♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu cho việc huấn luyện các tu sĩ và chủng sinh (tháng 5)

Lễ Chúa Kitô Vua (20/11)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng

Lc 23, 43
Dẫn vào thánh lễ

 Trong suốt năm phụng vụ, Giáo Hội lần lượt trình bày cho chúng ta những mầu nhiệm của Thiên Chúa trong chương trình cứu rỗi. Hôm nay, Giáo Hội muốn tóm tắt sứ điệp của năm phụng vụ bằng lễ kính Chúa Kitô Vua. Đó chính là sứ điệp cứu độ trong yêu thương và tha thứ.
 Phúc Âm hôm nay thuật lại cái chết thê thảm của Ðức Giêsu trên thập giá sau khi bị sỉ nhục, chế giễu. Ðây là một biến cố trớ trêu, soi sáng cho các linh hồn tôn phong Chúa là “Vua” và chấp nhận quyền tối thượng của Ngài trên cuộc sống mình. Quyền bính của Chúa là cứu giúp và giải thoát những người yếu đuối tội lỗi, những kẻ thua thiệt trong xã hội, biết ngước trông lên Ngài. Chính lúc Người bị đau khổ tột cùng, vẫn hứa ban ơn cứu rỗi cho tên trộm lành biết thống hối ăn năn và tin vào Chúa.
 Vậy chúng ta hãy sốt sắng dâng thánh lễ, xin Chúa Kitô làm Vua ngự trị tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta biết hoán cải, biết noi gương Ngài, suốt đời hy sinh phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Ðức Kitô là người Con Chúa hằng ưu ái, và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Ðấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

🌸 Bài đọc 1 (2 Sm 5,1-3)

Họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai

 1 Hồi đó, toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp vua Đa-vít tại Khép-rôn và thưa : “Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. 2 Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Đức Chúa đã phán với ngài : ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Ít-ra-en’.” 3 Toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp vua tại Khép-rôn. Vua Đa-vít lập giao ước với họ tại Khép-rôn, trước nhan Đức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en.

🌸 Đáp ca Tv 121,1-2.4-5 (Đ. x. c.1)

Đ.Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

1Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa !”
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
2cửa nội thành, ta đã dừng chân.

Đ.Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

4Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây,
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.
5Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.

Đ.Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

🌸 Bài đọc 2 (Cl 1,12-20)

Chúa Cha đã đưa chúng ta vào vương quốc Thánh Tử chí ái.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.

 12 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng.

 13 Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái ; 14 trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.

15Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,
16vì trong Người, muôn vật được tạo thành
trên trời cùng dưới đất,
hữu hình với vô hình.
Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng
hay là bậc quyền năng thượng giới,
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
nhờ Người và cho Người.
17Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.
18Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh ;
Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại,
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.
19Vì Thiên Chúa đã muốn
làm cho tất cả sự viên mãn
hiện diện ở nơi Người,
20cũng như muốn nhờ Người
mà làm cho muôn vật
được hoà giải với mình.
Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời.

Tung hô Tin Mừng Mc 11,9.10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng ta. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 23,35-43)

Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 35 Khi ấy, Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo : “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn !” 36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói : “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi !” 38 Phía trên đầu Người, có bản án viết : “Đây là vua người Do-thái.”

 39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” 40 Nhưng tên kia mắng nó : “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !” 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” 43 Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Lời nguyện giáo dân

 Chủ tế: Khi đặt toàn thể vũ trụ dưới quyền thống lĩnh của Đức Kitô, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Vậy chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện:

1. Triều đại của Chúa Kitô đã hiện diện trong Giáo Hội. Xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục luôn đầy ơn soi sáng, can đảm và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để khôn ngoan xây dựng và dẫn dắt Giáo Hội đến ngày thành toàn bình an trong Nước Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. “Vua Đavít ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia điều hành đất nước với lương tâm chân chính và lòng yêu nước – thương dân, để người dân được hưởng sự thịnh vượng và sống xứng với phẩm giá con người. Chúng con cầu xin Chúa.

3. “Nhờ máu Người đổ ra trên Thập giá, Thiên Chúa ban bình an cho muôn loài”. Xin cho các Kitô hữu đặc biệt là giới trẻ công giáo biết nỗ lực sống đức tin, Phúc Âm hóa tâm hồn và đời sống mỗi ngày, để được hưởng niềm vui cứu độ tại thế và vinh phúc Nước Trời mai sau. Chúng con cầu xin Chúa.

4. “Người đã đem chúng ta vào Nước Con yêu dấu của Người”. Trong những ngày cuối cùng của Năm Phụng Vụ này, chúng ta ý thức hơn về cùng đích của cuộc đời mình. Đó là con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa; nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình. Bước theo Chúa Ki-tô trên con đường thập giá, thì cũng sẽ bước với Người trong vinh quang Phục Sinh. Tạ ơn Chúa đã đưa chúng ta vào Nước Con yêu dấu của Người. Xin Chúa Giêsu Kitô mãi mãi là Vua của mỗi người chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa.

 Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua chiến thắng, là Vua hòa bình, là Vua yêu thương! Tất cả chúng con là của Chúa, và muốn thuộc về Chúa. Xin giúp chúng con ở đời này biết đặt niềm tin cậy vào Chúa, để mai sau được cùng Chúa hưởng vinh quang bất diệt trong nhà Chúa Cha, Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hoà giải của Ðức Kitô, và tha thiết van nài cho mọi dân, mọi nước, nhờ Người, được hiệp nhất và bình an. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Kinh tiền tụng

 Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con.
 Chúa đã xức dầu hoan lạc tấn phong Con Một Chúa là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hoà giải và tinh tuyền, người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, Người trao lại cho Chúa là Ðấng uy linh cao cả, một vương quốc vĩnh cữu và vô biên: vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an.
 Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Chúa vinh hiển và tung hô rằng:
 Thánh! Thánh! Thánh! …

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Ðức Kitô là Vua toàn thể vũ trụ, chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời: xin cho chúng con được mãi mãi cùng Người hưởng vinh quang thiên quốc. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Học hỏi Lời Chúa (Ban MVPT)

ĐỨC GIÊSU KITÔ – VỊ VUA CHẾT CHO THẦN DÂN ĐƯỢC SỐNG

“Nếu ông là vua dân Do Thái thì hãy cứu lấy mình đi!” (Lc 23,37)

I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc I (2Sm 5,1-3)

 Các chi tộc Israel trải qua hàng thế kỷ vẫn chưa định hình cho mình một mô thức chính trị rõ ràng. Vì thế, một ngày nọ, họ xin cho họ có một vị vua. Bài đọc 1 của ngày lễ hôm nay trình bày cho chúng ta việc Đavít, vốn đã là vua tại Khépron, thì nay chấp nhận làm vua trên các chi tộc miền Bắc (Israel), và như thế, ông trở thành vua của mọi chi tộc cả ở Israel và Giuđa.

 Nhưng chỉ không bao lâu sau đã xuất hiện những sự chống đối kịch liệt với nền quân chủ này trong Israel, nhất là từ phía các ngôn sứ, và như thế đã ứng nghiệm trước lời của Samuel, khi ông nhìn thấy qua việc dân chúng nài xin một vị vua sẽ có nguy cơ chối bỏ Giavê của họ (x. 1Sm 8,6-9). Cũng như các vị ngôn sứ sau này, Samuel đã mạnh mẽ xác quyết rằng dân Chúa không tôn thờ một vị thần minh của một quốc gia, như thần Baal của người Canaan hay thần Marduk của người Babylon, cũng không có chuyện các giai cấp xã hội giàu mạnh hơn bóc lột những người yếm thế. Việc chỉ trích chế độ quân chủ bắt nguồn từ việc xác tín rằng dân Chúa phải là một xã hội của những con người tự do và bình đẳng với nhau. Thế mà vua Đavít lại xây dựng cho mình một mô hình theo khuôn mẫu của một quốc gia trần thế, với binh lực hùng mạnh, áp đặt sưu cao thuế nặng và sự phân chia giai cấp giàu nghèo… Nhưng Kinh Thánh vẫn trung thành giữ vững lý tưởng về một cộng đoàn huynh đệ bình đẳng đúng theo bản chất là dân Thiên Chúa và chỉ nhìn nhận Giavê Thiên Chúa là Chúa của mình.

 Ở đâu có con người trị vì, ở đó sẽ có võ lực và binh đao; ngược lại, nơi đâu có Thiên Chúa trị vì, trật tự xã hội và hòa bình sẽ trổ sinh và tiến triển khởi đi từ sâu thẳm trái tim con người.

2. Bài đọc II (Cl 1,12-20)

 Đức Giêsu đã khai mở một triều đại mới và đã làm nổi bật giá trị một uy quyền mới. Thánh Phaolô gọi điều này là “vương quốc Thánh Tử chí ái”. Vương quốc của Đức Giêsu là vương quốc “giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm”, vì Người mang đến ánh sáng của chân lý Thiên Chúa. Uy quyền của Đức Giêsu không phải là một uy quyền đè bẹp hay giết chết kẻ thù, nhưng như là những hiệu quả của ơn cứu độ, Người đến mang lại ơn tha thứ tội lỗi, sự giao hòa với Thiên Chúa, và nhất là sự sống và phục sinh. Tất cả mọi uy quyền trần thế đều phải khuất phục dưới chân Người. Vì thế, với những ai tin vào Người, thì không thể không hiện hữu nơi Người, Đấng là đầu, là trưởng tử, là khởi nguyên của mọi sự.

 Với thánh Phaolô, triều đại của Đức Giêsu là triều đại mà trong đó, mỗi người được mời gọi làm ‘vua’, nghĩa là đạt được một sự tự do trọn vẹn, và tự do này có được nhờ việc kết hợp với Đức Giêsu, Đấng toàn năng, uy quyền nhưng không tìm kiếm tư lợi cho mình. Người cai trị với phẩm tính duy nhất là nguồn mạch tận cùng của sự sống và mời gọi con người tháp nhập vào trong sự sống vĩnh cửu ấy.

3. Bài Tin Mừng (Lc 23,35-43)

 Theo đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu bị đóng đinh và chịu sự nhục mạ phỉ báng với bảng hiệu “vua dân Do thái” được đính phía trên đầu Người. Làm sao có thể được xem là vua khi không thể tự cứu nổi bản thân mình? Đằng sau câu hỏi này giả định rằng một vị vua phải có khả năng tự bảo vệ và lo cho mình. Nhưng từ thập giá, chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Giêsu không như các vị vua trần thế: Người không tự bảo vệ cho mình, cũng không có một đảng phái chính trị nào cứu Người. Chức vị vua của Đức Giêsu thể hiện duy nhất qua việc “hiến dâng mạng sống mình cho người khác” để họ được sống trong tự do và yêu thương.

 Vì thế, tin Chúa Giêsu là vua có nghĩa là từ bỏ việc tìm kiếm lợi danh hay quyền uy trần thế, cũng như những sự phụ thuộc vào nó; tin Chúa Giêsu là vua còn có nghĩa bước vào trong vương quốc tự do của Người và dấn thân phục vụ và hy sinh cho người khác.

 Cùng chịu đóng đinh với hai tên gian phi, Chúa Giêsu bị xem là kẻ thù nguy hiểm của quyền lực nhân loại và họ muốn loại bỏ Người ra khỏi xã hội. Nhưng Người là Đấng vô tội, “không làm điều gì trái”, vì thế, Người đại diện cho những điều tốt đẹp bị khinh miệt và bị chối từ trong thế giới hôm nay.

 Tuy nhiên, cũng có cách thức để nhận ra Đức Giêsu là vua, đó là qua anh trộm lành. Anh này không xin Chúa bảo vệ mình trước cáo buộc nhân loại, nhưng tín thác vào uy quyền tốt lành của Chúa Giêsu: “Khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi”. Không ai biết tại sao anh trộm lành kết cục cuộc đời mình trên thanh gỗ giá gần Chúa Giêsu. Có lẽ anh ta cũng có một chút uy quyền nào đó để làm hại người khác và rồi anh ta đã đụng phải một uy quyền mạnh hơn có khả năng kết án chết với anh. Giờ đây, anh hiểu rằng chỉ có uy quyền của Đức Giêsu mới không bóp nghẹt, kết án hay dẫn vào lối chết, nhưng uy quyền này mới là uy quyền dẫn vào đường sống.

II. GỢI Ý SUY NIỆM

1. “Xin cho chúng tôi một vị vua”. Đó là lời kêu xin của dân Do Thái khi họ muốn tìm kiếm một vương quyền trần thế để rồi vương quyền đó chỉ mang lại cho họ những chia rẽ, bất công, bạo tàn và chết chóc. Cuộc đời tôi có bao giờ giống như những người Do Thái năm xưa, khi cũng muốn kiếm tìm những sức mạnh trần gian với những giá trị hão huyền của nó và cuối cùng bị rơi vào tâm thế lệ thuộc?

2. “Vương quốc Thánh Tử chí ái”. Thánh Phaolô hôm nay đã khai mở chúng ta về hình ảnh một vương quốc của Chúa Giêsu. Ngài không quảng diễn nó như là một thế giới xa lạ, thế giới bên kia, nhưng là một thực tại hiện hữu, trong đó, chúng ta được biến đổi và vì thế mà chúng ta cần phải cảm tạ Thiên Chúa. Là một thần dân trong vương quốc này, tôi được mời gọi điều gì để cho nước ấy “trị đến”?

3. “Vua dân Giuđa”. Với con mắt người đời, Đức Giêsu bị nhạo báng là một vị vua. Còn đối với tôi, Đức Giêsu là ai, Người có thật sự là vị vua? Và theo ý nghĩa nào? Là một môn đệ của Đức Giêsu, liệu tôi có can đảm trở thành ‘vua’ như Giêsu cho những anh chị em tôi?

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận