Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa

Is 26, 4
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (Is 26,1-6)

Một dân tộc trọn niềm trung nghĩa bước vào.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a

1Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này :
Chúng ta có thành trì vững chắc :
Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che.
2Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào,
một dân tộc trọn niềm trung nghĩa.
3Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân
được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài.
4Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa :
chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm,
5vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao,
thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ,
triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất.
6Nó sẽ bị chà đạp dưới chân,
dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn.

🌸 Đáp ca Tv 117,1 và 8-9.19-21.25-27a (Đ. c.26a) 

Đ.Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.

1Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
8Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.
9Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

Đ.Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.

19Xin mở cửa công chính cho tôi
để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.
20Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,
chỉ những người công chính mới được qua.
21Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

Đ.Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.

25Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,
lạy Chúa, xin thương giúp thành công.
26Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.
Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.
27aĐức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta.

Đ.Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.

Tung hô Tin Mừng Is 55, 6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy tìm gặp Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Mt 7,21.24-27)

Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước Trời.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

 21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

 24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Gợi ý suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của người môn đệ thật sự. Chúa Giêsu đã khẳng định: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa !Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu!” cho những ai muốn đi theo Chúa và những người Kitô hữu phải sống đạo thực với cái tâm của mình. Chúa Giêsu muốn điều ta tuyên xưng ngoài miệng phải xuất phát từ chính nội tâm sâu thẳm của chúng ta. Đó là việc chúng ta “thi hành ý muốn của Cha, Đấng ngự trên trời.”

Vậy thánh ý đó là gì? Đó chính là lúc Nước Chúa tuôn đổ trên tâm hồn chúng ta và chúng ta làm chứng để biến Nước ấy hiện hữu trên thế giới này. Chúng ta phải đi tới Chúa bằng cách tìm kiếm sự hiện hữu của Người trong thế giới quanh chúng ta, và đồng thời chúng ta phải giúp người khác nhận thức được sự hiện diện yêu thương đó. 

Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa rằng lời cầu nguyện là không quan trọng. Chúng ta không thể làm chứng cho Chúa cách hiệu quả nếu chúng ta không dành thời gian lắng nghe và thực hành Lời Người trong tĩnh lặng. Lời cầu nguyện chỉ chân thành khi nó trở thành động lực để chúng ta ra đi đem tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa đến với thế giới của chúng ta.           

Khi Chúa Giêsu kể dụ ngôn về những người thợ xây, có lẽ Ngài đã nghĩ đến câu châm ngôn này: “Cuồng phong thổi qua, ác nhân đâu còn nữa, nhưng người ngay chính vẫn bền vững ngàn năm.” (Cn 10,25). Nền móng mà chúng ta xây dựng sẽ quyết định việc chúng ta có thể sống sót khi những cơn giông bão ập đến hay không. 

Chúa mời gọi người môn đệ chân chính hãy tuân giữ và thực hành Lời Chúa một cách thiết thực, vì ai thi hành Lời Chúa dạy thì được Chúa ví như là người khôn ngoan xây nhà trên đá, xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin vững chắc, dù cuộc sống có gặp phong ba bão táp thì người thực hành Lời Chúa sẽ không sờn lòng nản chí, vẫn một lòng tin tưởng phó thác vào Chúa, và người thực hiện Lời Chúa sẽ được Người tuyển chọn vào đại gia đình của Người, được Chúa gọi là cha là mẹ là anh chị em của Chúa (Mt 13,46-50).

“Lạy Chúa Giêsu, Ngài là nền móng duy nhất có thể gìn giữ chúng con khi những gian truân và thảm họa ập đến đe dọa chúng con. Xin cho con biết khôn ngoan, biết nhìn xa và biết can đảm để con biết làm điều đúng đắn và từ chối bất cứ điều gì trái ngược với thánh ý Ngài. Xin giúp con trở thành người thực thi lời Ngài chứ không chỉ là lắng nghe. “

——//—–//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/a1015g/

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/dec6.htm

Thứ năm tuần I MV (2/12)
Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.