Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Thứ tư tuần III Thường Niên (24/1)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Người gieo giống đi ra gieo giống

Mc 4, 3
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (2 Sm 7,4-17)

Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, và Ta sẽ làm cho vương quyền nó được vững bền.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai

4 Đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-than rằng :

5 “Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít : Đức Chúa phán thế này : Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao ? 6 Thật vậy, từ ngày Ta đưa con cái Ít-ra-en lên từ Ai-cập cho tới ngày hôm nay, Ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng Ta đã nay đây mai đó trong một cái lều và trong một nhà tạm. 7 Trong suốt thời gian rày đây mai đó với toàn thể con cái Ít-ra-en, có bao giờ Ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Ít-ra-en mà Ta đã đặt lên chăn dắt dân Ta là Ít-ra-en : ‘Sao các ngươi không xây cho Ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương ?’ 8 Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ Ta là Đa-vít như sau : Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en. 9 Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi ; mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. 10 Ta sẽ cho dân Ta là Ít-ra-en một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu, 11 kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là Ít-ra-en. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa, Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. 12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. 13 Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. 14 Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, Ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. 15 Tình thương của Ta sẽ không rời khỏi nó, như Ta đã cho rời khỏi Sa-un, kẻ Ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. 16 Trước mặt Ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời.”

17 Ông Na-than đã nói lại với vua Đa-vít, đúng y như tất cả những lời ấy và tất cả thị kiến ấy.

🌸 Đáp ca Tv 88,4-5.27-28.29-30 (Đ. c.29a)

Đ.Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở.

4Xưa Chúa phán : “Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn,
đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta,
5rằng : dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời,
ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.”

Đ.Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở.

27Người sẽ thưa với Ta : “Ngài chính là Thân Phụ,
là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ !”
28Phần Ta, Ta sẽ đặt Người làm trưởng tử,
cao cả hơn vua chúa trần gian.

Đ.Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở.

29Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở
và thành tín giữ giao ước với Người.
30Ta cho dòng dõi Người muôn năm tồn tại,
cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh.

Đ.Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở.

Tung hô Tin Mừng 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạt giống là lời Thiên Chúa,
người gieo giống là Đức Ki-tô.
Ai tuân giữ lời Người
sẽ muôn đời tồn tại.
Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Mc 4,1-20)

Người gieo giống đi ra gieo giống.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

1 Khi ấy, Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống ngồi trên thuyền đang đậu dưới biển, còn tất cả dân chúng thì ở trên bờ. 2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ :

3 “Các người nghe đây ! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả : hạt được ba chục, hạt được sáu chục, hạt được một trăm.” 9 Rồi Người nói : “Ai có tai để nghe thì hãy nghe !”

10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những kẻ ở chung quanh Người cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn. 11 Người nói với các ông : “Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em ; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, 12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ.”

13 Người còn nói với các ông : “Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn ? 14 Người gieo giống đây là người gieo Lời. 15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi Lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến lấy đi Lời đã gieo nơi họ. 16 Còn những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá là những kẻ khi nghe Lời thì liền vui vẻ đón nhận, 17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời ; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai : đó là những kẻ đã nghe Lời, 19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. 20 Còn có những người được gieo trên đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ được ba chục, kẻ được sáu chục, kẻ được một trăm.”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

🌸 Mến yêu hằng ngày

“Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.” (Mc 4,3)
Câu này mở đầu cho dụ ngôn Người gieo giống quen thuộc. Chúng ta biết các chi tiết của dụ ngôn này khi mà người gieo giống gieo hạt giống bên vệ đường, trên đá, trong bụi gai và cuối cùng là trên đất tốt. Câu chuyện cho thấy chúng ta phải cố gắng trở nên “đất tốt” bằng việc đón nhận Lời Chúa vào trong linh hồn mình, cho phép Lời được nuôi dưỡng để Lời có thể phát triển trên đất ấy.
Nhưng dụ ngôn này còn cho thấy những điều khác mà ta thường dễ dàng bỏ sót. Đó là để có thể trồng được hạt giống trên đất tốt và màu mỡ thì người gieo giống phải đi gieo giống. Ông phải đi về phía trước, gieo giống vào nơi đất tốt. Khi gieo giống, ông không được phép nản lòng nếu phần lớn hạt giống không rơi vào đất tốt. Bên vệ đường, trên đá, và trong bụi gai là những nơi hạt giống được gieo nhưng cuối cùng đều chết. Chỉ có một trong bốn nơi được nhắc đến trong dụ ngôn đem lại hoa trái.
Chúa Giê-su chính là Người gieo Lời Chúa và Lời của Ngài chính là Hạt giống. Vì vậy, chúng ta phải nhận thức rằng chúng ta cũng được kêu gọi cùng hành động trong Ngài bằng cách gieo hạt giống Lời Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Giống như Ngài sẵn lòng gieo giống với nhận thức không phải hạt giống nào cũng đều sinh hoa trái, vì vậy chúng ta cũng phải sẵn sàng và sẵn lòng chấp nhận điều đó.
Sự thật là những việc chúng ta làm cho Chúa nhằm xây dựng Nước Trời cuối cùng thường sinh rất ít hoặc hoàn toàn không sinh hoa trái. Những trái tim trở nên chai lì và những điều tốt chúng ta làm, những Lời chúng ta đã chia sẻ đều không sinh trưởng.
Một bài học chúng ta phải nhận ra qua dụ ngôn này là việc loan truyền Lời Chúa đòi hỏi sự nỗ lực và sự tận tâm. Chúng ta phải sẵn lòng làm việc cực nhọc vì Lời Chúa dù người khác có sẵn lòng đón nhận hay không. Và chúng ta không được phép để chính mình nản lòng nếu như kết quả không được như những gì chúng ta mong đợi.
Hôm nay, hãy ngẫm nghĩ về nhiệm vụ loan truyền Lời Chúa mà bạn đã được giao bởi Đấng Ki-tô. Hãy thưa “Vâng” và hãy tìm cách mỗi ngày và mọi ngày để gieo Lời Ngài. Hãy nghĩ rằng những nỗ lực bạn bỏ ra hầu như sẽ không sinh hoa trái cách rõ ràng. Nhưng hãy hy vọng và tự tin vào sự thật rằng sẽ có hạt giống rơi vào đất tốt vì Thiên Chúa muốn nó rơi vào đất tốt. Hãy phó thác chính mình cho việc gieo giống, và Thiên Chúa sẽ lo liệu phần còn lại.
Lạy Chúa, bản thân con sẵn sàng cho mục đích của Tin Mừng. Con hứa sẽ phục vụ Ngài mỗi ngày và mọi ngày đời con, và con xin phó thác để trở thành người gieo giống cho Lời Ngài. Xin giúp con đừng quá tập trung vào kết quả cho những gì con đã nỗ lực; nhưng hơn thế, xin giúp con giao phó những kết quả đó chỉ cho Ngài và Thánh ý Ngài. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài. Amen.
———
Nhóm Bạn Đường Linh Thao

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận