Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương (tháng 6)

Cầu nguyện với ĐTC tháng 12/2020

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Ý hướng của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho
những thách đố của nhân loại và sứ mạng của Giáo Hội

???? Tháng mười hai, Cầu cho đời sống cầu nguyện ????

????Ý Truyền Giáo: Cầu cho đời sống cầu nguyện

Chúng ta cầu xin cho mối tương quan cá vị của chúng ta với Chúa Giê-su Ki-tô được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và đời sống cầu nguyện.

We pray that our personal relationship with Jesus Christ be nourished by the Word of God and a life of prayer.

???? Cầu nguyện

Lạy Cha,
Chúng con xin cảm tạ Cha vì hoa trái của cầu nguyện là mối liên hệ mật thiết với Cha. Cha đã muốn chúng con nên như nghĩa tử của Cha nơi Con Một Chí Thánh, nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà chúng con đã lãnh nhận qua Bí Tích Thanh Tẩy. Vì được tạo dựng theo hình ảnh Cha và cho Cha, chúng con chỉ có thể thấy mình tròn đầy khi gặp gỡ Cha. Xin giúp chúng con tái khám phá giá trị của sự thinh lặng để chuẩn bị mình cho cuộc đối thoại đầy thân mật với Cha.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,
Qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa đã để lại cho chúng con kỉ niệm về cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, xin ban cho chúng con niềm vui vì được gặp Chúa, là Bánh Trường Sinh và Lời Hằng Sống! Qua những lần cầu nguyện nơi hoang vắng, Ngài đã tỏ cho chúng con cách để có thể thực sự “ở lại” với Chúa Cha. Xin dạy chúng con cầu nguyện, quy chiếu đời mình theo Mầu Nhiệm Thập Giá, và cùng với Ngài sống chúc tụng, ngợi khen và làm đẹp lòng Chúa Cha.

Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin nhắc nhớ chúng con rằng, từ cung lòng bí ẩn và lặng thầm của Chúa Cha đã sinh ra Lời Hằng Sống – Chúa Giêsu, là thanh âm Ngài đánh động trong trái tim chúng con.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria,
Mẹ là con người của bí tích Thánh Thể và của sự thinh lặng. Xin cầu bầu cho chúng con nên như những con người sống bí tích Thánh thể như Mẹ. Amen.

(Lời nguyện được lấy cảm hứng từ buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha ngày 15 tháng 11 năm 2017.)
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://www.popesprayer.va/wp-content/uploads/2019/12/preghiere-adp-2020.pdf

???? Kinh hiến dâng

Lạy Cha Nhân Lành,
con biết Cha luôn ở với con.
Ở đây và ngay lúc này,
xin Cha đặt trái tim con
gần kề hơn Thánh Tâm của Con Cha, là Đức Giê-su,
Đấng đến và trao ban chính mình cho con trong Bí Tích Thánh Thể.
Xin Thánh Thần Chúa biến đổi con thành tông đồ của Cha,
sẵn sàng thi hành sứ mạng của lòng thương xót (compassion).
Con xin đặt vào tay Cha tất cả
niềm hy vọng và niềm vui,
cũng như những lao công và đau khổ của con,
trong sự hiệp thông với anh chị em
nơi mạng lưới cầu nguyện toàn cầu này.
Cùng với Mẹ Maria,
con xin dâng lên Cha ngày sống của con,
để phục vụ cho sứ mạng của Giáo Hội,
theo ý nguyện tháng này của Đức Thánh Cha,
và của Đức Giám Mục trong giáo phận chúng con.
Amen.

???? Gợi ý sống tháng 10

  • Tìm sống Mùa Vọng và Giáng Sinh năm nay cách sốt sắng hơn, bằng đời sống cầu nguyện riêng tư, trong gia đình cũng như trong cộng đoàn, nhằm đào sâu và làm phong phú hơn nữa tương quan với Thiên Chúa.
  • Trong bầu khí cầu nguyện, nhìn lại một năm qua với những biến cố mà chúng ta cảm thấy khó khăn nhất hoặc nhiều an ủi nhất; để Chúa nói trong tâm hồn ta ý nghĩa của mọi thứ chúng ta đã cảm nghiệm.
  • Học và thực hành những nẻo đường cầu nguyện, cụ thể là ngang qua Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Thánh Cha; chẳng hạn: Tông đồ cầu nguyện (Click to Pray), hay Con đường Trái Tim

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????


POPE’S INTENTIONS FOR THE CHALLENGES
OF HUMANITY AND MISSION OF THE CHURCH

???? December 2020 – Evangelization – For The one life of prayer ????

Universal prayer intention – Evangelization – For The one life of prayer

We pray that our personal relationship with Jesus Christ be nourished by the Word of God and a life of prayer.

Prayer

Lord Jesus,
while we wait for your birth,
we ask you for the grace to care for others in our lives
and the space and time for prayer.
Let prayer be the environment where everything begins and everything ends.
In prayer we receive your inspiration
that leads us to love and serve our brothers and sisters.
In prayer we bring all the events to you
to thank you and learn from them.
We ask you for the grace of fidelity
and the joy of meeting you in our hearts.
Our Father…

Offering Prayer

Good Father, I know You are with me.
Here I am on this new day.
Place my heart once more
next to the Heart of your Son Jesus,
who is giving himself for me and who comes to me in the Eucharist.
May your Holy Spirit make me Your friend and apostle,
available for your mission of compassion.
I place in Your hands my joys and hopes,
my works and sufferings, everything that I am and have,
in communion with my brothers and sisters of this Worldwide Prayer Network.
With Mary, I offer you my day for the mission of the Church
and for the prayer intentions of the Pope and my Bishop for this month.
Amen.

Proposals for the month

  • Seek to live this Advent and Christmas more intensely, in personal prayer, in your family and in your community, better preparing for moments of prayer and enriching them with creativity and depth.
  • Make a prayerful examination of the past year, what has ended, all the most difficult moments, and the most symbolic moments, and let the Lord speak in your heart to find meaning in everything you have experienced.
  • Learn and practice different pathways of prayer, in particular those promoted by the Pope’s Worldwide Prayer Network, such as the Click To Pray platform, and its sections Pray+ and The Way of the Heart.

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận