Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Lễ thánh Gia Thất (31/12)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Lc 2, 30
Dẫn vào thánh lễ

Gia đình Thánh Gia cũng giống như bao gia đình khác. Mọi thành viên trong gia đình được mời gọi yêu thương nhau để nên một, theo hình ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa. Sở dĩ gia đình của Giu-se và Maria được gọi là Thánh Gia vì có sự hiện diện của Giê-su, Ngôi Lời Nhập Thể ở giữa gia đình. Gia đình Thánh này ngay từ đầu đã gặp trắc trở, rồi sau đó trải qua muôn vàn khó khăn đau khổ. Thế nhưng họ vẫn một lòng trung thành với giao ước mà họ đã kí kết với Thiên Chúa. Họ tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa và vâng phục Ngài trong mọi biến cố của cuộc sống hôn nhân. Điểm này giúp cho gia đình Thánh Gia trở nên mẫu gương hoàn hảo cho mọi gia đình.

Hôm nay chúng ta mừng Lễ Thánh Gia Thất. Nhờ sự nâng đỡ của Thánh Gia, chúng ta cầu nguyện cho các gia đình, cách đặc biệt cho gia đình của mình được nên thánh nhờ biết đặt Chúa Giê-su là trung tâm của đời sống gia đình.

Các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay khuyên chúng ta xây dựng các tương quan gia đình, chồng – vợ, cha mẹ – con cái, trong sự vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa và trong tương quan với tình yêu của Chúa Giê-su. Với tư cách là môt thành viên trong một gia đình, và trong tâm tình biết ơn Chúa, biết ơn nhau, chúng ta xin Chúa tha thứ những thiếu sót về bổn phận của mình trong đời sống gia đình, đế xứng đáng cử hành Thánh Lễ này.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

🌸 Bài đọc 1 (St 15,1-6 ; 21,1-3)

Một kẻ do chính ngươi sinh ra, mới thừa kế ngươi.

Bài trích sách Sáng thế

15 1 Hồi đó, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng : “Hỡi Áp-ram, đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi ; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.” 2 Ông Áp-ram thưa : “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì ? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Ê-li-e-de, một người Đa-mát.” 3 Ông Áp-ram còn nói : “Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi ; và một gia nhân của con sẽ thừa kế con.” 4 Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng : “Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi.” 5 Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán : “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán : “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó !” 6 Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.

21 1 Đức Chúa viếng thăm bà Xa-ra như Người đã phán, và Người đã làm cho bà như Người đã hứa. 2 Bà Xa-ra có thai và sinh cho ông Áp-ra-ham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. 3 Và ông Áp-ra-ham đã đặt tên cho đứa con mà bà Xa-ra sinh ra cho ông, ông đặt tên là I-xa-ác.

🌸 Đáp ca Tv 104,1-2.3-4.5-6.8-9 (Đ. c.7a.8a)

Đ.Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

1Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.
2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.

Đ.Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

3Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,
tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.
4Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

Đ.Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,
6hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,
con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !

Đ.Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

8Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,
nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !
9Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,
đã đoan thề cùng I-xa-ác.

Đ.Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

🌸 Bài đọc 2 (Dt 11,8.11-12.17-19)

Đức tin của ông Áp-ra-ham, của bà Xa-ra và của ông I-xa-ác.

Bài trích thư gửi tín hữu Do thái

8 Thưa anh em, nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. 11 Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín. 12 Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được.

17 Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-ra-ham đã hiến tế I-xa-ác ; dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. 18 Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo : Chính do I-xa-ác mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. 19 Quả thật, ông Áp-ra-ham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng.

Tung hô Tin Mừng Dt 1,1-2

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 2,22-40 )

Hài Nhi ngày càng lớn lên, đầy khôn ngoan.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. 24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :

29“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. 35 Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Lời nguyện giáo dân

Chủ tế: Gia đình Thánh của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse nêu gương nhân đức cho các gia đình Công Giáo. Chúng ta quyết noi theo và khẩn khoản cầu xin:

  1. Thiên Chúa muốn con người lắng nghe, và vâng theo Thánh Ý Ngài để được hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục trong Hội Thánh, luôn biết tương tác, đồng tâm nhất trí với nhau xây dựng Nước Chúa, luôn biết noi gương Thánh Gia, sống vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa trong mọi sự, bằng cách chu toàn sứ vụ mà Chúa giao phó, để các Ngài trở nên dấu chỉ của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa giữa trần gian. Chúng con cầu xin Chúa.
    Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
  2. Gia đình thánh gia là gương mẫu của mọi gia đình về đời sống yêu thương và cầu nguyện. Xin cho các gia đình trên thế giới, nhất là các gia đình trẻ luôn biết nhìn vào gương mẫu của đời sống Thánh Gia mà xây dựng gia đình mình trong tình yêu và ân sủng Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
  3. Thánh Giuse và Mẹ Maria với vai trò là người cha người mẹ của Gia Đình Thánh Gia, các Ngài luôn chăm lo gia đình bằng tình yêu thương, bằng gương sáng đời sống thánh thiện. Xin cho các bậc làm cha làm mẹ luôn giáo dục con cái mình trong tình yêu, trong đức tin để con cái luôn tìm thấy hạnh phúc trong gia đình của mình. Chúng con cầu xin Chúa.
  4. Hiện nay xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều gia đình đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân. Nạn sống thử, phá thai, ly dị và bạo hành trong gia đình vẫn đang hoành hành và gây đau khổ cho bao người, nhất là các trẻ thơ vô tội. Chúng ta thành tâm cầu xin cho mọi gia đình biết đặt Chúa Giê-su, Đấng đã hiến tế chính mình trên Thập Giá vì yêu thương nhân loại, làm trung tâm điểm cho đời sống hôn nhân, biết yêu như Chúa yêu và biết dâng lên Người tất cả mọi nỗi niềm trong cuộc sống. Chúng con cầu xin Chúa.
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước Tôn Nhan: vì lời Thánh Mẫu Ðồng Trinh và thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp, xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hoà. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Kinh tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Nhờ Người, mà hôm nay đã bừng sáng lên cuộc trao đổi làm cho chúng con được đổi mới. Vì khi Ngôi Lời của Chúa mặc lấy thân phận mỏng giòn của chúng con, thì loài người phải chết không những được hưởng vinh dự vĩnh cửu mà nhờ việc tham dự kỳ diệu ấy, Chúa còn cho chúng con được sống muôn đời.

Vì thế hiệp với ca đoàn các Thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:

Thánh! Thánh! Thánh! …

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Thánh Thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương Thánh Gia Thất, để sau đời khổ ải, được cùng Chúa Giêsu Kitô, Ðức Mẹ và thánh cả Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Gợi ý suy niệm

“Thứ bốn thì ngắm, Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh,
ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.”
Đức Mẹ đã muốn giữ Luật Chúa một cách nghiêm chỉnh.
Luật trong sách Lêvi (12, 2-8) đòi buộc người mẹ 40 ngày sau khi sinh con trai
phải lên đền thờ để được thanh tẩy và phải dâng lễ vật nữa.
Nếu không đủ khả năng dâng một con chiên và một bồ câu non
thì phải dâng một cặp bồ câu non hay một đôi chim gáy.
Ngày nay chúng ta không thể hiểu tại sao Đức Mẹ phải dâng lễ tạ tội
và phải được thanh tẩy sau khi sinh Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.
Tại sao việc sinh nở lại bị coi là ô uế?
Dù sao Mẹ Đấng Cứu Thế đã vâng theo Luật dạy.
Hơn nữa, cùng với thánh Giuse, Mẹ đã dâng Con cho Chúa trong đền thờ.
Điều này Luật không buộc, nhưng Mẹ đã làm vì lòng sốt sắng.
Thật ra để chuộc lại con trai đầu lòng,
chỉ cần trả cho tư tế gần 60 gam bạc (Ds 18, 15-16).
Mẹ sung sướng đem Con lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa
vì hơn ai hết Mẹ biết rằng Hài Nhi Giêsu này là quà tặng Chúa ban cho mình.
Dâng Con là nhìn nhận Con mình mãi mãi thuộc trọn về Chúa,
ở với Chúa và làm việc cho Chúa suốt đời,
dù mình đã chuộc Con về bằng một số bạc được ấn định theo Luật dạy.
Bài Tin Mừng hôm nay có 4 lần nói đến “Luật” (cc.23.24.27.39).
Về việc giữ Luật, Đức Maria đã không đòi một ngoại lệ hay đặc ân nào.
Hãy nhìn ngắm Thánh Gia lên đền thờ.
Một đôi vợ chồng nghèo bồng một đứa con còn rất nhỏ.
Ai có thể nhận ra đứa bé này là Đấng Kitô, là ơn cứu độ cho muôn dân?
Đó là cụ Simêon, một người đạo hạnh, luôn mong chờ điều Chúa hứa.
Hơn nữa cụ là người có Thánh Thần hằng ngự trên (c.25),
người được Thánh Thần linh báo (c. 26), và thúc đẩy lên đền thờ (c. 27).
Chính Thánh Thần làm cụ nhận ra điều mắt thường không thấy,
Và cụ sung sướng, mãn nguyện bồng Hài Nhi trên tay.
Cụ bà ngôn sứ Anna cũng nhận ra Đấng Cứu chuộc đến với mình.
Cụ là người đạo đức, ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa.
Cụ bà Anna đã công khai giới thiệu Hài Nhi cho những người chung quanh.
Để gặp được Chúa trong đời thường, chúng ta cần có lòng mong ngóng,
cần sống đời sống đẹp lòng Chúa và cần được Thánh Thần mách bảo.
(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

🌸 Cầu nguyện

Lạy Chúa,
xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu,
và trọn cả ý muốn của con,
cùng hết thảy những gì con có,
và những gì thuộc về con.
Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con,
lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa.
Tất cả là của Chúa,
xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.
Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng.
Ðược như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.

(Kinh dâng hiến của thánh I-Nhã)
(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

🌸 Gợi ý mục vụ (Ban MVPT)

CÔNG CHÍNH

“Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2,39-40)

*****

    Sống công chính, dù ở thời nào, đều được coi trọng và đánh giá cao. Một đời sống đức tin vững vàng, dù trải qua muôn vàn thử thách như ông bà Abraham và Sara, được Thiên Chúa kể là công chính (St 15,6). Một đời sống ngay lành, đêm ngày ăn chay cầu nguyện trong sự trông chờ Đấng cứu độ, cũng được kể là công chính và sùng đạo. Tất cả những phẩm chất này đều có thể gặp thấy nơi Thánh Gia.

I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc 1:

    Thiên Chúa hứa ban cho ông Abraham một dòng dõi phát xuất từ người con do chính ông sinh ra. Ông đã tin vào lời Thiên Chúa hứa nên Người kể ông là người công chính: sự công chính do lòng tin.

Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ qua việc tuyển chọn ông Abraham và từ đôi tay trắng, Chúa hứa ban cho ông một phần thưởng lớn lao (x. St 15,1). Thật vậy, khi được Thiên Chúa gọi mời, ông Abraham không có những yếu tố cơ bản và quan trọng của một gia đình được Thiên Chúa chúc phúc theo quan niệm của người Do thái: không con cái, không dòng dõi, không người kế thừa (x. St 15,2-3). Vậy mà ông vẫn ra đi theo lệnh của Thiên Chúa, dựa trên lời hứa của Người về một người thừa kế do ông sinh ra và một dòng dõi đông như sao trời, không thể đếm nổi (x. St 15,4-5).

    Cuộc ra đi của ông Abraham cho thấy sức mạnh lòng tin của ông Abraham và sự trung tín của Thiên Chúa trong việc thực hiện lời hứa. Thật vậy, ông Abraham hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa, dù ông không hề có bất kỳ dấu chỉ chắc chắn nào. Dẫu vậy, ông vẫn tin Thiên Chúa nên ông được Thiên Chúa kể là người công chính (x. St 15,6). Sự công chính của ông không vì ông đã lập được công trạng gì, nhưng nhờ thái độ tín thác mà ông được Thiên Chúa đáp lại bằng sự trung tín với lời đã hứa. Lời hứa của Thiên Chúa là một bảo đảm chắc chắn cho niềm hy vọng và lòng tin của ông: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Hr 11,1).

    Đức tin của ông Abraham là nền tảng quan trọng để Thiên Chúa thực hiện lời hứa khi Người viếng thăm bà Sara như đã phán, và làm cho bà như đã hứa, để bà sinh cho ông Abraham một người con trai khi ông đã già (x. St 21,1-2). Gia đình ông Abraham được Thiên Chúa chúc phúc, dòng dõi của ông có người thừa kế, phần thưởng lớn lao được trao cho ông theo như lời hứa của Thiên Chúa.

2. Bài đọc 2:

    Đoạn thư Hípri là một bài ca về đức tin của ông Abraham và bà Sara, đáp lại bằng sự trung tín thực hiện lời hứa của Thiên Chúa.

    Tác giả ba lần nhấn mạnh đức tin của ông Abraham và bà Sara. Thật vậy, nhờ đức tin mà ông Abraham đã vâng theo tiếng Thiên Chúa gọi mà ra đi đến một vùng đất mới và hoàn toàn xa lạ. Dù ông không biết mình đi đâu, chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng ông tin rằng Thiên Chúa sẽ định liệu cho ông một vùng đất và một dòng dõi làm gia nghiệp lâu dài (x. Hr 11,8). Hơn nữa, nhờ đức tin, ông Abraham sẵn sàng hiến tế người con một theo lệnh của Thiên Chúa. Đứng trước thử thách của đức tin và sự toan tính theo lý lẽ của con người, ông Abraham chọn vâng theo lệnh của Thiên Chúa, dù ông không thể hiểu được ý của Người. Sau nữa, nhờ đức tin, bà Sara đã mang thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao. Điều tưởng như không thể đối với con người thì Thiên Chúa đã làm cho bà, vì bà đã tin vào lời hứa của Người là Đấng hằng trung tín (x. Hr 11,11).

    Đáp lại đức tin của ông Abraham và bà Sara, Thiên Chúa ban cho ông bà một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được (x. Hr 11,12). Trong bối cảnh mà người ta quan niệm người công chính mới được ban cho đàn con nối dõi (x. Cn 20,7), còn sự hiếm muộn là điều tủi nhục (x. Lc 1,25), và không có con nối dõi là một sự tuyệt tự vì bị Thiên Chúa chúc dữ (x. G 15,34), thì ơn phúc về một đứa con trai trong tuổi già và một dòng dõi đông đúc quả là lớn lao vô cùng. Thiên Chúa có thể làm cho một người kể như đã chết rồi mà vẫn sinh ra một dòng dõi (x. Hr 11,12), một Thiên Chúa mà ông Abraham tin là “có quyền năng làm cho người chết trỗi dậy” (Hr 11,19). Thiên Chúa có thể làm cho sự sống vọt lên từ trong sự chết, làm cho cây già nua cằn cỗi sinh hoa trái, cho người son sẻ có con nối dõi. Quyền năng của Thiên Chúa đáp trả lòng tin của con người thật kỳ diệu biết bao.

3. Bài Tin mừng

    Sự kiện Đức Maria và thánh Giuse mang con trẻ Giêsu lên Đền thờ Giêrusalem để chu toàn những gì luật định và những gì xảy ra xung quanh sự kiện đó cho thấy hai cái nhìn khác nhau về vai trò của Thánh Gia trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

    Đối với Đức Maria và thánh Giuse, Chúa Giêsu là một đứa con được sinh ra trong gia đình Do thái như bao nhiêu đứa trẻ khác, nên cần thực hiện tất cả những gì lề luật qui định (x. Lc 2,22-24.27.39): Được dâng vào Đền thờ như một biểu tượng vì mọi con trai đầu lòng đều là thánh, dành riêng cho Chúa (x. Lc 1,35; Xh 13,2.12), và cũng cần phải chuộc lại (x. Xh 13,13.15); cũng như việc thanh tẩy người mẹ (x. Lv 12,2-5) và dâng của lễ như những người nghèo (x. Lc 2,24; Lv 12,6-8). Sau mọi nghi lễ, Đức Maria và thánh Giuse trở về và sống âm thầm tại làng Nadarét, nuôi dạy Hài Nhi Giêsu lớn lên vững mạnh, đầy khôn ngoan và được ân nghĩa cùng Thiên Chúa (x. Lc 2,39-40). Thánh Gia thật là một gia đình bình thường, tuân giữ những gì luật dạy, và chăm sóc, nuôi dưỡng con như bao gia đình Do thái đạo hạnh.

    Trái lại, đối với những người công chính và sùng đạo như ông Simêon và bà Anna, Hài Nhi Giêsu không chỉ là con ông bà Giuse và Maria bình thường, mà là Đấng Kitô của Đức Chúa, là Đấng cứu độ của muôn dân, là niềm an ủi và vinh quang của dân Israel và là ánh sáng cho dân ngoại (x. Lc 2,26-32). Hơn nữa, Người còn là duyên cớ cho nhiều người ngã xuống hay đứng lên, là dấu hiệu cho người đời chống báng (x. Lc 2,34). Người cũng là Đấng mà ông bà Simêon và Anna đã mong mỏi chờ đợi bấy lâu: Người là dấu chỉ của ơn cứu độ cho muôn dân, là dấu chỉ đáng để ông bà cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa (x. Lc 2,28.38).

    Thêm vào đó, Đức Maria không chỉ là một bà mẹ bình thường sống cuộc đời bình lặng, mà ngày kia sẽ chịu một nỗi đau lớn lao như lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn, để những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra (x. Lc 2,35). Lời ngôn sứ của ông Simêon và bà Anna vừa cho thấy sứ mạng lớn lao của Thánh Gia, vừa báo trước những sóng gió và thách đố mà các thành viên của Thánh Gia phải trải qua, để hoàn tất những gì mà Thiên Chúa đã định liệu.

    Thánh Gia vừa bình thường, giản dị, gần gũi như bao nhiêu gia đình nhân loại, nhưng cũng vừa vĩ đại và cao cả, vì đã trung thành đi theo đường lối nhiệm mầu của Thiên Chúa giữa lòng cuộc sống nhân sinh với bao thách đố và khó khăn. Qua Thánh Gia, Thiên Chúa cho thấy Người có thể làm những điều cao cả cho nhân loại nhờ sự cộng tác khiêm tốn và âm thầm của những con người bình thường.

II. GỢI Ý ÁP DỤNG:

1/ Câu chuyện của ông bà Abraham và Sara cho chúng ta hiểu rằng: thông qua đức tin của những con người trong gia đình nhân loại, Thiên Chúa khởi sự chương trình cứu độ của Người. Người vẫn tiếp tục hoàn tất chương trình đó, nhờ sự cộng tác và đức tin của những người nam và người nữ, trong những thời đại và hoàn cảnh khác nhau, cho đến tận cùng lịch sử. Bằng đời sống đức tin của mình, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi để trở nên một mắt xích trong công trình cứu độ mà Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện giữa cuộc sống hôm nay.

2/ Thư Hípri ca ngợi đức tin của ông Abraham và bà Sara như là tiêu biểu cho đời sống công chính. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông bà vẫn một lòng tín thác vào Thiên Chúa là Đấng trung tín. Ông bà sẵn sàng vâng theo lệnh truyền của Thiên Chúa, dù phải hiến tế đứa con một. Đối với ông bà, Thiên Chúa có những kế hoạch khôn dò cho những ai tin tưởng và phó thác nơi Người. Gia đình và dòng dõi ông Abraham được tiếp nối cách kỳ diệu nhờ lòng tin không hề thay đổi của ông. Liệu người Kitô hữu hôm nay có sẵn sàng đặt cuộc đời mình, gia đình mình trong bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, để Người tiếp tục làm những điều diệu kỳ qua chính đời sống đức tin của từng gia đình Kitô hữu!

3/ Câu chuyện Tin mừng vừa cho thấy hình ảnh một Thánh Gia bình thường, gần gũi như bao nhiêu gia đình khác, vừa cao cả và đầy ân nghĩa Chúa. Thánh Gia vĩ đại không chỉ vì trong gia đình đó có Chúa Giêsu là Đấng cứu độ mà muôn dân trông đợi, mà còn có Mẹ Maria và thánh Giuse là những người âm thầm, khiêm tốn và biết đón nhận mọi biến cố trong sự tín thác vào kế hoạch của Thiên Chúa. Mỗi gia đình Kitô hữu đều có thể gặp thấy hình ảnh của mình phản chiếu nơi Thánh Gia: vừa công chính, đạo hạnh, vừa tin tưởng và tín thác nơi Chúa, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách.

III. LỜI NGUYỆN CHUNG:

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha rất nhân từ đã muốn Con của Người sinh ra và lớn lên trong một gia đình thánh, để nêu gương và mời gọi các gia đình hãy trở nên cung thánh của sự sống, tình thương và luôn vâng phục ý Chúa. Chiêm ngắm Thánh Gia thất trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ Chúa, cộng đoàn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1. Thánh Giuse và Mẹ Maria đã đem Chúa Giêsu hiến dâng cho Thiên Chúa theo lề luật. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần của đại gia đình Hội thánh luôn đồng tâm nhất trí với nhau trong bổn phận thờ phượng Thiên Chúa và trở nên nhân chứng cho Người.

2. Đức Giêsu chính là ơn cứu độ của Thiên Chúa và là ánh sáng chiếu soi muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa luôn an ủi, nâng đỡ và hướng dẫn các gia đình trên khắp thế giới đang trải qua đau khổ hoặc bị khủng hoảng, để họ tìm được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

3. Cả ông Simêon và bà Anna đều chúc tụng Thiên Chúa và nói về Hài Nhi Giêsu. Chúng ta cùng cầu nguyện cho bậc làm cha mẹ trong các gia đình Công giáo biết quan tâm giáo dục đức tin cho con cái mình trong mọi hoàn cảnh, bằng một đời sống đạo hạnh gương mẫu.

4. Hài Nhi Giêsu lớn lên đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta không ngừng trưởng thành trong đức tin, bằng một đời sống gắn bó mật thiết với Chúa và nỗ lực thực thi công bình bác ái.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha toàn năng, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và ban xuống muôn ơn lành giúp các gia đình của chúng con trở nên những cộng đoàn thánh thiện và nhiệt tâm loan bao Tin mừng theo gương Thánh Gia thất xưa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận