0

DẪN VÀO THÁNH LỄ  

Tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào” (Ga 10, 10).

Chúa Nhật hôm nay còn được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-su, Vị Mục Tử Nhân Lành, sẵn sàng hiến thân mình để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Đồng thời cũng nhân dịp này, Giáo Hội cũng muốn mỗi người chúng ta thêm lời cầu nguyện cho ơn gọi linh mục – tu sĩ, để Giáo Hội ngày càng có thêm nhiều mục tử biết sống theo mẫu gương Chúa Giêsu.

Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi” (Ga 10, 9).

Là đàn chiên của Chúa, chúng ta nguyện xin Chúa Thánh Thần soi dẫn chúng ta và các mục tử trong Giáo Hội biết đi qua Cửa đích thực dẫn vào ơn cứu độ, đó là Ðức Kitô; sẵn sàng từ bỏ mọi cám dỗ hưởng thụ ích kỷ để theo chân Chúa Kitô trên con đường tự do và tràn đầy sức sống.

Ca nhập lễ Tv 32,5-6

Tình thương Chúa chan hoà mặt đất,
Lời Chúa sáng tạo chín tầng trời. Ha-lê-lui-a.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ðức Kitô, vị Mục Tử oai hùng của chúng con, đã khải hoàn tiến vào thiên quốc; xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mọn cũng được theo gót Người vào chung hưởng hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn thuở muôn đời.

Bài đọc 1 Cv 2,14a.36-41

Thiên Chúa đã đặt Đức Giê-su làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ

14a Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói với dân chúng rằng : 36 “Toàn thể nhà Ít-ra-en phải biết chắc điều này : Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.”

37 Nghe thế, họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phê-rô cùng các Tông Đồ khác : “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì ?” 38 Ông Phê-rô đáp : “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội ; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. 39 Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi.” 40 Ông Phê-rô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói : “Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ.” 41 Vậy những ai đã đón nhận lời ông, đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo. 

Đáp ca Tv 22,1-3a.3b-4.5.6 (Đ. c.1)

Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

1Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
2Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành3avà bổ sức cho tôi.

Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

3bNgười dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.
4Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

5Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

6Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Bài đọc 2 1 Pr 2,20b-25

Anh em đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ

20 Anh em thân mến, nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban. 21 Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. 22 Người không hề phạm tội ; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. 23 Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình. 24 Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. 25 Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em.

Tung hô Tin Mừng Ga 10,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Ga 10,1-10

Tôi là cửa cho chiên ra vào.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” 6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

7 Vậy, Đức Giê-su lại nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.”

Lời nguyện giáo dân

Chủ tế: Đức Kitô là Mục tử tốt lành, đã tự nguyện hiến thân cho đoàn chiên. Chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện cho những người đã hoặc đang bước theo ơn thiên triệu nhiệt tâm phục vụ đoàn chiên Chúa trao:

  1. Tôi chính là Mục tử nhân lành”. Xin cho Thiên chức Tư tế đời đời Thiên Chúa đã ban cho hàng phẩm trật trong Hội Thánh luôn là hình ảnh sống động của vị Mục Tử Nhân Lành, là chính Chúa Ki-tô, để các ngài dẫn dắt đoàn chiên như lòng Chúa mong ước.
  2. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”. Xin cho những người chưa nhận biết Chúa và những người lầm lạc nghe được tiếng Chúa qua lời rao giảng của Hội Thánh, hầu họ được qui tụ về đoàn chiên duy nhất dưới cờ thập giá của Chúa Giê-su Ki-tô.
  3. Loan báo Tin Mừng Phục sinh vẫn là lời mời gọi khẩn thiết. Xin cho có nhiều người trẻ trong Giáo Hội hoàn vũ, cách riêng cho giới trẻ đang hiện diện xung quanh chúng ta biết đáp trả tiếng Chúa mời gọi cách trung thực và quảng đại, dấn thân cho việc loan báo Tin Mừng vì “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.
  4. Chúng ta sẽ nên giống Người vì Người thế nào chúng ta sẽ thấy Người như vậy”. Xin cho mỗi thành viên đang hiện diện trong Thánh lễ hôm nay, luôn kết hợp mật thiết với Chúa, và thực hành lời Chúa cách cụ thể trong cuộc sống hằng ngày, hầu trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô, sẵn sàng chờ ngày Chúa trở lại trong vinh quang.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin …

Kinh tiền tụng

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong đêm (ngày, mùa) cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Ðức Ki-tô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Nhờ Người con cái sự sáng được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa Nước Trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của Người, chúng con khỏi phải chết, và trong sự sống lại của Người, chúng con được phục sinh.

Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh! …

Ca hiệp lễ

Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại,
chính Người đã thí mạng vì con chiên,
và chịu chết vì đoàn chiên của Người. Ha-lê-lui-a.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là mục tử nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã được Chúa cứu chuộc bằng máu châu báu của Ðức Giêsu Kitô. Cúi xin Chúa giờ đây thương đoái, dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ Nước Trời. Chúng con cầu xin …

Suy niệm

Mục Tử Nhân Lành

Chúa Nhật IV Phục Sinh còn được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm vị Mục Tử Nhân Lành. Nhờ đó, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở nên những người nhân lành đối với nhau theo gương Chúa Giê-su.

Trước hết, trong Cựu Ước, dân Do Thái thường dành tước hiêu mục tử này cho Thiên Chúa. Ngài chính là người mục tử đã dẫn dắt họ qua biển Đỏ, qua sa mạc, nuôi dưỡng họ, đồng hành với họ trên suốt hành trình tiến vào miền đất hứa tràn trề sữa và mật. Ngài luôn ở giữa dân Ngài để chia sẻ với họ những buồn vui gian khổ, chiến đấu với họ trong những cuộc lữ hành.

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giê-su cũng đã tự sánh ví mình như người mục tử nhân lành. Thế nào là một mục tử nhân lành? Chính Chúa đã phác họa hình ảnh mục tử bằng ba vẻ đẹp. Thứ nhất là ân cần chăm sóc các chiên của mình. Thứ đến là hiểu biết từng con chiên mình. Cuối cùng là sẵn sàng hy sinh, dấn thân phục vụ để chiên được sống và sống dồi dào. Ba vẻ đẹp trên đây đều nói lên vẻ đẹp duy nhất của Thiên Chúa, thật gần gũi và giàu lòng thương xót. Đó là tình yêu thương hoàn toàn cá vị, đầy kiên nhẫn và hy sinh.

Chúa Giêsu đưa ra khuôn mẫu mục tử nhân lành là chính Chúa. Cả cuộc đời không tìm an nhàn cho bản thân. Ngài dong duổi gió bụi để tìm từng con chiên lạc đưa về ràn. Vì sự sống của đàn chiên, Ngài sẵn sàng đối phó với sự dữ để bảo vệ đàn chiên. Ngài đã chấp nhận cái chết để đàn chiên được sống.

Đó cũng là mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta đều là mục tử của Chúa khi chúng ta có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ anh em mình. Mỗi người chúng ta đều phải có trách nhiệm trước sự an nguy của đồng loại. Mỗi người chúng ta đều có bổn phận đẩy lùi sự dữ đang hoành hành trong môi trường sống của chúng ta. Không ai được phép bàng quan trước sự dữ đang bủa vây gia đình, xóm làng của mình. Không ai được phép vô trách nhiệm trước bữa no bữa đói của cha mẹ, con cái hay hàng xóm láng giềng. Nếu mỗi người chúng ta đều biết sống có trách nhiệm với anh em thì dòng đời này sẽ bớt đi những trái ngang, sẽ vơi đi những giọt nước mắt buồn đau, tủi hờn. Nếu mỗi người chúng ta đều biết đưa vai gánh đỡ gánh nặng cho anh em, và biết dùng đôi vai làm điểm tựa nâng đỡ anh em, thì cuộc đời này sẽ là một thiên đàng mà con người đang hưởng nếm những giây phút ngọt ngào nhất của tình người, của hạnh phúc yêu thương.

Hôm nay cũng là ngày Giáo hội dành riêng cách đặc biệt để cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Giới trẻ hôm nay không thiếu lòng quảng đại, không thiếu lý tưởng và những ước mơ cao cả. Tuy nhiên, họ cần có ai đó giúp họ gặp được Đức Giêsu, say mê con người Ngài, và chia sẻ nỗi bận tâm của Ngài về thế giới. Họ cần có ai đó giúp họ nghe được tiếng kêu của bao người đói khát chân lý và công lý, giúp họ cảm nhận được bổn phận lớn lao là xây dựng trái đất thành mái ấm yêu thương. Giới trẻ cần những người thầy, người bạn dám sống điều mình tin giữa muôn vàn khó khăn và giúp họ đứng vững trước cơn lốc của cám dỗ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những mục tử có trái tim thuộc trọn về Chúa, nên cũng thuộc trọn về con người. Xin cho chúng con những mục tử có trái tim biết yêu bằng tình yêu dâng hiến, một trái tim đủ lớn để chứa được mọi người và từng người, nhất là những ai nghèo khổ, bị bỏ rơi. Xin cho chúng con những mục tử biết cầu nguyện, có tình bạn thân thiết với Chúa để các ngài giới thiệu Chúa cho chúng con. Xin cho chúng con những mục tử thánh thiện, có thể nuôi chúng con bằng tấm bánh thơm tho, tấm bánh Lời Chúa và Mình Chúa. Cuối cùng, xin cho chúng con những mục tử có trái tim của Chúa, say mê Thiên Chúa và say mê con người, hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên và dẫn đưa chúng con đến với Chúa là Nguồn Sống thật.

ST

Chúa nhật IV Phục Sinh – Chúa Chiên Lành
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *