Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương (tháng 6)

Chúa Nhật XXX Thường Niên (B) (24/10)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

lòng tin của anh đã cứu anh

Mc 10, 52
Dẫn vào thánh lễ

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ. Ở bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giêrêmia tiên báo về một tương lai chan chứa niềm vui và hy vọng của dân Chúa. Thiên Chúa sẽ giải thoát dân khỏi đui, què, … và ký kết với dân một giao ước mới.
Tin Mừng hiện thực hóa lời tiên báo ấy nơi Chúa Giêsu, khi Người chữa lành anh mù Batimê đang ăn xin bên vệ đường ở thành Giêricô. Không niềm vui nào lớn hơn niềm vui vì được thấy Chúa. Hơn thế nữa, anh mù này sau khi được nhìn thấy ánh sáng, đã đi “theo Chúa trên con đường Người đi”.
Chúa Giêsu cũng là Vị Thượng Tế tối cao theo phẩm trật Melkisêđê mà bài đọc hai đề cập tới. Vị Thượng Tế ấy có khả năng cảm thông với mọi yếu đuối và thống khổ của ta. Người đã dùng cả mạng sống để đền tội thay ta. Nhờ đó, ta được chứa chan niềm vui và hy vọng.
Để nhận ra công trình cứu chuộc kỳ diệu của Thiên Chúa, xin Người mở mắt đức tin chúng ta và sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

🌸 Bài đọc 1 (Gr 31,7-9)

Kẻ đui, người què, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa về.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a

7Đức Chúa phán thế này : Reo vui lên mừng Gia-cóp,
hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân !
Nào loan tin, ca ngợi và công bố :
“Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en !”
8Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về,
quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất.
Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ :
tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo.
9Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi,
Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng,
dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng,
trên đó chúng không còn vấp ngã.
Vì đối với Ít-ra-en, Ta là một người Cha,
còn đối với Ta, Ép-ra-im chính là con trưởng.

🌸 Đáp ca Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.3)

Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

1Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
2abVang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

2cdBấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !”
3Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

4Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.
5Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

6Họ ra đi, đi mà nức nở,
mang hạt giống vãi gieo ;
lúc trở về, về reo hớn hở,
vai nặng gánh lúa vàng.

Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

🌸 Bài đọc 2 (Hr 5,1-6)

Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri

 1 Thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. 2 Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối ; 3 mà vì yếu đuối, nên vị thượng tế phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. 4 Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đã được gọi. 5 Cũng vậy, không phải Đức Ki-tô đã tự tôn mình làm Thượng Tế, nhưng là Đấng đã nói với Người : Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con, 6 như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác : Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.

Tung hô Tin Mừng x. 2 Tm 1, 10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Mc 10,46-52)

Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

 46 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 49 Đức Giê-su đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Lời nguyện giáo dân

Chủ tế: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Cảm tạ hồng ân cứu độ của Chúa, chúng ta tin tưởng dâng lời nguyện xin:

1. “Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục trong chức vụ tư tế đang ngày đêm miệt mài chăm sóc đàn chiên của Chúa, luôn được ơn vững mạnh, luôn là những tôi tớ trung thành, chu toàn sứ vụ cao cả Chúa đã ủy thác nơi các ngài. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. “Thưa Thầy: xin cho tôi nhìn thấy được”. Xin cho những ai đang sống trong tội lỗi được ơn thành tâm hối cải, rời bỏ lối sống cũ, biết khao khát tìm đến Chúa Giêsu là sự sống và ánh sáng thật duy nhất. Chúng con cầu xin Chúa.

3. “Đức tin của anh đã cứu chữa anh”. Chúng ta cầu xin Chúa ban thêm sức mạnh, ủi an những anh chị em đang trong đau khổ, bệnh tật, để khi được nâng đỡ bởi ơn Chúa họ luôn can đảm vượt qua mọi thử thách. Chúng con cầu xin Chúa.

4. “Tức khắc anh ta nhìn thấy được và bước đi trên con đường Người đi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn luôn là những Kitô hữu gương mẫu đích thực, phản chiếu ánh sáng tình yêu của Chúa trong chính môi trường sống và làm việc của mình. Chúng con cầu xin Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phục, và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Kinh tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.
Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ơn thiêng của bí tích chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Gợi ý suy niệm

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận