Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết (29/8)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Sấm ngôn của Đức Chúa-

có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.

Gr 1, 19b
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho thánh Gio-an Tẩy Giả báo trước mầu nhiệm Con Chúa sinh ra và chịu chết. Xưa thánh nhân đã anh dũng hi sinh vì chân lý và chính đạo thế nào, nay xin Chúa cũng cho chúng con biết xả thân làm chứng cho Tin Mừng như vậy. Chúng con cầu xin …

???? Bài đọc 1 (Gr 1,17-19)

Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a

17 Ngày ấy, có lời Đức Chúa phán với tôi :

“Ngươi hãy thắt lưng.
Hãy trỗi dậy ! Hãy nói với chúng
tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi.
Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ ;
nếu không, trước mặt chúng,
chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn.
18Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi
nên thành trì kiên cố,
nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ :
từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh,
các tư tế và toàn dân trong xứ.
19Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được,
vì -sấm ngôn của Đức Chúa-
có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.”

???? Đáp ca Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17 (Đ. x. c.15)

Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

1Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.
2Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,
ghé tai nghe và thương cứu độ.

Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

3Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con,
núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.
4aLạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ.

Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

5Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,
lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.
6abTừ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.

Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

15abMiệng con công bố Ngài chính trực,
suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
17Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
con đã được Ngài thương dạy dỗ.
Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.

Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

Tung hô Tin Mừng Mt 5,10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.

???? Tin Mừng (Mc 6,17-29)

Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

 17 Khi ấy, vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, 18 mà ông Gio-an lại bảo : “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài !” 19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. 20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.

 21 Một ngày thuận lợi đến : nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. 22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái : “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” 23 Vua lại còn thề : “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” 24 Cô gái đi ra hỏi mẹ : “Con nên xin gì đây ?” Mẹ cô nói : “Đầu Gio-an Tẩy Giả.” 25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng : “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.” 26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. 27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, 28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. 29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng và ban cho chúng con sống cuộc đời ngay thẳng theo đường lối Chúa, như thánh Gio-an đã rao giảng nơi hoang địa ngày xưa và đã can đảm làm chứng đến giọt máu cuối cùng. Chúng con cầu xin …

Kinh tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Chúng con ca ngợi những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi thánh Gio-an Tiền Hô. Chúa đã thánh hiến người và cho người được vinh dự đặc biệt giữa các người thế . Chưa sinh ra người đã nhảy mừng khi Ðấng cứu độ trần gian ngự đến. Lúc chào đời người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra Ðức Kitô là Chiên Thiên Ch úa đến cứu chuộc trần gian. Hơn nữa, trong dòng sông Gio-đan, người đã làm phép rửa cho Ðấng thiết lập bí tích thánh tẩy để thánh hoá mọi người. Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Ðức Kitô. Vì thế, cùng với Triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con, chúng con đang cử hành bí tích Thánh Thể để kính nhớ ngày thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết. Xin cho bí tích này vừa giúp chúng con ca tụng việc kỳ diệu Chúa đã làm, vừa đem lại cho chúng con niềm vui được hưởng nhờ ơn cứu độ. Chúng con cầu xin …

Bông Hoa Cầu Nguyện: Inoruhana

???? Gợi ý suy niệm

Ngày sinh nhật của một người lại dẫn đến cái chết của một người khác.
Nếu sự kiện xảy ra đúng như truyền thống mà Máccô nhận được và ghi lại
thì thật là khủng khiếp.
Ai có thể tưởng tượng nổi chuyện trong bữa tiệc sinh nhật của Hêrôđê,
một cô bé dám bưng mâm, trên có cái đầu vừa bị chặt của một người,
máu còn chảy ròng ròng, mắt đang nhắm hay mở?
Cô bưng và vui vẻ trao cho mẹ cô.
Mẹ cô sẽ bưng và trao cho ai cái đầu của Gioan, người mà bà căm ghét?
Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho ta một số kinh nghiệm của Hêrôđê.
Trước hết là kinh nghiệm bị giằng co giữa cái tốt và cái xấu.
Hêrôđê Antipas đã bắt ông Gioan tẩy giả và xiềng ông trong ngục.
Lý do vì Gioan đã cản trở cuộc hôn nhân sai trái của ông với Hêrôđia.
Dầu vậy Hêrôđê vẫn biết Gioan là người công chính thánh thiện,
vẫn sợ ông và che chở ông khỏi sự trả thù của Hêrôđia (cc. 19-20).
Hêrôđê còn lương tâm khi ông thích nghe Gioan nói, dù rất bối rối khi nghe.
Kế đến là kinh nghiệm về sự thiếu chín chắn của Hêrôđê khi thề hứa.
Cái gì đã xui khiến ông nói câu dại dột này với cô bé Salômê:
“Con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được” (c. 23)?
Bầu khí cuồng nhiệt của bữa tiệc sinh nhật, hay điệu vũ đẹp mê hồn,
hay rượu đã ngà ngà say, hay muốn chứng tỏ mình đầy quyền lực?
Hay sự cộng hưởng của mọi yếu tố trên?
Có những lời nói vội vã mà sau đó ta phải hối tiếc và trả giá.
Cuối cùng là kinh nghiệm về sự mất tự do trước khi quyết định.
Khi cô bé xin cái đầu của Gioan, Hêrôđê hẳn đã sửng sốt ngỡ ngàng.
Ông buồn hết sức vì mình đã lỡ thề hứa như vậy (c. 26).
Ông có thể rút lại lời đã nói không? Dĩ nhiên là có.
Nhưng nỗi sợ đã khiến ông không dám làm.
Sợ từ chối cô bé, làm cho cô buồn và mẹ cô nổi giận,
sợ bị mang tiếng là nuốt lời trước mặt bá quan văn võ.
Nói chung ông sợ mất danh dự của mình, mất thiện cảm của người khác.
Bởi vậy, dù Hêrôđê thấy việc giết Gioan là điều sai trái,
ông vẫn không dám xin rút lại lời thề thiếu suy xét của mình.
Cần can đảm để giữ lời hứa, nhưng có khi cần can đảm hơn để không giữ.
Danh dự hão của Hêrôđê được mua bằng máu của một vị ngôn sứ lớn.
Hêrôđê đã can dự vào cái chết của Gioan.
Ông chịu áp lực từ khách dự tiệc và mẹ con Hêrôđia.
Philatô đã can dự vào cái chết của Đức Giêsu.
Ông này chịu áp lực từ dân chúng và các thượng tế.
Cả hai ông đều không có tự do, không có can đảm để tha cho người vô tội.
Cả hai ông đều nghĩ đến mình, cái ghế của mình, danh dự của mình.
Quyền lực được sử dụng như bạo lực, khiến người lành phải chết oan.
Chúng ta xin cho mình luôn có tự do, để mọi quyết định phù hợp với ý Chúa.

(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

???? Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
sám hối không phải là điều dễ dàng,
bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn
để nhận mình lầm lỗi.
Chúng con ngỡ ngàng
khi thấy Chúa là Đấng vô tội
mà lại đứng chung với các tội nhân,
chờ Gioan ban phép Rửa.
Chúa đã muốn nên bạn đồng hành
với phận người mỏng dòn yếu đuối chúng con.
Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh
lối nghĩ và lối sống của mình,
tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng,
thành thật để khỏi tự dối mình.
Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải,
dám đi đến những hành động cụ thể,
và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau.
Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con
niềm vui của Giakêu,
hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến.

(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

1 comments

 1. MẾN YÊU HẰNG NGÀY
  Thứ 7, 29-08-2020 (Mc 6,17-29)

  SUY NIỆM
  Bạn tìm kiếm niềm vui của ai?
  Vua Hê-rô-đê, người đàn ông quyền lực và giàu có nhất miền Giu-đê-a, ông ta có mọi thứ ông muốn, ngoại trừ một lương tâm trong sạch và bình an trong Chúa. Vua Hê-rô-đê rất kính trọng và sợ Gio-an Tẩy Giả vì Ngài là một nhà tiên tri vĩ đại và là đầy tớ trung thành của Thiên Chúa. Tuy vậy, Gio-an đã không sợ khi quở trách Hê-rô-đê vì mối quan hệ loạn luân của anh ta với vợ của anh trai mình. Gio-an bị giam giữ trong tù vì sự ghen tuông của bà Hê-rô-đi-a. Vua Hê-rô-đê, vì sự thúc đẩy cũng như mong muốn làm hài lòng gia đình và bạn bè của mình, đã chặt đầu Gio-an.
  Tại sao Hê-rô-đê lại đưa Gio-an đến cái chết khi ông biết Ngài là một người “công chính thánh thiện”? Sức mạnh và sự ảnh hưởng của Hê-rô-đê đã sai lầm một cách trầm trọng. Ông thiên về việc làm hài lòng người khác và kết bạn giao du hơn là làm những điều đúng đắn và công thẳng trong mắt Thiên Chúa. Ông vững vàng đứng về phía những điều sai trái trong khi biết đâu mới là điều đúng đắn. Tuy nhiên, sự vững vàng ấy chỉ càng cho thấy sự yếu đuối và hèn nhát của ông.

  Chúa là nguồn an ủi và là sức mạnh của chúng ta

  Đâu là nơi mà bạn có được sức mạnh của ý chí và trái tim để chọn điều đúng đắn cũng như khước từ những điều sai trái và tội lỗi? Chúa Giê-su ban sức mạnh và lòng can đảm cho những người khiêm tốn thừa nhận sự phụ thuộc của họ vào Người. Chúa biết những bản ngã của chúng ta hơn chúng ta biết về mình. Ngài tẩy sạch cũng như chữa lành cho những ai cầu xin lòng thương xót và sự tha thứ từ Ngài. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta tìm thấy chính mình thì Thiên Chúa đều ở đó để hướng dẫn và chỉ bảo chúng ta. Bạn có tìm kiếm sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa không? Hãy tự vấn với niềm tín thác cậy trông và tin tưởng vào ân sủng của Thiên Chúa.

  Tình yêu của Chúa Kitô mạnh hơn cả sự chết

  Kể từ khi Gio-an Tẩy Giả tử vì đạo đến thời điểm hiện tại, vương quốc của Thiên Chúa đã phải chịu nhiều bạo hành và bắt bớ dưới bàn tay của những kẻ chống đối. Máu của các vị tử đạo Ki-tô giáo qua các thời đại đã làm chứng cho sự thật này. Chứng ngôn của các ngài về sự thật của Tin mừng cùng với sự sẵn sàng chịu đau khổ và hi sinh vì đức tin đã chứng minh sự chiến thắng hơn là nỗi thất bại vì Nước Chúa. Điều gì thúc đẩy niềm tin và sự can đảm của các ngài khi đối mặt với đau khổ, bắt bớ và hi sinh như vậy? Bởi vì các ngài biết và tin tưởng rằng: Không có gì trong thế giới hiện tại này có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Cha trong Chúa Giê-su Ki-tô (Rm 8,35-39).

  Sức mạnh để chứng tá tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô

  Điều gì cho chúng ta sức mạnh, sự táo bạo và lòng can đảm để chúng ta làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô cũng như sự thật của Tin Mừng? Chúa Thánh Thần lấp đầy chúng ta bằng lòng can đảm, tình yêu và sự táo bạo để làm cho Chúa Giêsu Kitô được biết đến và được yêu thương. Chúng ta không sợ những người chống lại Tin Mừng, bởi vì tình yêu của Chúa Giêsu Kitô mạnh hơn nỗi sợ hãi và sự chết. Tình yêu của Người chinh phục tất cả, ngay cả nỗi sợ hãi và sự rụt rè của chúng ta khi đối mặt với sự chống đối và bắt bớ. Chúng ta phải tin tưởng vào ân sủng và sự trợ giúp của Chúa trong mọi lúc. Bạn đã sẵn sàng để làm cho Chúa Giê-su được biết đến và được yêu thương, ngay cả khi phải chịu đau khổ vì Chúa và vì Tin Mừng? Bạn hãy cầu xin Chúa Giê-su ban cho bạn đầy sức mạnh và ân sủng của Chúa Thánh Thần.

  “Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin ban cho con đức tin, sự táo bạo và lòng can đảm để con đứng vững trong lẽ thật của Tin mừng cũng như không nao núng trong chứng ngôn về tình yêu và lòng thương xót của Người. Xin ban cho con niềm hy vọng và niềm vui trong lời hứa về sự sống đời đời với Vương quốc của Người.”
  —-//—–//—–
  Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

  Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/aug29.htm

  Trả lời

Viết một bình luận