Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương (tháng 6)

Ý Cầu Nguyện ĐTC 4/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Hiệp thông với Đức Thánh Cha cầu nguyện cho
những thách đố của nhân loại và sứ mạng của Giáo Hội

🌸 Tháng 4/2021, Những quyền căn bản 🌸
Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha

🌸Ý Cầu Nguyện Chung: Cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn thế giới

Chúng ta cầu nguyện cho những người liều cả mạng sống để đấu tranh cho các quyền cơ bản dưới các chế độ độc tài, chuyên chế và ngay cả trong các nền dân chủ đang gặp khủng hoảng.

We pray for those who risk their lives fighting for fundamental human rights in dictatorships, authoritarian regimes and also democracies in crisis.

🌸 Phản Tỉnh Ý Cầu Nguyện Tháng 4. 2021

 Chương đầu của sách Sáng Thế Kỷ nói cho chúng ta biết rằng, con người được tạo dựng ‘giống hình ảnh Thiên Chúa’ (St 1,26-27). Khẳng định này rất quan trọng với chúng ta hôm nay, vì hình ảnh của Thiên Chúa ở trong chúng ta, và đó cũng là nguồn các quyền căn bản của con người. Như thế, từ hình ảnh này, chúng ta hy vọng, trong gia đình nhân loại, con người trân trọng lẫn nhau, và nhờ đó, con người sống trong tự do và trách nhiệm. Tiếc thay, nhiều người hôm nay vẫn không có được những quyền lợi căn bản như thế.

 Các quyền căn bản của con người – quyền được sống, được cung cấp thức ăn và nước, quyền được chăm sóc, quyền được đi học, quyền tự do tôn giáo, và các quyền căn bản khác – tất cả đến từ thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và quyền này không thể bị chối từ bởi bất cứ ai.

 Chúng ta cũng biết ơn nhiều người sống theo tiếng lương tâm, nhận ra sự bất công ảnh hưởng đến rất nhiều người khác, và họ đã can đảm hành động. Sự thường, những ai lên tiếng nói để bảo vệ phẩm giá con người, thường gặp nhiều sự hiểm nguy, bởi họ can đảm chỉ ra những lầm lỗi của các nhà lãnh đạo hay của các thể chế xã hội.

 Để nói lên sự thật về Thiên Chúa và nhân phẩm con người trong những chế độ độc tài, độc đoán, và thậm chí là chế độ dân chủ không có nền tảng đạo đức, thì thường bị coi là phạm tội chính trị, xã hội, và thậm chí bị bạo lực quân sự chống lại.

 Chúng ta thường coi những hoàn cảnh chính trị, xã hội bất công như thế có vẻ là chuyện không liên quan gì đến mình. Và cũng có khi chính chúng ta khước từ các quyền căn bản của con người trong đời sống của mình. Bất cứ điều gì khước từ quyền căn bản của con người, đều ảnh hưởng tới chúng ta bởi vì mỗi người đều có nhân phẩm như nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang xả thân đấu tranh cho các quyền căn bản của con người trong các chế độ độc tài, và thậm chí trong các quốc gia dân chủ đang rơi vào tình trạng khủng hoảng.

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Từ : http://popesprayerusa.net/2021/03/29/april-reflection-fundamental-rights/

🌸 Kinh hiến dâng

Lạy Cha Nhân Lành,
con biết Cha luôn ở với con.
Ở đây và ngay lúc này,
xin Cha đặt trái tim con
gần kề hơn Thánh Tâm của Con Cha, là Đức Giê-su,
Đấng đến và trao ban chính mình cho con trong Bí Tích Thánh Thể.
Xin Thánh Thần Chúa biến đổi con thành tông đồ của Cha,
sẵn sàng thi hành sứ mạng của lòng thương xót (compassion).
Con xin đặt vào tay Cha tất cả
niềm hy vọng và niềm vui,
cũng như những lao công và đau khổ của con,
trong sự hiệp thông với anh chị em
nơi mạng lưới cầu nguyện toàn cầu này.
Cùng với Mẹ Maria,
con xin dâng lên Cha ngày sống của con,
để phục vụ cho sứ mạng của Giáo Hội,
theo ý nguyện tháng này của Đức Thánh Cha,
và của Đức Giám Mục trong giáo phận chúng con.
Amen.

🌸 Gợi ý sống tháng 4

 • Hãy tôn trọng nhân phẩm của con người.
 • Hãy dấn thân sâu hơn nữa cho tình huynh đệ nhân loại.
 • Hãy ra khỏi chính mình để hướng đến những ai đang cần được giúp đỡ nhất.
 • Hãy đến những vùng biên cương của hiện hữu, mà nơi đó nhiều người đã bị loại ra khỏi đời sống của chúng ta.
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸
https://twitter.com/jbinoruhana
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

POPE’S INTENTIONS FOR THE CHALLENGES
OF HUMANITY AND MISSION OF THE CHURCH

🌸 April 2021 – Fundamental rights 🌸

Universal prayer intention – Fundamental rights

We pray for those who risk their lives fighting for fundamental human rights in dictatorships, authoritarian regimes and also democracies in crisis.

Prayer

“Lord Jesus Christ who is close to the suffering,
we bring before you the desire that all people are treated with dignity,
respecting their right to their development
as worthy sons and daughters of God the Father.
Infuse us with your Spirit the strength and courage
to defend the Earth, proper housing and the work of all.
Take special care of those who risk their lives for this;
shake our sleeping consciences,
and give us your grace to feel the pain of the other as our own,
and transform reality into a promise of life.
Amen.

Offering Prayer

Good Father, I know You are with me.
Here I am on this new day.
Place my heart once more
next to the Heart of your Son Jesus,
who is giving himself for me and who comes to me in the Eucharist.
May your Holy Spirit make me Your friend and apostle,
available for your mission of compassion.
I place in Your hands my joys and hopes,
my works and sufferings, everything that I am and have,
in communion with my brothers and sisters of this Worldwide Prayer Network.
With Mary, I offer you my day for the mission of the Church
and for the prayer intentions of the Pope and my Bishop for this month.
Amen.

Proposals for the month

“Let us accept the challenge of Pope Francis expressed in his prayer intention to contribute, with courage and determination, according to our role, to respect and defend the fundamental rights of each person, especially those who are” invisible “(Cf. Pope Francis, 10.12.18)

 • Respect human dignity:
  “Faith exhorts us to commit ourselves seriously and actively to counteract indifference in the face of violations of human dignity.” (Pope Francis, August 12, 2020)
  Respecting the dignity of people is acting with justice, with high transparency and facilitating the professional, personal, family and social development of people. Do you take into account the hands dedicated to the production of what you buy? Do you buy products produced by workers whose rights and dignity are respected?
 • Take risks for others:
  “It takes the courage to risk taking a leap forward, a daring leap to dream and realize the Kingdom of God like Jesus, and commit to a more fraternal humanity. We need fraternity: take your chances, go ahead!” (Pope Francis, August 11, 2018) Denounce injustices when you witness them and defend those who are criticized, slandered, or set apart.
 • Get out of yourself:
  “The invitation to go out of ourselves for love of God and neighbor is presented as an opportunity to share, serve and intercede” (Pope Francis, May 31, 2020). Following Jesus implies living like Him: learning to leave ourselves, to move towards those who are more distant, more forgotten, those who are most in need of consolation and help, also around you.
 • Approaching existential borders
  “Embracing the new frontiers of mission implies not only going to new territories to bring the Gospel, but also facing the new challenges of our time, such as migration, secularism and the digital world.” (Pope Francis, October 22, 2018). Existential borders and peripheries … Who do we find there? To those who are outside, not only geographically; they are those whom we have excluded from our existence. Get close to someone you have distanced yourself from.
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸
FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận