Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương (tháng 6)

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (A)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly
Dẫn vào thánh lễ

 Chính nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, mà chúng ta biết được Thiên Chúa có Ba Ngôi. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin Ki-tô giáo. Đây cũng là mầu nhiệm Tình Yêu, mà thánh Gioan đã tuyên xưng: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8). Yêu là ra khỏi chính mình để hướng về người khác. Yêu là chấp nhận sự khác biệt của nhau. Yêu nhau là muốn nên một với nhau. Như thế chỉ trong tình yêu, chúng ta mới có thể hiểu: tự bản chất, Thiên Chúa không thể là một ngôi vị đơn độc. Chúng ta cũng có thể quan niệm mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi như một gia đình: Gia Đình Thiên Chúa. Gia đình tuy có ba thành phần khác nhau, song luôn luôn hiệp nhất với nhau. Yếu tố nòng cốt để có sự hiệp nhất trong gia đình chính là tình yêu.

 Các bài đọc hôm nay không cố gắng giải nghĩa Thiên Chúa Ba ngôi là gì, nhưng đơn giản chỉ tỏ lộ Ngài hoạt động thế nào. Bài trích sách Xuất hành cho thấy Thiên Chúa là Đấng “nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34,6). Phúc Âm thánh Gioan nói rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì được sống đời đời” (Ga 3,16). Vì thế, Thánh Phaolô trong bài đọc II mời gọi chúng ta: Hãy vui lên, hãy nên trọn lành, và hoà thuận với nhau, để được Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, ở cùng chúng ta (x. 2Cr 13,11).

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời chân lý và sai Thánh Thần, Ðấng thánh hoá muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

???? Bài đọc 1 (Xh 34,4b-6.8-9)

Đức Chúa ! Đức Chúa ! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi.

Bài trích sách Xuất hành

 4b Khi ấy, ông Mô-sê thức dậy và lên núi Xi-nai theo lệnh của Đức Chúa, tay mang hai bia đá.

 5 Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh Người là Đức Chúa. 6 Đức Chúa đi qua trước mặt ông và xướng : “Đức Chúa ! Đức Chúa ! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín.” 8 Ông Mô-sê vội vàng phục xuống đất thờ lạy 9 và thưa : “Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài.”

???? Đáp ca (Đn 3,52.53-54.55-56 (Đ. c.52b))

Đ.Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

52Lạy Chúa, chúc tụng Ngài
là Thiên Chúa tổ tiên chúng con,
chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển.

Đ.Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

53Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang,
54chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng.

Đ.Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

55Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá
mà thấu nhìn vực thẳm,
56chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh.

Đ.Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

???? Bài đọc 2 2 Cr 13,11-13

Ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, tình thương của Chúa Cha, và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô

 11 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.

 12 Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi người thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh em.

 13 Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. A-men.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần
là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến,
xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Ha-lê-lui-a.

???? Tin Mừng (Ga 3,16-18)

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

 16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”

Lời nguyện giáo dân

Chủ tế: Chúng ta vừa tuyên xưng niềm tin Một Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Giờ đây cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện, chúng ta hướng lên Chúa Ba Ngôi để cầu xin phúc lành cho mọi người trong thế giới hôm nay.

  1. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh ngày càng yêu mến kết hợp mật thiết với Chúa và đồng tâm nhất trí với nhau, để hướng dẫn dân Chúa vào tình con thảo với Chúa Ba Ngôi, mà tìm được bình an và hạnh phúc cho tâm hồn.
  2. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là hình ảnh và nguồn cội tình yêu của gia đình. Xin cho các gia đình Công giáo hết lòng yêu mến, kết hợp với Chúa Ba Ngôi, trung thành sống lề luật và vâng theo thánh ý Chúa, hầu đạt tới hạnh phúc viên mãn Chúa hứa ban.
  3. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho Giáo hội Nhật Bản, cho tất cả những người đang gặp khổ đau và những ai đang đứng trước bước đường cùng, tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.
  4. Anh em hãy nên trọn lành, hãy đồng tâm nhất trí và hòa thuận với nhau”. Xin cho mỗi thành viên trong cộng đoàn chúng ta biết làm Dấu Thánh Giá cách ý thức hơn, hết lòng yêu mến Chúa và tuân giữ luật của Người, để Chúa Ba Ngôi là nguồn bình an và tình yêu luôn ngự trong gia đình và trong tâm hồn mỗi người chúng ta.
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này, để tỏ lòng thần phục suy tôn; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho chúng con được thêm lòng mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Kinh tiền tụng

 Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh ơn cứu độ cho chúng con.
 Cùng với Con Một Chúa và Chúa Thánh Thần, Chúa là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc nhưng trong Ba Ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Chúa ban, chúng con tin Chúa là Ðấng vinh hiển và chúng con cũng tin như thế về Con Chúa và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau. Vì thế, các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần ngợi khen Chúa và hàng ngày không ngớt lời ca tụng, đồng thanh tung hô rằng:

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, xin dùng ơn thiêng của bí tích này để chữa lành và bổ dưỡng chúng con, cho chúng con thoát khỏi mọi khuynh hướng xấu và bước đi vững vàng trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

???? Gợi ý suy niệm

Chúa Ba Ngôi, Mầu Nhiệm Tình Yêu

 Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi không những là tín điều chúng ta phải tin mà còn là mầu nhiệm phải sống để đạt được bình an và hạnh phúc ở đời này lẫn đời sau. Kinh Thánh Cựu Ước mặc khải về một Thiên Chúa duy nhất, Đấng tạo thành trời đất và muôn vật từ hư vô. Thiên Chúa không ở xa, nhưng luôn ở gần, yêu thương chăm sóc, dẫn dắt và bảo vệ dân Ngài trải qua muôn thế hệ. Đến thời Tân Ước, nhờ sự mặc khải của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người là Đức Giê-su, chúng ta biết rõ hơn về vị Thiên Chúa duy nhất đó. Ngài là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, mà thánh Gioan Tông Đồ gọi là Thiên Chúa Tình Yêu. Sau đó, các thánh giáo phụ đã đúc kết đức tin của người Ki-tô hữu dựa trên niềm tin vào Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha – Đấng Sáng Tạo, Chúa Con – Đấng Cứu Chuộc, cùng Chúa Thánh Thần – Đấng Thánh Hóa và Ban Sự Sống. Ba Ngôi tuy có những vai trò khác nhau nhưng cùng một bản tính, cùng một quyền năng, và nên một nhờ Tình Yêu.

 Kết thúc các Tin Mừng theo thánh Mat-thêu và Luca, chúng ta đều thấy hình bóng của Ba Ngôi Thiên Chúa, đồng hành với các môn đệ trên đường sứ vụ. Đặc biệt là Tin Mừng Mat-thêu, tác giả nêu đích danh Ba Ngôi Thiên Chúa: “Anh em hãy đi rao giảng muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.” (Mt 28, 19). Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giê-su thường xuyên mặc khải cho chúng ta nhận biết tương quan giữa Ba Ngôi Thiên Chúa: Cha-Con và Thánh Thần. Ngoài ra, các thư của Thánh Phao-lô cũng nhiều lần ám chỉ về Chúa Ba Ngôi. Cụ thể trong bài đọc II mà chúng ta vừa nghe hôm nay: “Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. A-men.” (2 Cr 13, 13).

 Sự hiệp thông và tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa là cội nguồn và là cùng đích của vũ trụ, của Giáo Hội và của mỗi người chúng ta. Tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa không đóng kín ở chính mình, mà lan rộng khắp vạn vật, nhân sinh. Là chi thể trong Thân Thể nhiệm mầu của Chúa Ki-tô, mỗi người chúng ta đang sống trong ân sủng của Chúa Giê-su, trong tình yêu của Chúa Cha và trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, chúng ta được bao bọc bởi tình yêu Chúa Ba Ngôi. Do đó, Chúa Ba Ngôi không còn là một lý thuyết xa vời, nhưng rất cụ thể, rất gần gũi với chúng ta như hơi thở, nước uống, khí trời… Ngài còn liên hệ mật thiết với chúng ta như liên hệ giữa vợ – chồng, cha mẹ – con cái. Chúng ta chỉ có thể hiểu được phần nào đó về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, khi chúng ta yêu thương nhau. Không thể nói về yêu nếu mỗi người tự cô lập mình và sống đơn độc. Không thể yêu nếu không ra khỏi chính mình để trao ban, tự hiến và sống trọn cho người mình yêu. 

 Một gia đình hay một cộng đoàn được liên kết bằng sợi giây yêu thương hiệp nhất chắc chắn sẽ có Chúa Ba Ngôi hiện diện, sẽ có vui mừng, hòa thuận và hạnh phúc. Nhưng tình yêu ở nơi con người chưa hoàn hảo vì còn chen lẫn nhiều ích kỷ, nghi ngờ và ghen ghét. Vì thế, con người còn phải thanh luyện cho tình yêu ngày càng thêm tinh tuyền, thêm quảng đại, thêm phong phú. Càng yêu thương con người càng nên giống Thiên Chúa. Càng quảng đại con người càng gần với trái tim Thiên Chúa. Càng quên mình con người càng tham dự vào sự sống Thiên Chúa.

 Cử hành Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta ngước nhìn lên Tình Yêu Thiên Chúa, là mẫu gương, là cùng đích của đời sống Ki-tô hữu, và xin ơn để mỗi ngày được hiệp nhất sâu hơn trong tình yêu Thiên Chúa, tình yêu đối với nhân loại cũng như đối với thiên nhiên.

???? Cầu nguyện

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận