Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Ý cầu nguyện 12/2022

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Hiệp thông với Đức Thánh Cha cầu nguyện cho
những thách đố của nhân loại và sứ mạng của Giáo Hội

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸
Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha

🌸Ý Truyền Giáo – Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận

Xin cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận, đang dấn thân cho sự phát triển con người; xin cho họ gặp được những thành viên tận tụy với ích chung, và tìm kiếm không ngừng những lối đi mới dẫn đến sự cộng tác quốc tế.

🌸 Ý Cầu Nguyện Tháng 12

 

🌸 Kinh hiến dâng

Lạy Cha Nhân Lành,
con biết Cha luôn ở với con.
Ở đây và ngay lúc này,
xin Cha đặt trái tim con
gần kề hơn Thánh Tâm của Con Cha, là Đức Giê-su,
Đấng đến và trao ban chính mình cho con trong Bí Tích Thánh Thể.
Xin Thánh Thần Chúa biến đổi con thành tông đồ của Cha,
sẵn sàng thi hành sứ mạng của lòng thương xót (compassion).
Con xin đặt vào tay Cha tất cả
niềm hy vọng và niềm vui,
cũng như những lao công và đau khổ của con,
trong sự hiệp thông với anh chị em
nơi mạng lưới cầu nguyện toàn cầu này.
Cùng với Mẹ Maria,
con xin dâng lên Cha ngày sống của con,
để phục vụ cho sứ mạng của Giáo Hội,
theo ý nguyện tháng này của Đức Thánh Cha,
và của Đức Giám Mục trong giáo phận chúng con.
Amen.

🌸 Gợi ý sống tháng 12


🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

POPE’S INTENTIONS FOR THE CHALLENGES
OF HUMANITY AND MISSION OF THE CHURCH

🌸 In the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 🌸

Pope’s Prayer IntentionFor volunteer not-for-profit organisations

 We pray for volunteer non-profit organisations committed to human development; may they find people dedicated to the common good and ceaselessly seek out new paths to international cooperation.

December Prayer Intention 2022

 The world needs volunteers and organizations committed to seeking the common good.
 Yes, this is a word that many today would like to erase: “commitment.”
 And the world needs volunteers who commit to the common good.
 Being a volunteer who helps others is a choice that makes us free; it opens us to other people’s needs —to the demands of justice, to the defense of the poor, to the care of creation.
 It means being artisans of mercy: with our hands, with our eyes, with an attentive ear, with our closeness.
 And being a volunteer means working with the people you serve. Not just for the people, but with the people. Working with the people.
 The work of volunteer not-for-profit organizations is much more effective when they collaborate with each other and with governments.
 By working together, however few resources they have, they do their best and make the miracle of the multiplication of hope a reality.
 We have a great need to multiply hope!
 Let us pray that volunteer non-profit and human development organizations may find people willing to commit themselves to the common good and ceaselessly seek out new paths of international cooperation.
Pope Francis

To get more information, please visit this page.

Monthly Prayer

Offering Prayer

Good Father, I know You are with me.
Here I am on this new day.
Place my heart once more
next to the Heart of your Son Jesus,
who is giving himself for me and who comes to me in the Eucharist.
May your Holy Spirit make me Your friend and apostle,
available for your mission of compassion.
I place in Your hands my joys and hopes,
my works and sufferings, everything that I am and have,
in communion with my brothers and sisters of this Worldwide Prayer Network.
With Mary, I offer you my day for the mission of the Church
and for the prayer intentions of the Pope and my Bishop for this month.
Amen.

Attitudes in your daily life

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận