Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương (tháng 6)

Thứ sáu tuần XX TN (21/8)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình.”

x. Mt 22, 37-38

Thánh Pi-ô X, giáo hoàng

Lời nguyện nhập lễ

???? Bài đọc 1 (Ed 37,1-14)

Các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa. Hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt.

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en

 1 Ngày ấy, tay Đức Chúa đặt trên tôi. Đức Chúa dùng thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng ; thung lũng ấy đầy xương cốt. 2 Người đưa tôi đi ngang, đi dọc giữa chúng. Những xương ấy nằm la liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét. 3 Người bảo tôi : “Hỡi con người, liệu các xương này có hồi sinh được không ?” Tôi thưa : “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài mới biết điều đó.” 4 Bấy giờ, Người bảo tôi : “Ngươi hãy tuyên sấm trên các xương ấy ; ngươi hãy bảo chúng : Các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa. 5 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với các xương ấy : Đây Ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. 6 Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc trên các ngươi, sẽ trải da bọc lấy các ngươi. Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa.” 7 Tôi đã tuyên sấm như tôi được lệnh. Vậy có tiếng động khi tôi đang tuyên sấm ; có sự rung chuyển và các xương xích lại gần, ăn khớp với nhau. 8 Tôi nhìn thì thấy trên chúng đã có gân ; thịt đã mọc lên và da đã trải ra ở bên trên, nhưng thần khí chưa có ở nơi chúng. 9 Người lại bảo tôi : “Ngươi hãy tuyên sấm gọi thần khí ; tuyên sấm đi, hỡi con người ! Ngươi hãy nói với thần khí : Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Từ bốn phương trời, hỡi thần khí, hãy đến thổi vào những người đã chết này cho chúng được hồi sinh.” 10 Tôi tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi. Thần khí liền nhập vào những người đã chết ; chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên : Đó là cả một đạo quân lớn, đông vô kể.

 11 Bấy giờ, Người phán với tôi : Hỡi con người, các xương đó chính là toàn thể nhà Ít-ra-en. Này chúng vẫn nói : “Xương cốt chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời !” 12 Chính vì thế, ngươi hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng : Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau : Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en. 13 Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta. 14 Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa.

???? Đáp ca Tv 106,2-3.4-5a.5b-7.8-9 (Đ. c.1b) 

Đ.Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2Họ sẽ cùng nói lên như vậy,
những người được Chúa thương giải thoát ;
giải thoát cho khỏi tay địch thù,
3triệu tập về từ bao viễn xứ,
khắp miền nam bắc, khắp ngả đông tây.

Đ.Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

4Họ lạc bước trong vùng sa mạc, nơi cằn cỗi,
không thấy đường về chốn thành thị để định cư,
5avừa đói vừa khát, mạng sống đã hầu tàn.

Đ.Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

5bKhi gặp bước ngặt nghèo,6họ kêu lên cùng Chúa,
Người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân,
7dắt họ đi thẳng đường ngay lối
về chốn thành thị để định cư.

Đ.Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

8Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa,
và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần.
9Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình,
bụng đói lả, Người cho ăn thoả thích.

Đ.Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Tung hô Tin Mừng 

???? Tin Mừng (Mt 22,34-40)

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

 34 Khi ấy, nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng : 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” 37 Đức Giê-su đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Bông Hoa Cầu Nguyện: Inoruhana

???? Gợi ý suy niệm

Theo truyền thống hội đường Do thái, Luật gồm 613 điều răn.
365 điều cấm làm và 248 điều phải làm.
Giữa một rừng điều răn như thế, người thông luật đã hỏi Đức Giêsu:
“Điều răn nào trọng nhất trong Luật Môsê ?” (c. 36).
Đức Giêsu đã trả lời bằng một câu trong kinh Shema,
kinh mà người Do thái phải đọc mỗi ngày.
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,
với tất cả trái tim ngươi, tất cả linh hồn ngươi, tất cả trí khôn ngươi” (Tl 6, 5).
Và Ngài còn thêm một điều răn thứ hai nữa (c. 39).
“Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình” (Lv 19, 18).
Tất cả Luật Môsê nằm trong hai điều răn đó.
Hai điều răn được gói trong một động từ yêu.
Mọi điều cấm làm và mọi điều buộc làm, đều bắt nguồn từ và qui về tình yêu.
Các bạn trẻ thường nghĩ yêu là chuyện dễ.
Nhưng yêu với tất cả trái tim, tất cả linh hồn, tất cả trí khôn, tất cả sức lực,
nghĩa là yêu với trọn cả con người mình, thì điều đó không dễ.
Đối với người Do thái, trái tim là nơi phát sinh toàn bộ đời sống tinh thần.
Yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả trái tim của mình
là để cho Ngài chi phối mọi tư tưởng, mọi ý muốn, mọi tình cảm.
Tất cả đều nhằm làm cho Ngài được mọi người nhận biết và tôn vinh.
Yêu người thân cận như chính mình cũng là điều rất khó.
Có bao người làm chúng ta đau khổ và bị xúc phạm.
Yêu thương và tôn trọng họ đòi một sự từ bỏ mình không nhỏ.
Nhưng chúng ta cũng dễ coi mình là trung tâm và qui tất cả về mình.
Chúng ta lạnh lùng trước nỗi đau, thiếu sẻ chia và độc đoán,
đôi khi dùng tha nhân như phương tiện lót đường để ta tiến thân.
Nói chung, dù yêu Chúa hay yêu người, chúng ta cũng phải ra khỏi mình,
trao đi chính mình và chấp nhận mọi hy sinh mà tình yêu đòi hỏi.
Đức Giêsu đã tóm Luật Môsê trong động từ yêu mến.
Và Ngài đã hoàn thiện Luật này bằng cách đẩy yêu mến đến cùng.
Kitô hữu chẳng những yêu mến Thiên Chúa với trọn con người mình,
mà còn được mời yêu mến Đức Giêsu trên mọi thụ tạo khác,
trên mọi của cải, trên những người ruột thịt, và trên cả mạng sống.
Kitô hữu là người mang mối tình sâu đậm với Đức Giêsu,
“Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2, 20),
đến nỗi họ có thể tuyên xưng như Phêrô: “Thầy biết con mến Thầy.”
Đức Giêsu cũng không chỉ đòi yêu tha nhân như chính mình.
Ngài còn đòi ta phải yêu như Ngài đã yêu (Ga 13, 34-35).
Một tình yêu tha thứ đến vô cùng, một tình yêu đối với cả kẻ thù,
một tình yêu phục vụ như người tôi tớ, một tình yêu dám hiến mạng.
Kitô hữu tự bản chất là người biết yêu và cuộc đời chỉ là tình yêu.
Tình yêu đích thực với Thiên Chúa thì đưa tôi về với anh em.
Tình yêu đối với anh em lại đòi tôi phải trở về với Thiên Chúa.
Chỉ mong đời tôi đong đưa giữa hai tình yêu đó, để chúng nên một tình yêu.

(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

???? Cầu nguyện

Con đã yêu Chúa quá muộn màng !
Ôi lạy Chúa là vẻ đẹp vừa cổ kính,
vừa luôn mới mẻ,
con đã yêu Chúa quá muộn màng !
Bấy giờ Chúa ở trong con
mà con thì ở ngoài,
con cứ chạy đi tìm Chúa ở ngoài.
Con thật hư hỏng,
khi chạy theo các thụ tạo xinh đẹp.
Bởi thế, bấy giờ Chúa ở với con
mà con lại không ở với Chúa.
Các thụ tạo xinh đẹp kia cứ giữ con ở xa Chúa,
trong khi chúng hiện hữu được là nhờ Chúa.
Chúa đã gọi con, đã gọi to
và phá tan sự điếc lác của con.
Chúa đã soi sáng
và xua đi sự mù lòa của con.
Chúa đã tỏa hương thơm ngát
để con được thưởng thức,
và giờ đây hối hả quay về với Chúa.
Con đã nếm thử Chúa
và giờ đây con đói khát Người.
Chúa đã chạm đến con,
nên giờ đây con nóng lòng
chạy đi tìm an bình nơi Chúa.
(Thánh Âu-Tinh)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

1 comments

 1. MẾN YÊU HẰNG NGÀY
  Thứ 6, 21-08-2020 (Mt 22,34-40)

  SUY NIỆM

  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hai điều răn trọng nhất: Mến Chúa và yêu người.
  Thiên Chúa là tình yêu, và mọi điều Ngài làm đều chảy tràn tình yêu cho chúng ta (1Ga 3,1, 4,7-8,16) Ngay từ thuở tạo dựng, Ngài đã luôn đặt ta trong tâm trí Ngài, và xem ta là ưu tiên hàng đầu trên tất cả. Liệu chúng ta có đặt Ngài làm ưu tiên hàng đầu trong tâm trí của mình không? Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước (1Ga 4,19) và tình yêu ta dành cho Ngài là một lời đáp trả cho lòng nhân hậu và tốt lành vô bờ Ngài đối với ta.
  Trong bài Tin Mừng hôm nay, điều răn dạy ta yêu mến Thiên Chúa được đặt trước điều răn yêu mến tha nhân. Điều này cho chúng ta thấy rằng: Yêu mến Thiên Chúa trước, rồi tình yêu tha nhân sẽ được xây dựng vững chắc trên nền móng tình yêu Thiên Chúa. Càng hiểu biết nhiều về tình yêu, sự thật và sự tốt lành của Ngài, chúng ta sẽ càng yêu mến những điều Ngài ưa thích và sẽ khước từ những gì là đối nghịch với ý muốn của Ngài. Thiên Chúa đòi buộc ta phải yêu mến Ngài trước nhất và trên hết mọi sự để tình yêu của Ngài hướng dẫn mọi suy nghĩ, ý hướng và hành động của ta đến với những gì là tốt lành thiện hảo và làm vui lòng Ngài. Ngài muốn ta yêu mến Ngài một cách cá vị, với trọn con tim mà không dè sẻn, cũng không thoả hiệp với bất cứ điều gì khác.
  Ngài yêu ta bằng một tình yêu vô điều kiện, luôn hướng đến lợi ích của ta. Và đó mới chính là tình yêu đích thực, một tình yêu trao đi chính mình, hướng về người khác và vì người khác. Một tình yêu bén rễ trong việc thoả mãn chính mình thì quy về bản thân và mang tính chiếm hữu. Nó là một thứ tình yêu ích kỉ, chỉ muốn nhận hơn là cho đi, là một tình yêu đưa đến những ước muốn tội lỗi và gây thương tổn như ghen tuông, tham vọng, ganh tỵ, dục vọng.
  Nguồn gốc của mọi tội lỗi là một tình yêu sai trật tự khi ta đặt chính mình trên Chúa và tha nhân – yêu chính mình, tìm cách thoả mãn chính mình hơn là Chúa và tha nhân.
  Làm thế nào để chúng ta có thể yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và sẵn sàng vâng theo các giới răn của Ngài một cách tự nguyện và hân hoan? Làm thế nào để chúng ta có thể yêu mến tha nhân và sẵn sàng hi sinh mạng sống mình vì lợi ích của họ? Thánh Phao-lô đã nói rằng: “Chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Rm 5,5) Chúng ta không mắc nợ tình yêu Thiên Chúa, Ngài trao ban một cách nhưng không cho những ai mở lòng và đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu để Ngài lấp đầy con tim chúng ta bằng tình yêu của Ngài qua ân sủng của Chúa Thánh Thần.
  Điều gì khiến tình yêu ta dành cho Chúa và những huấn lệnh của Ngài được lớn lên? Đức tin và niềm hy vọng vào lời Ngài hứa giúp chúng ta lớn mạnh trong tình yêu Thiên Chúa. Đây là những điều kiện thiết yếu để có một mối tương quan thiết thân với Chúa. Càng biết nhiều về Thiên Chúa, chúng ta sẽ càng yêu mến Ngài nhiều hơn. Càng yêu mến Chúa bao nhiêu, chúng ta càng tin tưởng và trông cậy vào lời hứa của Ngài hơn nữa. Thánh Phao-lô đã viết cho cộng đoàn tín hữu Ga-lát như sau: “Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.” (Gl 5,1a.13) Bạn có để cho điều gì khiến bạn xa rời tình yêu Chúa và niềm vui phục vụ tha nhân bằng một con tim quảng đại không?
  Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Ngài phủ lấp tất cả. Xin chiếm trọn lòng con và củng cố đức tin, niềm hy vọng của con vào lời Ngài hứa. Xin giúp con hiến trao chính mình để quảng đại phục vụ anh em như Ngài đã quảng đại trao ban chính mình cho con. Amen.
  —//—-//—–//—–
  Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

  Trả lời

Viết một bình luận