Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Thứ bảy tuần XXXIII Thường Niên (25/11)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại

Lc 20, 36
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (1 Mcb 6,1-13)

Chính vì những hành vi tàn bạo tôi đã làm ở Giê-ru-sa-lem mà tôi phải chịu buồn phiền vô hạn.

Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất

1 Hồi đó, vua An-ti-ô-khô rảo khắp các miền thượng du. Vua nghe tin ở Ba-tư có thành Ê-ly-mai, một thành nổi tiếng vì nhiều của cải vàng bạc. 2 Đền thờ trong thành cũng có nhiều báu vật, có cả những mảnh giáp trụ bằng vàng, có áo giáp và vũ khí mà con vua Phi-líp-phê là A-lê-xan-đê đã để lại ; ông này là vua miền Ma-kê-đô-ni-a và là người đầu tiên cai trị nước Hy-lạp. 3 Vậy vua An-ti-ô-khô đã tới đó, tìm cách đánh chiếm và cướp phá thành, nhưng không thành công, vì dân trong thành đã hay tin trước. 4 Họ đứng lên giao chiến chống lại vua khiến vua phải bỏ chạy về Ba-by-lon, lòng buồn não ruột. 5 Bấy giờ vua đang ở Ba-tư. Có người đến báo cho vua biết là các đoàn quân sang đất Giu-đa đã bị thảm bại : 6 Tướng Ly-xi-a chỉ huy đoàn quân tinh nhuệ nhất đã bị người Do-thái đẩy lui. Những người này càng thêm mạnh nhờ vũ khí, quân nhu và và nhiều chiến lợi phẩm thu được của những đoàn quân đã bị họ đánh tan tành. 7 Họ đã triệt hạ Đồ ghê tởm do vua xây ở trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu tại Giê-ru-sa-lem, rồi xây tường luỹ cao chung quanh Thánh Điện giống như ngày xưa. Cả thành Bết Xua của vua, họ cũng xây như vậy. 8 Nghe tin ấy, vua rất đỗi kinh hoàng. Vua lâm bệnh liệt giường vì phiền não, lại cũng vì sự việc không diễn ra như lòng mong ước. 9 Vua nằm liệt như thế đã lâu, nỗi buồn cứ ngày đêm ray rứt. Tưởng như ngày chết đã gần kề, 10 vua cho vời bạn hữu đến và nói : “Tôi không thể chợp mắt, vì nỗi âu lo canh cánh bên lòng. 11 Tôi tự nhủ : Tại sao giờ đây tôi phải điêu đứng khổ sở như thế này ? Trước kia, khi đang cầm quyền, tôi hạnh phúc và được yêu mến biết bao ! 12 Nhưng bây giờ, nhớ lại thời ở Giê-ru-sa-lem, tôi đã lấy mọi vật dụng bằng bạc bằng vàng, đã sai người đi tiêu diệt dân cư ở miền Giu-đa mà không có lý do chính đáng. Hồi tưởng lại những hành vi tàn bạo đó, 13 tôi biết chắc rằng chính vì thế mà tôi gặp phải bao nhiêu tai biến, và giờ đây sắp phải chết nơi đất khách quê người vì buồn phiền vô hạn.”

🌸 Đáp ca Tv 9,2-3.4 và 6.16 và 19 (Đ. x. c.15c)

Đ.Lạy Chúa, con hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát.

2Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm.
3Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa,
đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

Đ.Lạy Chúa, con hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát.

4Ngài xuất hiện, địch thù con tháo lui,
chúng té nhào mà chết.
6Ngài hăm doạ chư dân, tiêu diệt lũ gian tà,
tên tuổi chúng, cũng xoá đi vĩnh viễn.

Đ.Lạy Chúa, con hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát.

16Kìa chư dân sa vào hố chúng đào,
chân mắc lưới chính mình giăng sẵn.
19Nhưng người túng thiếu không mãi bị bỏ quên,
kẻ nghèo khổ chẳng tuyệt vọng bao giờ.

Đ.Lạy Chúa, con hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát.

Tung hô Tin Mừng 2 Tm 1, 10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 20,27-40)

Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này : Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ ?”

 34 Đức Giê-su đáp : “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”

 39 Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói : “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm.” 40 Thế là họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Mến yêu hằng ngày

Cuộc sống của bạn hướng về thiên đàng hay chỉ là trần thế thôi? Những người thuộc nhóm Xa-đốc đã gặp phải một vấn đề lớn là họ không thể đón nhận được thiên đàng, là tình trạng vượt lên trên mọi thực tại trần thế quen thuộc với con mắt phàm trần của họ. Bạn có thi thoảng giống như họ không? Chúng ta thường không biết được các thực tại thần linh vì chúng ta giảm thiêng, coi thường những già là thần linh, tôn giáo. Với tâm trạng đó, nhóm này chủ trương không có sự sống lại, không tin có thiên thần và các thần dữ. Tôn giáo của họ đúng là đặt nền tảng trên các hình ảnh trần gian của thiên đàng. 

Câu chuyện này tỏ lộ cho chúng ta một điều rằng chân lý là hoàn hảo và không có gì có thể xóa nhòa được chân lý. Chân lý luôn luôn chiến thắng. Và dựa vào chân lý, Chúa lột mặt nạ của những người Xa-đốc và tái khẳng định rằng, lý luận của con người không thể xóa nhòa chân lý. 

 Đây là một bài học quan trọng cho chúng ta và nên áp dụng vào tất cả các khía cạnh đời sống. Khi chúng ta vào đời sống thực tế, chúng ta sẽ gặp nhiều thách đố, nhiều câu hỏi hóc búa trong hành trình sống đức tin của bạn? Có lẽ có những câu hỏi về đời sau, về đau khổ, về tạo dựng, hoặc những câu hỏi sâu xa của cá nhân bạn giúp chúng ta phát huy khả năng suy gẫm và xem xét cuộc sống. Nếu chúng ta tìm kiếm Chân Lý, thì chúng ta sẽ gặp được Ngài. Vậy thì làm sao ? Vấn đề ở chỗ, chúng ta cần có đủ sự kiên nhẫn, và mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn ! 

Cần tìm kiếm Chân Lý trong mọi sự, và Thiên Chúa sẽ ban ơn khôn ngoan, giúp ta đi vào chiều kích sâu xa hơn của đức tin. 

—–//——//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: 

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/nov23.htm
https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/thirty-third-week-in-ordinary-time/

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận