Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Thứ tư tuần XXXIII Thường Niên (22/11)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm

Lc 19, 26
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (2 Mcb 7,1.20-31)

Đấng Tạo Hoá càn khôn sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống.

Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai

 1 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. 20 Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. 21 Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng ; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi ; bà nói với các con : 22 “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. 23 Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.”

 24 Vua An-ti-ô-khô cho là người mẹ sỉ nhục mình nhưng vẫn khinh thường những lời mạt sát đó. Bởi vậy chẳng những vua khuyên người con trai út còn sống sót, mà lại thề hứa làm cho anh được giàu sang hạnh phúc, nếu anh bỏ tục lệ của tổ tiên. Ngoài ra, vua còn coi anh là bạn hữu và trao cho anh những chức vụ quan trọng. 25 Nhưng vì người thiếu niên không thèm để ý gì tới, nên vua mới cho gọi bà mẹ đến và nhờ bà khuyên nhủ hầu cứu mạng cho anh. 26 Vua phải mất nhiều lời bà mới bằng lòng thuyết phục người con. 27 Nghiêng mình về phía anh, bà chế nhạo tên bạo chúa và dùng tiếng mẹ đẻ nói với anh những lời sau đây : “Con ơi, con hãy thương mẹ : chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. 28 Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. 29 Con đừng sợ tên đao phủ này ; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.”

 30 Bà vừa dứt lời thì người thiếu niên nói : “Các người còn chờ đợi gì nữa, tôi chẳng nghe theo lệnh vua đâu, nhưng tôi chỉ vâng theo lệnh của Lề Luật Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi qua ông Mô-sê. 31 Còn vua đã bày ra đủ thứ trò độc ác để hại người Híp-ri, vua sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay Thiên Chúa.”

🌸 Đáp ca Tv 16,1.4b-6.8 và 15 (Đ. c.15b)

Đ.Lạy Chúa, khi thức giấc,
con được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

1Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải,
lời con than vãn, xin Ngài để ý ;
xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu
thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.

Đ.Lạy Chúa, khi thức giấc,
con được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

4bCon tuân giữ mọi lời Chúa dạy,
tránh xa đường lối kẻ bạo tàn,
5dõi vết chân Ngài, con không vấp ngã.
6Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con.
Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.

Đ.Lạy Chúa, khi thức giấc,
con được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

8Xin giữ gìn con như thể con ngươi,
dưới bóng Ngài, xin thương che chở.
15Về phần con, sống công minh chính trực,
con sẽ được trông thấy mặt Ngài,
khi thức giấc, được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

Đ.Lạy Chúa, khi thức giấc,
con được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

Tung hô Tin Mừng x. Ga 15, 16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 19,11-28)

Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 11 Khi ấy, dân chúng đang nghe Đức Giê-su, thì Người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. 12 Vậy Người nói : “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. 13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ : ‘Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.’ 14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng : ‘Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.’

 15 “Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16 Người thứ nhất đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.’ 17 Ông bảo người ấy : ‘Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi ! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.’ 18 Người thứ hai đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.’ 19 Ông cũng bảo người ấy : ‘Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.’

 20 “Rồi người thứ ba đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.’ 22 Ông nói : ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. 23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ !’ 24 Rồi ông bảo những người đứng đó : ‘Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.’ 25 Họ thưa ông : ‘Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi !’ 26 Ông đáp lại : ‘Tôi nói cho các anh hay : phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.

27 ‘Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.’”

 28 Đức Giê-su nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Mến yêu hằng ngày

Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả chân thực kế hoạch và đích đến mà Thiên Chúa muốn đối với dân Ngài. Câu chuyện dụ ngôn trong Tin Mừng nói về niềm tin tuyệt đối vào quyết định mà Thiên Chúa đã đưa ra.

Trước lúc đi xa, người chủ đã giao tài sản của mình cho những người đầy tớ. Ở đây ta thấy không hề có một sự quản lý hay ràng buộc nào, tuy nhiên đó lại là một phép thử các đầy tớ về độ siêng năng cũng như sự tin tưởng trong việc sử dụng đồng tiền đã được giao từ ông chủ. Và tất nhiên, khi ông quay lại, sẽ trao phần thưởng xứng đáng cho người chăm chỉ và trung thành, đồng thời trừng phạt kẻ lười biếng và không sinh được hoa lợi.

Điểm mấu chốt của bài Tin Mừng xuất phát từ định nghĩa trách nhiệm nơi những người đầy tớ. Mỗi người đều được nhận phần của mình, và đến thời gian thuận lợi, những đầy tớ siêng năng và trung thành đã chứng minh được sự ủy thác từ nơi chủ mình. Nhưng cũng có người đầy tớ đã lộ vẻ biếng nhác qua việc chôn đồng bạc xuống đất. Nhìn qua có vẻ giống như việc ta chôn hạt giống xuống đất và chờ đợi chúng sẽ nảy mầm theo quy luật tự nhiên, tuy nhiên đối với đồng tiền thì khác, nó không thể theo quy luật tự nhiên mà theo luật kinh tế, chỉ sinh hoa trái khi được đem đi lưu thông. Ông chủ hẳn đã rất mong đợi sự khôn ngoan nơi người đầy tớ, trong việc sử dụng hiệu quả đồng tiền của mình. 

Đồng tiền và quy luật kinh tế liên quan thế nào đến Nước Trời? Thiên Chúa đã trao cho con cái Ngài vật chất và ân sủng, đồng thời cho ta tự do sử dụng chúng như phương tiện để ta sống tốt hơn. Với mỗi món quà và hồng ân, chúng ta dường như đã có tất cả (ân sủng và khôn ngoan) để sử dụng cách hợp lý. Như câu chuyện dụ ngôn cho thấy, Thiên Chúa nghiêm khắc đối với thái độ thờ ơ, coi thường ân ban và nghĩ nó không đủ để cố gắng, nhưng ban thưởng rộng rãi cho những ai biết tận dụng để tạo ra những hoa quả tốt lành. Đối với sự trung thành họ đã thể hiện dù chỉ là trong việc nhỏ nhất, đều được đáp trả lại bằng những điều vượt quá sức tưởng tượng của họ. Còn đối với những người coi thường những gì đã được giao, họ sẽ bị lấy đi những gì đã được nhận.

Còn một điểm đáng lưu ý ở đây nữa đó là: không có chỗ cho lựa chọn nửa vời hay bắt cá hai tay. Vì một là chúng ta nhận được nhiều hơn, hai là đánh mất những gì ta đang có. Hoặc là ta tiến hẳn về với Thiên Chúa, hoặc là đi ngược lại với ý chỉ của Ngài. Theo chân Chúa Giê-su và xây dựng Hội Thánh một cách tốt đẹp không chỉ là một niềm vinh dự và sung sướng, mà đó còn là một lời đề nghị, lời mời gọi từ tình yêu mà Chúa Giê-su dành cho ta, và từ một Đấng mà Chúa Giê-su đã vâng lời tuyệt đối là Chúa Cha. Vì vậy, nếu bạn khó lòng vượt qua bản thân, để can đảm và dốc sức chăm lo việc xây dựng Nhà Chúa, hãy làm điều đó vì nghĩa vụ. Và đó chính là nghĩa vụ cuối cùng Thiên Chúa sẽ bắt mỗi người chúng ta phải trả.

Lạy Chúa mến yêu, xin dạy con đừng phung phí mọi hồng ân Ngài đã trao ban, nhưng giúp con luôn biết siêng năng từng ngày xây dựng Vương Quốc của Chúa. Và xem việc thi hành ấy là một niềm vui, niềm vinh hạnh đối với con. Lạy Chúa, con tín thác vào Ngài.

—–//——//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/thirty-third-week-in-ordinary-time/

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/nov20.htm

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận