Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Thứ năm tuần XII Thường Niên (27/6)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly
dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (2 V 24,8-17)

Vua Ba-by-lon đày vua Giơ-hô-gia-khin và tất cả những người có thế giá sang Ba-by-lon.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai

 8 Giơ-hô-gia-khin lên ngôi vua khi được mười tám tuổi, và trị vì ba tháng ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Nơ-khút-ta, con gái ông En-na-than, bà là người Giê-ru-sa-lem. 9 Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hệt như vua cha.

 10 Khi ấy, các thuộc hạ của Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, tiến lên đánh Giê-ru-sa-lem, và thành bị vây hãm. 11 Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đến đánh thành, trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành. 12 Giơ-hô-gia-khin, vua Giu-đa, cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra hàng vua Ba-by-lon. Vua đã bị bắt vào năm thứ tám triều vua Ba-by-lon.

 13 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đưa mọi kho tàng của Nhà Đức Chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà Sa-lô-môn, vua Ít-ra-en, đã làm để dùng trong đền thờ Đức Chúa, như Đức Chúa đã phán. 14 Vua bắt toàn thể Giê-ru-sa-lem, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đày, tất cả là mười ngàn người phải đi đày, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khoá, không sót lại một ai, trừ dân cùng đinh trong xứ. 15 Vua đày vua Giơ-hô-gia-khin sang Ba-by-lon ; vua đày mẹ vua này, các cung phi, các thái giám và phú hào trong xứ, từ Giê-ru-sa-lem sang Ba-by-lon. 16 Tất cả những người có thế giá, bảy ngàn người, thợ rèn và thợ làm khoá, một ngàn người, và tất cả các binh lính cũng bị vua đày sang Ba-by-lon.

 17 Vua Ba-by-lon đặt ông Mát-tan-gia là chú của vua Giơ-hô-gia-khin làm vua thay thế ; vua Ba-by-lon đổi tên vua Mát-tan-gia là Xít-ki-gia-hu.

🌸 Đáp ca (Tv 78,1-2.3-5.8.9 (Đ. c.9bc))

Đ.Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.

1Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài ;
chúng làm ô uế cả nơi thánh điện,
phá huỷ Giê-ru-sa-lem thành đống tro tàn ;
2tử thi những người tôi tớ Chúa,
chúng đem liệng cho chim trời ăn ;
xác những kẻ hiếu trung với Ngài,
lại quẳng làm mồi cho dã thú.

Đ.Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.

3Quanh khắp cả Giê-ru-sa-lem
chúng đổ máu dân Ngài như nước chảy,
người chết chẳng ai chôn.4Chúng con bị láng giềng thoá mạ
người chung quanh phỉ báng nhạo cười.
5Đến bao giờ, lạy Chúa, Ngài còn nổi giận,
Ngài nổi giận mãi sao ?
Đến bao giờ lòng ghen còn cháy bừng như lửa ?

Đ.Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.

8Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi
mà trừng phạt chúng con.
Xin dủ lòng thương mau đến giúp,
vì chúng con đã khổ quá nhiều.

Đ.Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.

9Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ.
Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi,
vì danh dự của Ngài.

Đ.Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.

Tung hô Tin Mừng Ga 14,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Mt 7,21-29)

Nhà xây trên đá và nhà xây trên cát.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

 21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?’ 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : ‘Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !’

 24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

 28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29 vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

祈る花:Inoruhana

🌸 Mến yêu hằng ngày

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh đối lập của nhà xây trên đá và trên cát. Kết cục của hai ngôinhà ấy khiến bất kì ai cũng có thể hiểu rằng xây nhà trên đá thìtốt hơn. Ngôi nhà ở đây chính là đời sống của bạn. Một câu hỏi được đặt ra: Liệu bạn có đủ mạnh để đối mặt với những sónggió, khó khăn và những thập giá khó tránh khỏi trên đường đời?

Khi cuộc sống dễ dàng và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chúng ta không cần đến sức mạnh từ bên trong. Khi tiền bạcrủng rỉnh, chúng ta có nhiều bạn bè, có sức khỏe, gia đình thuậnhòa và mọi điều thuận lợi. Lúc này, cuộc sống thật tốt đẹp. Nhưng ở đời chẳng có người nào sống mà không gặp khổ đau. Khó khăn xảy ra chính là lúc để chúng ta đánh giá nội lực bêntrong mình và chính giờ phút ấy, chúng ta cần đến niềm tin.

Câu chuyện mà Chúa Giêsu kể có mưa giông, bão lũ, nhữngthứ phá đổ căn nhà, thực ra là những điều tốt. Tại sao ư? Bởichúng thử độ bền của móng nhà. Bạn và tôi cũng vậy, chúng ta sống dựa trên nền tảng là thực thi Lời Chúa. Bạn có tin LờiChúa dạy không? Bạn có ngẫm suy, tìm tòi để Lời Chúa thấm đẫm con người bạn và để Lời Ngài trở nên móng nền cho đờisống của bạn không? Xây đời sống tôi trên Lời Chúa, là xây trêntảng đá! Xây đời sống tôi dựa vào Chúa, là thiết dựng vữngvàng. Những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa là người khôn ngoan xây dựng đời mình vững chắc trước những cơn sóng dữ. Vì bấy giờ, nền tảng cho cuộc đời chúng ta là chính Chúa Giêsu, Tảng Đá góc tường của đời Kitô hữu.

Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy xem lại đức tin của chính mình. Bạn đã thực sự tin vào từng Lời Chúa Giêsudạy chưa? Lòng tin ấy có đủ mạnh để bạn đứng vững giữa cuộcsống đầy gian nguy này? Nếu bạn còn lưỡng lự phân vân, thìhôm nay chính là thời điểm tốt để bạn cam kết hằng ngày đọc vàcầu nguyện theo Lời Ngài. Cần phải can đảm để dấn thân thi hành. Tất cả những gì Ngài nói trong Phúc Âm đều là sự thật vàđó cũng chính là nền tảng mà chúng ta cần xây đắp cho cuộcsống của chính mình.

Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en đã từng nói:“Ơn cứu độ khôngđược ban cho người nói về niềm tin mà là cho những ai sốngniềm tin đó.” Vì vậy, chỉ khi lắng nghe và thi hành Ý Chúa, chúng ta mới có thể đứng vững và bình an đích thực.

Lạy Chúa, xin giúp con lắng nghe và thi hành Ý Ngài. Xin giúp con vững tin vào những gì Ngài đã hứa cùng một lòng tínthác vào Ngài những khi sóng gió cuộc đời vây khốn hòng quậtngã con. Lạy Chúa, con tín thác vào Ngài.

—–//——-//——-//——-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/twelfth-week-in-ordinary-time/

🌸 Gợi ý suy niệm

 Mùa đông năm 2009, một số cơn bão lớn đổ bộ vào miền trung Việt Nam. Ngôi nhà của tuổi thơ tôi đã bị những cơn bão lũ ấy càn quét và phá hủy hoàn toàn. Ngôi nhà gắn liền với bao kỷ niệm của tuổi thơ giờ chỉ còn trong ký ức.
 Trước khi qua Nhật theo sứ vụ của Nhà Dòng, tôi có dịp về lại thăm gia đình. Ngôi nhà nhỏ bé vách đất ngày xưa đã được thay thế bằng “ngôi nhà xây” mới khang trang và kiên cố hơn. Nhưng trong tôi cảm thấy có một nỗi mât mát và luyến nhớ nào đó về ngôi nhà xưa của mình. Dù vậy, tôi vẫn tạ ơn Chúa, vì từ đây ngôi nhà xây này sẽ có thể chống chọi với những cơn bão lũ mà hằng năm nó phải hứng chịu rất nhiều lần.
 Từ hình ảnh ngôi nhà đương đầu với bão lũ, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta về đời sống của một ki-tô hữu, đời sống của người môn đệ theo Chúa trong thế giới đầy phong ba và thử thách này. Đời sống của người tin Chúa và theo Chúa cũng cần phải có một nền móng vững chắc được xây trên nền đá. Vậy nền móng đó là gì?
 Phải chăng nền móng ấy là tuyên xưng niềm tin vào Chúa: Lạy Chúa, Lạy Chúa? Trong cuộc phán xét chung, lời tuyên xưng bằng lời đó không đảm bảo cho chúng ta đi vào Thiên Đàng. Hay phải chăng nền móng ấy là những việc làm mang tính tôn giáo, như nói tiên tri, trừ quỷ và làm được những việc lạ lùng? Trong cuộc phán xét chung, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy những việc làm đó cũng chẳng đảm bảo chúng ta được vào hưởng hạnh phúc đời đời.
 Xem ra đoạn Tin mừng này thật khó hiểu. Thiên Chúa có vẻ quá khắc khe chăng? Thật ra Thiên Chúa chẳng bao giờ hà khắc với chúng ta. Ngài là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nơi Ngài chỉ có Tình Yêu mà thôi. Ngược lại chính thái độ sống của chúng ta phán xét chúng ta. Trong Tin Mừng, rất nhiều lần Chúa Giê-su khuyến cáo chúng ta về thái độ sống giả hình của những kẻ đạo đức giả hay những ngôn sứ mạo danh. Những người này sẽ không còn đứng vững trong ngày Con Người Quang Lâm.
 Vậy chúng ta có thể xây đời chúng ta trên nền móng nào để có thể đứng vững cho đến Ngày Chúa Lại Đến?
 Nền móng vững chắc nhất để xây đời mình đó là nghe và thực hành Lời Chúa. Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta được tái sinh. Chúng ta có thần khí Chúa sống trong chúng ta. Thần Khí ấy cho chúng ta biết và thi hành Thánh Ý Chúa Cha (Rm 8,9). Tình yêu Chúa trong tâm hồn (Rm 5,5) thúc đẩy chúng ta vâng phục Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
 Đây chính là niềm tin thật, niềm tin được minh chứng bằng hành động như Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã nói trong thư của Ngài (Gc 1, 22-25). Nếu không có thực hành niềm tin ấy sẽ chết và đến ngày phán xét nó sẽ bị sụy đổ tan tành.
 Mặc khác, cho dù cho chúng ta có làm việc gì cao cả đến đâu, mà không để Chúa làm chủ, ngược lại chỉ nhằm tìm lợi ích cho bản thân và tôn vinh chính mình thì đến này phán xét chung, chúng ta sẽ không còn đứng vững trước mặt Con Thiên Chúa. Nói tóm lại, dụ ngôn hai ngôi nhà nhắc nhớ chúng ta về niềm tin đích thực vào Chúa Ki-tô, niềm tin ấy không chỉ vững chắc ngang qua các cơn bão của đời người mà còn bền vững đến ngày tận thế.

🌸 Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay.
Chúng con thường xây nhà trên cát,
vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy,
nhưng lại không dám đem ra thực hành.
Chính vì thế
Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.
Xin cho chúng con
đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa,
đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.
Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình,
để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng truởng.
Ước gì ngôi nhà đời chúng con
được xây trên nền tảng vững chắc,
đó là Lời Chúa,
Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.

(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

1 comments

 1. Mến Yêu Hằng Ngày, Sống Niềm Tin
  Thứ 5, 25-06-2020 (Mt 7, 21-29)

  SUY NIỆM
  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh đối lập của nhà xây trên đá và trên cát. Kết cục của hai ngôi nhà ấy khiến bất kì ai cũng có thể hiểu rằng xây nhà trên đá thì tốt hơn. Ngôi nhà ở đây chính là đời sống của bạn. Một câu hỏi được đặt ra: Liệu bạn có đủ mạnh để đối mặt với những sóng gió, khó khăn và những thập giá khó tránh khỏi trên đường đời?

  Khi cuộc sống dễ dàng và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chúng ta không cần đến sức mạnh từ bên trong. Khi tiền bạc rủng rỉnh, chúng ta có nhiều bạn bè, có sức khỏe, gia đình thuận hòa và mọi điều thuận lợi. Lúc này, cuộc sống thật tốt đẹp. Nhưng ở đời chẳng có người nào sống mà không gặp khổ đau. Khó khăn xảy ra chính là lúc để chúng ta đánh giá nội lực bên trong mình và chính giờ phút ấy, chúng ta cần đến niềm tin.

  Trả lời

Viết một bình luận