♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Chúa Nhật I Mùa Vọng (3/12)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Anh em phải canh thức

Mc 13, 36
Dẫn vào thánh lễ

Hôm nay, phụng vụ Giáo hội khai mạc Mùa Vọng Năm B với lời mời gọi: “Phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến”. Chỉ khi canh thức chúng ta mới nhận thấy sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta.

Thế giới ngày nay, không thiếu những người thờ ơ với Thiên Chúa, chỉ biết chạy theo danh vọng, tiền tài và những thú vui trần thế chóng qua. Chớ gì những tư tưởng về ngày chung thẩm trong các bài đọc hôm nay sẽ là tiếng chuông cảnh báo, giúp chúng ta tỉnh thức kẻo “chủ nhà” đến bắt gặp chúng ta đang ngủ!

Xin cầu nguyện cho hết thảy mọi người trong cộng đoàn, trong giáo xứ, và các nam nữ tu sĩ thấm đẫm tinh thần Phúc Âm để tỏa chiếu ánh sáng Chúa Kitô ra cho mọi người.

Giờ đây, chúng ta hân hoan bắt đầu Mùa xuân của Giáo hội với Chúa nhật thứ I Mùa Vọng – Mùa Cứu Độ, bằng tâm tình sốt mến hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng quyết tâm làm việc thiện, để đón chào Con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó, chúng con sẽ được Người cho ở bên hữu, và gọi vào hưởng phúc Nước Trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

🌸 Bài đọc 1 (Is 63,16b-17.19b ; 64,2b-7)

Phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a

6316bLạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha,
là Đấng cứu chuộc chúng con :
đó là danh Ngài từ muôn thuở.
17Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con
lạc xa đường lối Ngài ?
Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá,
chẳng còn biết kính sợ Ngài ?
Vì tình thương đối với tôi tớ
là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài,
xin Ngài mau trở lại.
19bPhải chi Ngài xé trời mà ngự xuống,
cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan
642bNgài ngự xuống :
và núi non rung chuyển trước Thánh Nhan !
3Người ta chưa nghe nói đến bao giờ,
tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy
có vị thần nào, ngoài Chúa ra,
đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình.
4Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui
và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy.
Kìa, Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con,
nhưng khi mải đi theo các đường lối của Ngài,
chúng con sẽ được cứu thoát.
5Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế,
mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ.
Tất cả chúng con héo tàn như lá úa,
và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi.
6Không có ai cầu khẩn danh Chúa,
cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài,
vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến,
và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con.
7Thế nhưng, lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con ;
chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài,
chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con.

🌸 Đáp ca Tv 79,2ac và 3b.15-16.18-19 (Đ. c.4)

Đ.Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

2acLạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,
3bxin khơi dậy uy dũng của Ngài,
đến cùng chúng con và thương cứu độ.

Đ.Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

15Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,
tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem,
xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,
16bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,
và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

Đ.Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

18Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu
là con người được Chúa ban sức mạnh.
19Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu,
cúi xin Ngài ban cho được sống,
để chúng con xưng tụng danh Ngài.

Đ.Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

🌸 Bài đọc 2 (1 Cr 1,3-9)

Chúng ta mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Người.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô

3 Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

4 Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. 5 Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. 6 Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, 7 khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. 8 Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. 9 Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Tung hô Tin Mừng (Tv 85, 8)

Halleluia, Halleluia. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Halleluia.

🌸 Tin Mừng (Mc 13,33-37)

Anh em phải canh thức : anh em không biết khi nào chủ nhà đến.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. 34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. 35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến : lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. 36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. 37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là : phải canh thức !”

Lời nguyện giáo dân

Chủ tế: Đức Kitô mời gọi chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện để đón chờ ngày Người đến. Trong niềm hân hoan chờ đón Chúa, chúng ta hiệp lời nguyện xin:

  1. Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui”. Giữa bao con thử thách và nguy hiểm đang rập rình, xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô được những ơn cần thiết để Ngài đưa dẫn con thuyền Giáo hội Chúa, vượt qua biển sóng trần gian, được cập bến bình an. Chúng con cầu xin Chúa.
    Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
  2. Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Xin cho mối dây liên kết mọi thành phần trong Giáo hội, sự hiệp thông trong cùng một tấm bánh, một phép rửa và một thần khí, làm cho Hội Thánh Chúa thêm vững chắc. Chúng con cầu xin Chúa.
  3. Anh em phải tỉnh thức vì không biết khi nào Chủ Nhà đến”. Xin cho giới trẻ đang sống buông thả, những người anh em đang đi lạc đường lối của Chúa, đồng thời xin cho những người chưa nhận biết Chúa, được nhận ra sự trung thành, kiên nhẫn đợi chờ và lòng thương xót của Người, hầu hiệp thông với Đức Kitô mà được cứu rỗi. Chúng con cầu xin Chúa.
  4. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng”. Trong Chúa Nhật đầu tiên của Năm Phụng Vụ mới, xin cho mỗi thành viên đang hiện diện trong cộng đoàn phụng vụ hôm nay, được thêm lòng tin, cậy, mến, hầu can đảm dấn thân phụng sự Chúa và mạnh mẽ loan báo Tin Mừng của Chúa trong môi trường đang sống. Chúng con cầu xin Chúa.
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho Thánh Lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Kinh tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hèn, Người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa/ và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con: để khi Người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa/ mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững dạ đợi chờ.

Vì thế cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Gợi ý suy niệm

Có bao nhiêu thời gian sống ở đời
được chúng ta dành cho việc chờ đợi?
Có sự chờ đợi làm ta căng thẳng, mệt mỏi;
nhưng cũng có sự chờ đợi
đem lại hương vị và ý nghĩa cho cuộc sống.
Người mẹ tần tảo nuôi con, chờ ngày con thành tài.
Người vợ chờ đợi ngày chồng trở về từ biên ải.
Con người không chỉ sống bằng quá khứ
nhưng còn bằng những ngóng đợi về tương lai.
Cái tương lai tưởng như mơ hồ, xa xôi
mà lại lôi kéo được cái hiện tại đi về một hướng.
Biết sống là biết chờ đợi
Chờ đợi làm nên cuộc sống.
Mùa Vọng đưa ta đi vào thái độ chờ đợi.
Chờ đợi Chúa sẽ đến trong vinh quang mai này.
Chờ đợi Chúa vẫn đến trong niềm vui và nước mắt.
Chờ như người giữ cửa thức trắng đêm,
vì không biết giờ nào chủ trở về.
Nhưng chờ không phải là thụ động khoanh tay
mà là vuông tròn sứ mạng được giao phó.
Ông chủ đi xa đã để lại ngôi nhà,
giao quyền cho các đầy tớ, mỗi người một việc (câu 34).
Có lẽ từ lâu ta đã thấy không cần chờ đợi Chúa,
vì chúng ta có quá nhiều điều khác để đợi mong,
những điều gần gũi hơn, thiết thực hơn, cấp bách hơn.
Hãy nói cho tôi biết, bạn đang chờ gì,
tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn đang đi về đâu.
Nếu không có Ai để chờ, thì cũng chẳng cần tỉnh thức.
Tỉnh thức trong đêm tối đâu phải là chuyện dễ dàng.
“Ngài trở lại và thấy các môn đệ đang ngủ…
Rồi Ngài lại đến và thấy họ vẫn đang ngủ,
đôi mắt họ li bì nặng giấc” (Mt 26, 40-45).
Chiến đấu chống lại sự buồn ngủ của mắt
còn dễ dàng hơn chống lại sự mê ngủ của tinh thần.
Cuộc sống vật chất ngày càng cao
cung ứng cho con người biết bao thứ ru ngủ
và đưa con người vào cơn mê mà họ không hay biết.
Ma túy là mối đe dọa giới trẻ hôm nay.
Ma túy đi vào trường học, được bán ở cổng trường,
để chích, để hút, để ngửi.
Nó cho người ta sống lâng lâng trong một thế giới ảo,
để rồi không còn khả năng sống đời thực của mình nữa.
Nhưng ma túy đâu phải chỉ là bạch phiến, cần sa.
Ma túy là tất cả những gì gây nghiện,
khiến con người thành nô lệ và đánh mất mình.
Tiền bạc, tiếng tăm, tình dục, tiện nghi…
vẫn là những thứ ma túy mê hoặc con người.
Mùa Vọng là mùa tỉnh thức,
để thành thật tự hỏi:
“Tôi đang nghiện thứ ma túy gì?”
(Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
xin đánh thức con.
Xin đưa con ra khỏi cơn mê
mà tự sức con không sao thoát ra được.
Xin đừng ngại đánh thức con
bằng những biến cố đôi khi mạnh mẽ,
nhưng xin cho con thấy bàn tay Chúa nhân từ
đang cắt tỉa con vì yêu con.
Ước gì con được tỉnh táo
để nhìn lại vẻ đẹp từng làm con say mê,
những chỗ dựa mà con tưởng là tuyệt đối.
Như ngọn đèn chầu trong nhà nguyện,
xin cho con thức luôn và sáng luôn,
trước nhan Chúa.

(Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)

🌸 Gợi ý của Ban MVPT

TRÔNG CHỜ CHÚA

Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức,
vì anh em không biết khi nào thời ấy đến”

(Mc 13,37)

I. CÁC BÀI ĐỌC

Khởi đầu Mùa Vọng, Hội thánh nhắc nhở con cái mình sống trong sự đợi chờ. Trong bối cảnh phục hưng đất nước và tôn giáo sau lưu đày, dân Do thái tha thiết chờ mong Thiên Chúa “xé trời ngự xuống” mà hiện diện giữa dân Người để cứu độ họ (bài đọc 1). Trong khi chờ đợi Chúa Giêsu đến lần thứ hai, các tín hữu Côrintô được nhắc nhớ về những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho họ, giúp họ kiên vững cho đến cùng (bài đọc 2). Thái độ phù hợp nhất trong khi trông chờ Chúa Kitô quang lâm là sống tinh thần tỉnh thức (bài Tin mừng).

1. Bài đọc 1:

Ngôn sứ Isaia đệ tam, trong bối cảnh khôi phục đất nước và tôn giáo sau lưu đày, đã tha thiết nài xin Thiên Chúa “xé trời mà ngự xuống” (63,19b), vì tình thương mà mau trở lại với dân Ngài (63,17b).

Một đàng, ngôn sứ thay mặt dân Chúa mà thừa nhận rằng họ không thể hiểu tại sao Thiên Chúa lại để họ “lạc xa đường lối Ngài”, lại để họ “lòng ra chai đá, chẳng còn biết kính sợ Ngài” (63,17a). Một khi xa rời Thiên Chúa, dân Chúa “như người nhiễm uế”, “mọi việc lành khác nào chiếc áo dơ”; họ trở nên “héo tàn như lá úa”, và tội ác đã phạm tựa cơn gió cuốn họ đi (64,5). Trong hoàn cảnh bi đát đó, “không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài”. Một khi Thiên Chúa ngoảnh mặt không nhìn đến, tội ác của dân Chúa mặc sức hành hạ họ (64,6).

Đàng khác, ngôn sứ nhìn nhận Thiên Chúa mới thật là Cha, là Đấng cứu độ (63,16b), Đấng dựng nên dân Ngài như người thợ gốm dùng tay mà nặn nên họ từ đất sét (64,7). Là Đấng thưởng phạt công minh, Thiên Chúa cứu thoát những ai đi theo đường lối của Ngài (64,4b), Đấng “lấy làm vui” khi “gặp kẻ sống đời công chính”, nhưng lại tỏ ra “phẫn nộ vì tội lỗi” (64,4a). Khi nhìn nhận Thiên Chúa là Cha, Đấng sáng tạo và cứu chuộc, Đấng thưởng phạt công minh, ngôn sứ mở ra viễn ảnh về sự trở lại của Thiên Chúa trong đời sống của dân Chúa.

Như vậy, một đàng ngôn sứ Isaia đệ tam đại diện cho dân Chúa nhìn nhận những lỗi lầm của họ, những lầm lỗi đã đẩy họ xa rời Thiên Chúa và phải chịu cảnh héo tàn, đau khổ; đàng khác, ngôn sứ cũng mở ra niềm hy vọng lớn lao khi nhìn nhận Thiên Chúa là Cha, Đấng sáng tạo và cứu độ, và xin Ngài vì tình thương “xé trời mà ngự xuống” để cứu độ họ.

2. Bài đọc 2:

Thánh Phaolô nhắc nhớ các tín hữu Côrintô về ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa ban cho họ, đồng thời mời gọi họ hãy nhận ra và nắm chắc ân huệ ấy trong khi chờ đợi Đức Kitô trở lại trong ngày quang lâm.

Trước hết, thánh Phaolô thay lời cho các tín hữu Côrintô cảm tạ Thiên Chúa vì ân huệ Người đã ban trong Đức Giêsu Kitô (1 Cr 1,4). Quả vậy, trong Đức Giêsu Kitô, các tín hữu “được trở nên phong phú về mọi phương diện, về mọi lời nói và sự hiểu biết” (x. 1 Cr 1,5). Lời nói (ơn tiên tri) và sự hiểu biết (ơn hiểu biết) là hai đặc sủng được ban cho các tín hữu trong cộng đoàn Côrintô (x. 12,8; 13,1-2; 2 Cr 8,7; 11,6). Sử dụng hai đặc sủng này cách đúng đắn và phù hợp làm cho đời sống cộng đoàn và các thành viên cộng đoàn thêm phong phú, sự phong phú do ân huệ Chúa ban và do cách mà các Kitô hữu sử dụng các ân huệ ấy.

Sau nữa, nhờ đón nhận “lời chứng về Đức Kitô” (1 Cr 1,6), nghĩa là đón nhận Tin mừng về Người, các tín hữu được kiên vững, “nên vững chắc đến cùng” đến nỗi không ai có thể trách móc được điều gì trong ngày Đức Kitô quang lâm (1 Cr 1,7-8). Thật vậy, qua việc đón nhận Tin mừng, các tín hữu được Thiên Chúa mời gọi đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô (1 Cr 1,9), nghĩa là được kết hợp mật thiết với Đức Kitô, được thông phần sự sống của Người nhờ bí tích Thánh Thể (x. 1 Cr 10,16-17). Chính sức sống của Thánh Thể sẽ nuôi dưỡng và làm cho các Kitô hữu kiên vững cho đến khi Đức Kitô trở lại trong ngày quang lâm.

3. Bài Tin mừng:

Cuối bài giảng về cánh chung (chương 13), tác giả Máccô dùng ngôn ngữ của ngôn sứ Đanien (Đn 7,13-14) mà trình bày về ngày quang lâm và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tỉnh thức.

Trước hết, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ hãy tỉnh thức. Vì không ai biết ngày Chúa đến, “ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không” (Mc 13,32), nên cách thích hợp nhất để chờ ngày Chúa đến là luôn tỉnh thức, nghĩa là, ý thức ngày đó có thể xảy ra bất cứ khi nào và cố gắng sống làm sao để không bị bất ngờ. Khi Chúa đến, Người sẽ xét xử và thưởng phạt theo cách sống của người môn đệ, nên tỉnh thức là luôn sống tích cực để được ân thưởng.

Thêm nữa, tỉnh thức không phải là sự chờ đợi cách thụ động mà là chủ động trong việc chu toàn trách nhiệm được giao phó. Dụ ngôn ông chủ đi xa, để lại nhà và trao quyền cho các đầy tớ của mình mỗi người một việc cho thấy ý nghĩa tích cực của sự tỉnh thức. Tỉnh thức cách chủ động là ý thức về bổn phận được giao phó và dù ông chủ đi xa thì người đầy tớ vẫn lo chu toàn phận vụ của mình; nhờ vậy, bất cứ khi nào ông chủ về, dù “lúc chập tối hay nửa đêm, gà gáy hay tảng sáng”, người đầy tớ đều có thể sẵn sàng giải trình cho ông chủ về những việc mình được giao phó.

Sau cùng, thái độ tỉnh thức không chỉ cần thiết cho các môn đệ Chúa Giêsu mà cho hết thảy mọi người (x. Mc 13,37). Thái độ tỉnh thức cách chủ động không chỉ là đòi hỏi dành riêng cho các môn đệ mà cho hết thảy mọi người tin. Mỗi người, tuỳ theo ơn gọi và khả năng của mình, đều được Chúa trao cho những trách nhiệm khác nhau, nên sống tinh thần tỉnh thức nơi mỗi người cũng khác nhau. Lời Chúa mời gọi mỗi người sống làm sao để ngày Chúa đến là ngày của hân hoan, của phúc lành, của ân thưởng, của hy vọng tràn đầy.

II. GỢI Ý ÁP DỤNG:

1/ Ngôn sứ Isaia đệ tam đại diện cho dân Chúa nhìn nhận những lỗi lầm của họ, những lầm lỗi đã đẩy họ xa rời Thiên Chúa và phải chịu cảnh héo tàn, đau khổ. Hơn nữa, ngôn sứ cũng mở ra niềm hy vọng lớn lao khi nhìn nhận Thiên Chúa là Cha, Đấng sáng tạo và cứu chuộc của dân, đồng thời xin Ngài vì tình thương “xé trời mà ngự xuống” để cứu độ họ. Nhìn nhận thân phận con người bất toàn, tội lỗi trước tình thương của Thiên Chúa là khởi đầu của một sự đổi mới dẫn đến ơn cứu độ. Mọi Kitô hữu đều được mời gọi bước vào hành trình cứu độ đó nhờ Đức Kitô.

2/ Thánh Phaolô nhắc nhớ các tín hữu Côrintô về ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa ban cho họ trong Đức Kitô; nhờ Người mà họ được nên phong phú về mọi phương diện. Đồng thời, thánh nhân mời gọi họ hãy khám phá và nắm chắc ân huệ ấy cho đến ngày Đức Kitô trở lại. Đây cũng là lời mời gọi cho mọi Kitô hữu: giữ sự hiệp thông với Đức Kitô và kiên vững trong đức tin cho đến khi Người quang lâm.

3/ Cuối bài giảng về cánh chung, tác giả Máccô dùng ngôn ngữ của ngôn sứ Đanien (7,13-14) để khẳng định về ngày quang lâm của Đức Giêsu và cho thấy cần có thái độ tỉnh thức trong khi chờ đợi ngày đó. Tỉnh thức không đơn giản chỉ là thụ động chờ đợi mà là chủ động và tích cực làm tròn trách nhiệm mà chủ giao phó. Mùa Vọng nhắc nhớ các Kitô hữu về ngày Chúa Kitô trở lại và mời gọi sống tỉnh thức: vừa nỗ lực xây dựng thế giới này ngày càng tốt đẹp, vừa chu toàn trách nhiệm của người Kitô hữu.

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận