♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Thánh Lu-ca Tác Giả Sách Tin Mừng (18/10)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông

Lc 10,9
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (2 Tm 4,10-17)

Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với tôi

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê

 10 Anh thân mến, anh Đê-ma đã bỏ tôi, bởi yêu mến thế gian này ; anh ta đã đi Thê-xa-lô-ni-ca. Anh Cơ-rét-xen đã đi sang miền Ga-lát, anh Ti-tô đi sang miền Đan-ma-ti-a. 11 Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với tôi. Anh hãy đem anh Mác-cô đi với anh, vì anh ấy rất hữu ích cho công việc phục vụ của tôi. 12 Anh Ty-khi-cô thì tôi đã sai đi Ê-phê-xô. 13 Cái áo choàng tôi đã để lại nhà anh Các-pô ở Trô-a, thì khi đến, xin anh đem theo, cũng như các sách vở, nhất là những cuộn giấy da. 14 A-lê-xan-đê, người thợ rèn, đã gây cho tôi nhiều khốn khổ ; Chúa sẽ cứ việc anh ta làm mà trả báo. 15 Cả anh nữa, cũng hãy đề phòng anh ta, vì anh ta mạnh mẽ chống lại lời chúng ta rao giảng.
 16 Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ. 17 Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng.

🌸 Đáp ca Tv 144,10-11.12-13ab.17-18 (Đ. x. c.12a)

Đ.Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa
được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.

10Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,
11nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng.

Đ.Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa
được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.

12Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.
13abTriều đại Ngài : thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

Đ.Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa
được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.

17Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
18Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

Đ.Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa
được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.

Tung hô Tin Mừng Ga 15,16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 10,1-9)

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : ‘Bình an cho nhà này !’ 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông’.”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Mến yêu hằng ngày

 Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho ta thấy một mùa lúa chín vàng đang đợi đến ngày gặt hái và Người sai các môn đệ lên đường, “cứ từng hai người một đi trước”. Điều này cho chúng ta hiểu được rằng, sứ mệnh không phải là nhiệm vụ cá nhân đơn lẻ, nhưng là chung tay thi hành. 

 Đi theo trình thuật Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu bảo các môn đệ “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” trước khi Ngài sai các ông “Anh em hãy ra đi.” Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên mà Chúa Giêsu trao phó chính là cầu nguyện xin Chúa Cha. Tất cả những ai là môn đệ Chúa Giêsu đều phải ý thức trách nhiệm về sứ vụ ấy, không chỉ là “thợ gặt” ra đi loan báo Tin Mừng, nhưng phải cầu nguyện để có thêm nhiều thợ gặt chung tay tiếp tục sứ vụ. 

 Không như những nhà truyền giáo khác, các môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi ra đi cách gọn nhẹ, các ông chẳng được mang theo gì bên người ngoại trừ BÌNH AN và không được có sự phân biệt những nơi họ sẽ đến. Họ phải tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa thông qua sự hiếu đãi của người khác. Hay nói cách khác, người môn đệ ra đi với một lòng lạc quan, tin tưởng vào Thiên Chúa, đồng thời cũng để người khác cảm nhận được rằng họ được tin tưởng, được cần đến và được tôn trọng. Và hơn thế nữa, đây cũng là một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta về sự đồng trách nhiệm, không chỉ trong sứ vụ truyền giáo, nhưng còn là trong việc tiếp đón, giúp đỡ và đóng góp về mặt vật chất cho công cuộc truyền giáo, “vì làm thợ thì đáng được trả công.”

 “Cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.” Người môn đệ Chúa Ki-tô không thể sống tách biệt, chỉ ăn thức ăn của riêng mình, nhưng là biết chấp nhận, và hoà mình vào cộng đồng nơi mình đến. Người môn đệ không được ngần ngại hay sợ hãi bị xem thường, bị sỉ nhục, bị “ô uế” hay bị hạ thấp khi đến với những anh em bị bỏ rơi bên lề xã hội.

 Chúa Giê-su muốn ám chỉ điều gì khi nói các môn đệ phải “như chiên con đi vào giữa bầy sói”? Tiên tri Isaia đã tiên đoán về một thời kỳ khi những con sói và chiên con sẽ chung sống trong hòa bình (Is 11,6.65.25). Điều này ám chỉ đến sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giê-su, khi tất cả được thống nhất, kẻ thù là sự chết bị đánh bại dưới cánh tay Người và Người sẽ tái thiết lập sự cai trị của Thiên Chúa cả trên trời và dưới đất. Trong khi chờ Người trở lại, các môn đệ phải là những người luôn khao khát và dám đương đầu với những khó khăn và thách thức của sự chống đối từ thế lực thù địch của Tin Mừng. Chúa Giê-su đã chết và sống lại, như con chiên chịu hiến tế để cứu chúng ta và cả thế gian khỏi ách nô lệ tội lỗi. Trách nhiệm của chúng ta là phục vụ một cách khiêm nhường và phải sẵn sàng hi sinh mạng sống mình với tất cả lòng biết ơn cho Đấng cứu chuộc chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Chúng ta hãy là người gieo hạt giống bình an và lời tình yêu của Thiên Chúa.

 “Lạy Chúa Giê-su rất đáng thương mến, xin Chúa dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự, biết cho đi không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn, là được biết con đang thi hành thánh ý Chúa. Amen” (Trích Kinh Sống Quảng Đại của Thánh I-nhã, Cẩm nang Bạn Đường Linh Thao)

—-//—-//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/oct18.htm
http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-luke-101-9

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận