Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Thứ tư tuần IV Thường Niên (31/1)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Người lấy làm lạ vì họ không tin

Mc 6, 6

Thánh Gioan Bosco

Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (2 Sm 24,2.9-17)

Chính con đã phạm tội nặng khi kiểm tra dân số ; nhưng đàn chiên đó đã làm gì ?

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai

 2 Một hôm, vua Đa-vít bảo ông Giô-áp tướng chỉ huy quân lực, đang ở với vua : “Hãy rảo khắp các chi tộc Ít-ra-en, từ Đan tới Bơ-e Se-va, và điều tra nhân khẩu để ta biết dân số.” 9 Ông Giô-áp nộp cho vua con số của cuộc điều tra dân số : Ít-ra-en có tám trăm ngàn chiến binh biết tuốt gươm, và Giu-đa có năm trăm ngàn.

 10 Vua Đa-vít áy náy trong lòng sau khi đã kiểm tra dân số như vậy. Vua Đa-vít thưa cùng Đức Chúa : “Con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn.” 11 Sáng hôm sau, khi vua Đa-vít dậy, đã có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Gát, thầy chiêm của vua Đa-vít, rằng : 12 “Hãy đi nói với Đa-vít : Đức Chúa phán thế này : ‘Ta đưa ra cho ngươi ba điều. Ngươi hãy chọn lấy một trong ba, và Ta sẽ thực hiện cho ngươi.’” 13 Vậy ông Gát đến gặp vua Đa-vít, báo cho vua và nói : “Ngài muốn điều gì xảy ra : hoặc bảy năm đói trong toàn nước ngài, hoặc ba tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo ngài, hoặc ba ngày ôn dịch ? Bây giờ xin ngài suy nghĩ xem tôi phải trả lời thế nào cho Đấng đã sai tôi.” 14 Vua Đa-vít nói với ông Gát : “Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo. Thà chúng ta sa vào tay Đức Chúa còn hơn, vì lòng thương của Người bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm !”

 15 Đức Chúa giáng ôn dịch xuống Ít-ra-en từ sáng hôm đó cho đến lúc đã định, và từ Đan tới Bơ-e Se-va, có bảy mươi ngàn người trong dân đã chết. 16 Thiên sứ đưa tay về phía Giê-ru-sa-lem để tàn phá thành, nhưng Đức Chúa hối tiếc vì tai hoạ đó, và Người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân : “Đủ rồi ! Bây giờ rút tay lại.” Thiên sứ của Đức Chúa đang ở gần sân lúa của ông A-rau-na, người Giơ-vút. 17 Vua Đa-vít thưa với Đức Chúa, khi thấy thiên sứ có nhiệm vụ đánh phạt dân, ông nói : “Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi ; nhưng đàn chiên đó đã làm gì ? Xin tay Ngài cứ đè trên con và nhà cha con !”

🌸 Đáp ca Tv 31,1-2.5.6.7 (Đ. x. c.5d)

Đ.Lạy Chúa, xin tha thứ tội vạ cho con.

1Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,
người có tội mà được khoan dung.
2Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội,
và lòng trí chẳng chút gian tà.

Đ.Lạy Chúa, xin tha thứ tội vạ cho con.

5Lạy Chúa, con đã xưng tội ra với Ngài,
chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con.
Con tự nhủ : “Nào ta đi thú tội với Chúa”,
và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.

Đ.Lạy Chúa, xin tha thứ tội vạ cho con.

6Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa
sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân ;
cho dầu nước lũ có ngập tràn
cũng không dâng tới họ.

Đ.Lạy Chúa, xin tha thứ tội vạ cho con.

7Chính Chúa là nơi con ẩn náu,
giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo.
Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên
những khúc ca mừng con được giải thoát.

Đ.Lạy Chúa, xin tha thứ tội vạ cho con.

Tung hô Tin Mừng Ga 10, 27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Mc 6,1-6)

Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

 1 Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói : “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó ; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

🌸 Mến yêu hằng ngày

Một vài suy tư từ Tin Mừng

  • Thánh Mác-cô nói: “Chúa Giê-su không thể làm được phép lạ nào tại đó.” Thật không quá khi nói rằng, có những hoàn cảnh chúng ta “đã trói tay Thiên Chúa”. Trong bức tranh của họa sĩ Holman Hant tại nhà thờ chính tòa Thánh Phaolo, ở London vẽ Vị Mục Tử Nhân Lành đứng gõ cửa, cánh cửa này không có then cài. Nhà họa sĩ giải thích rằng cánh cửa tâm hồn chúng ta chỉ có thể được mở từ bên trong. Thiên Chúa không gây sức ép để cửa được mở ra. Quyết định để Chúa đi vào trong tâm hồn mình tùy thuộc vào chính mỗi người chúng ta.
  • Vai trò của đức tin thật quan trọng. Có khi con người không tin, muốn phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, hay phủ nhận lòng thương xót của Ngài, vì họ nghĩ rằng, sự phủ nhận này sẽ giúp tìm ra hướng giải quyết cho những sự dữ. Kết quả là họ rơi vào sự trống rỗng không lối thoát, hoặc sa đà vào những chủ thuyết lệch lạc. Cho nên, cách nào đó, thiếu ánh sáng về lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa, con người cảm thấy sự hiện hữu của mình thành bất hạnh và vô nghĩa. (Kasper, W., Mercy. The Essence of the Gospel and the Key to Christian Life (New York – Mahwah, 2014).
  • Cần nhìn vào các “dấu chỉ”, nhờ đó thấy được Thiên Chúa vẫn tiếp tục trung thành “viếng thăm và cứu chuộc” những ai ngước nhìn lên Ngài bằng ánh mắt tin tưởng, vì: “Đức tin giúp chúng ta xác tín rằng, Thiên Chúa sẽ không cho phép có sự dữ xảy ra nếu Người không rút được sự lành từ chính sự dữ, bằng những con đường mà chúng ta chỉ biết được trọn vẹn trong đời sống vĩnh cửu.”  (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 324.)
  • Xin Chúa củng cố đức tin cho chúng ta. Đức tin chân chính loại trừ ngẫu tượng, bói toán, mê tín dị đoan. Đức tin chân thật là chấp nhận để cho Thiên Chúa biến đổi và canh tân con người chúng ta liên lỉ. Tin vào Chúa Giêsu là mời Ngài vào trong cuộc đời mình, sống gắn bó cùng Ngài trong yêu thương và phục vụ. Tức là trở nên “những người con trong Chúa Con” và được gọi Thiên Chúa là Cha. Tin như thế thì được ơn cứu độ, vì ta đón nhận Vị Thiên Chúa của tình yêu, một tình yêu biến đổi chúng ta từ bên trong.
  • Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin tưởng vào Chúa. Xin Ngài hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự nơi con. Ngài dựng nên con có một mục đích, và xin cho mục đích đó được thực thi theo thánh ý Ngài. Với sức mạnh Ngài ban, con có thể chịu đựng được mọi sự. Amen.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận