♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Chúa Nhật XVII Thường Niên A

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

“Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người”

Rm 8, 28
Dẫn nhập thánh lễ

 Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải sống khôn ngoan thánh thiện như thế nào.

 Thực ra ơn khôn ngoan xử thế, là biết nghe Luật Chúa và tiếng nói lương tri mà Salômon ao ước chưa bảo đảm hạnh phúc (Bài đọc I). Thánh Phaolô khuyên phải có niềm tin của người khôn ngoan là cố gắng đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô, nổ lực sống theo gương phục vụ của Ngài (Bài đọc II). Chính Chúa Giêsu nói với chúng ta về người khôn ngoan của Nước Trời qua những dụ ngôn: kho tàng chôn giấu, viên ngọc quý và mẻ lưới đầy cá tốt xấu. Đó là người biết nắm lấy tất cả Lời Hứa Cũ và Mới, là người được cả đời này lẫn đời sau. Phải nỗ lực mới tìm thấy, rồi sau đó mới lựa chọn (Bài TM).

 Chúa muốn cảnh giác chúng ta đừng quá vui mừng vì đã tìm được Nước Trời mà quên viễn tượng ngày phán xét. Chọn lựa sống Tin mừng vì Nước Trời là một chọn lựa liên lỷ trong suốt cuộc đời lữ hành. Khôn ngoan thật sự trong những chọn lựa đó là lòng kính sợ Chúa, vì “kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan” (Tv 111,10).

 Hiệp dâng Thánh lễ, xin cho chúng ta biết dùng ơn Chúa ban để lo cho hạnh phúc đời này và đời sau của chính mình và tha nhân.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin …

🌸 Bài đọc 1 (1 V 3,5.7-12)

Ngươi đã xin cho được tài phân biệt để xét xử,

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất

 5 Hồi ấy, tại Ghíp-ôn, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán : “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho.” 7 Vua Sa-lô-môn thưa : “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước. 8 Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đếm nổi. 9 Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái ; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế ?” 10 Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. 11 Thiên Chúa phán với vua : “Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, 12 thì này, Ta làm theo như lời ngươi : Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp.”

🌸 Đáp ca Tv 118,57 và 72.76-77.127-128.129-130 (Đ. c.97a)

Đ.Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao !

57Lạy Chúa, con đã nói :
phần của con là tuân giữ lời Ngài.
72Con coi trọng luật Chúa truyền ban
hơn vàng muôn bạc triệu.

Đ.Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao !

76Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi,
theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây.
77Xin chạnh lòng thương cho con được sống,
vì luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.

Đ.Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao !

127Vì thế, mệnh lệnh Ngài, con yêu quý,
quý hơn vàng, hơn cả vàng y.
128Vì thế, theo mọi huấn lệnh Ngài, con thẳng bước,
lòng ghét mọi đường nẻo gian tà.

Đ.Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao !

129Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay,
nên hồn con tuân giữ.
130Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng
cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường.

Đ.Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao !

🌸 Bài đọc 2 (Rm 8,28-30)

Thiên Chúa đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma

28 Thưa anh em, chúng ta biết rằng : Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. 29 Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi ; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Tung hô Tin Mừng x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Mt 13,44-52 )

Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

 44 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

 45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

 47 “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

 51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ : “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và cho lễ tế này đem lại ân sủng dồi dào để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin …

Kinh tiền tụng

 Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
 Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Ðức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá/ để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh.
 Vì thế, cùng với các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
 Thánh! Thánh! Thánh! …

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích Thánh Thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Ðức Giêsu Con Một Chúa, đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh; xin cho bí tích tình yêu Người trối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin …

祈る花:Inoruhana

🌸 Gợi ý suy niệm

KHÔN NGOAN NHẤT: CHỌN ĐIỀU CỐT YẾU
“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó” (Mt 13,44).

 I. CÁC BÀI ĐỌC

Bài đọc I: 1V 3,5.7-12
 Vua Salomon nổi tiếng là khôn ngoan nhất. Vậy ông khôn ngoan chỗ nào? Khuôn mặt của vua Salomon lần đầu tiên được giới thiệu trong bối cảnh ông đi dâng ‘một ngàn lễ vật toàn thiêu’ cho Đức Chúa tại Gabaon. Chính điều này đã làm đẹp lòng Đức Chúa và Người hứa với vua: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”.
 Nổi bật ba điểm chính trong tâm tình của Salomon dâng lên Chúa là: 1) Vua Salomon luôn xác tín những gì ông được thừa hưởng từ vua Đavít thân phụ của ông, đều là do Chúa ban; 2) Vua luôn ý thức rằng mình bé nhỏ, không có khả năng để có thể chu toàn sứ mạng cai trị dân vừa được Chúa trao phó; 3) Cầu xin có được một “tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ”.
 Chọn điều cốt yếu nhất của vua Salomon khi xin cho được tài phân biệt để xét xử, chọn lựa này là vì dân và cũng vì Chúa nên đã hoàn toàn làm đẹp lòng Chúa. Vì thế, vua không chỉ được Chúa ban cho một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn như vua đã xin, mà hơn thế nữa, Người còn ban cho vua những điều tốt lành khác như: giàu có, vinh quang, sống lâu, chiến thắng quân thù…
 Quả thật, con người khôn ngoan là con người biết chọn Chúa, tìm cách làm đẹp lòng Chúa và phục vụ dân Chúa, mọi sự khác Chúa sẽ ban thêm cho.

Bài đọc II: Rm 8,28-30
 Nếu Bài đọc I đề cao việc vua Salomôn đã xin sự khôn ngoan ngoan của Chúa, chứ không theo kiểu thế gian, nên được Chúa ban muôn phúc lành, thì thánh Phaolô cho thấy “kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh”. Thánh Phaolô làm nổi bật việc Chúa muốn mọi người nên thánh khi bày tỏ ý định cứu độ của Thiên Chúa qua các động từ chính: tiền định – kêu gọi – làm cho nên công chính – cho hưởng vinh quang. Chuỗi hành động này của Thiên Chúa được đặt nền trên hành vi cốt lõi này: “cho họ nên giống hình ảnh Con của Người”. Qua đó, thánh Phaolô đưa ra xác tín quan trọng là: tất cả những gì Thiên Chúa làm đều nhằm sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người.
 Vấn đề được đặt ra cho những tín hữu thành Rôma là hãy sống sao, để chứng tỏ mình là người yêu mến Thiên Chúa đồng thời hãy biết đón nhận mọi sự Thiên Chúa muốn gởi đến, như những phương thế để sinh ích lợi cho cuộc sống của mình.

Bài Tin mừng: Mt 13,44-52
 Đoạn Tin mừng này là phần cuối cùng của một loạt các dụ ngôn trong phần bài giảng về mầu nhiệm Nước trời. Trong bài Tin mừng hôm nay, hai dụ ngôn đầu có hình thức song song, ví Nước trời giống như kho báu và ngọc quý, với cùng một bố cục như nhau: tìm thấy – bán tất cả – mua bằng được. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính của hai dụ này là việc “vô tình” nhận được và “cố ý” tìm kiếm để đạt được thứ quý giá nhất. Trong dụ ngôn “kho báu” được chôn trong ruộng theo cách hiểu của nhà nông, dường như người ta không chủ ý đi tìm, nhưng chỉ vô tình phát hiện ra; còn trong dụ ngôn “viên ngọc quý” theo kiểu nói của thương gia, dường như người ta ráo riết chủ động tìm kiếm săn lùng. Dù vô tình biết được hay chủ ý tìm kiếm, thì điểm chung và quan trọng nhất của hai dụ ngôn là một khi đã khám phá ra kho tàng quý giá, họ đều có chung một thái độ khôn ngoan, đó là bán mọi của cải mình hiện có để đạt được điều quý giá nhất.
 Dụ ngôn Nước trời được ví như chiếc lưới thả xuống biển, bắt được mọi thứ cá, nhằm nhấn mạnh tới sự công minh qua “chiếc lưới chung thẩm” trong ngày tận thế. Trong ngày đó, mỗi người sẽ được chọn hay bị loại ra ngoài theo tiêu chuẩn của Nước trời mà Đức Giêsu đã loan báo cho mọi người. Theo đó, kẻ dữ – không sống theo các giá trị Tin mừng thì sẽ bị luận phạt, còn người lành – đã sống theo các giá trị Tin mừng thì sẽ được ân thưởng xứng đáng. Vậy người khôn ngoan là người cần biết từ bỏ những gì là xấu xa, hy sinh những gì là thứ yếu để chọn điều tốt nhất và vĩnh cửu, bằng cách đầu tư vào Nước trời, khi biết sống theo những giá trị Tin mừng mà Đức Giêsu đã chỉ cho.

II. GỢI Ý MỤC VỤ

 Vua Salomon đã xin có được “tâm hồn khôn ngoan, và phân biệt lành dữ để đoán xét dân Chúa”, mà không xin cho được giàu có, vinh quang hay sống lâu…, khi ý thức được thân phận nhỏ bé, hèn kém của mình trước sứ mạng nặng nề phải thi hành. Lời cầu xin của vua Salomon đã trở thành lời cầu xin mẫu mực cho mọi lời cầu xin hằng ngày. Tôi có ý thức xin ơn cho đủ khôn ngoan sáng suốt, để chu toàn cách tốt nhất bổn phận mình, và biết sống tốt tâm tình người con Chúa và cư xử phải lẽ với anh chị em có là nỗi bận tâm lớn nhất trong lời cầu nguyện của tôi với Chúa hay không? Nếu được như thế, thì mọi sự khác Chúa sẽ ban thêm cho tôi.

 “Những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành”. Thiên Chúa đã làm tất cả mọi sự chỉ để muốn cho con người được cứu độ, nhưng Người vẫn hoàn toàn tôn trọng tự do của mỗi người và kiên nhẫn đợi chờ tình yêu đáp trả của con người. Vậy đâu là thái độ khôn ngoan của con người? Tôi có xác tín rằng ý định của Chúa là muốn mọi người được cứu độ, và mọi điều Chúa cho xảy đến với mình luôn là cơ hội giúp tôi trưởng thành hơn trong đức tin và đạt tới sự công chính hầu được hưởng phúc vinh quang đời đời?

 “Anh về bán mọi của cải mà mua thửa ruộng/ viên ngọc ấy”. Đâu là hành động khôn ngoan khi đối diện với Nước trời như kho báu mà vô tình chúng ta gặp được, hay như viên ngọc quý mà chúng ta phải cất công tìm kiếm? Vui mừng chấp nhận “đổi” tất cả để “được” điều quý giá nhất, hay cân nhắc thiệt hơn, nhắm điều lợi trước mắt mà mất điều vĩnh cửu đời đời? Hành trình theo Chúa của mỗi Kitô hữu là một chuỗi liên tục những biện phân và chọn lựa ưu tiên: Nước trời có là đối tượng mà tôi đang ưu tư kiếm tìm, muốn có được, dù phải trả giá cao?

(Ban MVPT Sài Gòn)

🌸 Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
xin thương nhìn đến Hội Thánh
là đàn chiên của Chúa.
Xin ban cho Hội Thánh
sự hiệp nhất và yêu thương,
để làm chứng cho Chúa
giữa một thế giới đầy chia rẽ.
Xin cho Hội Thánh
không ngừng lớn lên như hạt lúa.
Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước,
đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên.
Ước gì Hội Thánh trở nên men
được vùi sâu trong khối bột loài người
để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh.
Ước gì Hội Thánh thành cây to bóng rợp
để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ.
Xin cho Hội Thánh
trở nên bàn tiệc của mọi dân nước,
nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do.
Cuối cùng xin cho chúng con
biết xây dựng một Hội Thánh tuyệt vời,
nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong Hội Thánh.
Ước gì khi thấy Hội Thánh ở trần gian,
nhân loại nhận ra Nước Trời ở gần bên. Amen.

(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận