Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương (tháng 6)

Ý Cầu Nguyện ĐTC 02/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Ý hướng của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho
những thách đố của nhân loại và sứ mạng của Giáo Hội

🌸 Tháng 2/2021, Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ 🌸

🌸Ý Nguyện Chung: Cầu cho Các Phụ Nữ Bị Bạo Hành

Chúng ta cầu nguyện cho các Phụ Nữ bị bạo hành được xã hội bảo vệ, và những đau khổ của họ được mọi người lưu tâm đến.

We pray for women who are victims of violence, that they may be protected by society and have their sufferings considered and heeded.

🌸 Bài Phản Tỉnh Ý Cầu Nguyện Tháng 2 / 2021

Cầu Cho Nạn Bạo Hành Phụ Nữ Sớm Chấm Dứt

Phụ nữ. Đau khổ. Bạo lực. Chúng ta thấy ba từ này đứng cùng nhau trong các bản tin quá nhiều. Như thể chưa đủ, đại dịch còn làm gia tăng tình trạng lạm dụng này. Làm thế nào chúng ta có thể sửa chữa thiệt hại này? Anh chị em có thể bắt đầu bằng cách đáp lại lời kêu cứu chúng ta từ những phụ nữ đang phải chịu bất kỳ hình thức bạo lực nào: CỨU. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Nếu chúng ta muốn một thế giới tốt đẹp hơn, đó sẽ là một ngôi nhà bình yên chứ không phải chiến trường, thì tất cả chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa vì phẩm giá của mỗi người phụ nữ”. Hãy hành động, chia sẻ Video Đức Giáo Hoàng trên tất cả các mạng xã hội của bạn! Hãy làm cho thông điệp của Đức Thánh Cha tố cáo tệ nạn này đến được với nhiều người.

Ngày nay, vẫn còn đó những phụ nữ phải chịu bạo hành. Bạo hành tâm lý, bạo hành lời nói, bạo hành thể xác, bạo hành tình dục.
Thật sốc khi có biết bao phụ nữ bị đánh đập, nhục mạ và cưỡng hiếp.
Những hình thức đối xử tệ bạc mà nhiều phụ nữ phải gánh chịu là hành vi hèn nhát và là sự đồi truỵ của cả nhân tính. Của người nam và của toàn nhân loại.
Lời chứng của những nạn nhân dám phá bỏ sự im lặng của họ là tiếng kêu cứu mà chúng ta không thể làm ngơ.
Chúng ta không được ngoảnh mặt làm ngơ.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những phụ nữ là nạn nhân của nạn bạo hành, để họ có thể được xã hội bảo vệ và để những đau khổ của họ được mọi người quan tâm và chú ý
.”

🌸 Cầu nguyện

Lạy Cha từ ái,
Cha yêu từng người trong chúng con, là những con cái của Cha,
xin làm cho những ân huệ của Thần Khí Cha được sinh hoa kết trái trong con,
nhờ đó con có thể học biết yêu như Cha đã yêu.
Xin ban cho con ân sủng để nhìn phụ nữ bằng ánh mắt của trái tim,
một ánh mắt có khả năng trao ban đầy đủ giá trị
và ngập tràn lòng biết ơn.
Con cầu nguyện cho mọi phụ nữ đang là những nạn nhân của bạo lực,
xin cho những đau khổ của họ được lắng nghe và được lưu tâm tới,
xin họ làm việc mỗi ngày bằng phẩm giá lớn lao.
Đức Thánh Cha đã nói:
“một cuộc chinh phục vì phụ nữ
sẽ mang lại phúc lợi cho toàn nhân loại.”
Lạy Cha chúng con,…

🌸 Kinh hiến dâng

Lạy Cha Nhân Lành,
con biết Cha luôn ở với con.
Ở đây và ngay lúc này,
xin Cha đặt trái tim con
gần kề hơn Thánh Tâm của Con Cha, là Đức Giê-su,
Đấng đến và trao ban chính mình cho con trong Bí Tích Thánh Thể.
Xin Thánh Thần Chúa biến đổi con thành tông đồ của Cha,
sẵn sàng thi hành sứ mạng của lòng thương xót (compassion).
Con xin đặt vào tay Cha tất cả
niềm hy vọng và niềm vui,
cũng như những lao công và đau khổ của con,
trong sự hiệp thông với anh chị em
nơi mạng lưới cầu nguyện toàn cầu này.
Cùng với Mẹ Maria,
con xin dâng lên Cha ngày sống của con,
để phục vụ cho sứ mạng của Giáo Hội,
theo ý nguyện tháng này của Đức Thánh Cha,
và của Đức Giám Mục trong giáo phận chúng con.
Amen.

🌸 Gợi ý sống tháng 02

 • Hãy khám phá và ôm ấp giá trị của phụ nữ, như Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói: không thể chấp nhận rằng một ai đó có ít quyền hơn chỉ đơn giản vì người ấy là phụ nữ.”(Fratelli Tutti, 121).
 • Với một thái độ chào đón, hãy chăm chú lắng nghe những đau khổ của những phụ nữ mà bạn gặp.“Liệu tôi có thể nhìn mọi người bằng trái tim của tôi? Trong trái tim tôi, có những người đang cùng tôi chung sống không?” (ĐTC Phan-xi-cô, 01.01.20)
 • Hãy nhận thức những hình thức bạo lực tinh vi và tiềm ẩn trong xã hội. Trong đó có nhiều hình thức được khoan nhượng và bình thường hóa trong những cuộc trò chuyện, những thành kiến hay những vết nhơ xã hội. “Phụ nữ càng nghèo khổ hơn khi họ phải chịu đựng sống trong loại trừ, bị ngược đãi và bạo hành; bởi vì họ thường ít có khả năng hơn trong việc bảo vệ quyền của họ.” (ĐTC Phan-xi-cô, EG, n.212)
 • Hãy xem xét giá trị thiết yếu mà phụ nữ mang lại trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội, trong giáo hội, trong công việc cũng như trong chính trị, … “Mặc dù có những bước tiến trong việc nhận thức về những quyền của phụ nữ cũng như sự tham gia của họ vào đời sống công cộng, nhưng vẫn còn phải phát nhiều huy hơn nữa trong một vài quốc gia.” (ĐTC Phan-xi-cô, AL, 54)
 • Hãy bảo vệ những phụ nữ đang chịu khổ; cộng tác với những tổ chức đang hỗ trợ cho những phụ nữ bị bạo hành. “Nếu chúng ta muốn có một thế giới tốt đẹp hơn, đó là nơi bình yên, không chiến tranh, thì hết thảy chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn nữa vì nhân phẩm của mọi phụ nữ.” (ĐTC Phan-xi-cô, 01.01.20)

🌸 🌸 🌸


Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

POPE’S INTENTIONS FOR THE CHALLENGES
OF HUMANITY AND MISSION OF THE CHURCH

🌸 February 2021 – For women who are victims of violence 🌸

Universal Intention – For women who are victims of violence

We pray for women who are victims of violence, that they may be protected by society and have their sufferings considered and heeded.

Reflection: The Pope’s Intention Prayer for February, 2020 : Violence against women

Women. Suffering. Violence. Too often, we see these three words together in the news. As if this weren’t enough, the pandemic has caused an increase in abuse. How can we repair this damage? You can begin by responding to the call that comes to us from women who suffer any kind of violence: HELP. As Pope Francis says, “If we want a better world, that will be a peaceful home and not a battlefield, we all need to do a lot more for the dignity of each woman.”[1] Get into action, sharing The Pope Video on all your social networks! Make the Holy Father’s message denouncing this evil reach many people.

“Today, there continue to be women who suffer violence. Psychological violence, verbal violence, physical violence, sexual violence.
It’s shocking how many women are beaten, insulted, and raped.
The various forms of ill-treatment that many women suffer are acts of cowardice and a degradation of all humanity. Of men and of all humanity.
The testimonies of the victims who dare to break their silence are a cry for help that we cannot ignore.
We must not look the other away.Let us pray for women who are victims of violence, that they may be protected by society and have their sufferings considered and heeded by all.”


[1] https://twitter.com/Pontifex/status/1331549440314847237

Prayer

Gracious Father,
You who love each of your sons and daughters,
Make the gifts of your Spirit bear fruit in me,
so that I may learn to love as you love.
Give me the grace to look at each woman with the gaze of the heart,
the look capable of giving full value and being filled with gratitude.
I pray to you for all women who are victims of violence,
may their sufferings be heard and considered,
and may they work every day of their lives with great dignity knowing that,
as the Holy Father says,
“a conquest in favor of women
is an achievement for the good of all humanity. ”
Our Father…

Offering Prayer

Good Father, I know You are with me.
Here I am on this new day.
Place my heart once more
next to the Heart of your Son Jesus,
who is giving himself for me and who comes to me in the Eucharist.
May your Holy Spirit make me Your friend and apostle,
available for your mission of compassion.
I place in Your hands my joys and hopes,
my works and sufferings, everything that I am and have,
in communion with my brothers and sisters of this Worldwide Prayer Network.
With Mary, I offer you my day for the mission of the Church
and for the prayer intentions of the Pope and my Bishop for this month.
Amen.

Proposals for the month

 • Discover and embrace the value of women, as Pope Francis proposes: “It is unacceptable that a person has fewer rights simply because they are a woman.” (FT, n. 121)
 • Listen carefully to the suffering of the women you meet with a welcoming attitude. “Can I look at people with my heart? Do I have the people I live with in my heart?” (Pope Francis, 01.01.20)
 • Become aware of the subtle and implicit forms of violence that exist in society, many of them tolerated and normalized in conversations, prejudices or social stigmas. “Doubly poor are women who suffer from situations of exclusion, mistreatment and violence, because they are often less able to defend their rights.” (Pope Francis, EG, n.212)
 • Consider the essential value that women bring to the various spheres of social, ecclesial, labor, political life, etc. “Despite notable improvements in the recognition of women’s rights and their participation in the public space, there is still much to do in some countries.” (Pope Francis, AL, 54)
 • Protect women who suffer. Collaborate with institutions that work to support women who are victims of violence. “If we want a better world, that is a house of peace and not a field of war, we must all do much more for the dignity of every woman.” (Pope Francis, 01.01.20)

🌸 🌸 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận