gánh nặng nếu không biết cách giải quyết hợp lý. Vậy cách giải quyết đúng đắn các vấn đề chúng ta lo lắng là gì? Xin thưa là đức tin. Tin tưởng vào Chúa và sự công chính ở Ngài, tin vào tình yêu vô bờ và sự quan phòng của Ngài dành cho ta. Quả thật, Thiên Chúa yêu thương và quan tâm chúng ta nhiều hơn những gì ta nhận thức được. Và Ngài biết tường tận mọi vấn đề mà con cái Ngài có thể đối mặt.

Nếu chúng ta thật sự hiểu được tình yêu và sự khôn ngoan vô ngần của Thiên Chúa thì sẽ không có điều gì làm chúng ta nao núng lo sợ. Tín thác và phụng thờ Chúa luôn mãi, Ngài sẽ dẫn lối ta đến con đường hy vọng trong kế hoạch hoàn hảo Ngài định sẵn cho cuộc đời chúng ta. Nhưng, chúng ta là những con người yếu đuối với lòng tin mong manh, để tín thác như vậy, có vẻ nói thì dễ hơn làm.

Bạn biết không, tín thác không phải là phó mặc mọi sự cho Thiên Chúa, rồi chẳng làm gì cả. Nhưng tín thác, là không làm theo ý mình, cũng chẳng dựa vào sức riêng, nhưng thực hiện mọi sự theo ý muốn của Thiên Chúa và bằng sức mạnh của Người. Đây chính là điểm mấu chốt của lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vào tình yêu và sự khôn ngoan của Người. 

Do vậy, một kim chỉ nam khác để vượt qua lo lắng và sợ hãi trong cuộc sống là đi tìm kiếm Sự thật. Nhận biết sự thật sẽ giải thoát tâm hồn và giúp ta nhận thấy được bàn tay tạo hóa của Thiên Chúa trong mọi công trình, kể cả trong những lúc ngặt nghèo nhất. Thiên Chúa luôn yêu thương và không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài. Nếu chúng ta tìm kiếm tiếng nói, ý muốn, sự khôn ngoan và chân lý của Thiên Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng ký thác niềm tin của mình nơi Ngài hơn. Và một khi hết lòng phó thác nơi Chúa, chúng ta sẽ tìm được sự yên bình nơi tâm hồn và mọi gánh nặng lo âu như được trút hết.

Ngày nay, với một xã hội ngày càng hiện đại, con người ta dần trở nên sống vội vàng và bị kéo vào guồng quay cuộc sống mà xa rời Chúa lúc nào không hay. Điều ấy khiến chúng ta luôn cảm thấy áp lực và căng thẳng, rồi dần mất đi sự bình an sâu xa nơi tâm hồn. Bạn biết không, các thế hệ cha ông xưa kia đã phải thốt lên rằng: “Bạn có thức khuya hay dậy sớm,/ Khó nhọc làm ăn cũng hoài công./ Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,/ Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.” (Tv 127, 2) Chẳng những vậy mà Chúa Giêsu còn khẳng định: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15, 5b) Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và bình an, nếu chúng ta tách lìa khỏi Ngài, cuộc sống của ta lại chẳng bất ổn sao?

Hãy tìm kiếm sự thật! Vì thế hôm nay, mời bạn dành chút thời gian hồi tâm để xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhìn ra, đâu là điều bạn thực sự lo lắng nhất. Đó có thể là một mối tiếc nuối, ray rứt, hoặc một nỗi sợ hãi nào đó đang đè nặng lên bạn. Hoặc nó cũng có thể là một lắng lo về công việc, về một mối quan hệ nào đó của bạn. Cho dù là gì đi chăng nữa, bạn cũng hãy cố gắng tìm ra điều làm bạn bận tâm nhiều nhất, và nguồn gốc của mối bận tâm ấy là gì. Sau đó, bạn hãy phơi bày chúng dưới ánh sáng sự thật của Thiên Chúa, để ánh sáng ấy chỉ bảo bạn phải làm gì. Hãy tìm đến Chúa, cầu nguyện và tín thác nơi Ngài, ắt hẳn mọi việc rồi sẽ qua vì những gì chúng ta trải qua đều nằm trong kế hoạch hoàn mỹ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con luôn trông cậy vào Chúa. Nhưng đôi lúc, những gánh nặng và lo toan cuộc sống chi phối lại khiến con xao nhãng Ngài. Vì thế, xin Ngài dẫn hướng cho con để con có thể thờ phượng và đặt Ngài trên hết mọi sự. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

——-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/eleventh-week-in-ordinary-time/

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận