Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Chúa Nhật III Mùa Vọng (17/12)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi

Ga 1, 23
Dẫn vào thánh lễ

Phúc Âm tuần này tiếp tục làm nêu bật hình ảnh Gioan Tẩy Giả, người dọn đường cho Đức Kitô. Ông giới thiệu Đấng Thiên Sai đến sau ông và đang hiện diện ở giữa nhân loại mà nhiều người không nhận biết. Ông làm phép rửa và kêu gọi mọi người sám hối để đón chào Chúa Kitô.

Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaia cũng giới thiệu cho chúng ta về Đấng Thiên Sai ấy. Người được xức dầu Thánh Thần, được sai đem Tin Mừng cho người nghèo khó và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa.

Giáo hội qua muôn thế hệ vẫn rao truyền sứ điệp của Chúa và kêu mời con cái đang lữ hành sống tinh thần hoán cải thống hối, như Thánh Phaolô, trong bài đọc 2, kêu mời các tín hữu Thêsalônica trung thành với ơn gọi Kitô hữu cho đến ngày Chúa lại đến lần thứ hai.

Theo truyền thống của Hội thánh, Chúa nhật hôm nay được gọi là Chúa nhật Vui Mừng. Chúng ta vui mừng vì ngày mừng lễ trọng sắp đến. Chúng ta vui mừng để chuẩn bị tâm hồn đón nhận hồng ân của Chúa qua Bí tích Hòa giải. Với tâm tình đó, chúng ta sốt sắng dâng thánh lễ, xin Chúa đến trong tâm hồn chúng ta và tâm hồn mọi người.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ Sinh Nhật Ðấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

🌸 Bài đọc 1 (Is 61,1-2a.10-11)

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a

1Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi,
vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,
băng bó những tấm lòng tan nát,
công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,
ngày phóng thích cho những tù nhân,
2acông bố một năm hồng ân của Đức Chúa,
một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta.
10Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa,
nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao !
Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,
choàng cho tôi đức chính trực công minh,
như chú rể chỉnh tề khăn áo,
tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.
11Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,
như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,
Đức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,
làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

🌸 Đáp ca Lc 1,46-48.49-50.53-54 (Đ. Is 61,10b)

Đ.Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao.

46Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đ.Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao.

49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Đ.Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao.

53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Đ.Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao.

🌸 Bài đọc 2 (1 Tx 5,16-24)

Thần trí, tâm hồn và thân xác anh em phải được gìn giữ vẹn toàn trong ngày Chúa quang lâm.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca

16 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng luôn mãi 17 và cầu nguyện không ngừng. 18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.

19 Anh em đừng dập tắt Thần Khí. 20 Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. 21 Hãy cân nhắc mọi sự : điều gì tốt thì giữ ; 22 còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.

23 Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. 24 Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành : Người sẽ thực hiện điều đó.

Tung hô Tin Mừng Is 61,1 (x. Lc 4,18)

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Ga 1,6-8.19-28)

Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

6Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.
7Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.
8Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông : “Ông là ai ?” 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng : “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” 21 Họ lại hỏi ông : “Vậy thì thế nào ? Ông có phải là ông Ê-li-a không ?” Ông nói : “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?” Ông đáp : “Không.” 22 Họ liền nói với ông : “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ? Ông nói gì về chính ông ?” 23 Ông nói : “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.” 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông : “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ ?” 26 Ông Gio-an trả lời : “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” 28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

Lời nguyện giáo dân

Chủ tế: Thánh Phaolô khuyên chúng ta vui mừng và cầu nguyện luôn, vì Chúa sắp đến cứu độ chúng ta. Trong niềm hân hoan chờ đón Chúa, chúng ta hãy hợp nhau dâng lời cầu nguyện:

  1. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn là ánh sáng chỉ đường cho nhiều người đến với Chúa nhờ đời sống cầu nguyện, hy sinh, từ bỏ và khiêm nhường phục vụ. Chúng con cầu xin Chúa.
    Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
  2. Tôi hởn hở vui mừng trong Chúa”. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang gặp phải thử thách trong đức tin và khó khăn trong cuộc sống, biết cậy trông, tín thác vào Chúa Ki-tô, vì Người được sai đến để cứu chúng ta, giúp chúng ta vượt thắng những khó khăn và tìm lại nguồn bình an đích thực. Chúng con cầu xin Chúa.
  3. Trong mọi việc hãy cảm tạ Chúa”. Giữa bộn bề của cuộc sống đầy lo toan, đôi khi chúng ta quên mất: tất cả những gì có được đều nhờ ơn Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhờ đó, chúng ta có thêm động lực để nắm tay nhau, cảm ơn nhau, giúp nhau vượt qua mọi lo lắng và ưu phiền nơi trần gian. Chúng con cầu xin Chúa.
  4. Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” Xin cho những ai đang sống trong lầm lạc tội lỗi biết thật lòng hối cải ăn năn trở về với Chúa, nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện trong họ và giữa họ, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người. Chúng con cầu xin Chúa.
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Ðức Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Kinh tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hèn, Người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa/ và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con: để khi Người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa/ mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững dạ đợi chờ.

Vì thế cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích Thánh Thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Gợi ý suy niệm

Trong bài Tin Mừng trên đây
cụm từ làm chứng được dùng đến bốn lần.
Lẽ sống của Gioan là làm chứng.
Ông được sai đến để làm chứng (x. c.6-7).
Cả câu chuyện xảy ra ở Bêtania, bên kia sông Giođan,
cũng là một lời chứng hùng hồn của ông (c.19).
Gioan không làm chứng cho mình hay về mình,
bởi lẽ ông không phải là Ánh Sáng.
Ông chỉ là ngọn đèn (Ga 5,35)
giúp mọi người tin vào Ánh Sáng thật là Ðức Kitô.
Sau khi nhiều người tuốn đến chịu phép rửa,
tiếng tăm của Gioan trở nên lừng lẫy.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo cử một phái đoàn
đến tìm hiểu con người ông.
Khi được hỏi lần thứ nhất: Ông là ai?
Gioan đã đưa ra ba câu trả lời phủ định:
“Tôi không phải là Ðức Kitô” – “Không phải” – “Không”.
Những tiếng không dứt khoát và trung thực.
Ông không nhận những danh hiệu người ta nghĩ về ông.
Ông chẳng phải là một Êlia tái giáng
hay một vị Ngôn Sứ phi thường như Môsê.
Gioan chỉ sợ người ta đánh giá quá cao về mình
khiến Ðấng ông giới thiệu bị che khuất.
Lần thứ hai được hỏi: Ông là ai?
Gioan đã định nghĩa mình là một tiếng hô trong hoang địa,
là lời mời gọi con người sửa đường cho Ðức Kitô.
Ông biết rõ mình là người đến trước
nhưng vị đến sau lại có trước ông
và trổi vượt hơn ông ngàn trùng (Ga 1,30).
“Tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”
Làm đầy tớ cho Ðức Kitô, ông nhận mình không xứng.
Gioan tự xóa mình trước Ðức Kitô.
Ông chẳng sợ mất uy tín trước bao người ngưỡng mộ.
Ông nhìn nhận phép rửa của ông chỉ nhằm chuẩn bị
cho một phép rửa lớn hơn trong Thánh Thần.
Gioan không ngại giới thiệu môn đệ mình theo Ðức Giêsu,
và ông bình an khi người ta đổ xô đến với Ngài
để chịu phép rửa (Ga 3,26).
Có ai siêu thoát như Gioan?
Ông từ bỏ trong niềm vui hồn nhiên.
Ông hạnh phúc vì mình đã hoàn thành sứ mạng.
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30).
Sự khiêm hạ làm cho lời chứng của Gioan đáng tin hơn.
“Có một vị đang ở giữa các ông
mà các ông không biết.”
Hôm nay Ðức Giêsu vẫn là Ðấng xa lạ với nhiều người.
Con người vẫn khắc khoải đi tìm những nẻo đường cứu độ,
trong khi Ðấng Cứu Ðộ đã đến từ 2000 năm.
Xin được làm người chứng như Gioan,
giới thiệu cho bạn bè Ðấng mà họ đang tìm kiếm.
(Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)

🌸 Cầu nguyện

Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế Người là tất cả của tôi.
Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi,
đến với Người trong mọi sự,
và dâng Người tình yêu trong mọi lúc.
Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người.
Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì,
nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người
và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi.

(R. Tagore)
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

🌸 Gợi ý của Ban MVPT

HÃY VUI LÊN VÌ CHÚA SẮP ĐẾN

“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng” (1Tx 5,16)

Lễ phục màu hồng của phụng vụ hôm nay làm cho bầu khí của Chúa nhật III Mùa Vọng tràn ngập niềm vui. Niềm vui này được diễn tả qua các bài đọc, đó là: chính Thiên Chúa đã gần đến để đem hồng ân cho chúng ta. Tuy nhiên, để có được niềm vui đó, chúng ta cần có một sự chuẩn bị chu đáo không chỉ bằng những dấu chỉ bên ngoài, nhưng là một cuộc biến đổi nội tâm để thay đổi con người cũ.

I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc I: Is 61,1-2a.10-11

Bài đọc I thuật lại cách gián tiếp về ơn gọi của tác giả sách Isaia đệ III cùng với những tâm tình tạ ơn mà tác giả muốn cất lên vì những ơn đã lãnh nhận từ Thiên Chúa.

Ngôn sứ Isaia đệ III đã xác tín rằng chính Đức Chúa đã tuyển chọn ông qua việc xức dầu để ban Thần khí. Như thế, Thần khí chính là “tặng phẩm thần linh” mà Đức Chúa đã ban cho vị ngôn sứ trước khi sai ông lên đường thi hành sứ vụ. Với bản thân, đó là một hồng ân, như ngôn sứ đã thốt lên: “Tôi hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, …Đức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân”. Nhờ có niềm vui này, vị ngôn sứ xác tín chính Thần khí sẽ trở nên nguồn trợ lực, là sự nâng đỡ, ủi an, khích lệ, soi sáng, chỉ đường hầu giúp người được sai đi có thể hoàn tất sứ mạng được ủy thác.

Ngôn sứ Isaia III xác tín rằng hồng ân đó không chỉ dành cho riêng ông, mà kèm theo một sứ mạng rõ ràng hướng tới người khác. Với sứ vụ đã lãnh nhận, vị ngôn sứ sẽ “Đem Tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.

Với tư cách là Đấng Thiên sai được xức dầu, Đức Giêsu đã thi hành nhiệm vụ ngôn sứ như Isaia đã mô tả, qua câu chuyện sự kiện xảy ra tại hội đường Nadarét được thuật lại trong bài Tin mừng hôm nay.

2. Bài đọc II: 1Tx 5,16-24

Qua lời chào cuối thư Thêsalônica, thánh Phaolô đã nguyện xin Thiên Chúa thánh hoá toàn diện từng người trong cộng đoàn: từ thần trí đến tâm hồn và thân xác. Thánh Phaolô đã chỉ ra cho cộng đoàn này những tâm tình sống cụ thể: trước tiên phải là vui mừng luôn và cầu nguyện không ngừng. Kế đến, là cần phải biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.

Điều quan trọng để chuẩn bị đón Chúa là đừng dập tắt Thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Thêm vào đó, phải có nếp sống luân lý Kitô giáo, đó là hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Nếu được như thế, các Kitô hữu sẽ “không có gì đáng trách” trong tâm tình đợi chờ Đức Kitô quang lâm.

3. Bài Tin mừng: Ga 1,6-8.19-28

Bài Tin mừng hôm nay trình bày một trong ba khuôn mặt nổi bật sống tốt tâm tình của Mùa Vọng, đó là sứ mạng và căn tính của Gioan Tẩy giả (bên cạnh Ngôn sứ Isaia, Đức Maria). Gioan Tẩy giả, người được Thiên Chúa sai đến để làm chứng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông làm chứng về ánh sáng, nhưng ánh sáng này là gì? Tin mừng Gioan đã giải thích: “Điều đã được tạo thành ở nơi Người (Ngôi Lời) là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại”. Như thế, ánh sáng ở đây chính là Ngôi Lời, từ Chúa Cha đã đến thế gian. Vậy, Gioan Tẩy giả được giới thiệu như người được sai đến để làm chứng về Ánh sáng, là Ngôi Lời của Thiên Chúa, đó chính là Đức Giêsu.

Gioan Tẩy giả vào thời điểm này đã rất nổi tiếng. Thế nhưng ông lại tự xác nhận con người và sứ vụ thật khiêm tốn của mình qua cuộc đối thoại:

+ Ông là ai? – Tôi không phải là Đấng Kitô.

Câu trả lời này cho thấy rằng người ta tưởng ông là Đấng Kitô, nên đã lũ lượt đến với ông. Thế nhưng, ông không nhận những thứ hào quang do người ta gán cho mình.

+ Vậy ông là ai, Ông có phải là Êlia không? – Không phải.

Nhiều người đã đồng hóa Gioan Tẩy giả với ngôn sứ Êlia. Dân chúng đã nghĩ rằng ngôn sứ Êlia sẽ đến để chấn hưng Israel trước khi Đấng Kitô xuất hiện. Thế nhưng, ông cũng không nhận mình có vai trò to lớn như thế.

+ Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? – Không phải.

Gioan Tẩy giả lại được gợi ý với tư cách là một ngôn sứ, người được sai đến để thi hành sứ vụ do Thiên Chúa ủy thác. Thế nhưng ông cũng khiêm tốn nói không vì nghĩ mình không xứng đáng.

+ Thế ông là ai, ông nói gì về chính ông?

– Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi.

Ông Gioan Tẩy giả đã tự nhận một vai trò khiêm tốn trong mối tương quan với Đấng Kitô. Ông xác nhận Đức Kitô sẽ đến sau ông, nhưng ông không đáng cởi quai dép cho Người, nghĩa là ông tự nhận không đáng làm đầy tớ hay học trò của Đấng Kitô. Ông chỉ là người chuẩn bị con đường, bằng cách kêu gọi người ta tỏ lòng sám hối bằng cách chịu Phép rửa, để dọn lòng đón Đấng Kitô. Có thể nói nếu Đấng Kitô là Lời thì Gioan Tẩy giả chỉ là âm thanh chuyển tải Lời (thánh Âu tinh). Âm thanh sẽ sớm vụt tắt khi đã chuyển tải Lời, còn Lời sẽ thành sứ điệp đọng lại nơi tâm trí người nghe.

II. GỢI Ý MỤC VỤ

1. “Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi… Tôi tôi hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh”. Việc lãnh nhận Thánh Thần qua Bí tích Rửa tội và một số Bí tích khác đã làm mỗi Kitô hữu hớn hở vui mừng vì được đón nhận hồng ân cứu độ và sống đời sống mới; đồng thời, khiến mỗi Kitô hữu thành sứ giả của Thiên Chúa để “đem Tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa”. Tôi có thi hành sứ vụ này trong bối cảnh sống của mình không?

2. “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh”. Mùa Vọng là thời gian sống trong niềm vui, để đợi chờ ngày Chúa trở lại. Tuy nhiên, niềm vui này chỉ trọn vẹn khi mỗi người biết, để cho Chúa thánh hoá con người toàn diện, cả tâm trí lẫn xác hồn, làm việc lành lánh điều dữ, để không có gì đáng trách trong ngày Chúa ngự đến. Tôi đón Chúa bằng tinh thần nào, chuẩn bị hang đá đèn sao lấp lánh hay chuẩn bị cuộc sống và tâm hồn mừng lễ Giáng Sinh?

3. “Gioan Tẩy giả đến để làm chứng về Ánh sáng”. Thái độ đón chờ trong Mùa Vọng không phải là một thái độ thụ động, mà là chủ động qua việc thi hành sứ vụ làm chứng về Ánh sáng. Có thể sống tinh thần này bằng cách thực hiện những gợi ý trong Thư Mục vụ Mùa Vọng và Giáng sinh 2020 của Tổng Giáo phận Sài Gòn: Trong năm vừa qua, với kinh nghiệm đùm bọc chia sẻ lẫn nhau trong đại dịch Covid-19 và lũ lụt Miền Trung: “Chúng ta hãy tiếp tục biểu lộ lòng nhân ái, để gánh vác nhau đi tiếp những chặng đường tương lai. Năm chiếc bánh và hai con cá của từng người chúng ta sẽ được Chúa cho nhân lên gấp bội, để cứu giúp nhau trên bước đường đời”. Lá thư cũng nhắc chúng ta: “Ngày nay Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đi qua các nẻo đường cuộc sống, để xin chúng ta cho ăn, cho uống, cho mặc… Hãy tỉnh thức kẻo sau này không có người nghèo nào đón rước chúng ta vào nơi vĩnh cửu”. Đó là cách chúng ta tỉnh thức để “kẻo hụt mất Chúa, hãy cảnh giác kẻo mất nguồn sống, ánh sáng và tình yêu trong cuộc đời”. Đó là cách chúng ta “đón nhận Ngài để nhận được Ánh Sáng, Tình Yêu, Sự Thật và Sự Sống”.

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận