Cầu nguyện cho các tổ chức phi lợi nhuận (tháng 12)

Mặt Trời Trong Đêm Lạnh

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Đọc Sách Thiêng Liêng – Sr Tê-rê-sa Trần Thị Quỳnh Trâm

MẶT TRỜI TRONG ĐÊM LẠNH của chúng ta chính là Thiên Chúa. Hãy giữ Chúa trong mình, chúng ta sẽ có tất cả: bình an, hy vọng và hạnh phúc.

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Viết một bình luận