Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại (25/1)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Anh em hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo

Mc 16, 15
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (Cv 22,3-16 )

Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa, thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh Đức Giê-su.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ

 3 Hôm đó, ông Phao-lô nói với dân chúng : “Tôi là người Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này ; dưới chân ông Ga-ma-li-ên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. 4 Tôi đã bắt bớ Đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo Đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, 5 như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Đa-mát, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Giê-ru-sa-lem trừng trị.

 6 “Đang khi tôi đi đường và đến gần Đa-mát, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. 7 Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi : ‘Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta ?’ 8 Tôi đáp : ‘Thưa Ngài, Ngài là ai ?’ Người nói với tôi : ‘Ta là Giê-su Na-da-rét mà ngươi đang bắt bớ.’ 9 Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng Đấng đang nói với tôi. 10 Tôi nói : ‘Lạy Chúa, con phải làm gì ?’ Chúa bảo tôi : ‘Hãy đứng dậy, đi vào Đa-mát, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm.’ 11 Vì ánh sáng chói loà kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đa-mát.

 12 “Ở đó, có ông Kha-na-ni-a, một người sùng đạo, sống theo Lề Luật và được mọi người Do-thái ở Đa-mát chứng nhận là tốt. 13 Ông đến, đứng bên tôi và nói : ‘Anh Sa-un, anh thấy lại đi !’ Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông. 14 Ông nói : ‘Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra. 15 Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe. 16 Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa ? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh Người.”

🌸 Đáp ca Tv 116,1.2 (Đ. Mc 16,15) 

Đ.Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.

1Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,
ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !

Đ.Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.

2Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

Đ.Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.

Tung hô Tin Mừng x. Ga 15, 16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Mc 16,15-18)

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

 15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Mến yêu hằng ngày

Bạn có tin rằng Tin Mừng của Chúa Giê-su Ki-tô có sức mạnh cứu rỗi con người khỏi tội lỗi, khỏi sự vô tri và bất tin không? Đoạn Tin Mừng hôm nay là phần cuối Tin Mừng Mác-cô, Chúa Giê-su, người đã hy sinh trên thập giá vì tội lỗi chúng ta đã sống lại vào ngày thứ ba để ban cho ta sự sống mới, giờ đây Ngài sai các môn đệ Ngài ra đi thực hiện các sứ vụ và công việc giống như Ngài đã hoàn thành. Ngay trước khi Ngài về cùng Chúa Cha, Chúa Giê-su truyền các tông đồ “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” cho hết thảy mọi người, mọi xóm làng, mọi quốc gia trên khắp trái đất này. Ngài đã trao cho các ông sứ vụ mà Ngài đã hoàn thành cho lợi ích chúng ta, đem ánh sáng và sự thật của Tin Mừng tới cho mọi loài thụ tạo.

Tin Mừng chính là sức mạnh của Thiên Chúa, giải phóng và mang lại đời sống canh tân trong Chúa Giê-su Ki-tô cho chúng ta.

Việc Chúa Giê-su thăng thiên về ngự bên hữu Đức Chúa Cha trên thiên đàng vừa là một điểm kết vừa là một điểm mở đầu mới cho các môn đệ Ngài. Kết thúc quá trình Chúa Giê-su gắn bó với các tông đồ về mặt thể lý, và đánh dấu cột mốc đầu tiên cho sự hiện diện của Chúa Giê-su với các tông đồ theo một cách mới. Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ luôn ở cùng các ông mọi ngày cho tới tận thế. Giờ đây với tư cách là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế, Chúa Giê-su hứa sẽ ban cho các ông ơn Thánh Thần, đấng sẽ xức dầu trên các ông với quyền năng trong Lễ Ngũ Tuần y như cách Chúa Giê-su được xức dầu tại sông Gio-đan trước khi bắt đầu sứ vụ rao giảng của mình. Khi Ngài rời đi khỏi các tông đồ theo mặt thể lý không có nghĩa là các ông bị bỏ lại trong đau buồn, luyến tiếc, nhưng là được tràn đầy hạnh phúc và tin tưởng đón chờ Thần Khí Chúa tới.

Những lời cuối Ngài căn dặn các tông đồ hãy làm chứng cho sự hy sinh của Ngài trên thập tự và sự phục sinh trong vinh quang của Ngài, sai các ông ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ tới khắp mọi nơi trên trái đất. Không chỉ riêng cho dân Ít-ra-en nhưng là cho hết mọi dân tộc, quốc gia. Vì tình yêu và ân sủng cứu độ của Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho một số ít con người hay quốc gia nào cả, nhưng là cho toàn thể thế giới, cho tất cả những ai đón nhận Tin Mừng. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô là quyền năng của Thiên Chúa, quyền tha tội, chữa lành bệnh tật, giải thoát con người khỏi thế lực tàn ác hủy hoại, khỏi sự áp bức, và khôi phục sự sống. 

Đây là nhiệm vụ cao cả mà Đấng Ki-tô Phục Sinh dành tặng cho toàn thể Hội Thánh. Tất cả ai tin vào Ngài đều được dự phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng và làm đại sứ cho Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng cứu thế duy nhất cho thế gian. Chúng ta không đơn độc thực hiện công cuộc này vì Đấng Ki-tô Phục Sinh vẫn hoạt động trong ta và qua chúng ta bởi quyền năng Thánh Thần Ngài. Ngày hôm nay chúng ta làm chứng cho sự canh tân của Lễ Ngũ Tuần khi Chúa tuôn đổ Thánh Thần Ngài xuống trên muôn dân để làm mới và bổ sức cho chi thể Chúa Ki-tô, và trang bị cho chi thể đầy đủ để hoàn thành tốt sứ vụ rao giảng cho mọi nơi, mọi người. Bạn đã làm chứng về niềm hân hoan, vui sướng mà Tin Mừng và sư mong chờ ngày sống lại đời đời với Thiên Chúa trong vương quốc ngài mang lại chưa? 

“Lạy Chúa Giê-su, qua ân huệ Chúa Thánh Thần, Ngài lấp thỏa con bằng một tinh thần ngợi ca và hoan hỉ bất khuất trước mọi gian khổ trên thế gian. Xin ban cho con tràn đầy niềm vui phục sinh và giúp con sống một cuộc sống hoan ca và tạ ơn vinh quang Ngài. Con nguyện làm nhân chứng loan báo niềm vui Tin Mừng và sự phục sinh Ngài cho mọi người xung quanh con.”

——-//—–//——

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/…/jan25.htm

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận