Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương (tháng 6)

Thứ sáu tuần XXI TN (28/8)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

Mt 25, 13

Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin khơi dậy trong lòng Giáo Hội ơn Thánh Thần Chúa đã ban cho thánh giám mục Âu-tinh, để nhờ Thánh Thần nung nấu, chúng con chỉ khát khao một mình Chúa là nguồn mạch sự khôn ngoan đích thực, và chỉ tìm kiếm một mình Chúa là Thiên Chúa Tình Thương. Chúng con cầu xin …

???? Bài đọc 1 (1 Cr 1,17-25)

Chúng tôi rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, là sự điên rồ đối với loài người. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi thì đó là sự khôn ngoan.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô

17 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu. 18 Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. 19 Vì có lời chép rằng : Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. 20 Người khôn ngoan đâu ? Người học thức đâu ? Người lý sự của thời này đâu ? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao ? 21 Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. 22 Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, 23 thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. 24 Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.

???? Đáp ca Tv 32,1-2.4-5.10-11 (Đ. c.5b)

Đ.Tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

1Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
2Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

Đ.Tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

4Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.
5Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Đ.Tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

10Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân.
11Chương trình Chúa ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

Đ.Tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Tung hô Tin Mừng Lc 21,36

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người. Ha-lê-lui-a.

???? Tin Mừng (Mt 25,1-13)

Chú rể kia rồi, ra đón đi

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi !’ 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi !’ 9 Các cô khôn đáp : ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : ‘Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !’ 12 Nhưng Người đáp : ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’ 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi, trong khi cử hành bí tích cứu độ, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho bí tích tình yêu này nên dấu chỉ sự hiệp nhất và dây liên kết đoàn tín hữu chúng con. Chúng con cầu xin …

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự tiệc thánh. Xin cho yến tiệc này thánh hoá chúng con để chúng con là những chi thể của Ðức Kitô, được mãi mãi gắn bó với người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời …

Bông Hoa Cầu Nguyện: Inoruhana

???? Gợi ý suy niệm

Nếu nhìn bề ngoài mười cô trinh nữ,
chúng ta khó lòng phân biệt được ai khôn ai dại.
Mười cô có thể là những cô phù dâu đang ở bên nhà gái,
chờ chàng rể đến rước dâu vào ban đêm, theo kiểu người Do thái.
Các cô đều mang theo đèn, hay đúng ra là những ngọn đuốc nhỏ,
vì chỉ đuốc mới không tắt khi gặp cơn gió ngoài đường.
Xúng xính trong những bộ áo đẹp,
các cô ngóng chờ chàng rể đến, để ra đón với đuốc sáng trên tay,
và để sau đó tất cả tiến vào nhà gái dự tiệc.
Nhưng vì chàng rể và nhà trai đến chậm, nên mười cô đều ngủ cả.
Đến bây giờ vẫn không thể phân biệt được năm cô khôn và năm cô dại.
Chẳng rõ các cô đã chợp mắt được bao lâu,
nhưng đến nửa đêm có tiếng la lên, báo tin chàng rể đến.
Cả mười cô đều hối hả thức dậy và lo sửa soạn đèn,
vì đèn là điều quan trọng và cần thiết để ra nghênh đón chàng rể.
Bây giờ người ta mới nhận ra trong mười cô, ai dại, ai khôn.
Vì chàng rể đến muộn quá, nên mọi ngọn đuốc của các cô đã hầu tàn.
Phải châm thêm dầu thì mới có đuốc sáng ra đón chàng rể.
Năm cô khôn dễ dàng làm cho đuốc sáng lên, vì họ đem theo dầu dự trữ.
Còn năm cô dại thì lúng túng không biết phải làm sao.
“Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đuốc chúng em sắp tắt rồi” (c. 8).
Các cô khôn cũng cần có đủ dầu cho cuộc đón rước sắp tới, nên đã từ chối.
Không phải vì độc ác, nhưng vì số dầu đem theo chỉ đủ cho riêng họ.
Cách giải quyết tốt nhất là đề nghị các cô dại đi mua nơi cửa hàng.
Chuyện này không khó vì các cửa hàng vẫn thường mở đến khuya.
Tiếc thay, đang lúc các cô đi mua, thì chàng rể tới.
Chỉ có năm cô mang đuốc sáng ra đón chàng rể.
Chỉ có năm cô được coi là sẵn sàng, theo chàng vào dự tiệc cưới.
Cửa được đóng lại, ngăn cách giữa người được dự tiệc và người không.
Năm cô dại cuối cùng đã có dầu, đuốc đã sáng, trở về, gõ cửa.
“Thưa Ngài, thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi với !” (c. 11).
Nhưng các cô bị từ chối thẳng: “Tôi không biết các cô là ai” (c. 12).
Dụ ngôn này có một kết thúc không vui trọn vẹn.
Tiệc cưới rất vui ở bên trong, năm cô đứng ngoài không được vào.
Chúng ta thấy tiếc cho năm cô dại.
Dại ở đây không phải vì không có thiện chí hay làm điều gian ác.
Khôn hay dại chỉ khác nhau ở chỗ sẵn sàng hay không sẵn sàng,
đuốc có sáng khi chàng rể đến hay không.
Các cô khôn đã phải tính đến chuyện lỡ chàng rể đến muộn,
làm sao có đủ dầu để thắp cho cây đuốc sáng mà ra đón.
Ai mà có đủ dầu dự trữ rồi thì ngủ cũng yên tâm.
Chúng ta cần nếm nỗi đau của năm cô đứng ngoài, khi cửa đã đóng lại.
Muộn mất rồi, mọi chuẩn bị háo hức trở nên vô ích.
Đức Giêsu chính là Chàng Rể đến bất chợt giữa đêm khuya.
Chỉ mong ta không phải năn nỉ xin dầu và vội vã đi mua dầu trong đêm.

(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

???? Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu trái đất này,
và đã sống trọn phận người ở đó.
Chúa đã nếm biết
nỗi khổ đau và hạnh phúc,
sự bi đát và cao cả của phận người.
Xin dạy chúng con biết đường lên trời,
nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em.
Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu,
chúng con thấy mình được thêm sức mạnh
để xây dựng trái đất này,
và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại.
Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa,
xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời
không làm chúng con quên trời cao ;
và những vẻ đẹp của trần gian
không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa.
Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con,
mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện.

(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

1 comments

 1. MẾN YÊU HẰNG NGÀY
  Thứ 6, 28-08-2020 (Mt 25,1-13)

  SUY NIỆM

  Thời xưa ở Palestine, người muốn tham dự tiệc cưới cũng cần phải chuẩn bị và đón đợi (Ngày nay một số ngôi làng ở Cận Đông vẫn còn duy trì phong tục này). Cô dâu và chú rể sẽ không đi xa để hưởng tuần trăng mật mà thay vào đó, họ sẽ dành ra cả một tuần để ăn mừng với gia đình và bạn bè. Chú rể sẽ cùng với vài người bạn đến đón và rước dâu về nhà. Họ cùng nhau đi ngả đường nào dài nhất để nhiều người cũng có thể chia vui với họ. Khi họ đến nơi, lúc này cửa sẽ đóng và không đón tiếp vị khách nào nữa. Nếu chú rể quyết định đi đón nàng dâu vào ban đêm, cả đoàn rước phải dùng đèn mới đi được. Không có ai đi đêm mà không mang theo đèn cả.

  Ngày hôm nay, Chúa Giêsu kể câu chuyện này để thức tỉnh mỗi người trong chúng ta. Hàng ngày, chúng ta đều phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chờ đón Người. Vậy làm sao chúng ta biết được mình đã sẵn sàng hay chưa? Thật ra tâm thế sẵn sàng đó là khi ta trữ được nhiều dầu cho cây đèn tâm linh của mình. Cây đèn đó chính là việc lành chúng ta làm mỗi ngày trong đời sống. Mỗi người cần tự hỏi mình rằng: trong cuộc sống của tôi, liệu tôi có bác ái hay không?

  Lòng bác ái không đơn thuần chỉ là một kiểu tình cảm của con người. Vượt xa hơn thế, lòng bác ái là khi chúng ta yêu thương người khác bằng con tim của Chúa Giêsu. Nghĩa là, Chúa Giêsu đã đặt trong chính tâm hồn ta trái tim thương xót của Người để rồi chúng ta đến với nhau bằng chính trái tim của Người, yêu thương nhau bằng chính tình yêu ấy của Người. Lòng bác ái chính là món quà Chúa dành tặng cho chúng ta để yêu thương và đến với người khác theo cách vượt xa mọi khả năng của chúng ta. Những việc lành bác ái trong đời sống là những lễ vật đẹp nhất, thánh thiêng nhất để chúng ta dâng lên Thiên Chúa nếu chúng ta muốn được dự tiệc Thiên Đàng với Người.

  Ngày hôm nay, bạn có thấy trái tim Chúa Giêsu ở trong trái tim mình không? Bạn có thấy Chúa đang hành động trong bạn, thúc giục bạn mở lòng với người khác ngay cả khi điều đó thật khó khăn đối với bạn không? Bạn có nói hay làm điều gì để giúp người khác nên thánh không? Bạn có để cho Chúa hành động trong bạn và qua bạn mà biến đổi thế giới không? Nếu câu trả lời của bạn là “có” cho tất cả các câu hỏi trên, nghĩa là cuộc sống của bạn đang chan hoà lòng bác ái.

  Lạy Chúa, xin biến trái tim con thành nơi xứng đáng để trái tim Cực Thánh của Ngài cư ngụ. Xin cho trái tim con có cùng nhịp đập với trái tim của Ngài. Và xin cho mọi lời nói, hành động của con cũng chứa chan tình mến như Ngài hằng chăm sóc thương yêu con cái Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

  —-//—–//—–
  Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

  Nguồn:
  https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/twenty-first-week-in-ordinary-time/
  http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/aug30.htm

  Trả lời

Viết một bình luận