Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được

Lc 1, 37
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (St 3,9-15.20))

Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà.

Bài trích sách Sáng thế

 9 Sau khi con người ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi : “Ngươi ở đâu ?” 10 Con người thưa : “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” 11 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi : “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng ? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không ?” 12 Con người thưa : “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.” 13 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà : “Ngươi đã làm gì thế ?” Người đàn bà thưa : “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” 14 Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn :

 “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất
 trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú.
 Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.
 15Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,
 giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ;
 dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”

 20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh.

🌸 Đáp ca Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 (Đ. c.1a)

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

2Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ;
3abNgười đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa
dành cho nhà Ít-ra-en.

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

3cdToàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
4Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

🌸 Bài đọc 2 (Ep 1,3-6.11-12)

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô

3Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
4Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.
5Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
6để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.
11Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự
theo quyết định và ý muốn của Người,
đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng
theo kế hoạch của Người,
12để chúng tôi là những người đầu tiên
đặt hy vọng vào Đức Ki-tô,
chúng tôi ngợi khen vinh quang Người.

Tung hô Tin Mừng x. Lc 1, 28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kính chào Đức Ma-ri-a, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người nữ. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 1,26-38)

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

 30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

 35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Mến yêu hằng ngày

 Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ của Ngài: “Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20,29b) Mẹ Maria đã được chúc phúc biết bao, vì Mẹ đã tin những điều Mẹ không thấy. Và Mẹ “có phúc lạ hơn mọi người nữ” bởi Mẹ đã dám thưa tiếng “xin vâng” trước kế hoạch của Thiên Chúa và hoàn toàn quy phục thánh ý Ngài trong suốt cuộc đời của Mẹ, dù là trong hành động hay lối suy nghĩ, dù là giữa khổ sầu hay lúc sướng vui.

 Ngày nay, có thể một số người trong chúng ta sẽ so đo rằng: “Mẹ Maria được sứ thần cho biết kế hoạch của Thiên Chúa nên Mẹ mới có thể thưa xin vâng như thế. Còn tôi, chẳng ai nói rõ ràng cho tôi biết kế hoạch của Thiên Chúa là gì, thì làm sao tôi có thể thưa xin vâng được?!” Tuy thế, bạn ơi, dù mỗi người chúng ta không được sứ thần truyền tin cách trực tiếp, nhưng chúng ta còn được hơn thế nữa, bởi chúng ta được chính Thiên Chúa ngỏ lời. “Làm thế nào mà điều ấy có thể xảy ra được?” hẳn nhiều người sẽ thắc mắc như thế. Thật vậy, bạn biết không, Thiên Chúa đã sai chính Con Một của Người, là Chúa Giêsu Ki-tô đến với chúng ta, để loan báo cho chúng ta biết về tình yêu thương và kế hoạch tốt đẹp của Người dành cho từng người chúng ta. Người đã ngỏ lời cách trực tiếp với chúng ta qua Lời Chúa và qua những biến cố hằng ngày, chỉ là chúng ta vẫn lựa chọn thờ ơ, giả vờ không biết hoặc chạy trốn tiếng gọi của Người mà thôi.

 Chúng ta cũng đừng bao giờ cho rằng Mẹ Maria có thể cất lên lời thưa xin vâng bởi Mẹ được “đầy ân sủng” hay vì Mẹ được chọn làm “mẹ Thiên Chúa”. Khi được mời gọi, Mẹ Maria cũng chỉ là một con người yếu đuối hữu hạn như ta, thậm chí mới chỉ là một thiếu nữ chưa đủ trưởng thành trong một xã hội đầy định kiến khắt khe. Thử hỏi, liệu Mẹ Maria có được ưu ái nào hơn ta trong việc nói lên lời thưa xin vâng trước kế hoạch của Thiên Chúa khi ấy không? Không! Tất cả những đặc ân của Mẹ, dù là ơn vô nhiễm nguyên tội, ơn đồng trinh trọn đời, ơn làm Mẹ Thiên Chúa, hay ơn hồn xác lên trời, đều được ban cho Mẹ sau khi Mẹ đã vâng phục thánh ý Chúa cách trọn hảo.

 Vậy điều gì đã giúp Mẹ Maria, khi mới chỉ là một thiếu nữ bé nhỏ, dám cất lời thưa xin vâng một cách phi thường như thế? Đó chính là đức tin. Vì tin nên Mẹ luôn cố gắng sống “đẹp lòng Thiên Chúa”, có “Đức Chúa ở cùng”. Và cũng vì tin nên Mẹ mới có thể phó thác và vâng phục cách tuyệt đối mà chẳng mảy may hoài nghi, bất kể đó là điều phi lý, vô thường đến thế nào đi chăng nữa.

 Thiên Chúa không bao giờ giao cho chúng ta một nhiệm vụ bất khả thi, có chăng chỉ là bất khả thi dưới cái nhìn và sức lực con người mà thôi. “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Mẹ Maria đã tin vào lời ấy, và Mẹ đã khiến cho điều không thể thành có thể, nhờ sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa. 

 Hôm nay, chúng ta hãy thinh lặng cầu nguyện để được nghe rõ hơn tiếng Chúa ngỏ lời về kế hoạch Người dành riêng cho mỗi người chúng ta. Đó có thể là lời xin vâng trước một căn bệnh hiểm nghèo hay một nỗi đau tan nát tâm can. Đó cũng có thể là lời xin vâng để bỏ đi một thói quen tội lỗi, rời xa một môi trường tiện nghi, hoặc đánh đổi một công việc lắm tiền. Xin Mẹ Maria luôn cầu bầu và đồng hành cùng chúng ta từng giây từng phút trong đời, để những chuỗi ngày đời ta là tiếng xin vâng liên lỉ mãi không thôi.

—–//——//——

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

🌸 Gợi ý suy niệm

Ngày 25-3-1858 tại Lộ Đức, Đức Mẹ lại hiện ra cho Bernadette,
một cô bé mười bốn tuổi, nhà nghèo, quê mùa.
Vào lần hiện ra thứ mười sáu, khi cô gặng hỏi tên của Bà đẹp,
Bà đã trả lời: Que soy era Immaculada Conception,
Ta là sự Thụ thai vô nhiễm.
Một câu trả lời khó hiểu và khó nhớ đối với một cô bé ít học.
Dĩ nhiên cô không hề biết rằng bốn năm trước đó,
Đức Piô IX đã công bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội.
Mừng lễ Đức Maria Vô nhiễm là mừng lễ một con người, một phụ nữ.
Thiên Chúa muốn Con Một của mình làm người trăm phần trăm,
nên cần tuyển một phụ nữ để sinh ra người Con ấy.
Maria chính là người được chọn, hoàn toàn như một ân huệ.
Khi chọn Maria, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ mọi sự tốt đẹp nhất có thể,
vì ơn gọi quá vĩ đại là làm Mẹ Con Thiên Chúa.
Maria được Thiên Chúa bao bọc và bảo vệ bằng ân sủng tuyệt vời.
Ngài cho Mẹ được hưởng trước công nghiệp của Người Con,
nên gìn giữ Mẹ khỏi vết nhơ của nguyên tội.
Mừng lễ Vô nhiễm là mừng lễ một con người, một phụ nữ,
ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai,
đã trọn vẹn và tuyệt đối nằm trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.
Khi nói Mẹ không nhiễm vết nhơ của nguyên tội
là chỉ mới nêu lên một khía cạnh có phần tiêu cực.
Theo Công Đồng Vaticanô II, từ giây phút hiện đầu tiên của cuộc sống,
Mẹ đã được rạng ngời một sự thánh thiện hoàn toàn độc nhất vô nhị.
Giáo Hội Đông Phương gọi Mẹ là Đấng toàn thánh (panagia).
Sự thánh thiện của Mẹ đã được sứ thần Gabrien diễn tả qua lời chào :
“Mừng vui lên, hỡi Đấng được đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà.”
Maria được Thiên Chúa ban đầy tràn ân sủng,
nghĩa là được Thiên Chúa yêu thương, và được đẹp lòng Thiên Chúa,
từ trước khi Mẹ nói tiếng Xin Vâng.
Nhưng ân sủng không bóp chết tự do và trách nhiệm.
Mẹ đã đáp lại tình yêu đó với sự mở ra không ai sánh bằng.
Tiếng Xin Vâng trên môi của cô thiếu nữ Maria
là cử chỉ đón lấy Đấng Cứu Độ vào đời mình, vào lòng dạ mình.
Maria đã suốt đời trung tín với tiếng Xin Vâng đầu tiên
bằng việc nói muôn tiếng Xin Vâng khác cho đến tận thập giá.
Những gì Mẹ Maria được hưởng, chúng ta cũng được chung phần.
Chúng ta cũng được chọn, được tẩy xóa tội nguyên tổ, được ban ơn.
Chúng ta cũng được mời gọi đáp lại bằng những tiếng Xin Vâng nho nhỏ.
Sống Mùa Vọng là để cho Con Thiên Chúa đi vào đời mình.
Như Đức Maria, chúng ta được mời gọi cưu mang Con Thiên Chúa,
làm cho Ngài lớn lên mỗi ngày và sinh Ngài ra cho thế giới.
Chúng ta cũng muốn cưu mang Giêsu với trái tim và cuộc đời vô nhiễm.
Xin Chúa cho chúng ta được chia sẻ ơn Vô Nhiễm giữa cuộc đời ô nhơ.

Cầu nguyện:

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,
xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ
tinh tuyền và trong ngần như dòng suối.
Xin ban cho con quả tim đơn sơ,
mau quên những nỗi buồn phiền.
Một quả tim hào hiệp dám hiến thân,
dịu dàng để cảm thông.
Một quả tim trung thành và quảng đại,
không quên ơn, không báo oán.
Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn,
yêu mà không mong được yêu lại,
hân hoan xóa mình đi
để Con của Mẹ có chỗ trong lòng người khác.
Một quả tim vĩ đại và bất khuất,
không khép lại trước những kẻ vô ơn,
không chán nản trước người lạnh nhạt.
Một quả tim khắc khoải
lo tìm vinh danh Chúa Giêsu Kitô,
quả tim mang vết thương vì yêu Ngài,
vết thương chỉ lành
khi được sống với Ngài trên trời. Amen.


Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận