Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Thứ hai tuần III TN (22/1)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, ở với vua Đa-vít

2Sm 5, 10
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (2 Sm 5,1-7.10)

Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai

 1 Hồi đó, toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp ông Đa-vít tại Khép-rôn và thưa : “Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. 2 Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Đức Chúa đã phán với ngài : ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Ít-ra-en’.” 3 Toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp ông tại Khép-rôn. Ông Đa-vít lập giao ước với họ tại Khép-rôn, trước nhan Đức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en.

 4 Ông Đa-vít được ba mươi tuổi khi lên làm vua, và trị vì bốn mươi năm. 5 Tại Khép-rôn, vua trị vì Giu-đa bảy năm sáu tháng. Tại Giê-ru-sa-lem, vua trị vì toàn thể Ít-ra-en và Giu-đa ba mươi ba năm.

 6 Vua và người của vua tiến về Giê-ru-sa-lem đánh người Giơ-vút là dân bản xứ. Chúng nói với vua Đa-vít : “Ông sẽ không vào đây được, vì người mù người què sẽ đẩy lui ông.” Nghĩa là : “Ông Đa-vít sẽ không vào đây được.” 7 Vua Đa-vít đã chiếm được đồn luỹ Xi-on, đó là Thành vua Đa-vít. 10 Vua Đa-vít ngày càng mạnh thế, và Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, ở với vua.

🌸 Đáp ca Tv 88,20.21-22.25-26 (Đ. c.25a)

Đ.Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín.

20Xưa Chúa dùng thị kiến
phán bảo những người hiếu trung rằng :
Ta phù trợ một trang dũng sĩ,
cất nhắc lên một người trẻ trong dân.

Đ.Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín.

21Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít,
đã xức dầu thánh tấn phong người ;
22Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,
tay quyền năng củng cố vững vàng.

Đ.Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín.

25Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín,
nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ.
26Thế lực Người, ta cho trải dài đến Đại Dương,
chủ quyền Người, cho mở rộng đến miền Sông Cả.

Đ.Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín.

Tung hô Tin Mừng 2Tm 1, 10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Mc 3,22-30)

Xa-tan đã tận số.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

 22 Khi ấy, các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống, nói về Đức Giê-su rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. 23 Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được ? 24 Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền ; 25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. 26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. 27 Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

 28 “Tôi bảo thật các ông : mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” 30 Đó là vì họ đã nói : “Ông ấy bị thần ô uế ám.”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Mến yêu hằng ngày

“Tôi bảo thật anh em: Mọi tội lỗi của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” (Mc 3, 28-29)

Đây là điều thật đáng sợ phải không? Sự thường khi nói đến tội lỗi, chúng ta hay nhắc đến lòng thương xót của Thiên Chúa và ơn tha thứ của Ngài. Nhưng đoạn Tin Mừng này cho chúng ta thấy xuất hiện sự đối lập về lòng thương xót của Thiên Chúa. Có phải là có một số tội mà Thiên Chúa không bao giờ tha thứ được không?

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng, có một tội đặc biệt, đó là tội chống lại Chúa Thánh Thần thì sẽ không được tha thứ. Tội này là gì, tại sao lại không được tha thứ? Thông thường, tội này được kể như là tội cứng lòng hoặc ỷ lại, khi một người phạm tội trọng nhưng sau đó không có bất cứ sự ăn năn, hối hận nào về tội mình đã phạm, hoặc ỷ lại vào lòng thương xót của Chúa mà không thực sự ăn năn hối cải. Chính việc thiếu lòng ăn năn đau đớn vì tội lỗi này của họ đã khước từ và đóng lại cánh cửa lòng thương xót vô biên của Chúa.

Một khi tâm trí của chúng ta đã đóng kín trước sự hiện hữu của Thiên Chúa trong cuộc sống, thì làm sao Ngài đến và ngự vào lòng chúng ta được? Thiên Chúa chỉ có thể tha thứ cho những ai đến với Ngài với lòng ăn năn thống hối thật sự. Sự tha thứ chỉ đến với người con trai hoang đàng khi anh ta đứng lên trở về cùng cha. Đối với Thiên Chúa, tha thứ là hoà giải. Ơn tha thứ của Thiên Chúa là sự hòa giải và chữa lành mọi vết thương của chúng ta. Ngài không thể, và sẽ không chạm đến con tim chúng ta được nếu chúng ta không mở lòng ra đón tiếp Ngài, Thiên Chúa không bao giờ ép buộc chúng ta, kể cả khi chúng ta khép chặt mình lại, Ngài cũng sẽ chẳng bao giờ “tự tiện xông vào”. Tình yêu không phải là tình yêu nếu không có sự tự do, nhưng hệ quả của sự tự do đó là phải đối diện với những chọn lựa, và có những chọn lựa có thể gây ra hậu quả tai hại cho ta. Cụ thể là chọn lựa của các kinh sư như trong bài Tin Mừng hôm nay khi họ cứng lòng và không chịu hối cải.

Dĩ nhiên cũng phải nói rằng bất cứ khi nào trái tim con người thay đổi và họ ân hận về tội của chính mình, thì Thiên Chúa luôn ở đó và luôn sẵn sàng mở rộng cánh tay chào đón hối nhân đó trở về. Thiên Chúa không bao giờ quay lưng với những ai có tâm hồn khiêm nhường, thực sự hối lỗi để trở về với Ngài.

Ngày hôm nay, chúng ta suy ngẫm về lòng thương xót của Thiên Chúa nhưng cũng suy xét việc bổn phận của một tội nhân là phải ăn năn thống hối thực sự trước những lỗi lầm của mình. Khi chúng ta chu toàn bổn phận này, chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ ban ơn tha thứ cho chúng ta. Không có tội lỗi nào lớn trước mặt Chúa khi chúng ta biết khiêm nhường và hối cải.

         Lạy Chúa Giêsu Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ có tội. Con nhận ra tội lỗi của mình và thực sự xin lỗi Ngài vì những lầm lỗi đó. Lạy Chúa Giêsu, xin tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn con, để con biết ăn năn sám hối thực lòng về tội lỗi của mình và tin tưởng thực sự vào lòng thương xót của Ngài. Cảm ơn Chúa vì tình yêu lớn lao mà Ngài đã dành cho con và tất cả mọi người. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa.


——-//——-//——
Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:
https://mycatholic.life/…/third-week-in-ordinary-time/
https://livingspace.sacredspace.ie/o2032g/

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận