Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Thứ ba tuần V TN (6/2)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’

Mc 7, 10
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (1 V 8,22-23.27-30)

Người đã phán : Danh Ta sẽ ở đây. Xin nghe lời nài van của Ít-ra-en dân Ngài.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất

 22 Khi ấy, vua Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, trước toàn thể cộng đồng Ít-ra-en, giơ hai tay lên trời và 23 thưa : “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài. 27 Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng ? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây ! 28 Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con ! Xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. 29 Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán ‘Danh Ta sẽ ở đây’ ; xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây.

 30 “Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Ít-ra-en dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời, nơi Ngài ngự, xin lắng nghe ; xin lắng nghe và tha thứ.”

🌸 Đáp ca Tv 83,3.4.5 và 10.11 (Đ. c.2)

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

3Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
mong tới được khuôn viên đền vàng.
Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
những hướng lên Chúa Trời hằng sống
mà hớn hở reo mừng.

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

4Lạy Chúa Tể càn khôn
là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,
ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
bên bàn thờ của Chúa !

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

5Phúc thay người ở trong thánh điện
họ luôn luôn được hát mừng Ngài.
10Lạy Chúa là khiên mộc chở che,
xin thương xem nhìn đến
gương mặt đấng Ngài đã xức dầu.

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

11Một ngày tại khuôn viên thánh điện
quý hơn cả ngàn ngày.
Thà con ở cổng đền Thiên Chúa
vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân !

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

Tung hô Tin Mừng x. Tv 118, 36.29b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con luật pháp Ngài. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Mc 7,1-13)

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

 1 Khi ấy, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn ; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?” 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng :

 Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
 còn lòng chúng thì lại xa Ta.
 7Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
 vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

 8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” 9 Người còn nói : “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống của các ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : ‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’ và ‘kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử !’ 11 Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘co-ban’ nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa !”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Gợi ý suy niệm

“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.”

 Có hai điều đơn giản mà chúng ta học được qua Lời Chúa hôm nay: Điều thứ nhất, chúng ta phải sống theo ý Chúa muốn và thánh ý Ngài phải là nền tảng căn bản cho mọi sự. Ý muốn, giới luật và lời dạy bảo của Ngài là nền móng vững chắc cho ta. Thiên Chúa đã thiết lập sự thật của Người như là nền tảng cho cuộc sống con người và chúng ta phải nỗ lực giữ luật Chúa cách khiêm nhường.  Giới luật của Ngài bao gồm tất cả những gì ta học trong giáo lý đức tin đã được mặc khải trong Kinh Thánh và qua Giáo Hội. Giới luật ấy còn là Lời Chúa nói với chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Những người Pharisêu đã không thể nhận ra được những sự thật ấy vì họ thiếu lòng khiêm nhường. Thay vì mở lòng ra đón nhận sự thật, họ lại khư khư giữ những tư tưởng và niềm tin của riêng mình. Bởi vậy, nên khi đối mặt với những lời sửa dạy của Đức Giêsu, họ chẳng thể nhận ra lòng thương xót của Chúa dành cho họ và cũng chẳng thể nhận ra sai lầm của mình để mà ăn năn hối cải.

Điều thứ hai, chúng ta nên nhận ra rằng: khi chúng ta tuân theo giới luật và ý định Thiên Chúa muốn trên cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ có một trái tim trinh nguyên và tự do để yêu mến Ngài, đồng thời sẽ không ngần ngại thể tình yêu đó. Chúng ta sẽ thờ phượng Ngài với cả con tim mình, rồi mọi lời nói, hành động của ta tự nhiên sẽ thể hiện tình yêu Chúa trong đời mình.

Ngày hôm nay, hãy nhìn lại xem bạn đã sẵn sàng để khiêm tốn đón nhận những sự thật Chúa mặc khải chưa và liệu bạn có sẵn sàng để sự thật của Ngài trở thành nền tảng cho cuộc sống của bạn không? Nếu bạn thực sự làm được điều này, bạn sẽ làm mọi sự trong tình yêu và đức vâng phục.

Lạy Chúa, “huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỉ cõi lòng” (Tv 19, 9a).  Xin giúp con yêu mến Luật Thánh Chúa truyền, cùng tuân giữ giới răn của Chúa với tất cả trái tim con. Con tin tưởng vào sự hiện diện của Ngài và những gì  Ngài đã mặc khải cho nhân loại chúng con trong suốt chiều dài lịch sử. Xin Ngài ban ơn giúp con tuân hành ý muốn Ngài và trong sự vâng phục đó, con được biến đổi cả bề trong lẫn bề ngoài. Lạy Chúa, con đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Amen.

—-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/fifth-week-in-ordinary-time/

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận