Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Thứ tư tuần X Thường Niên (12/6)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly
Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (1 V 18,20-39)

Để dân này nhận biết Ngài là Thiên Chúa và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất

 20 Hồi đó, vua A-kháp sai người đi mời toàn thể con cái Ít-ra-en và triệu tập các ngôn sứ trên núi Các-men. 21 Bấy giờ, ông Ê-li-a đến bên dân và nói : “Các người nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo Người ; còn nếu là Ba-an thì cứ theo nó !” Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào. 22 Ông Ê-li-a lại nói với dân : “Chỉ sót lại mình tôi là ngôn sứ của Đức Chúa, còn ngôn sứ của Ba-an có những bốn trăm năm mươi người. 23 Hãy cho chúng tôi hai con bò mộng ; họ hãy chọn lấy một con, chặt ra và đặt trên củi, nhưng đừng châm lửa ; tôi cũng làm thịt con bò kia, rồi đặt trên củi, nhưng sẽ không châm lửa. 24 Đoạn các người hãy kêu cầu danh thần của các người ; còn tôi, tôi kêu cầu danh Đức Chúa. Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là Thiên Chúa. Toàn dân trả lời và nói : ”Đề nghị hay đó !” 25 Bấy giờ, ông Ê-li-a nói với các ngôn sứ Ba-an : “Các người chọn lấy một con bò và làm trước đi, vì các người đông hơn. Rồi hãy kêu cầu danh thần của các người nhưng đừng châm lửa.” 26 Vậy, họ lấy con bò người ta đưa cho họ, làm thịt, rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới trưa : “Lạy thần Ba-an, xin đáp lời chúng tôi !” Nhưng không một tiếng nói, không một ai trả lời, và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ họ đã dựng. 27 Đến trưa, ông Ê-li-a chế nhạo họ rằng : “Kêu lớn tiếng lên, người là một vị thần mà ! Người đang mải suy nghĩ, hay là đi vắng, hoặc trẩy đường xa ; có khi người đang ngủ, thì sẽ thức dậy thôi !” 28 Họ càng kêu lớn tiếng hơn, và theo thói tục của họ, họ dùng gươm giáo rạch mình đến chảy máu. 29 Quá trưa rồi mà họ vẫn tiếp tục nói liên miên cho tới giờ dâng lễ ; nhưng vẫn không một tiếng nói, không ai trả lời, không người để ý.

 30 Bấy giờ ông Ê-li-a nói với toàn dân : “Các người hãy lại đây.” Toàn dân tiến lại gần ông. Ông dọn lại bàn thờ Đức Chúa đã bị phá huỷ. 31 Ông Ê-li-a lấy mười hai phiến đá, theo số các chi tộc con cháu ông Gia-cóp, người đã được Đức Chúa phán bảo rằng : “Tên ngươi sẽ là Ít-ra-en.” 32 Ông dùng các phiến đá ấy xây lại một bàn thờ kính Đức Chúa. Ông đào một đường mương chung quanh bàn thờ rộng cỡ hai thúng hạt giống. 33 Ông xếp củi lên, rồi làm thịt con bò mộng và đặt trên đống củi. 34 Ông nói : “Hãy đổ nước đầy bốn lu rồi tưới lên lễ vật và củi.” Họ làm như vậy. Ông nói : “Lần thứ hai nữa”, họ làm lần thứ hai. Ông lại nói : “Lần thứ ba !” và họ làm thêm lần thứ ba. 35 Nước chảy tràn quanh bàn thờ, khiến đường mương cũng đầy nước. 36 Đến giờ dâng lễ, ngôn sứ Ê-li-a tiến ra và nói : “Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác, và Ít-ra-en ! Ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Ít-ra-en Ngài là Thiên Chúa, và con là tôi tớ Ngài. Cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này. 37 Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết : Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ.” 38 Bấy giờ lửa của Đức Chúa ập xuống, thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong mương cũng hút cạn luôn. 39 Toàn dân thấy vậy, liền phủ phục sát đất và nói : “Đức Chúa quả là Thiên Chúa ! Đức Chúa quả là Thiên Chúa !”

🌸 Đáp ca (Tv 15,1-2a.3a và 4.5 và 8.11 (Đ. c.1))

Đ.Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

1Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.
2aCon thưa cùng Chúa : “Ngài là Chúa con thờ.”

Đ.Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

3aCòn thần ngoại xứ này,
vẫn gia tăng tàn phá,
và thiên hạ tới tấp chạy theo.
4Máu tế thần, con quyết chẳng dâng.

Đ.Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

5Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con ;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.
8Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Đ.Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

11Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống :
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !

Đ.Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Mt 5,17-19)

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

 17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Mến yêu hằng ngày

Đối với người dân Israel, “Lề Luật” có thể là nói đến mười điều răn hoặc là năm Sách của Môsê, được gọi là Ngũ kinh hay Torah, giải thích các điều răn và sắc lệnh của Thiên Chúa cho dân Ngài. “Lề Luật” cũng có thể là đề cập đến toàn bộ giáo huấn hay lối sống mà Thiên Chúa ban cho dân qua các lệnh truyền, và được các kinh sư giảng dạy lại cho dân. Không cần phải nói, các kinh sư đã tự ý thêm thắt nhiều điều hơn là ý định của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu thường lên án luật pháp của các kinh sư vì nó đặt lên con người những gánh nặng mà Thiên Chúa không hề mong muốn.

Luật tối thượng của Thiên Chúa, như đã được kiện toàn trong Chúa Giêsu Kitô, chính là tình yêu. “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” Và “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Chính tình yêu này đã kiện toàn luật Chúa.

Tác giả Thánh Vịnh đã thốt lên: “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời!” (Tv 119, 1) Bởi vậy, Luật chính là để bảo vệ chứ không phải xích xiềng đè nặng, và chúng ta được tự do hạnh phúc bởi SỐNG các điều luật chứ không phải GIỮ các điều luật trên câu chữ.

Nếu chúng ta nhìn vào đoạn bản văn Tin Mừng hôm nay, dưới ánh sáng hoàn hảo của luật tình yêu, chúng ta có thể nghe Chúa Giêsu nói rằng dù là điều răn nhỏ nhất cũng là quan trọng. Thực ra, các điều nhỏ ấy lại làm cho tình yêu phát triển theo cấp số nhân. Khi chúng ta chú ý đến những điều nhỏ nhất trong tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, thì luật Thiên Chúa được toàn thiện ở mức cao nhất.

Hôm nay, chúng ta hãy suy nghĩ về những người mà Chúa đã đặt vào cuộc đời này để chúng ta yêu thương. Bạn có để ý đến từng hành động yêu thương và bác ái nhỏ nhất không? Bạn có thường xuyên tìm kiếm cơ hội để nói một lời động viên hay một câu khích lệ không? Bạn có nỗ lực, cho dù là những điều nhỏ nhất, để họ thấy rằng bạn luôn ở bên, săn sóc và quan tâm họ không? Tình yêu nằm trong những điều nhỏ nhặt, và những điều nhỏ nhặt ấy hoàn thiện lề luật của Chúa và làm rạng rỡ danh Người.

Lạy Chúa, xin giúp con chú ý đến tất cả những điều lớn nhỏ mà con được mời gọi để yêu Ngài và anh chị em con. Đặc biệt, xin Chúa giúp con tìm kiếm những cơ hội nhỏ nhất để thể hiện tình yêu và qua đó, thực thi đúng luật Chúa đã dạy. Amen.

—–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/jun12.htm
https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/tenth-week-in-ordinary-time

🌸 Gợi ý suy niệm

Hôm kia Chúa bắt đầu Bài giảng trên núi bằng Tám mối phúc thật.
Hôm qua Chúa định nghĩa người môn đệ là muối và ánh sáng cho trần gian.
Hãy ra đi gieo Tin Mừng và khiến người ta khao khát ơn cứu độ của Chúa.
Hãy ra đi chiếu giãi ánh sáng mà ta đã nhận được từ Chúa Ki-tô, cho mọi người.
Là muối, là ánh sáng, ta ý thức mình là môn đệ.
Ta khiêm nhượng mang ánh sáng của Chúa ra đi,
chứ không tự cao tự đắc với ánh sáng đó, vinh quang đó là tự ta mà ra.
Hôm nay, Chúa bắt đầu dạy chúng ta biết làm thế nào để nên muối và ánh sáng.
Khởi đầu cho chuỗi bài học đó, Chúa dạy các môn đệ hãy tuân giữ luật lệ Thiên Chúa.
Vì Chúa đến để kiện toàn chứ không bãi bỏ các luật lệ.
Chúa đã kiện toàn như thế nào?
Đối với Người, tất cả các luật đều phải quy về một luật duy nhất,
đó là luật yêu thương:
yêu Chúa trên hết mọi sự,
và yêu người như chính mình.
Tất cả các luật đều phải đem lại ơn cứu độ cho con người.
Vì luật được viết ra để bảo vệ và giúp con người có một cuộc sống hài hòa và hạnh phúc.
Chúa Giê-su kiện toàn lề luật, có thể hiểu theo nghĩa đó.
Bao quanh cuộc sống chúng ta cũng có biết bao là luật lệ,
không tuân giữ không được.
Nhưng đừng vì quá nại luật mà đánh mất ơn cứu độ, đánh mất lòng thương xót.
Điều khoản cuối cùng trong Bộ Giáo Luật của Giáo Hội Công Giáo ghi như sau:
phải giữ lẽ công bình theo giáo luật và đặt trước mắt luật tối cao trong Giáo Hội, đó là phần rỗi các linh hồn.” (Canon, 1752).

🌸 Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
ai trong chúng con cũng thích tự do,
nhưng mặt khác chúng con thấy mình dễ bị nô lệ.
Có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra.
Xin giúp chúng con được tự do thực sự:
tự do trước những đòi hỏi của thân xác,
tự do trước đam mê của trái tim,
tự do trước những thành kiến của trí tuệ.
Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ,
để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa,
để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em.

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho chúng con được tự do như Chúa.
Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi,
khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi
và chữa bệnh ngày Sabát.
Chúa tự do trước những thế lực đang ngăm đe,
khi Chúa không ngần ngại nói sự thật.
Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết,
vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng.
Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng,
để chúng con được tự do bay cao.

(Theo Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận