♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Thứ tư tuần XVII Thường Niên (2/8)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng

Mt 13, 44
Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin …

🌸 Bài đọc 1 (Xh 34,29-35)

Dân thấy da mặt ông Mô-sê sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông.

Bài trích sách Xuất hành

 29 Ông Mô-sê từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. 30 Khi ông A-ha-ron và toàn thể con cái con Ít-ra-en thấy ông Mô-sê, thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. 31 Ông Mô-sê gọi họ : ông A-ha-ron và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. 32 Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Xi-nai. 33 Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. 34 Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với Người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra ; ông trở ra và nói lại với con cái Ít-ra-en những mệnh lệnh ông đã nhận được. 35 Con cái Ít-ra-en nhìn mặt ông Mô-sê thấy da mặt ông sáng chói ; ông Mô-sê lại lấy khăn che mặt, cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa.

🌸 Đáp ca Tv 98,5.6.7.9 (Đ. x. c.9c)

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

5Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
phủ phục trước bệ rồng, bởi Người là Đấng Thánh.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

6Mô-sê cùng A-ha-ron trong hàng tư tế Chúa,
cũng như Sa-mu-en trong số người cầu khẩn Thánh Danh !
Các ngài cầu khẩn Chúa, Chúa thương đáp lại.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

7Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài,
các ngài đã tuân hành thánh ý, và chiếu chỉ Người ban.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

9Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
hướng về núi thánh mà phủ phục,
vì Đức Chúa, Thiên Chúa ta thờ, quả thật là Đấng Thánh.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

Tung hô Tin Mừng Ga 15、15b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Mt 13,44-46)

Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

 44 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

 45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và cho lễ tế này đem lại ân sủng dồi dào để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin …

Kinh tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Trong Chúa, chúng con được thực hiện, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiện được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời.
Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng Mầu nhiện Vượt Qua.
Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích Thánh Thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Ðức Giêsu Con Một Chúa, đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh; xin cho bí tích tình yêu Người trối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin …

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Mến yêu hằng ngày

 Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra 2 dụ ngôn, tương ứng với 2 hình ảnh tượng trưng cho Nước Trời: kho báu chôn giấu trong ruộng và viên ngọc quý. 

 Người thanh niên trong dụ ngôn kho báu, gặp được kho báu chôn giấu trong thửa ruộng, anh liền đem bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng ấy. Tại sao anh ta làm thế? Điều dễ hiểu ở đây là anh tìm được một kho báu có giá trị lớn hơn tất cả mọi thứ mà anh ta có. Dĩ nhiên, anh không đủ tiền để mua kho báu ấy. Nhưng may mắn thay, anh ta đủ tiền để mua thửa ruộng ấy. 


 Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu ví Nước Trời như một kho báu mà chúng ta không thể định giá được, cũng không thể so sánh với bất kì thứ vật chất nào, và cho dù giàu có bao nhiêu ta cũng không mua được kho báu ấy. Cũng như vậy, ta không thể trả giá trọn vẹn cho cuộc sống dồi dào và phong phú mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhưng nếu ta sẵn sàng từ bỏ cuộc sống hiện tại, để nhận lấy sự sống đời đời mà Thiên Chúa hứa ban cho ta, khi ấy, ta nhận được một kho báu quý giá hơn tất cả mọi sự của thế gian này.

 Dụ ngôn về viên ngọc quý cũng cho chúng ta một bài học tương tự. Bất ngờ gặp được kho báu trong khi cày ruộng mình thì chưa đủ, mất công tìm kiếm bảo vật mới giá trị hơn. Nước Trời được ví như viên ngọc, vẻ đẹp của sự toàn mỹ và quý giá. Tại sao một thương gia lại có thể “bán tất cả những gì ông ta có” chỉ để mua được viên ngọc? Là vì ông ta say mê, bị thu hút bởi viên ngọc quý giá này. Trước vẻ đẹp ấy, dường như mọi tài sản ông có chỉ còn là hư vô. Ông đã biết từ bỏ cái kém, để chọn cái hơn. Bạn có say mê tìm kiếm Chúa và Vương Quốc của Ngài hay không?


 Một kinh nghiệm mà Chúa đã biến đổi Saolê (một kẻ bắt đạo) trở thành tông đồ Phaolô nhiệt thành rao giảng về Đức Kitô Giêsu cho dân ngoại, đó là “Chúa dẫn ông đến sự tách lìa hoàn toàn khỏi mọi điều mà trước đây dường như là quan trọng nhất đối với ông: ‘Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô (Pl 3,7-8)” (“Tin Mừng theo thánh Phaolô”của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini)

 Một anh thanh niên gặp được kho báu, một thương gia tìm được viên ngọc quý, vì họ đều nhận ra được giá trị thật ẩn sâu bên trong những kho tàng ấy, họ có lòng khao khát ước ao, họ nỗ lực tìm kiếm và sẵn sàng “bán tất cả những gì mình có” để được nhận những điều thật quý giá ấy. 


 Qua hai dụ ngôn trên, Chúa Giêsu mời gọi ta bán đi của cải thế gian này để mua lấy kho báu vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. Ước gì hôm nay chúng ta cũng có thể thực sự nhận ra được giá trị vô ngần của Nước Trời mà sẵn sàng từ bỏ tất cả như thánh Phao-lô đã từng xác quyết: “Tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô.” (Pl 3,8)

—//—-//—-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Tham khảo: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/read…/…/aug1.htm

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận