Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương (tháng 6)

Thứ năm tuần III TN (27/1)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Hãy để ý tới điều anh em nghe.

Lc 4, 24
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (2 Sm 7,18-19.24-29)

Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con là ai và nhà của con là gì ?

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai

 18 Sau khi ông Na-than nói với vua Đa-vít, vua vào ngồi chầu trước nhan Đức Chúa và thưa : “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con là ai và nhà của con là gì, mà Ngài đã đưa con tới địa vị này ? 19 Nhưng lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Ngài còn coi đó là quá ít ; Ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ Ngài một tương lai lâu dài. Phải chăng đó là luật chung cho con người, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng ? 24 Ngài đã lập Ít-ra-en, dân Ngài, để nó thành dân Ngài mãi mãi ; còn Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài đã trở thành Thiên Chúa của chúng. 25 Giờ đây, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, lời Ngài đã phán về tôi tớ Ngài và nhà của nó, xin Ngài giữ mãi mãi, và xin hành động như Ngài đã phán. 26 Danh Ngài sẽ vĩ đại mãi mãi và người ta sẽ nói : ‘Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa thống trị Ít-ra-en.’ Nhà của tôi tớ Ngài là Đa-vít sẽ vững bền trước nhan Ngài. 27 Thật vậy, lạy Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, chính Ngài đã mặc khải cho tôi tớ Ngài rằng : Ta sẽ xây cho ngươi một nhà. Vì thế tôi tớ Ngài đủ can đảm dâng lên Ngài lời cầu nguyện ấy. 28 Giờ đây, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài là Thiên Chúa, những lời Ngài phán là chân lý, và Ngài đã hứa ban cho tôi tớ Ngài điều tốt đẹp ấy. 29 Vậy giờ đây, cúi xin Ngài giáng phúc cho nhà của tôi tớ Ngài, để nhà ấy được tồn tại mãi trước nhan Ngài. Bởi vì, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài đã phán, và nhờ Ngài giáng phúc mà nhà của tôi tớ Ngài sẽ được chúc lành mãi mãi.”

🌸 Đáp ca  Tv 131,1-2.3-5.11.12.13-14 (Đ. Lc 1,32b)

Đ.Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

1Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua Đa-vít
và mọi công lao vất vả của người :
2chính người đã đoan thệ cùng Đức Chúa,
đã khấn hứa cùng Đấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng :

Đ.Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

3“Tôi quyết chẳng về nhà,
chẳng lên giường nằm nghỉ,
4chẳng bao giờ chợp mắt khép mi,
5khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự,
một ngôi đền cho Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.”

Đ.Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

11Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít
và sẽ không thất tín bao giờ,
thề rằng : “Chính con ruột của ngươi,
Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.

Đ.Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

12Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta
và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng,
thì con cái chúng đến muôn đời
cũng sẽ được lên kế vị ngươi !”

Đ.Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

13Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.
14Người phán : “Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời,
Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.

Đ.Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

Tung hô Tin Mừng Tv 118, 105

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
lá ánh sáng chỉ đường con đi.
Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Mc 4,21-25)

Mang đèn tới để đặt trên đế. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong đấu ấy cho anh em.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

 21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường ? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao ? 22 Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai để nghe thì hãy nghe !”

 24 Người nói với các ông : “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. 25 Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Gợi ý suy niệm

Chúng ta tiếp tục để tâm hồn đắm chìm theo mạch Tin Mừng của thánh Mác-cô. Đó là những câu hỏi mà Chúa Giê-su đặt ra, không chỉ với người Do Thái thời xưa, mà còn đối với chính chúng ta thời nay.

Chẳng ai thắp đèn lên rồi đậy nó lại. Với niềm tin của người Kitô giáo, mỗi người chúng ta chính là ánh sáng của thế gian. Ánh sáng đó được trao không phải để được ủ kín hay đem cất đi, nhưng phải được đặt ở một nơi mà ánh sáng được tỏa khắp. Đức tin mà chúng ta đã nhận không phải chỉ giữ cho riêng mình.
Liệu có bao nhiêu người nhận biết chúng ta là Kitô hữu? Liệu có bao nhiêu người nhìn nhận việc thực hành cách chân thành lời Chúa của chúng ta trong đời sống? Liệu chúng ta đã đánh động được bao nhiêu người qua việc thực hành đức tin? Đức tin, kiến thức về Chúa Giê-su và hội thánh của Người không phải là điều để giữ cho chúng ta không thôi. Một người công giáo tốt lành không chỉ thể hiện ở việc giữ trọn các điều răn, thường xuyên đi lễ, lãnh nhận đầy đủ các bí tích, nhưng một người có lòng tin mạnh mẽ sẽ thể hiện ra bằng chính hành động. Hành động hòa nhã, chia sẻ đối với những anh em, ̉yêu thương họ như cách mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúng ta chẳng thể trở thành người Kitô hữu đích thực, dù đời sống tâm linh của chúng ta tốt lành như thế nào. Là một người Kitô hữu không phải chỉ trở thành một người tốt, mà còn là một người môn đệ, một người rao giảng Tin Mừng, một người chia sẻ đức tin bằng lời nói và hành động.

Thiên Chúa đã không tạo dựng những con người cô độc, Ngài cũng không cứu rỗi con người cách riêng rẽ, trái lại Ngài tập họp họ thành một dân tộc để nhận biết Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài trong thánh thiện. Chân lý đó của cuộc sống kéo theo qui luật cho và nhận, cái gì đã được ban không thì cũng phải cho không. Từ sự sống, tình yêu, đến đức tin, và sự sống đời đời. Những điều đó chúng ta đều đã lãnh nhận cách dư đầy từ Thiên Chúa, vậy chúng ta cũng phải chia sẻ cho nhau cách quảng đại như vậy. Ngài cũng sẽ tiếp tục hành xử cách ấy đối với chúng ta. “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em và còn cho anh em hơn nữa”. Vậy khi chúng ta trao đi bao nhiêu, chúng ta sẽ được nhận lại bấy nhiêu, và có khi còn nhận được nhiều hơn. Vì ai có sẽ được cho thêm và trở nên dư dật, còn ai không có thì đến đang có cũng sẽ bị lấy đi. Đó là những gì đã xảy ra với người đầy tớ chôn nén bạc của chủ mình dưới đất để không bị mất đi. Còn những đầy tớ biết sinh lời từ nén bạc chủ trao, đã nhận được nhiều hơn những gì họ có. Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta có được bằng cách cho đi, chỉ khi cho đi, chính Thiên Chúa sẽ trả lại những đấu “đã dằn đã lắc và đầy tràn” cho chúng ta.

Lạy Chúa, con chẳng mong gì hơn là được ở trong bàn tay Chúa, để được Ngài sai đi, đem ánh sáng Tin Mừng đến những nơi chưa nhận biết Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng cho đi, cho đi một cách vô vị lợi mà không cần đáp trả. Để sau này con xứng đáng được Ngài vui nhận “Ta hài lòng về con”. Amen.
———//——–//——–


Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/o2035g/ 

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận