♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Thứ hai tuần XXVII Thường Niên (9/10)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

“Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Lc 10, 37
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (Gn 1,1 – 2,1.11)

Ông Giô-na đứng dậy để tránh nhan Đức Chúa.

Khởi đầu sách ngôn sứ Giô-na

 1 1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na, con ông A-mít-tai, rằng : 2 “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ta.” 3 Ông Giô-na đứng dậy nhưng là để trốn đi Tác-sít, tránh nhan Đức Chúa. Ông xuống Gia-phô và tìm được một chiếc tàu sắp đi Tác-sít. Ông trả tiền, xuống tàu để cùng đi Tác-sít với họ, tránh nhan Đức Chúa. 4 Nhưng Đức Chúa tung ra một cơn gió to trên biển và liền có một trận bão lớn ngoài khơi, khiến tàu tưởng chừng như sắp vỡ tan. 5 Thuỷ thủ sợ hãi ; họ kêu cứu, mỗi người kêu lên thần của mình và ném hàng hoá trên tàu xuống biển cho nhẹ bớt. Còn ông Giô-na thì đã xuống hầm tàu, nằm đó và ngủ say. 6 Viên thuyền trưởng lại gần và nói với ông : “Sao lại ngủ thế này ? Dậy ! Kêu cầu thần của ông đi ! May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng.” 7 Rồi họ bảo nhau : “Nào, chúng ta hãy bắt thăm cho biết tại ai mà chúng ta gặp tai hoạ này.” Họ gieo quẻ và quẻ rơi trúng ông Giô-na. 8 Họ bảo ông : “Vì ông là người đã đem tai hoạ này đến cho chúng ta, thì xin ông cho chúng tôi biết : Ông làm nghề gì ? Ông từ đâu đến, quê ở nước nào, và thuộc dân nào ?” 9 Ông nói với họ : “Tôi là người Híp-ri, Đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, Đấng đã làm ra biển khơi và đất liền.” 10 Những người ấy sợ, sợ lắm ; họ nói với ông : “Ông đã làm gì thế ?” Thật vậy, do ông kể lại mà họ được biết là ông đang trốn đi để tránh nhan Đức Chúa. 11 Họ hỏi ông : “Chúng tôi phải xử với ông thế nào để cho biển lặng đi, không còn đe doạ chúng tôi nữa ?” Quả thật, biển càng lúc càng động mạnh. 12 Ông bảo họ : “Hãy đem tôi ném xuống biển thì biển sẽ lặng đi, không còn đe doạ các ông nữa, vì tôi biết là tại tôi mà các ông gặp cơn bão lớn này.” 13 Những người ấy cố chèo vào đất liền, nhưng không thể được vì biển càng lúc càng dữ dội, khiến họ kinh hồn bạt vía. 14 Họ kêu cầu Đức Chúa và thưa : “Ôi, lạy Đức Chúa, ước gì chúng con không phải chết vì mạng sống người này, và xin đừng đổ máu vô tội trên đầu chúng con ; vì lạy Đức Chúa, chính Ngài đã hành động tuỳ theo sở thích.” 15 Sau đó họ đem ông Giô-na ném xuống biển. Biển dừng cơn giận dữ. 16 Những người ấy sợ Đức Chúa, sợ lắm ; họ dâng hy lễ lên Đức Chúa cùng với lời khấn hứa.

 2 1 Bấy giờ, Đức Chúa khiến một con cá lớn nuốt ông Giô-na. Ông ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.

 11 Rồi Đức Chúa bảo con cá, nó liền mửa ông Giô-na ra trên đất liền.

🌸 Đáp ca Gn 2,3.4.5.8 (Đ. x. c.7c)

Đ.Lạy Chúa, Ngài đã đưa con lên khỏi huyệt để con được sống.

3Từ cảnh ngặt nghèo, tôi kêu lên Đức Chúa,
Người đã thương đáp lời.
Lạy Chúa, từ lòng âm phủ, con cầu cứu,
Ngài đã nghe tiếng con.

Đ.Lạy Chúa, Ngài đã đưa con lên khỏi huyệt để con được sống.

4Ngài đã ném con vào vực sâu, giữa lòng biển,
làn nước mênh mông vây bọc con,
sóng cồn theo nước cuốn,
Ngài để cho tràn ngập thân này.

Đ.Lạy Chúa, Ngài đã đưa con lên khỏi huyệt để con được sống.

5Con đã nói : “Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi !
Nhưng con vẫn hướng nhìn về thánh điện của Chúa.”

Đ.Lạy Chúa, Ngài đã đưa con lên khỏi huyệt để con được sống.

8Khi mạng sống con hầu tàn,
con đã nhớ đến Đức Chúa
và lời cầu nguyện của con đã tới Ngài,
tới đền thánh của Ngài.

Đ.Lạy Chúa, Ngài đã đưa con lên khỏi huyệt để con được sống.

Tung hô Tin Mừng x. Ga 13, 34

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 10,25-37)

Ai là người thân cận của tôi ?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 25 Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” 26 Người đáp : “Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?” 27 Ông ấy thưa : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” 28 Đức Giê-su bảo ông ta : “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”

 29 Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng : “Nhưng ai là người thân cận của tôi ?” 30 Đức Giê-su đáp : “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : ‘Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.’ 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?” 37 Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta : “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Gợi ý suy niệm

 Qua câu hỏi mà vị thông luật Do Thái đặt ra với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”, Chúa Giê-su đã chỉ cho ông thấy rõ một điều cốt lõi và cũng là nền tảng của đời sống Kitô hữu, đó là “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.”  Muốn có sự sống đời đời làm gia nghiệp cần phải xây dựng tương quan đối với Thiên Chúa và tương quan với tha nhân. Có bao giờ chúng ta tự hỏi chính mình rằng Thiên Chúa có vị trí nào trong cuộc đời của chúng ta? Nơi những ước muốn hay các vấn đề trong cuộc sống thường ngày, chúng ta có đặt Chúa trên hết mọi sự không? Biết bao thách đố đặt ra trong mối tương quan của con người với Thiên Chúa, có khi làm cho con người mất phương hướng dẫn đến sự thờ ơ lãnh đạm và xa rời Thiên Chúa. Làm sao để tìm lại sự thân tình với Ngài? Mỗi người chúng ta cần có thời gian tĩnh lặng, trở về cõi sâu thẳm của lòng mình và nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để nhận ra tầm quan trọng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Có như thế chúng ta mới dễ dàng tiến tới mối tương quan giữa con người với nhau. 

 Đọc câu chuyện dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay, ta thắc mắc tại sao một thầy tư tế, thầy Lê-vi lại từ chối giúp đỡ khi họ nhìn thấy một nạn nhân thập tử nhất sinh nằm bên vệ đường? Và tại sao một người Sa-ma-ri, một người dân ngoại lại đối xử với nạn nhân này bằng sự quan tâm đặc biệt? Ai thực sự là người thân cận, là người thực thi bác ái và lòng thương xót? Đức Giê-su làm cho người Sa-ma-ri, vốn dĩ bị người Do Thái coi thường và xem như kẻ ác, nay trở thành một chứng tá của lòng thương xót. Còn vị tư tế và thầy Lê-vi đã bị những nghi kị, thành kiến và lề thói đóng băng khả năng rung cảm trước khốn cảnh của người khác.

 Qua dụ ngôn người Samari tốt lành trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta phải có trái tim biết rung động trước những đau khổ của đồng loại, biết chạnh lòng xót thương và thể hiện điều ấy bằng hành động. Ngài mong chúng ta nhận ra sự hiện diện của người khác trong cuộc đời mình là vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức xem người khác như là chính mình. Chúng ta phải sẵn sàng giúp đỡ người khác với tình yêu và sự quan tâm chân thật, cần phải thể hiện qua hành động cụ thể chứ không chỉ là ý hướng tốt hay tỏ ra thương cảm đơn thuần. Tình yêu ấy phải rộng mở và vô lượng như tình yêu Thiên Chúa. Vì tình yêu Thiên Chúa là vô điều kiện nên chúng ta cần luôn sẵn sàng làm điều thiện hảo cho người khác như chính Thiên Chúa đã làm cho chúng ta vậy. Vậy thay vì hỏi “Ai là anh em tôi?” thì hãy hành động để trở nên anh em của người khác như Chúa Giêsu đã nói với vị thông luật kia: “ Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy”.

 Lạy Chúa Giê-su, xin tình yêu của Người luôn mãi là nền tảng của đời con. Xin giải thoát con khỏi mọi sợ hãi và ích kỷ để con có thể sẵn sàng yêu thương, phục vụ và dám hy sinh đời mình vì anh chị em xung quanh con. Amen

—//—-//—–//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/sep29.htm

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận