Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương (tháng 6)

Cầu nguyện với ĐTC tháng 11/2020

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Ý hướng của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho
những thách đố của nhân loại và sứ mạng của Giáo Hội

???? Tháng mười một, Cầu Cho Trí Tuệ Nhân Tạo ????

????Ý nguyện chung: Cầu Cho Trí Tuệ Nhân Tạo

Chúng ta cầu nguyện cho các tiến bộ về rô-bốt và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ lợi ích của con người.

We pray that the progress of robotics and artificial intelligence may always serve humankind.

???? Cầu nguyện

Lạy Thần Khí Thiên Chúa hằng sống, Thần Khí sự thật và tình yêu, xin đến và nâng đỡ chúng con những lúc yếu đuối, để chúng con biết cách sử dụng trí tuệ nhân tạo, rô-bốt và các tiến bộ khoa học khác, để góp phần vào việc phục vụ nhân loại và bảo vệ ngôi nhà chung.
Xin soi sáng và củng cố để chúng con đặt phẩm giá của mỗi người là trung tâm trong các suy tư và hành động của mình.
Xin nhắc nhở chúng con rằng, các thiết bị nhân tạo chỉ là mô phỏng các khả năng của con người, trên thực tế, chúng không có phẩm chất như con người. Điều này khiến chúng con phải lưu tâm đến việc định hướng các nguyên tắc để sử dụng chúng, cũng như các nghiên cứu tương tự khác, nhằm hướng tới sự tương tác mang tính xây dựng, công bằng giữa con người và các phiên bản máy móc, thiết bị mới nhất đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới, đang làm biến đổi hoàn toàn bối cảnh sống của chúng con.
Xin giúp chúng con đưa những định hướng này vào thực tế, bởi tiềm năng phi thường của những khám phá mới có thể mang lại lợi ích cho mỗi con người cũng như toàn thể nhân loại.
(Lời nguyện được lấy cảm hứng từ Diễn văn của Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên tại Hội nghị của Hàn Lâm Viện Giáo hoàng về Sự sống ngày 25 tháng 2 năm 2019.)
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://www.popesprayer.va/wp-content/uploads/2019/12/preghiere-adp-2020.pdf

???? Kinh hiến dâng

Lạy Cha Nhân Lành,
con biết Cha luôn ở với con.
Ở đây và ngay lúc này,
xin Cha đặt trái tim con
gần kề hơn Thánh Tâm của Con Cha, là Đức Giê-su,
Đấng đến và trao ban chính mình cho con trong Bí Tích Thánh Thể.
Xin Thánh Thần Chúa biến đổi con thành tông đồ của Cha,
sẵn sàng thi hành sứ mạng của lòng thương xót (compassion).
Con xin đặt vào tay Cha tất cả
niềm hy vọng và niềm vui,
cũng như những lao công và đau khổ của con,
trong sự hiệp thông với anh chị em
nơi mạng lưới cầu nguyện toàn cầu này.
Cùng với Mẹ Maria,
con xin dâng lên Cha ngày sống của con,
để phục vụ cho sứ mạng của Giáo Hội,
theo ý nguyện tháng này của Đức Thánh Cha,
và của Đức Giám Mục trong giáo phận chúng con.
Amen.

???? Gợi ý sống tháng 10

  • Xin chờ trong giây lát
  • Xin chờ trong giây lát
  • Xin chờ trong giây lát

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????


POPE’S INTENTIONS FOR THE CHALLENGES
OF HUMANITY AND MISSION OF THE CHURCH

???? November 2020 – Pray for Artificial Intelligence ????

Universal prayer intention – Artificial Intelligence

We pray that the progress of robotics and artificial intelligence may always serve humankind.

Prayer

Gracious Father,
you created your children with love
and you gave them intelligence and creativity,
capable of promoting progress and happiness
of all humankind.
Send your Spirit on those who work
in the advancement of science and technology,
so that they can bear very abundant fruits,
and always be motivated
for the greater good of the human person,
of society and of our planet.
Our Father…

Offering Prayer

Good Father, I know You are with me.
Here I am on this new day.
Place my heart once more
next to the Heart of your Son Jesus,
who is giving himself for me and who comes to me in the Eucharist.
May your Holy Spirit make me Your friend and apostle,
available for your mission of compassion.
I place in Your hands my joys and hopes,
my works and sufferings, everything that I am and have,
in communion with my brothers and sisters of this Worldwide Prayer Network.
With Mary, I offer you my day for the mission of the Church
and for the prayer intentions of the Pope and my Bishop for this month.
Amen.

Proposals for the month

  • Learn about the advances in robotics and Artificial Intelligence, for example, in relation to renewable energy, so that you are able to engage with people involved in these areas, especially the younger generations.
  • Promote a moment of prayer, as a family, or in your local community, praying that specialists in the development of robotics and Artificial Intelligence may always be motivated by the common good and not pressured by interests that do not dignify the human person.
  • Examine your use of technology, the choices you make in managing your time, and evaluating what type of media you engage in. This examination will help you use all these tools in a healthy and safe way.

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận