♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Cầu Nguyện với ĐTC tháng 9/2020

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Ý hướng của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho
những thách đố của nhân loại và sứ mạng của Giáo Hội

???? Tháng chín, Cầu cho việc tôn trọng nguồn tài nguyên của hành tinh ????

????Ý nguyện chung: Cầu cho việc tôn trọng nguồn tài nguyên của hành tinh

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nguồn tài của hành tinh không bị hủy hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.

We pray that the planet’s resources will not be plundered, but shared in a just and respectful manner.

???? Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha,
Đấng Sáng Tạo và Chúa Tể trời đất, từ khởi nguyên,
Cha đã trao cho con người
quyền làm chủ trái đất và các nguồn tài nguyên
để thay Cha săn sóc,
chế ngự chúng bằng việc lao động và tận hưởng hoa trái.
Cha đã dạy chúng con rằng
các tặng phẩm được trao ban cho toàn thể nhân loại.

Trong mầu nhiệm sáng tạo của tình yêu Thiên Chúa quan phòng,
Cha đã không đặt để một thế giới “hàng loạt”,
nhưng đã làm giàu thế giới bằng những khác biệt,
khác nhau về hoàn cảnh, về văn hóa
để chúng con có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Thế giới được Cha chúc phúc,
là một thế giới giàu tài nguyên
để bảo đảm những nhu yếu phẩm cần thiết cho con người.
Sự giàu có được ban tặng sẽ thật tốt đẹp
nếu chiều kích xã hội,
chia sẻ cộng đồng, của chúng được gìn giữ.
Xin giúp chúng con mở rộng ánh nhìn đến
những người đang sống trong cảnh bần cùng,
và cho chúng con ý thức được rằng
các nguồn tài nguyên đang bị sử dụng
cách không chính đáng và đang dần cạn kiệt.

Cha là Chúa Tể càn khôn
và chúng con thuộc về gia đình của Cha.
Nguyện xin sự nghèo đói và khốn khổ
không còn chiếm số đông,
nhưng xin cho sự giàu có
được nhân rộng và phát triển trên thế giới.

Nguyện xin không còn tiếp diễn
cảnh đói kém ở nhiều nơi
trong khi một số nơi khác
lại vứt bỏ thức ăn vì nhu cầu thị trường.

Xin tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần trên chúng con,
bởi nhờ sự hiểu biết về tình yêu thương,
chúng con sẽ biết xây dựng
các hoạt động kinh doanh trong sự tự do và tầm nhìn xa,
đảm bảo việc cung ứng đầy đủ các sản phẩm
cũng như phân chia công bằng các tài nguyên của Trái Đất.
Amen. Alleluia!

(Lời cầu nguyện được lấy cảm hứng từ buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, ngày 7 tháng 11 năm 2018.) Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

???? Kinh hiến dâng

Lạy Cha Nhân Lành,
con biết Cha luôn ở với con.
Ở đây và ngay lúc này,
xin Cha đặt trái tim con
gần kề hơn Thánh Tâm của Con Cha, là Đức Giê-su,
Đấng đến và trao ban chính mình cho con trong Bí Tích Thánh Thể.
Xin Thánh Thần Chúa biến đổi con thành tông đồ của Cha,
sẵn sàng thi hành sứ mạng của lòng thương xót (compassion).
Con xin đặt vào tay Cha tất cả
niềm hy vọng và niềm vui,
cũng như những lao công và đau khổ của con,
trong sự hiệp thông với anh chị em
nơi mạng lưới cầu nguyện toàn cầu này.
Cùng với Mẹ Maria,
con xin dâng lên Cha ngày sống của con,
để phục vụ cho sứ mạng của Giáo Hội,
theo ý nguyện tháng này của Đức Thánh Cha,
và của Đức Giám Mục trong giáo phận chúng con.
Amen.

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????


POPE’S INTENTIONS FOR THE CHALLENGES
OF HUMANITY AND MISSION OF THE CHURCH

???? September 2020 – Respect for the Planet’s Resources ????

Universal prayer intention – Respect for the Planet’s Resources

We pray that the planet’s resources will not be plundered, but shared in a just and respectful manner.

Prayer

Father of All Goodness,
You have created this world full of beauty
and entrusted it to your children to care for.
Help us to have a generous and open heart,
attentive to the needs of others
and willing to share what we have.
Send your Spirit upon those leaders who make decisions
on the production and consumption of goods,
so that the planet’s resources that you entrust to us
may be shared in a just and respectful manner, honoring the dignity of all.
Our Father…

Offering Prayer

Good Father, I know You are with me.
Here I am on this new day.
Place my heart once more
next to the Heart of your Son Jesus,
who is giving himself for me and who comes to me in the Eucharist.
May your Holy Spirit make me Your friend and apostle,
available for your mission of compassion.
I place in Your hands my joys and hopes,
my works and sufferings, everything that I am and have,
in communion with my brothers and sisters of this Worldwide Prayer Network.
With Mary, I offer you my day for the mission of the Church
and for the prayer intentions of the Pope and my Bishop for this month.
Amen.

Proposals for the month

  • Learn and get involved! Use social media to explore the initiatives of the Global Catholic Climate Movement, and other partners (Entreculturas, Alboan and GasMuHa) this month through the Pope’s Worldwide Prayer Network.
  • Take a moment for prayer, as a family or in your local community, praying that the goods of the earth be shared with justice and respect. Raise awareness on this issue. Read part of the encyclical Laudato Si.
  • Examine your life and attitudes on this topic. Even small gestures and choices of daily life can build a more sustainable world.

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận