Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Thứ sáu tuần II TN (19/1)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người,

Mc 3, 14
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (1 Sm 24,3-21)

Tôi sẽ không tra tay hại vua, vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất

 3 Hôm đó, vua Sa-un lấy trong toàn thể Ít-ra-en ba ngàn quân tinh nhuệ, và lên đường để tìm bắt ông Đa-vít và người của ông, ở phía đông các Mỏm Đá Sơn Dương. 4 Vua đến các bãi quây chiên dê bên đường. Ở đó có một cái hang và vua Sa-un vào đó để đi việc cần. Ông Đa-vít và người của ông đang ngồi ở cuối hang. 5 Người của ông Đa-vít nói với ông : “Đây là ngày Đức Chúa phán với ông : ‘Này ta trao kẻ thù của ngươi vào tay ngươi, ngươi sẽ đối xử với nó thế nào tuỳ ý.’” Ông Đa-vít đứng dậy và cắt vạt áo khoác của vua Sa-un. 6 Sau đó, ông Đa-vít áy náy trong lòng vì đã cắt vạt áo của vua Sa-un. 7 Ông bảo người của ông : “Xin Đức Chúa đừng để tôi làm điều này cho chúa thượng của tôi, đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong, đó là xin Đức Chúa đừng để tôi tra tay hại vua, vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.” 8 Nhờ những lời ấy, ông Đa-vít đã ngăn chặn người của ông, không để cho họ xông vào vua Sa-un.

 Vua Sa-un đứng lên, ra khỏi hang và lên đường. 9 Sau đó, ông Đa-vít cũng đứng lên, ra khỏi hang và kêu đằng sau vua Sa-un rằng : “Thưa đức vua là chúa thượng con !” Vua Sa-un ngoái lại đằng sau. Ông Đa-vít sấp mặt sát đất mà lạy. 10 Ông Đa-vít nói với vua Sa-un : “Tại sao cha lại nghe lời người ta nói rằng Đa-vít đang tìm cách hại cha ? 11 Hôm nay đây, chính mắt cha thấy Đức Chúa đã trao cha vào tay con, hôm nay, trong hang ; người ta nói đến chuyện giết cha, nhưng con đã thương hại cha và nói : ‘Tôi sẽ không tra tay hại chúa thượng tôi, vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.’ 12 Thưa cha, xin nhìn xem, vâng, xin nhìn xem vạt áo choàng của cha trong tay con. Vì con đã cắt áo choàng của cha và không giết cha, thì xin cha biết và thấy cho rằng tay con không làm điều ác, điều lỗi, và con đã không phạm tội hại cha, trong khi cha mưu toan lấy mạng sống con. 13 Xin Đức Chúa phân xử giữa con và cha, và xin Đức Chúa phạt cha để trả thù cho con, nhưng tay con sẽ không đụng đến cha. 14 Như tục ngữ người xưa có nói : ‘Điều ác từ kẻ ác mà ra’, nên tay con sẽ không đụng đến cha. 15 Đức vua Ít-ra-en đã ra trận để đánh ai ? Cha đuổi theo ai ? Một con chó chết ! Một con bọ chét ! 16 Đức Chúa sẽ là trọng tài, Người sẽ phân xử giữa con và cha. Xin Người nhìn xem và biện hộ cho con, xin Người phân xử để con thoát khỏi tay cha !”

 17 Khi ông Đa-vít nói với vua Sa-un những lời đó xong, thì vua Sa-un hỏi : “Đa-vít con cha, có phải tiếng của con đấy không ?” Rồi vua Sa-un oà lên khóc. 18 Vua nói với ông Đa-vít : “Con công chính hơn cha, vì con xử tốt với cha, còn cha thì xử ác với con. 19 Hôm nay con đã tỏ ra là con làm điều tốt cho cha, vì Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, mà con đã không giết cha. 20 Có ai gặp kẻ thù của mình mà cứ để nó đi yên lành không ? Xin Đức Chúa thưởng con vì điều tốt con làm cho cha hôm nay. 21 Giờ đây cha biết rằng : chắc chắn con sẽ làm vua, và vương quyền Ít-ra-en sẽ vững mãi trong tay con.”

🌸 Đáp ca Tv 56,2.3-4.6 và 11 (Đ. c.2a)

Đ.Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa.

2Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
xin Ngài thương xót con,
này con đến ẩn náu bên Ngài ;
dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,
tới khi nào hết tai hoạ khổ đau.

Đ.Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa.

3Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao,
Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.
4Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát,
hạ nhục kẻ thù tấn công tôi.
Xin Chúa Trời gửi xuống
tình thương và lòng thành tín của Người.

Đ.Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa.

6Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời
và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.
11Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh,
và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.

Đ.Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa.

Tung hô Tin Mừng 2 Cr 5, 19

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Mc 3,13-19)

Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

 13 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có : ông Si-môn -Người đặt tên là Phê-rô-, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, 18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, 19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Mến yêu hằng ngày

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chọn các Tông Đồ, những người thân cận thiết thân của Ngài. “Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn.” Người Tông Đồ được trao phó sứ mạng không phải vì họ đã chọn Chúa, nhưng là Chúa chọn họ. Và “các ông đến với Người.” Đây là một lời mời gọi bao gồm việc ngỏ lời và sự đáp trả. Ngày nay Chúa vẫn đang ngỏ lời với chúng ta như vậy, nhưng liệu chúng ta có dám đáp trả như các Tông Đồ khi xưa không?

Việc Chúa Giêsu gọi các Tông Đồ lên núi và chọn họ có ý nghĩa biểu tượng quan trọng. Sứ mạng rao giảng và trừ quỷ của các Tông Đồ chỉ bắt đầu sau khi họ lên núi theo lời mời gọi của Chúa Giêsu. Tại sao Ngài lại chỉ trao sứ mạng cho các ông sau khi đã kêu gọi họ lên núi?

Ngọn núi biểu trưng cho chuyến hành trình của chúng ta đến với Chúa. Do vậy, “lên núi” nghĩa là chúng ta hướng lên Chúa. Và điều này cũng có nghĩa rằng chúng ta chỉ được “vũ trang đầy đủ” để ra đi và thực thi thánh ý Chúa sau khi chúng ta phải “đi lên” gặp Ngài trước.

“Ngọn núi” mà chúng ta được mời gọi đi lên đầu tiên và trước hết đó chính là cầu nguyện. Hằng ngày chúng ta đều phải “lên núi” để gặp Ngài, tìm kiếm Ngài qua lối sống từ bỏ mình tận trong sâu thẳm. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Ngài, nơi mà chỉ có một mình ta với Ngài mà thôi.

Nếu không lên núi gặp Chúa, chúng ta sẽ chẳng được chuẩn bị đầy đủ để thi hành sứ mạng, sẽ chẳng đủ khả năng để mang tình yêu và lòng thương xót của Ngài đến cho thế giới đâu.

Hôm nay bạn hãy dành thời gian để phản tỉnh về lời Ngài mời gọi bạn lên núi cầu nguyện cùng Ngài. Bạn hãy cố gắng đáp lại lời mời ấy để bạn cũng có thể được Ngài sai đi thi hành sứ mạng tình yêu trên trái đất này.

——//—–//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/o2026g/

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận