Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương (tháng 6)

Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”

Lc 1, 46-47
Dẫn vào thánh lễ

 Hôm nay chúng ta mừng trọng thể lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời.

 Phụng vụ Lời Chúa nói về hai lần làm mẹ của Đức Trinh Nữ Maria: Lần Mẹ cưu mang Chúa Giê-su và lần Ngài sinh ra các tín hữu. Nơi Ðức Mẹ, chúng ta chiêm ngắm một gương mẫu đức tin tinh tuyền, đức cậy vững chắc, và đức mến vẹn toàn. Ngài xứng đáng làm Nữ Vương hiển vinh và là Mẹ Ðấng Cứu Thế.

 Trong hoàn cảnh của mình, mỗi tín hữu đều phải “sinh ra Ðức Kitô” cho thế gian. Đó cũng là chia sẻ số phận của người phụ nữ mang thai chuyển dạ trong Bài đọc I, trích sách Khải Huyền. Mặc dầu con trẻ vừa sinh ra đã chịu bắt bớ, khổ đau, nhưng Thiên Chúa gìn giữ Ngài an toàn. Ngài sẽ trở về với Thiên Chúa, và ban cho mỗi người chúng ta một nơi trú ẩn vững bền trong cung lòng Thiên Chúa và trong trái tim Mẹ Ngài.

 Chúng ta hãy sốt sắng dâng thánh lễ, xin Mẹ giúp chúng ta vững mạnh đức tin và biết sống khiêm nhường như Mẹ, để ngày càng nên giống Mẹ hơn.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn lẫn xác Ðức Ma-ri-a là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của Con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

???? Bài đọc 1 (Kh 11,19a ; 12,1-6a.10ab)

Có một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ

 11 19a Tôi là Gio-an, tôi thấy Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ.

 12 1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời : một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. 2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. 3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời : đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. 4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. 5 Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. 6a Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc ; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở. 10ab Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời :

 “Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,
 giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,
 và Đức Ki-tô của Người
 giờ đây cũng biểu dương quyền bính.”

???? Đáp ca Tv 44,10.11-12.16 (Đ. x. c.10b)

Đ.Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương
điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ô-phia.

10Hàng cung nữ, có những vì công chúa,
bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai,
trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy.

Đ.Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương
điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ô-phia.

11Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào,
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai,
quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.
12Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái,
hãy vào phục lạy : “Người là Chúa của bà.”

Đ.Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương
điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ô-phia.

16Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước,
vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.

Đ.Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương
điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ô-phia.

???? Bài đọc 2 (1 Cr 15,20-27)

Mở đường là Đức Ki-tô, rồi đến lượt những kẻ thuộc về Người.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô

 20 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. 21 Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. 22 Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống. 23 Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình : mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. 24 Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.

 25 Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. 26 Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, 27 vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô.

Tung hô Tin Mừng 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Đức Ma-ri-a được rước lên trời,
muôn vàn thiên sứ hoan hỷ mừng vui. Ha-lê-lui-a.

???? Tin Mừng (Lc 1,39-56)

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

Lời nguyện giáo dân

 Chủ tế: Chúa Giêsu không muốn thân xác tinh tuyền của Đức Maria phải chịu mục nát trong mồ, nên đã ban cho Mẹ đặc ân cao quý: đó chính là được lên trời cả hồn lẫn xác. Với niềm khao khát mai sau cũng được về trời cùng Mẹ, giờ đây chúng ta hãy thành tâm dâng lời cầu xin:

 1. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng“. Xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn nhận ra tình thương bao la của Thiên Chúa qua việc dẫn dắt đoàn chiên Chúa lữ hành về Quê trời, để các Ngài luôn biết sống thánh thiện, can đảm xông pha giữa bão táp trần gian, biết biến cuộc đời thành lời ca ngợi tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
 2. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Xin cho các nhà lãnh đạo biết dẫn dắt mọi người sống sự thật trong công bằng và bác ái. Và xin cho những người đang xả thân hoạt động trong lãnh vực đấu tranh cho công lý và nhân quyền, luôn kín múc được sức mạnh từ nơi Chúa, để họ luôn can đảm không lùi bước trước những bất công và đàn áp. Chúng con cầu xin Chúa.
 3. Bà Maria vội vã lên đường”. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa luôn gìn giữ, bảo vệ và đỡ nâng các nhà truyền giáo đang vất vả gieo hạt giống Tin Mừng trên khắp bờ cõi thế giới, đặc biệt nơi các miền truyền giáo hiểm nguy, để giữa bao thử thách và khó khăn của sứ mạng, họ luôn hăng say chu toàn bổn phận, không ngừng dấn thân và lên đường phục vụ, tất cả cho tiếng gọi từ trời cao. Chúng con cầu xin Chúa.
 4. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”. Xin cho mỗi người chúng ta đang tham dự phụng vụ hôm nay, đặc biệt các cá nhân hay hội đoàn nhận Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm bổn mạng, luôn biết sống khiêm tốn tín thác nơi Chúa theo gương Mẹ. Nhờ đó, họ cảm nghiệm được quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa trong từng ngày sống; và chỉ nơi Ngài mới phát xuất những điều kỳ diệu khi con người biết khiêm tốn cầu xin. Chúng con cầu xin Chúa.

  Lạy Chúa, chúng con thật hãnh diện vì có người mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Xin giúp chúng con biết noi theo gương Mẹ sống niềm tin- cậy- mến, để luôn chiến thắng bản thân và sự cám dỗ của ma quỷ, hầu xứng đáng được Chúa ban phần thưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Bông Hoa Cầu Nguyện: Inoruhana
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng kính để mừng Ðức Ma-ri-a hồn xác về trời. Vì lời Người cầu thay nguyện giúp xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa mến yêu và luôn luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Kinh tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Hôm nay, Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, được đưa về trời. Người là khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Chúa không muốn Người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì Người đã sinh hạ Con Chúa yêu quý, là Ðấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế, hiệp với các Thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, trong ngày lễ Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Ðức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

???? Gợi ý suy niệm

Trong ngày mừng lễ Đức Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác,
phụng vụ lại cho chúng ta chiêm ngắm một Đức Maria trong đời thường.
Lúc ấy Mẹ là một cô thiếu nữ, vượt đoạn đường dài hơn 100 cây số,
đi từ Galilê lên Giuđê, để thăm bà chị họ cao niên đang mang thai.
Bầu khí gặp gỡ là bầu khí của niềm vui.
Maria là người cất tiếng chào trước.
Tiếng chào ấy đã làm thai nhi Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ (c. 44)
và làm bà Êlisabét ngỡ ngàng chúc tụng tán dương (cc. 42-45).
Maria cũng hân hoan cất lời ngợi khen Thiên Chúa (cc. 46-47).
Bầu khí gặp gỡ là bầu khí của Thánh Thần.
Maria đầy Thánh Thần từ khi cưu mang Đức Giêsu (Lc 1, 35).
Êlisabét đầy Thánh Thần từ khi nghe Maria chào (Lc 1, 41).
Nhờ Thánh Thần, bà Êlisabét đã khám phá ra bí mật của cô em.
Cô có phúc hơn mọi phụ nữ, vì cưu mang người Con tuyệt vời (c. 42).
Cô còn có phúc vì dám tin điều Thiên Chúa nói (c. 45).
Chính Mẹ cũng nhận mình là người diễm phúc vì được muôn hồng ân (c. 48).
Đem Đức Giêsu đến nhà, thăm viếng, chào hỏi, ở lại, phục vụ:
đó là những điều Mẹ Maria đã làm cho bà chị họ ngày xưa,
và vẫn còn làm cho chúng ta hôm nay trên trời.
Mẹ được tôn vinh không phải để xa cách, mà để gần gũi với con người.
Đấng tự xưng là nữ tỳ của Chúa thì đã sống như nữ tỳ của nhân loại.
Lễ Đức Mẹ được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, nhắc chúng ta nhiều điều.
Lễ này nhắc chúng ta về thế giới của Thiên Chúa, về quê hương vĩnh cửu.
Chúng ta dễ bị hút xuống thế giới này, với vẻ đẹp và nỗi khốn cùng của nó.
Chúng ta loay hoay giải quyết không xong những vấn đề của trái đất,
vì quên nhìn nó từ trên cao và hướng nó về trời cao.
Lễ này cũng nhắc chúng ta về giá trị cao quý của thân xác.
Thân xác đi với ta suốt cả cuộc đời, chịu gian khổ và được tôn vinh với ta.
Chẳng thân xác nào gần Đức Giêsu bằng thân xác của Mẹ.
“Phúc cho người phụ nữ đã cưu mang Thầy và cho Thầy bú mớm.”
Tay Mẹ đã bồng ẵm Con từ Bêlem, qua Ai Cập, lên Đền thờ.
Tay Mẹ cũng đã ôm xác Con mình, được đưa xuống từ thập tự giá.
Mẹ sống bên Giêsu gấp mười lần thời gian các tông đồ sống bên Ngài.
“Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó” (Ga 12, 26).
Hơn ai hết Mẹ là người đã gắn bó phục vụ Đức Giêsu bằng cả cuộc đời.
Hơn ai hết Mẹ xứng đáng được ở bên Con cả hồn lẫn xác.
Lễ Mẹ Lên Trời là lễ của niềm hy vọng cho cả nhân loại.
Người Kitô hữu thêm xác tín về nơi mình sẽ đến.
Mẹ là người được hưởng trước những gì chúng ta sẽ được hưởng.
Dù cuộc đời người theo Chúa lắm gian truân và hy sinh,
nhưng kết thúc lại rất tươi và có hậu.
Lễ Mẹ Lên Trời, chỉ xin được yêu mến những sự bền vững trên trời,
và bớt bị mê hoặc bởi những điều chóng qua dưới đất.

(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

???? Cầu nguyện

Lạy Mẹ Maria,
khi đọc Phúc Âm,
lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường.
Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Đức Giêsu.
Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ.
Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.
Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng.
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.
Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi
âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong,
từ con người hay từ Thiên Chúa.
Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Đức Giêsu
trong mọi bước đường của cuộc sống.
Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa.
Có những con đường đầy máu và nước mắt.
Xin Mẹ dạy chúng con
đừng sợ lên đường mỗi ngày,
đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa
dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly.
Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu
để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ
đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

1 comments

 1. MẾN YÊU HẰNG NGÀY
  Thứ 7, 15-08-2020 (Lc 1,39-56)

  SUY NIỆM
  Thánh lễ hôm nay chúng ta mừng kính vị thế đặc biệt của Đức Trinh nữ Maria trong Giáo Hội. Mẹ được chọn làm Mẹ Chúa Giêsu, người Mẹ trần gian duy nhất của Ngài. Đặc ân này khiến Mẹ trở nên đặc biệt duy nhất, điều mà không phàm nhân nào có được.

  Cũng như lễ Phục Sinh của Chúa Giêsu, chúng ta cần đào sâu ý nghĩa ngày lễ mừng kính Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác hơn là chỉ dừng lại ở việc hiểu biến cố ấy đã xảy ra như thế nào. Có lẽ sẽ chẳng hữu ích gì khi chúng ta cứ cố hình dung biến cố ấy theo nghĩa đen rằng hồn và xác của Mẹ được đưa về trời liền ngay sau khi được chôn cất trong mồ ra sao.

  Khi nhắc đến hình ảnh “hồn xác lên trời”, Hội Thánh tin rằng: bởi phẩm hạnh cao trọng là Mẹ Thiên Chúa và bởi sự hiến dâng tất cả cho Thiên Chúa trong suốt cuộc đời, Mẹ Maria đứng đầu các phàm nhân trong việc được thông phần vinh quang của Thiên Chúa, cùng đích của tất cả những ai đã chết trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu Ki-tô, Con của Mẹ.
  Tất nhiên Mẹ cũng giống như chúng ta, hoàn toàn là một con người xác thịt phàm trần, tuy phẩm giá thấp hơn Chúa Con, nhưng Mẹ lại gần gũi với chúng ta hơn. Mẹ là một người trong số chúng ta, nhưng luôn dẫn đầu, là mẫu mực cho chúng ta về việc tôn thờ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Điều Mẹ có thể làm đó là chuyển cầu cho chúng ta, dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện cầu của con người thay cho chúng ta. Đây là điều mà các anh chị em ngoài Công Giáo không phải lúc nào cũng hiểu được, và thậm chí ngay cả người Công Giáo chúng ta, đôi khi qua những lời nói và việc làm, cũng gây nên những hiểu lầm sai lạc về vị thế của Mẹ.

  Bài Phúc Âm hôm nay kể về câu chuyện Mẹ đi thăm người chị họ của mình, bà Elizabeth, trong lúc cả hai đều đang mong chờ đứa con đầu lòng. Câu chuyện lý giải cho chúng ta rất nhiều về những yếu tố đã tạo nên vị thế của Mẹ trong Giáo Hội.

  Trước nhất, chúng ta thấy Mẹ Maria, đang cưu mang hài nhi Giêsu, vội vã lên đường đến gặp người chị em họ hàng của mình. Chúng ta cần lưu ý đến một chi tiết đáng quan trọng ở đây, đó là: cả Mẹ Maria và Chúa Giêsu đến thăm bà Elizabeth và con của bà, Gioan Tẩy Giả. Ngay từ trong bụng mẹ, Đức Giêsu đã cho thấy một thôi thúc mạnh mẽ của việc phục vụ người khác thay vì được phục vụ. Và Mẹ Maria cũng vậy, Mẹ cũng có một thôi thúc đến để phục vụ người khác.

  Khi nhận ra được vị trí đặc biệt của người em và cháu trai mà em mình đang mang, bà Elizabeth lòng ngập tràn Thánh Thần mà tung hô rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” Thật vậy, Mẹ là người phụ nữ duy nhất ở trần gian này được chúc phúc và được tuyển chọn để trở thành thân mẫu của Đức Vua – Đấng Cứu Độ. Trước niềm vinh dự đó, bà Elizabeth đã vỡ oà lên rằng: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” Trải nghiệm của bà Elizabeth cũng là trải nghiệm mà mỗi người chúng ta được cảm nếm mỗi ngày, và đặc biệt là trong thánh lễ, khi Thiên Chúa ngự đến viếng thăm chúng ta, cùng chia sẻ Lời, cùng bẻ bánh và nâng ly chúc tụng.
  Elizabeth cũng dành những lời tán dương cho em họ mình, người mà nay đã trở thành Mẹ của Đấng Cứu thế: “Em thật là có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Từ đây, chúng ta thấy một phẩm chất thứ hai rất tuyệt vời nơi Mẹ, đó là niềm tin tưởng và phó thác vào Chúa như lời mẹ đã nói “xin hãy làm cho tôi như lời Sứ Thần truyền.” Thậm chí ngay cả khi Mẹ vẫn chưa mường tượng được cụ thể mình phải làm gì, Mẹ vẫn thưa “xin vâng” một cách vô điều kiện, chấp nhận hiến dâng tất cả cho kế hoạch của Thiên Chúa.
  Hôm nay, chúng ta cùng chung vui với Mẹ và cùng hướng lòng đến ngày mà chính chúng ta cũng được hưởng niềm vui đó. Trong khi chờ đợi, chúng ta xin Mẹ nhớ đến chúng ta khi còn đang phải tiếp tục hành trình dương gian này, và cũng xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta trước mặt Chúa, để chúng ta có thể tiếp tục vững tin vào ơn gọi làm môn đệ trung thành của Ngài. Ước mong chúng ta cũng nhận ra được Thánh Ý Chúa trong mọi lúc, và giống như Mẹ, chúng ta cũng có thể thưa vâng một cách vô điều kiện theo ý muốn của Ngài.
  —-//—-//—–
  Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

  Trả lời

Viết một bình luận