Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Ý Cầu Nguyện ĐTC 3/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Hiệp thông với Đức Thánh Cha cầu nguyện cho
những thách đố của nhân loại và sứ mạng của Giáo Hội

🌸 Tháng 3/2021, Bí Tích Hòa Giải 🌸
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸Ý Truyền Giáo: Bí Tích Hòa Giải

Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Let us pray that we may experience the sacrament of reconciliation with renewed depth, to taste the infinite mercy of God.

🌸 Cầu nguyện

Lạy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của chúng con,
Mẹ luôn âu yếm dõi mắt nhìn chúng con.
Mẹ là người đầu tiên hướng dẫn
và đồng hành với chúng con
trên con đường làm chứng cho tình yêu.
Mẹ là Mẹ của lòng thương xót,
luôn nối kết chúng con lại với nhau
bằng sự bảo trợ và chở che của Mẹ.
Chúng con tín thác vào sự cứu giúp của Mẹ.
Xin Mẹ hằng bảo ban và chỉ dẫn chúng con
luôn biết nhìn vào Chúa Giê-su,
khuôn mặt sáng ngời lòng thương xót của Thiên Chúa.
A-men.
Kính mừng Maria,…

🌸 Kinh hiến dâng

Lạy Cha Nhân Lành,
con biết Cha luôn ở với con.
Ở đây và ngay lúc này,
xin Cha đặt trái tim con
gần kề hơn Thánh Tâm của Con Cha, là Đức Giê-su,
Đấng đến và trao ban chính mình cho con trong Bí Tích Thánh Thể.
Xin Thánh Thần Chúa biến đổi con thành tông đồ của Cha,
sẵn sàng thi hành sứ mạng của lòng thương xót (compassion).
Con xin đặt vào tay Cha tất cả
niềm hy vọng và niềm vui,
cũng như những lao công và đau khổ của con,
trong sự hiệp thông với anh chị em
nơi mạng lưới cầu nguyện toàn cầu này.
Cùng với Mẹ Maria,
con xin dâng lên Cha ngày sống của con,
để phục vụ cho sứ mạng của Giáo Hội,
theo ý nguyện tháng này của Đức Thánh Cha,
và của Đức Giám Mục trong giáo phận chúng con.
Amen.

🌸 Gợi ý sống tháng 3

 • “Hãy nhận thức tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, Đấng không ngừng tha thứ cho tôi.” (ĐGH Phan-xi-cô)
 • Khiêm tốn nhìn lại sự bất tín của tôi đối với Thiên Chúa, cũng như chưa thực sự là gương sáng với tư cách là Ki-tô hữu, và xin ơn tha thứ.
 • Hãy hoan hỷ đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa, đặc biệt ngang qua Bí Tích Hòa Giải.
 • Hãy tạo cho mình một thói quen thiêng liêng, bằng việc xin lỗi và tha thứ, đặc biệt đối với những ai đang làm tổn thương mình nhiều nhất, để nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, là Cha giàu lòng thương xót.
 • Trong mọi cử chỉ, lời nói và hành động, hãy có lòng thương xót, bằng cách chữa lành, giúp đỡ, tha thứ và gần gũi những ai đang ở trong tội lỗi và sầu khổ.
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

POPE’S INTENTIONS FOR THE CHALLENGES
OF HUMANITY AND MISSION OF THE CHURCH

🌸 March 2021 – Sacrament of reconciliation 🌸

Evangelization – Sacrament of reconciliation

Let us pray that we may experience the sacrament of reconciliation with renewed depth, to taste the infinite mercy of God.

Prayer

Holy Mother of God and Our Mother,
your merciful eyes are resting on us.
You are the first to lead the way
and you accompany us in the testimony of love.
You are the Mother of Mercy that unites us all
under the protection of your mantle.
We entrust ourselves to your maternal help
Following the perennial counsel that you give us
to look at Jesus, the radiant face of God’s mercy.
Haily Mary…
(adapted Apostolic Letter Misericordia et Misera, n.22)

Offering Prayer

Good Father, I know You are with me.
Here I am on this new day.
Place my heart once more
next to the Heart of your Son Jesus,
who is giving himself for me and who comes to me in the Eucharist.
May your Holy Spirit make me Your friend and apostle,
available for your mission of compassion.
I place in Your hands my joys and hopes,
my works and sufferings, everything that I am and have,
in communion with my brothers and sisters of this Worldwide Prayer Network.
With Mary, I offer you my day for the mission of the Church
and for the prayer intentions of the Pope and my Bishop for this month.
Amen.

Proposals for the month

 • “Recognize the immense love of God for me, who never tires of forgiving.” (Pope Francis)
 • Acknowledge infidelities to God and the example that I must give as a Christian. Humbly dispose yourself to be forgiven and to acknowledge the lack of God’s tenderness in you. “Nothing of what a repentant sinner places before God’s mercy can be excluded from the embrace of his forgiveness.” (Pope Francis, Misericordia et misera, n.2)
 • Welcome and rejoice God’s forgiveness, especially with the celebration of the Sacrament of Reconciliation. “Confession is the passage from misery to mercy, it is God’s writing on the heart.” (Pope Francis, March 19, 2019)
 • Create a more frequent spiritual habit of asking for forgiveness and forgiving others, of being more of an image of the Mercy of God the Father, especially with the people who hurt me the most. “We are called to live by mercy, because first, mercy has been used with us.” (Pope Francis, Misericordiae Vultus)
 • Be merciful, according to this word of Pope Francis, that every attitude, word, gesture, be of healing, help, forgiveness and closeness to those who sin and those who suffer. “Forgiveness is a force that resurrects a new life and instills courage to look to the future with hope.” (Pope Francis, Misericordiae Vultus)
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸
FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận